Iasibon

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
14-11-2022

Aktiv bestanddel:

ibandronsyre

Tilgængelig fra:

Pharmathen S.A.

ATC-kode:

M05BA06

INN (International Name):

ibandronic acid

Terapeutisk gruppe:

Narkotika til behandling af knoglesygdomme

Terapeutisk område:

Hypercalcemia; Fractures, Bone; Neoplasm Metastasis; Breast Neoplasms

Terapeutiske indikationer:

Concentrate for solution for infusion Prevention of skeletal events (pathological fractures, bone complications requiring radiotherapy or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases. Behandling af tumor-induceret hypercalcaemia med eller uden metastaser. Film-coated Tablets Prevention of skeletal events (pathological fractures, bone complications requiring radiotherapy or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases.

Produkt oversigt:

Revision: 11

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2011-01-21

Indlægsseddel

                79
B. INDLÆGSSEDDEL
80
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
IASIBON 1 MG KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
ibandronsyre
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT FÅ DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
Spørg lægen, apoteksspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der
er mere, du vil vide
•
Kontakt
lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning
bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1
Virkning og anvendelse
2
Det skal De vide, før De begynder at få Iasibon
3
Sådan får De Iasibon
4
Bivirkninger
5
Opbevaring
6
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1
VIRKNING OG ANVENDELSE
Iasibon indeholder det aktive stof ibandronsyre, som tilhører en
gruppe af lægemidler kaldet
bisphosphonater.
Iasibon bliver ordineret til dig, hvis De har brystkræft, som har
spredt sig til Deres knogler (kaldet
knoglemetastaser).
•
Det hjælper med at forebygge knoglebrud.
•
Det hjælper med at forebygge andre knogleproblemer, som kan kræve
operation eller
strålebehandling.
Iasibon kan også blive ordineret, hvis De har forhøjet indhold af
kalk i blodet, som følge af en svulst.
Iasibon virker ved at nedsætte den mængde kalk, som mistes fra
knoglerne. Det modvirker at Deres
knogler bliver svagere.
2
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT FÅ IASIBON
DE MÅ IKKE FÅ IASIBON
-
hvis du er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige
indholdsstoffer
i Iasibon (angivet i punkt 6).
-
hvis du har eller nogen sinde har haft lavt kalkindhold i blodet.
Du må ikke få denne medicin, hvis noget af ovenstående passer på
Dem. Hvis De er i tvivl, så kontakt
lægen eller sundhedspersonalet, før du får Iasibon.
81
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
En bivirkning kaldet knoglenekrose i kæben (skader på knoglen i
kæben) er blevet rapporteret meget
sjældent i post-marketing perioden hos patienter ved behandling med
iba
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1
LÆGEMIDLETS NAVN
Iasibon 1 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning
2
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En ampul med 1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
indeholder 1 mg ibandronsyre (som
natriummonohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3
LÆGEMIDDELFORM
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Klar, farveløs opløsning
4
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Iasibon er indiceret til voksne til
-
forebyggelse af knoglerelaterede hændelser (patologiske frakturer,
knoglekomplikationer, som
kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med
brystkræft og knoglemetastaser.
-
behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi med eller uden metastaser.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Behandling med Iasibon bør kun initieres af læger med erfaring med
behandling af kræft. Til intravenøs
administration.
Dosering
_Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med
brystkræft og knoglemetastaser _
Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser
hos patienter med brystkræft og
knoglemetastaser er 6 mg intravenøs injektion hver 3-4 uge. Dosis
skal infunderes over mindst 15
minutter.
En kortere infusionstid (dvs.15 minutter) bør kun overvejes for
patienter med normal eller let nedsat
nyrefunktion. Der er ingen tilgængelige data for kortere infusionstid
hos patienter med kreatininclearance
under 50 ml/min. Behandlende læger henvises til afsnittet
”Patienter med nedsat nyrefunktion” (se pkt.
4.2) for anbefaling af dosering og administration til denne
patientgruppe.
_Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi _
3
Forud for behandling med Iasibon bør patienten være
tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9 %)
NaCl injektionsvæske.. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig
hyperkalcæmien er samt til tumortype.
Generelt kræver patienter med osteolytiske knoglemetastaser lavere
doser end patienter med humoral type
hyperkalcæmi. Hos de fleste patienter med svær hyperkalcæmi
(albuminkorrigere
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 14-11-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 17-11-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 14-11-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 14-11-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 14-11-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 14-11-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 17-11-2015

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik