Iasibon

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
ibandronsyre
Tilgængelig fra:
Pharmathen S.A.
ATC-kode:
M05BA06
INN (International Name):
ibandronic acid
Terapeutisk gruppe:
Narkotika til behandling af knoglesygdomme
Terapeutisk område:
Hypercalcæmi, Frakturer, Ben, Neoplasma Metastase, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Koncentrat til opløsning til infusion, Forebyggelse af skelet hændelser (patologiske frakturer, knogle komplikationer, som kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser. Behandling af tumor-induceret hypercalcaemia med eller uden metastaser. Filmovertrukne Tabletter, Forebyggelse af skelet hændelser (patologiske frakturer, knogle komplikationer, som kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002025
Autorisation dato:
2011-01-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002025

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Iasibon 1 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ibandronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg lægen, apoteksspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide

Kontakt

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at få Iasibon

Sådan får De Iasibon

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1

Virkning og anvendelse

Iasibon indeholder det aktive stof ibandronsyre, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

bisphosphonater.

Iasibon bliver ordineret til dig, hvis De har brystkræft, som har spredt sig til Deres knogler (kaldet

knoglemetastaser).

Det hjælper med at forebygge knoglebrud.

Det hjælper med at forebygge andre knogleproblemer, som kan kræve operation eller

strålebehandling.

Iasibon kan også blive ordineret, hvis De har forhøjet indhold af kalk i blodet, som følge af en svulst.

Iasibon virker ved at nedsætte den mængde kalk, som mistes fra knoglerne. Det modvirker at Deres

knogler bliver svagere.

2

Det skal du vide, før du begynder at få Iasibon

De må ikke få Iasibon

hvis du er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Iasibon (angivet i punkt 6).

hvis du har eller nogen sinde har haft lavt kalkindhold i blodet.

Du må ikke få denne medicin, hvis noget af ovenstående passer på Dem. Hvis De er i tvivl, så kontakt

lægen eller sundhedspersonalet, før du får Iasibon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Iasibon:

hvis De er allergisk over for andre bisphosphonater

hvis De har forhøjet eller nedsat indhold af vitamin D, kalk eller andre mineraler i blodet.

hvis De har problemer med nyrerne.

hvis du har problemer med hjerte, og din læge anbefaler,

at du begrænser din daglige væskeindtagelse.

hvis du får tandbehandling eller får foretaget en tandoperation, eller du ved, at du skal det i

fremtiden, skal du fortælle din tandlæge, at du er i behandling med Iasibon på grund af din

kræftsygdom

Der er rapporteret om tilfælde af alvorlige, nogle gange dødelige, allergiske reaktioner hos patienter, der

har fået ibandronsyre intravenøst.

Du skal omgående kontakte læge eller sundhedspersonale, hvis du oplever et af følgende symptomer:

Åndenød/vejrtrækningsbesvær, følelse af at halsen snørrer sig sammen, hævelse af tungen, svimmelhed,

følelse af at miste bevidstheden, rødme eller hævelse af ansigtet, hududslæt, kvalme og opkastning (se

punkt 4).

Børn og unge

Iasibon bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Iasibon

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet,, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

skyldes at Iasibon kan påvirke den måde anden medicin virker på, ligesom anden medicin kan påvirke

den måde, hvorpå Iasibon virker.

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet,,

hvis De får injektioner af en type antibiotika der kaldes

”aminoglykosider” såsom gentamicin. Aminoglykosider og Iasibon kan begge nedsætte mængden

af kalk i dit blod.

Graviditet og amning

De må ikke få Iasibon, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid, eller hvis De ammer.

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, før De tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og betjene maskiner, da det forventes at Bondronat ikke eller kun i ubetydelig grad

påvirker din evne til at køre bil og betjene maskiner.Tal med din læge først, hvis De vil køre bil eller

arbejde med maskiner.

Iasibon indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3

Sådan får de Iasibon

Når De får denne medicin

De får som regel Iasibon af en læge eller sygeplejerske, som har erfaring med behandling af

kræft.

det bliver givet som infusion i en blodåre.

Lægen kan vælge at tage regelmæssige blodprøver, mens De er i behandling med Iasibon, for at

undersøge, om De får den rigtige mængde medicin.

Hvor meget skal der gives

Lægen vil bedømme, hvor meget Iasibon De skal have afhængigt af Deres sygdom.

Hvis De lider af brystkræft, som har spredt sig til Deres knogler, er den anbefalede dosis 6 ampuller

(6 mg) hver 3.-4. uge, givet som infusion i en blodåre i løbet af mindst 15 minutter.

Hvis De har forhøjet indhold af kalk i blodet som følge af en svulst, er den anbefalede dosis 2 ampuller

(2 mg) én gang eller 4 ampuller (4 mg) én gang, afhængig af sværhedsgraden af Deres sygdom.

Medicinen skal gives som infusion i en blodåre i løbet af 2 timer. Gentagen dosering kan overvejes, hvis

der ses utilstrækkelig effekt, eller hvis Deres sygdom kommer igen.

Lægen kan vælge at justere Deres dosis og den tid, den intravenøse infusion tager, hvis De har

nyreproblemer.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. .

4

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal straks med sundhedspersonalet eller lægen, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige

bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:

Sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 1000 behandlede)

vedvarende smerte og betændelse i øjet.

ny smerte, svækkelse eller ubehag i dine lår, hofte eller lyske. Du kan have tidlige tegn på et brud

på lårbensknoglen.

Meget sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 10.000 behandlede)

smerte eller ømhed i munden eller kæben. Du kan have tidlige tegn på alvorlige problemer med

kæben (nekrose (dødt knoglevæv) i kæbeknoglen).

kløe, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals, med vejrtrækningsproblemer. Du kan have fået en

alvorlig allergisk reaktion, som kan være livstruende (se punkt 2).

svære hudreaktioner

øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på knoglebeskadigelse i

øret.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

astmaanfald

Andre bivirkninger

Almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 10 behandlede)

influenzalignende symptomer herunder feber, rysten og skælven, ubehag, træthed, knoglesmerter

samt smerter i muskler og led. Disse symptomer vil oftest forsvinde i løbet af et par timer eller

dage. Tal med sundhedspersonalet eller lægen, hvis en eller flere af bivirkningerne forværres eller

varer mere end et par dage

feber

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning eller diarré (løs mave)

lavt indhold af kalk eller fosfat i blodet

ændringer i blodprøveresultater såsom gamma-glutamyltransferase eller kreatinin

hjerteproblem kaldet grenblok

smerter i knogler eller muskler

hovedpine, svimmelhed eller svaghedsfølelse

tørst, ømhed i halsen, smagsforstyrrelser

hævede ben eller fødder

ledsmerter, ledbetændelse eller andre ledproblemer

problemer med biskjoldbruskkirtlen

blå mærker

infektioner

øjensygdom kaldet grå stær

hudproblemer

tandproblemer

Ikke almindelige

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede)

rysten eller skælven

nedsat kropstemperatur (hypotermi)

tilstand som påvirker blodkarrerne i din hjerne kaldet cerebrovaskulær forstyrrelse (slagtilfælde

eller hjerneblødning)

problemer med hjerte og kredsløb (inklusive hjertebanken, hjertetilfælde, forhøjet blodtryk og

åreknuder)

ændringer i blodcellerne (blodmangel)

høj koncentration af alkalisk fosfatase i blodet

ophobning af væske og hævelse (lymfeødem)

væske i lungerne

maveproblemer, såsom mave-tarmkatar eller mavekatar

galdesten

vandladningsstop, blærebetændelse

migræne

nervesmerter, nerverodslæsioner

døvhed

øget følsomhed for lyd, berøring eller smag eller ændringer i lugtesans

synkebesvær

mundsår, hævede læber (læbebetændelse), trøske

kløe eller prikken i huden omkring munden

bækkensmerter, udflåd, kløe eller smerter i vagina

en godartet svulst i huden

hukommelsestab

søvnproblemer, angst, følelsesmæssig ustabilitet eller humørsvingninger

hudkløe

hårtab

skader eller smerte på injektionsstedet

vægttab

cyste i nyre (væskefyldte blærer i nyre)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn

Du må ikke få lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned

Efter fortynding er infusionsvæsken holdbar i 24 timer ved 2 °C - 8 °C (i køleskab)

Du må ikke få lægemidlet, hvis du bemærker, at infusionsvæsken ikke er klar, eller hvis den

indeholder partikler

6

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Iasibon indeholder

Aktivt stof: ibandronsyre. En ampul med 1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder

1 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, eddikesyre (99%), natriumacetattrihydrat og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Iasibon er en farveløs, klar opløsning. Iasibon 1 mg leveres i pakninger med 1 ampul (2 ml type I ampul).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Fremstiller

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Lietuva

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Teл.: + 359 2 441 7136

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Česká republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Eesti (Estonia)

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Ελλάδα

INNOVIS PHARMA AEBE

Τηλ: +30 210 6664805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

România

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

Ireland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd

Τηλ: +357 25371056

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Latvija

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

United Kingdom

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44 1730 231148

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Dosering: Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg administreret intravenøst hver 3-4. uge. Dosis skal infunderes over mindst 15

minutter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 og < 80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med brystkræft og knoglemetastaser med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≥ 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <

30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser, skal følgende

dosisrekommendationer følges:

Kreatininclearance

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg

(6 ml koncentrat til

infusionsvæske)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg

(4 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

< 50 ml/min.

Dosering: Behandling af tumor-induceret hyperkalcæmi

Iasibon administreres sædvanligvis på et hospital. Dosis bestemmes af lægen efter overvejelse af følgende

faktorer.

Forud for behandling med Iasibon, bør patienten være tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til tumortype. Hos de

fleste patienter med alvorlig hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium* ≥3 mmol/l eller

12 mg/dl), vil 4 mg være passende som enkeltdosis. Hos patienter med moderat hyperkalcæmi

(albuminkorrigeret serum-calcium < 3 mmol/l eller < 12 mg/dl) er 2 mg en effektiv dosis. Den højeste

dosis anvendt i kliniske studier var 6 mg, men den dosis øger ikke virkningen.

* Bemærk at albuminkorrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium

( mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Eller

Albuminkorrigeret serum-calcium

(mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin (g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantiden for tilbagefald (tilbagevendende stigning af serum albuminkorrigeret serum-calcium til over

3 mmol/l) var 18-19 dage for doserne 2 mg og 4 mg. Mediantiden for tilbagefald var 26 dage med en

dosis på 6 mg.

Dosering og indgivelsesmåde

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal gives som en intravenøs infusion.

Til dette formål skal hætteglassenes indhold anvendes på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser –

tilsættes til 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller 100 ml 5 %

glucoseinfusionsvæske og infunderes over mindst 15 minutter. Se også afsnittet ovenfor

vedrørende dosering af patienter med nedsat nyrefunktion.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi – tilsættes til 500 ml isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over 2 timer.

Bemærk:

For at undgå potentielle uforligeligheder, skal Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning kun

blandes med isotonisk natriumchlorid eller med 5 % glucoseinfusionsvæske. Opløsninger indeholdende

calcium må ikke blandes med Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Fortyndede opløsninger er til engangsbrug. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Det anbefales at opløsningen anvendes straks efter fortynding (se pkt. 5 i denne indlægsseddel ”

Opbevaring

”).

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal efter fortynding gives som en intravenøs infusion.

Det skal omhyggeligt sikres, at Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning ikke administreres som

intra-arterialt eller paravenøst, da det kan forsage vævsskade.

Anvendelseshyppighed

Til behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi skal Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning

generelt gives som en enkelt infusion.

Ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

gentages Iasibon infusionen med 3-4 ugers intervaller.

Behandlingsvarighed

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen behandling

kan overvejes i tilfælde med tilbagevendende hyperkalcæmi eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Til patienter med brystkræft og knoglemetastaser

skal Iasibon infusionen gives hver 3-4 uge. I kliniske

studier har behandlingen været fortsat i op til 96 uger.

Overdosis

Indtil nu foreligger der ingen erfaringer med akut forgiftning med Iasibon koncentrat til infusionsvæske,

opløsning. Da man i studier med dyr med høje doser har konstateret, at både nyrerne og leveren er

målorganer for toksiciteten, bør nyre- og leverfunktion overvåges.

Klinisk relevant hypokalcæmi (meget lav calciumkoncentration i blodet) skal korrigeres med en

intravenøs administration af calciumgluconat.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Iasibon 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ibandronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg lægen, apoteksspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide

Kontakt

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at få Iasibon

Sådan får De Iasibon

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1

Virkning og anvendelse

Iasibon indeholder det aktive stof ibandronsyre, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

bisphosphonater.

Iasibon bliver ordineret til dig, hvis De har brystkræft, som har spredt sig til Deres knogler (kaldet

knoglemetastaser).

Det hjælper med at forebygge knoglebrud.

Det hjælper med at forebygge andre knogleproblemer, som kan kræve operation eller

strålebehandling.

Iasibon kan også blive ordineret, hvis De har forhøjet indhold af kalk i blodet, som følge af en svulst.

Iasibon virker ved at nedsætte den mængde kalk, som mistes fra knoglerne. Det modvirker at Deres

knogler bliver svagere.

2

Det skal du vide, før du begynder at få Iasibon

De må ikke få Iasibon

hvis du er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Iasibon (angivet i punkt 6).

hvis du har eller nogen sinde har haft lavt kalkindhold i blodet.

Du må ikke få denne medicin, hvis noget af ovenstående passer på Dem. Hvis De er i tvivl, så kontakt

lægen eller sundhedspersonalet, før du får Iasibon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Iasibon:

hvis De er allergisk over for andre bisphosphonater

hvis De har forhøjet eller nedsat indhold af vitamin D, kalk eller andre mineraler i blodet.

hvis De har problemer med nyrerne.

hvis du har problemer med hjerte, og din læge anbefaler,

at du begrænser din daglige væskeindtagelse.

hvis du får tandbehandling eller får foretaget en tandoperation, eller du ved, at du skal det i

fremtiden, skal du fortælle din tandlæge, at du er i behandling med Iasibon på grund af din

kræftsygdom

Der er rapporteret om tilfælde af alvorlige, nogle gange dødelige, allergiske reaktioner hos patienter, der

har fået ibandronsyre intravenøst.

Du skal omgående kontakte læge eller sundhedspersonale, hvis du oplever et af følgende symptomer:

Åndenød/vejrtrækningsbesvær, følelse af at halsen snørrer sig sammen, hævelse af tungen, svimmelhed,

følelse af at miste bevidstheden, rødme eller hævelse af ansigtet, hududslæt, kvalme og opkastning (se

punkt 4).

Børn og unge

Iasibon bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Iasibon

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

skyldes at Iasibon kan påvirke den måde anden medicin virker på, ligesom anden medicin kan påvirke

den måde, hvorpå Iasibon virker.

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet,

hvis De får injektioner af en type antibiotika der kaldes

”aminoglykosider” såsom gentamicin. Aminoglykosider og Iasibon kan begge nedsætte mængden

af kalk i dit blod.

Graviditet og amning

De må ikke få Iasibon, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid, eller hvis De ammer.

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet før De tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og betjene maskiner, da det forventes at Bondronat ikke eller kun i ubetydelig grad

påvirker din evne til at køre bil og betjene maskiner.Tal med din læge først, hvis De vil køre bil eller

arbejde med maskiner.

Iasibon indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3

Sådan får de Iasibon

Når De får denne medicin

De får som regel Iasibon af en læge eller sygeplejerske, som har erfaring med behandling af

kræft.

det bliver givet som infusion i en blodåre.

Lægen kan vælge at tage regelmæssige blodprøver, mens De er i behandling med Iasibon, for at

undersøge, om De får den rigtige mængde medicin.

Hvor meget skal der gives

Lægen vil bedømme, hvor meget Iasibon De skal have afhængigt af Deres sygdom.

Hvis De lider af brystkræft, som har spredt sig til Deres knogler, er den anbefalede dosis 3 ampuller

(6 mg) hver 3.-4. uge, givet som infusion i en blodåre i løbet af mindst 15 minutter.

Hvis De har forhøjet indhold af kalk i blodet som følge af en svulst, er den anbefalede dosis 1 ampul

(2 mg) én gang eller 2 ampuller (4 mg) én gang, afhængig af sværhedsgraden af Deres sygdom.

Medicinen skal gives som infusion i en blodåre i løbet af 2 timer. Gentagen dosering kan overvejes, hvis

der ses utilstrækkelig effekt, eller hvis Deres sygdom kommer igen.

Lægen kan vælge at justere Deres dosis og den tid, den intravenøse infusion tager, hvis De har

nyreproblemer.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. .

4

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal straks med sundhedspersonalet eller lægen, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige

bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:

Sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 1000 behandlede)

vedvarende smerte og betændelse i øjet.

ny smerte, svækkelse eller ubehag i dine lår, hofte eller lyske. Du kan have tidlige tegn på et brud

på lårbensknoglen.

Meget sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 10.000 behandlede)

smerte eller ømhed i munden eller kæben. Du kan have tidlige tegn på alvorlige problemer med

kæben (nekrose (dødt knoglevæv) i kæbeknoglen).

kløe, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals, med vejrtrækningsproblemer. Du kan have fået en

alvorlig allergisk reaktion, som kan være livstruende (se punkt 2).

svære hudreaktioner

øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på knoglebeskadigelse i

øret.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

astmaanfald

Andre bivirkninger

Almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 10 behandlede)

influenzalignende symptomer herunder feber, rysten og skælven, ubehag, træthed, knoglesmerter

samt smerter i muskler og led. Disse symptomer vil oftest forsvinde i løbet af et par timer eller

dage. Tal med sundhedspersonalet eller lægen, hvis en eller flere af bivirkningerne forværres eller

varer mere end et par dage

feber

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning eller diarré (løs mave)

lavt indhold af kalk eller fosfat i blodet

ændringer i blodprøveresultater såsom gamma-glutamyltransferase eller kreatinin

hjerteproblem kaldet grenblok

smerter i knogler eller muskler

hovedpine, svimmelhed eller svaghedsfølelse

tørst, ømhed i halsen, smagsforstyrrelser

hævede ben eller fødder

ledsmerter, ledbetændelse eller andre ledproblemer

problemer med biskjoldbruskkirtlen

blå mærker

infektioner

øjensygdom kaldet grå stær

hudproblemer

tandproblemer

Ikke almindelige

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede)

rysten eller skælven

nedsat kropstemperatur (hypotermi)

tilstand som påvirker blodkarrerne i din hjerne kaldet cerebrovaskulær forstyrrelse (slagtilfælde

eller hjerneblødning)

problemer med hjerte og kredsløb (inklusive hjertebanken, hjertetilfælde, forhøjet blodtryk og

åreknuder)

ændringer i blodcellerne (blodmangel)

høj koncentration af alkalisk fosfatase i blodet

ophobning af væske og hævelse (lymfeødem)

væske i lungerne

maveproblemer, såsom mave-tarmkatar eller mavekatar

galdesten

vandladningsstop, blærebetændelse

migræne

nervesmerter, nerverodslæsioner

døvhed

øget følsomhed for lyd, berøring eller smag eller ændringer i lugtesans

synkebesvær

mundsår, hævede læber (læbebetændelse), trøske

kløe eller prikken i huden omkring munden

bækkensmerter, udflåd, kløe eller smerter i vagina

en godartet svulst i huden

hukommelsestab

søvnproblemer, angst, følelsesmæssig ustabilitet eller humørsvingninger

hudkløe

hårtab

skader eller smerte på injektionsstedet

vægttab

cyste i nyre (væskefyldte blærer i nyre)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn

Du må ikke få lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned

Efter fortynding er infusionsvæsken holdbar i 24 timer ved 2 °C - 8 °C (i køleskab)

Du må ikke få lægemidlet, hvis du bemærker, at infusionsvæsken ikke er klar, eller hvis den

indeholder partikler

6

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Iasibon indeholder

Aktivt stof: ibandronsyre. En ampul med 2 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder

2 mg ibandronsyre (som natrium monohydrat).

Øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, eddikesyre (99%), natriumacetattrihydrat og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Iasibon er en farveløs, klar opløsning. Iasibon 2 mg leveres i pakninger med 1 ampul (4 ml type I ampul).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Fremstiller

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Lietuva

SIA ELVIM

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Tel: +371 67808450

България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Teл.: + 359 2 441 7136

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Česká republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Eesti (Estonia)

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Ελλάδα

INNOVIS PHARMA AEBE

Τηλ: +30 210 6664805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

România

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

Ireland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd

Τηλ: +357 25371056

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Latvija

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

United Kingdom

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44 1730 231148

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Dosering: Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg administreret intravenøst hver 3-4. uge. Dosis skal infunderes over mindst 15

minutter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 og < 80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med brystkræft og knoglemetastaser med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≥ 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <

30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser, skal følgende

dosisrekommendationer følges:

Kreatininclearance

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg

(6 ml koncentrat til

infusionsvæske)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg

(4 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

< 50 ml/min.

Dosering: Behandling af tumor-induceret hyperkalcæmi

Iasibon administreres sædvanligvis på et hospital. Dosis bestemmes af lægen efter overvejelse af følgende

faktorer.

Forud for behandling med Iasibon, bør patienten være tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til tumortype. Hos de

fleste patienter med alvorlig hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium* ≥3 mmol/l eller

12 mg/dl), vil 4 mg være passende som enkeltdosis. Hos patienter med moderat hyperkalcæmi

(albuminkorrigeret serum-calcium < 3 mmol/l eller < 12 mg/dl) er 2 mg en effektiv dosis. Den højeste

dosis anvendt i kliniske studier var 6 mg, men den dosis øger ikke virkningen.

* Bemærk at albuminkorrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium

( mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Eller

Albuminkorrigeret serum-calcium

(mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin (g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantiden for tilbagefald (tilbagevendende stigning af serum albuminkorrigeret serum-calcium til over

3 mmol/l) var 18-19 dage for doserne 2 mg og 4 mg. Mediantiden for tilbagefald var 26 dage med en

dosis på 6 mg.

Dosering og indgivelsesmåde

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal gives som en intravenøs infusion.

Til dette formål skal hætteglassenes indhold anvendes på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser –

tilsættes til 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller 100 ml 5 %

glucoseinfusionsvæske og infunderes over mindst 15 minutter. Se også afsnittet ovenfor

vedrørende dosering af patienter med nedsat nyrefunktion.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi – tilsættes til 500 ml isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over 2 timer.

Bemærk:

For at undgå potentielle uforligeligheder, skal Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning kun

blandes med isotonisk natriumchlorid eller med 5 % glucoseinfusionsvæske. Opløsninger indeholdende

calcium må ikke blandes med Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Fortyndede opløsninger er til engangsbrug. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Det anbefales at opløsningen anvendes straks efter fortynding (se pkt. 5 i denne indlægsseddel ”

Opbevaring

”).

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal efter fortynding gives som en intravenøs infusion.

Det skal omhyggeligt sikres, at Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning ikke administreres som

intra-arterialt eller paravenøst, da det kan forsage vævsskade.

Anvendelseshyppighed

Til behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi skal Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning

generelt gives som en enkelt infusion.

Ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

gentages Iasibon infusionen med 3-4 ugers intervaller.

Behandlingsvarighed

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen behandling

kan overvejes i tilfælde med tilbagevendende hyperkalcæmi eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Til patienter med brystkræft og knoglemetastaser

skal Iasibon infusionen gives hver 3-4 uge. I kliniske

studier har behandlingen været fortsat i op til 96 uger.

Overdosis

Indtil nu foreligger der ingen erfaringer med akut forgiftning med Iasibon koncentrat til infusionsvæske,

opløsning. Da man i studier med dyr med høje doser har konstateret, at både nyrerne og leveren er

målorganer for toksiciteten, bør nyre- og leverfunktion overvåges.

Klinisk relevant hypokalcæmi (meget lav calciumkoncentration i blodet) skal korrigeres med en

intravenøs administration af calciumgluconat.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Iasibon 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ibandronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg lægen, apoteksspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide

Kontakt

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at få Iasibon

Sådan får De Iasibon

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1

Virkning og anvendelse

Iasibon indeholder det aktive stof ibandronsyre, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

bisphosphonater.

Iasibon bliver ordineret til dig, hvis De har brystkræft, som har spredt sig til Deres knogler (kaldet

knoglemetastaser).

Det hjælper med at forebygge knoglebrud.

Det hjælper med at forebygge andre knogleproblemer, som kan kræve operation eller

strålebehandling.

Iasibon kan også blive ordineret, hvis De har forhøjet indhold af kalk i blodet, som følge af en svulst.

Iasibon virker ved at nedsætte den mængde kalk, som mistes fra knoglerne. Det modvirker at Deres

knogler bliver svagere.

2

Det skal du vide, før du begynder at få Iasibon

De må ikke få Iasibon

hvis du er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Iasibon (angivet i punkt 6).

hvis du har eller nogen sinde har haft lavt kalkindhold i blodet.

Du må ikke få denne medicin, hvis noget af ovenstående passer på Dem. Hvis De er i tvivl, så kontakt

lægen eller sundhedspersonalet, før du får Iasibon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Iasibon:

hvis De er allergisk over for andre bisphosphonater

hvis De har forhøjet eller nedsat indhold af vitamin D, kalk eller andre mineraler i blodet.

hvis De har problemer med nyrerne.

hvis du har problemer med hjerte, og din læge anbefaler,

at du begrænser din daglige væskeindtagelse.

hvis du får tandbehandling eller får foretaget en tandoperation, eller du ved, at du skal det i

fremtiden, skal du fortælle din tandlæge, at du er i behandling med Iasibon på grund af din

kræftsygdom

Der er rapporteret om tilfælde af alvorlige, nogle gange dødelige, allergiske reaktioner hos patienter, der

har fået ibandronsyre intravenøst.

Du skal omgående kontakte læge eller sundhedspersonale, hvis du oplever et af følgende symptomer:

Åndenød/vejrtrækningsbesvær, følelse af at halsen snørrer sig sammen, hævelse af tungen, svimmelhed,

følelse af at miste bevidstheden, rødme eller hævelse af ansigtet, hududslæt, kvalme og opkastning (se

punkt 4).

Børn og unge

Iasibon bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Iasibon

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

skyldes at Iasibon kan påvirke den måde anden medicin virker på, ligesom anden medicin kan påvirke

den måde, hvorpå Iasibon virker.

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet,

hvis De får injektioner af en type antibiotika der kaldes

”aminoglykosider” såsom gentamicin. Aminoglykosider og Iasibon kan begge nedsætte mængden

af kalk i dit blod.

Graviditet og amning

De må ikke få Iasibon, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid, eller hvis De ammer.

Tal med Deres læge eller apotekspersonaletfør De tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og betjene maskiner, da det forventes at Bondronat ikke eller kun i ubetydelig grad

påvirker din evne til at køre bil og betjene maskiner.Tal med din læge først, hvis De vil køre bil eller

arbejde med maskiner.

Iasibon indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3

Sådan får de Iasibon

Når De får denne medicin

De får som regel Iasibon af en læge eller sygeplejerske, som har erfaring med behandling af

kræft.

det bliver givet som infusion i en blodåre.

Lægen kan vælge at tage regelmæssige blodprøver, mens De er i behandling med Iasibon, for at

undersøge, om De får den rigtige mængde medicin.

Hvor meget skal der gives

Lægen vil bedømme, hvor meget Iasibon De skal have afhængigt af Deres sygdom.

Hvis De lider af brystkræft, som har spredt sig til Deres knogler, er den anbefalede dosis 1 hætteglas

(6 mg) hver 3.-4. uge, givet som infusion i en blodåre i løbet af mindst 15 minutter.

Hvis De har forhøjet indhold af kalk i blodet som følge af en svulst, er den anbefalede dosis 1 ampul

(2 mg) én gang eller 2 ampuller (4 mg) én gang, afhængig af sværhedsgraden af Deres sygdom.

Medicinen skal gives som infusion i en blodåre i løbet af 2 timer. Gentagen dosering kan overvejes, hvis

der ses utilstrækkelig effekt, eller hvis Deres sygdom kommer igen.

Lægen kan vælge at justere Deres dosis og den tid, den intravenøse infusion tager, hvis De har

nyreproblemer.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. .

4

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal straks med sundhedspersonalet eller lægen, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige

bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:

Sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 1000 behandlede)

vedvarende smerte og betændelse i øjet.

ny smerte, svækkelse eller ubehag i dine lår, hofte eller lyske. Du kan have tidlige tegn på et brud

på lårbensknoglen.

Meget sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 10.000 behandlede)

smerte eller ømhed i munden eller kæben. Du kan have tidlige tegn på alvorlige problemer med

kæben (nekrose (dødt knoglevæv) i kæbeknoglen).

kløe, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals, med vejrtrækningsproblemer. Du kan have fået en

alvorlig allergisk reaktion, som kan være livstruende (se punkt 2).

svære hudreaktioner

øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på knoglebeskadigelse i

øret.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

astmaanfald

Andre bivirkninger

Almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 10 behandlede)

influenzalignende symptomer herunder feber, rysten og skælven, ubehag, træthed, knoglesmerter

samt smerter i muskler og led. Disse symptomer vil oftest forsvinde i løbet af et par timer eller

dage. Tal med sundhedspersonalet eller lægen, hvis en eller flere af bivirkningerne forværres eller

varer mere end et par dage

feber

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning eller diarré (løs mave)

lavt indhold af kalk eller fosfat i blodet

ændringer i blodprøveresultater såsom gamma-glutamyltransferase eller kreatinin

hjerteproblem kaldet grenblok

smerter i knogler eller muskler

hovedpine, svimmelhed eller svaghedsfølelse

tørst, ømhed i halsen, smagsforstyrrelser

hævede ben eller fødder

ledsmerter, ledbetændelse eller andre ledproblemer

problemer med biskjoldbruskkirtlen

blå mærker

infektioner

øjensygdom kaldet grå stær

hudproblemer

tandproblemer

Ikke almindelige

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede)

rysten eller skælven

nedsat kropstemperatur (hypotermi)

tilstand som påvirker blodkarrerne i din hjerne kaldet cerebrovaskulær forstyrrelse (slagtilfælde

eller hjerneblødning)

problemer med hjerte og kredsløb (inklusive hjertebanken, hjertetilfælde, forhøjet blodtryk og

åreknuder)

ændringer i blodcellerne (blodmangel)

høj koncentration af alkalisk fosfatase i blodet

ophobning af væske og hævelse (lymfeødem)

væske i lungerne

maveproblemer, såsom mave-tarmkatar eller mavekatar

galdesten

vandladningsstop, blærebetændelse

migræne

nervesmerter, nerverodslæsioner

døvhed

øget følsomhed for lyd, berøring eller smag eller ændringer i lugtesans

synkebesvær

mundsår, hævede læber (læbebetændelse), trøske

kløe eller prikken i huden omkring munden

bækkensmerter, udflåd, kløe eller smerter i vagina

en godartet svulst i huden

hukommelsestab

søvnproblemer, angst, følelsesmæssig ustabilitet eller humørsvingninger

hudkløe

hårtab

skader eller smerte på injektionsstedet

vægttab

cyste i nyre (væskefyldte blærer i nyre)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn

Du må ikke få lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned

Efter fortynding er infusionsvæsken holdbar i 24 timer ved 2 °C - 8 °C (i køleskab)

Du må ikke få lægemidlet, hvis du bemærker, at infusionsvæsken ikke er klar, eller hvis den

indeholder partikler

6

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Iasibon indeholder

Aktivt stof: ibandronsyre. 1 hætteglas med 6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

indeholder 6 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, eddikesyre (99%), natriumacetattrihydrat og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Iasibon er en farveløs, klar opløsning. Iasibon 6 mg findes i pakninger indeholdende 1, 5 og 10 hætteglas

(9 hætteglas af glas type I med en brombutyl-gummiprop).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Fremstiller

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Lietuva

SIA ELVIM

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Tel: +371 67808450

България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Teл.: + 359 2 441 7136

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Česká republika

PHARMAGEN CZ s.r.o.

Tel: +420 721 137 749

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Eesti (Estonia)

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Ελλάδα

INNOVIS PHARMA AEBE

Τηλ: +30 210 6664805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

România

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

Ireland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika

PHARMAGEN CZ s.r.o.

Tel: +420 721 137 749

Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd

Τηλ: +357 25371056

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Latvija

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

United Kingdom

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44 1730 231148

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Dosering: Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg administreret intravenøst hver 3-4. uge. Dosis skal infunderes over mindst 15

minutter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 og < 80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med brystkræft og knoglemetastaser med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≥ 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <

30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser, skal følgende

dosisrekommendationer følges:

Kreatininclearance

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg

(6 ml koncentrat til

infusionsvæske)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg

(4 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

< 50 ml/min.

Dosering: Behandling af tumor-induceret hyperkalcæmi

Iasibon administreres sædvanligvis på et hospital. Dosis bestemmes af lægen efter overvejelse af følgende

faktorer.

Forud for behandling med Iasibon, bør patienten være tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til tumortype. Hos de

fleste patienter med alvorlig hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium* ≥3 mmol/l eller

12 mg/dl), vil 4 mg være passende som enkeltdosis. Hos patienter med moderat hyperkalcæmi

(albuminkorrigeret serum-calcium < 3 mmol/l eller < 12 mg/dl) er 2 mg en effektiv dosis. Den højeste

dosis anvendt i kliniske studier var 6 mg, men den dosis øger ikke virkningen.

* Bemærk at albuminkorrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium

( mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Eller

Albuminkorrigeret serum-calcium

(mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin (g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantiden for tilbagefald (tilbagevendende stigning af serum albuminkorrigeret serum-calcium til over

3 mmol/l) var 18-19 dage for doserne 2 mg og 4 mg. Mediantiden for tilbagefald var 26 dage med en

dosis på 6 mg.

Dosering og indgivelsesmåde

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal gives som en intravenøs infusion.

Til dette formål skal hætteglassenes indhold anvendes på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser –

tilsættes til 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller 100 ml 5 %

glucoseinfusionsvæske og infunderes over mindst 15 minutter. Se også afsnittet ovenfor

vedrørende dosering af patienter med nedsat nyrefunktion.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi – tilsættes til 500 ml isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over 2 timer.

Bemærk:

For at undgå potentielle uforligeligheder, skal Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning kun

blandes med isotonisk natriumchlorid eller med 5 % glucoseinfusionsvæske. Opløsninger indeholdende

calcium må ikke blandes med Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Fortyndede opløsninger er til engangsbrug. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Det anbefales at opløsningen anvendes straks efter fortynding (se pkt. 5 i denne indlægsseddel ”

Opbevaring

”).

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal efter fortynding gives som en intravenøs infusion.

Det skal omhyggeligt sikres, at Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning ikke administreres som

intra-arterialt eller paravenøst, da det kan forsage vævsskade.

Anvendelseshyppighed

Til behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi skal Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning

generelt gives som en enkelt infusion.

Ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

gentages Iasibon infusionen med 3-4 ugers intervaller.

Behandlingsvarighed

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen behandling

kan overvejes i tilfælde med tilbagevendende hyperkalcæmi eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Til patienter med brystkræft og knoglemetastaser

skal Iasibon infusionen gives hver 3-4 uge. I kliniske

studier har behandlingen været fortsat i op til 96 uger.

Overdosis

Indtil nu foreligger der ingen erfaringer med akut forgiftning med Iasibon koncentrat til infusionsvæske,

opløsning. Da man i studier med dyr med høje doser har konstateret, at både nyrerne og leveren er

målorganer for toksiciteten, bør nyre- og leverfunktion overvåges.

Klinisk relevant hypokalcæmi (meget lav calciumkoncentration i blodet) skal korrigeres med en

intravenøs administration af calciumgluconat.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Iasibon 50 mg filmovertrukne tabletter

ibandronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.-

Lægen har ordineret

dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Iasibon

Sådan skal De tage Iasibon

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1

Virkning og anvendelse

Iasibon indeholder det aktive stof ibandronsyre, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

bisphosphonater.

Iasibon er til voksne og bliver ordineret til dig, hvis De har brystkræft, som har spredt sig til Deres

knogler (kaldet knoglemetastaser).

Det hjælper med at forebygge knoglebrud.

Det hjælper med at forebygge andre knogleproblemer, som kan kræve operation eller

strålebehandling.

Iasibon virker ved at nedsætte den mængde kalk, som mistes fra knoglerne. Det modvirker at Deres

knogler bliver svagere.

2

Det skal de Vide, før de begynner at tage Iasibon

Tag ikke Iasibon

hvis De er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Iasibon (angivet i

punkt 6).

hvis De har problemer med spiserøret, såsom indsnævring eller synkebesvær.

hvis De ikke kan stå eller sidde oprejst i mindst én time (60 minutter) ad gangen.

hvis De har eller nogen sinde har haft lavt kalkindhold i blodet.

Tag ikke denne medicin, hvis noget af ovenstående passer på Dem. Hvis De er i tvivl, så kontakt

lægen eller apoteket, inden De tager Iasibon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Iasibon:

hvis De er allergisk over for andre bisphosphonater.

hvis De har synkebesvær eller fordøjelsesbesvær.

hvis De har forhøjet eller nedsat indhold af vitamin D eller andre mineraler i blodet.

hvis De har problemer med nyrerne.

hvis du får tandbehandling eller får foretaget en tandoperation, eller du ved, at du skal det i

fremtiden, skal du fortælle din tandlæge, at du er i behandling med Iasibon på grund af din

kræftsygdom

Der kan forekomme irritation, inflammation (betændelseslignende tilstand) eller sårdannelse i spiserøret,

ofte med symptomer som stærk smerte i brystet, stærk smerte efter at have sunket mad og/eller drikke,

voldsom kvalme eller opkastning, især hvis du ikke drikker et helt glas almindeligt vand, og/eller hvis du

ligger ned inden for én time efter, du har taget Iasibon. Hvis du udvikler disse symptomer, skal du stoppe

med at tage Iasibon og straks kontakte din læge (se punkt 3 og 4).

Børn og unge

Iasibon må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Iasibon

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette skyldes at Iasibon kan påvirke den måde anden medicin virker på, ligesom anden medicin kan

påvirke den måde, hvorpå Iasibon virker.

Fortæl især Deres læge eller apoteketspersonalet,

hvis De tager noget af nedenstående medicin:

kosttilskud indeholdende kalk, magnesium, jern eller aluminium

acetylsalicylsyre , non-steroide anti-inflammatoriske stoffer kaldet NSAIDer, såsom, ibuprofen

eller naproxen. Det er fordi NSAIDer og Iasibon begge kan irritere Deres mave-tarmkanal

injektioner af en type antibiotika, der kaldes ”aminoglykosider”, såsom gentamicin.

Aminoglykosider og Iasibon kan begge nedsætte mængden af kalk i Deres blod.

Indtagelse af medicin, som reducerer mængden af mavesyre, såsom cimetidin og ranitidin, kan give let

forøget effekt af Iasibon.

Brug af Iasibon sammen med mad og drikke

Tag ikke Iasibon sammen med mad eller andre drikkevarer end vand, da Iasibon virker mindre effektivt,

hvis det tages sammen med mad og drikke (se punkt 3).

Indtag Iasibon mindst 6 timer efter, at du sidst har spist, drukket eller taget nogen form for anden medicin,

vitaminer og mineraler eller kosttilskud (f.eks. produkter, der indeholder kalk (mælk), aluminium,

magnesium og jern) andet end vand. Efter indtagelse af tabletten skal du vente mindst 30 minutter, før du

indtager mad, drikke, anden medicin, vitaminer og mineraler eller kosttilskud (se punkt 3).

Graviditet og amning

De må ikke tage Iasibon, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid, eller hvis De ammer.

Tal med Deres læge eller apoteket spersonalet,, før De tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og betjene maskiner, da det forventes at Iasibon ikke eller kun i ubetydelig grad påvirker

din evne til at køre bil og betjene maskiner. Tal med Deres læge først, hvis De vil køre bil eller arbejde

med maskiner.

Iasibon indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler eller kan fordøje

visse sukkerarter (f.eks. hvis du lider af galactoseintolerans, LAPP lactasemangel eller har problemer med

glucose/galaktose optagelse).

3

Sådan skal de tage Iasibon

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Indtag Iasibon mindst 6 timer efter, at du sidst har spist, drukket eller taget nogen form for anden medicin,

vitaminer og mineraler eller kosttilskud andet end vand. Vand med et højt kalkindhold bør ikke bruges.

Hvis der er usikkerhed omkring et eventuelt for højt kalkindhold i postevandet, anbefales det at bruge vand på

flaske med et lavt mineralindhold.

Deres læge kan vælge at tage regelmæssige blodprøver, mens De er i behandling med Iasibon. Dette er

for at undersøge, om De får den rigtige mængde medicin.

Når De tager denne medicin

Det er vigtigt, at De tager Iasibon på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Det er fordi, der kan

forekomme irritation, betændelse eller sårdannelse i spiserøret.

De kan mindske risikoen for at dette forekommer ved at gøre følgende:

Tag Deres tablet så snart De står op om morgenen, før De spiser noget, drikker noget eller tager

nogen form for medicin, vitaminer og mineraler eller kosttilskud.

Tag Deres tablet med et stort glas vand (ca. 200 ml). Indtag ikke tabletten med andet end

almindeligt vand.

Synk tabletten hel. Lad være med at tygge, sutte eller knuse tabletten. Lad ikke tabletten opløses i

munden.

Efter indtagelse af tabletten skal De vente mindst 30 minutter. Derefter kan De indtage dagens

første mad og drikke samt tage medicin, vitaminer og mineraler eller kosttilskud..

De skal indtage tabletten i oprejst stilling (siddende eller stående) og forblive oprejst i den næste

time (60 minutter) efter, at De har taget Deres tablet. Hvis De ikke forbliver oprejst, kan noget af

medicinen løbe tilbage i spiserøret.

Hvor meget skal De tage

Den sædvanlige dosis Iasibon er én tablet dagligt. Hvis De lider af nyreproblemer, kan Deres læge vælge

at nedsætte dosis til én tablet hver anden dag (i tilfælde af moderat nyresygdom) eller til én tablet om

ugen (i tilfælde af alvorlig nyresygdom).

Hvis De har taget for mege Iasibon

Tal straks med en læge eller tag på skadestuen med det samme, hvis De har indtaget for mange tabletter.

Drik et helt glas mælk inden De kører. Fremkald ikke opkastning, og læg Dem ikke ned.

Hvis De har glemt at tage Iasibon

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis De tager én tablet hver dag,

spring da den glemte tablet over og fortsæt som normalt den næste dag. Hvis De tager én tablet hver

anden dag eller én gang om ugen, spørg da Deres læge eller apoteketspersonalet, til råds.

Hvis De holder op med at tage Iasibon

Det er vigtigt, at De anvender Iasibon så længe, Deres læge har ordineret det. Iasibon kan kun afhjælpe

Deres tilstand så længe, De fortsætter med at anvende det.

Spørg lægen eller på apoteketspersonalet,, hvis der er noget De er i tvivl om.

4

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal straks med sundhedspersonalet eller lægen, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige

bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:

Almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 10 behandlede)

kvalme, halsbrand eller ubehag ved at synke (betændelse i spiserøret)

Ikke almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede)

stærke mavesmerter. Dette kan være tegn på, at du har et blødende sår i den første del af tarmen

(tolvfingertarmen), eller at mavens slimhinde er betændt (gastritis).

Sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 1000 behandlede)

vedvarende smerte og betændelse i øjet.

ny smerte, svækkelse eller ubehag i dine lår, hofte eller lyske. Du kan have tidlige tegn på et brud

på lårbensknoglen.

Meget sjælden

(kan forekomme hos 1 ud af 10.000 behandlede)

smerte eller ømhed i munden eller kæben. Du kan have tidlige tegn på alvorlige problemer med

kæben (nekrose (dødt knoglevæv) i kæbeknoglen).

kløe, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals, med vejrtrækningsproblemer. Du kan have fået en

alvorlig allergisk reaktion, som kan være livstruende.

svære hudreaktioner

øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på knoglebeskadigelse i

øret.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

astmaanfald

Andre bivirkninger

Almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 10 behandlede):

mavesmerter, fordøjelsesbesvær

lavt indhold af kalk i blodet

svaghedsfølelse

Ikke almindelig

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede):

brystsmerter

kløe eller prikken i huden

influenzalignende symptomer, følelse af utilpashed eller smerte

mundtørhed, mærkelig smag i munden eller synkebesvær

blodmangel

forhøjet koncentration i blodet af urinsyre eller hormoner fra biskjoldbruskkirtlen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem an ført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned..

Opbevar lægemidlet i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. .

6

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Iasibon indeholder

Aktivt stof: ibandronsyre. Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg ibandronsyre (som

natriummonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne: povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, prægelatineret majsstivelse,

glyceroldibehenat, kolloid vandfri silica.

tabletovertræk: titandioxid (E171), lactosemonohydrat, hypromellose (E464), macrogol 4000

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter leveret i polyamid/aluminium/PVC -

aluminium blisterpakninger. De fås i pakninger med 3, 6, 9, 28 og 84 tabletter. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Fremstillere

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Street block 5

69300 Sapes, Prefecture of Rodopi

Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Lietuva

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Teл.: + 359 2 441 7136

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Česká republika

PHARMAGEN CZ s.r.o.

Tel: +420 721 137 749

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Bluefish Pharmaceuticals AB

Tlf: +46 8 51911600

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Eesti (Estonia)

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Ελλάδα

INNOVIS PHARMA AEBE

Τηλ: +30 210 6664805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Hrvatska

PROXIMUM d.o.o.

Tel: +385 1 30 111 28

România

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

Ireland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika

PHARMAGEN CZ s.r.o.

Tel: +420 721 137 749

Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd

Τηλ: +357 25371056

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Latvija

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

United Kingdom

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44 1730 231148

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1

LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 1 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ampul med 1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 1 mg ibandronsyre (som

natriummonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning

4

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Iasibon er indiceret til voksne til

forebyggelse af knoglerelaterede hændelser (patologiske frakturer, knoglekomplikationer, som

kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser.

behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi med eller uden metastaser.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Iasibon bør kun initieres af læger med erfaring med behandling af kræft. Til intravenøs

administration.

Dosering

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg intravenøs injektion hver 3-4 uge. Dosis skal infunderes over mindst 15

minutter.

En kortere infusionstid (dvs.15 minutter) bør kun overvejes for patienter med normal eller let nedsat

nyrefunktion. Der er ingen tilgængelige data for kortere infusionstid hos patienter med kreatininclearance

under 50 ml/min. Behandlende læger henvises til afsnittet ”Patienter med nedsat nyrefunktion” (se pkt.

4.2) for anbefaling af dosering og administration til denne patientgruppe.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Forud for behandling med Iasibon bør patienten være tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9 %)

NaCl injektionsvæske.. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til tumortype.

Generelt kræver patienter med osteolytiske knoglemetastaser lavere doser end patienter med humoral type

hyperkalcæmi. Hos de fleste patienter med svær hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium* ≥3

mmol/l eller ≥12 mg/dl) er 4 mg en passende enkelt-dosis. Hos patienter med moderat hyperkalcæmi

(albuminkorrigeret serum-calcium <3 mmol/l eller <12 mg/dl) er 2 mg en effektiv dosis. Den højeste

dosis anvendt i kliniske studier er 6 mg, men denne dosis øger ikke virkningen.

* Bemærk at albuminkorrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium (mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin

(g/l)] + 0,8

eller

Albuminkorrigeret serum-calcium (mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin

(g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantid til recidiv (stigning af albuminkorrigeret serum-calcium til niveauer over 3 mmol/l) var 18-19

dage for doser på 2 mg og 4 mg. Mediantiden til recidiv var 26 dage ved en dosis på 6 mg.

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen behandling

kan overvejes i tilfælde med gentagen hyperkalcæmi eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Iasibon koncentrat til infusionsvæske skal administreres som intravenøs infusion over 2 timer.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥50 og <80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥30 og <50 ml/min)

eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) skal følgende dosisanbefalinger følges

ved forebyggende behandling af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser (se pkt. 5.2):

Kreatininclearance

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg

(6 ml koncentrat til

infusionsvæske)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg

(4 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

< 50 ml/min.

Ældre population (> 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Iasibons sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data (se

pkt. 5.1 og 5.2).

AdministrationTil intravenøs administration.

Hætteglassets indhold skal bruges på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser – tilsættes til 100 ml isotonisk natriumchlorid-

infusionsvæske eller 100 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over mindst 15 minutter. Se

også afsnittet ovenfor om patienter med nedsat nyrefunktion.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi – tilsættes til 500 ml isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over 2 timer.

Kun til engangsbrug. Der må kun anvendes en klar infusionsvæske uden partikler.

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal efter fortynding gives som en intravenøs infusion.

Det skal omhyggeligt sikres, at Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning ikke administreres intra-

arterielt eller paravenøst, da det kan forårsage vævsskade.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

punkt. 6.1..

Hypokalcæmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme

Hypokalcæmi og andre forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme skal behandles effektivt inden

påbegyndelse af Iasibon-behandling ved metastatisk knoglesygdom.

Det er vigtigt, at alle patienter indtager tilstrækkeligt calcium og vitamin D. Hvis den daglige indtagelse

gennem kosten ikke er tilstrækkelig, skal patienterne have tilskud af calcium og/eller vitamin D.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter behandlet med

intravenøs ibandronsyre.

Passende nødhjælpsforanstaltninger skal være let tilgængelige, når intravenøs injektion med Iasibon

administreres. Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion eller andre svære overfølsomheds-/allergiske

reaktioner, skal injektionen øjeblikkelig afbrydes og passende behandling initieres.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben, normalt i forbindelse med tandudtrækning og/eller lokal infektion (herunder

osteomyelitis) er rapporteret hos kræftpatienter, der får behandlingsregimer indeholdende primært

intravenøst administrerede bisphosphonater. Mange af disse patienter fik også kemoterapi og

kortikosteroider. Knoglenekrose i kæben er også rapporteret hos patienter med osteoporose, der får orale

bisphosphonater.

En tandundersøgelse med passende forebyggende tandlægearbejde bør overvejes hos patienter med

samtidige risikofaktorer (som f.eks. kræft, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, dårlig

mundhygiejne) før behandling med bisphosphonater.

Hvis det er muligt, bør disse patienter undgå invasive dentale indgreb under behandlingen. For de

patienter, der udvikler knoglenekrose i kæben, mens de er i behandling med bisphosphonater, kan

tandkirurgi forværre tilstanden. For patienter, hvor dentale indgreb er påkrævet, er der ingen tilgængelige

data, der antyder, om afbrydelse af behandlingen med bisphosphonater reducerer risikoen for

knoglenekrose i kæben. En klinisk vurdering udført af den behandlende læge bør ligge til grund for

behandlingsplanen for hver patient. Den skal baseres på en individuel vurdering af fordele og ulemper.

Osteonekrose af øregangen

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i forbindelse med

langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen inkluderer steroider og

kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller traumer. Muligheden for osteonekrose af

øregangen skal overvejes hos patienter, der får behandling med bisfosfonater, og som udviser

øresymptomer, herunder kroniske øreinfektioner.

Atypiske frakturer på femur

Der er rapporteret om atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer ved

bisphosphonatbehandling, primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse transverse

eller korte oblikke frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige under trochanter minor til

lige over det suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer efter minimalt eller intet traume, men

nogle patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med tilhørende billedmæssige karakteristika af

stressfrakturer, uger til måneder før den komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte bilaterale.

Derfor bør den kontralaterale femur undersøges hos patienter, som behandles med bisphosphonater, og

som har pådraget sig en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer er også blevet

rapporteret. Det bør overvejes at seponere bisphosphonat hos patienter med mistanke om atypisk

femurfraktur, indtil der foreligger en evaluering af patienten, baseret på en individuel benefit/risk-

vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisphosphonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal evalueres for en

ufuldstændig femurfraktur.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Kliniske studier harikke vist tegn på forringelse af nyrefunktionen vedlængerevarende Iasibon-

behandling. I overensstemmelse med god klinisk praksis anbefales det dog alligevel at kontrollere

nyrefunktionen, serum-calcium, phosphat og magnesium på den enkelte patient i Iasibon-behandling. (se

pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Da kliniske data ikke findes, kan dosis-rekommandation ikke gives for patienter med svær

leverinsufficiens. (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat hjertefunktion

Overhydrering skal undgås ved patienter med risiko for hjerteinsufficiens.

Patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Iasibon indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr hætteglas, dvs. natrium gratis.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Metaboliske interaktioner anses ikke for sandsynlige, da ibandronsyre ikke hæmmer de primære humane

CYP-isoenzymer og er vist ikke at inducere CYP-systemet hos rotter (se pkt. 5.2). Ibandronsyre

elimineres udelukkende ved renal ekskretion og gennemgår ikke biotransformation.

Forsigtighed bør udvises, når bisfosfonater gives sammen med aminoglykosider, idet begge lægemidler

kan bevirke nedsættelse af calciumniveauet i blodet i længere perioder. Opmærksomheden bør også

henledes på muligheden for eksisterende samtidig hypomagnæsi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af ibandronsyre til gravide kvinder. Rottestudier har påvist

reproduktionstoksisitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko hos mennesker kendes ikke. Iasibon bør ikke

anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke om ibandronsyre udskilles i human mælk. Studier med diende rotter har vist

tilstedeværelse af små mængder ibandronsyre i mælken efter intravenøs administration.

Iasibon bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der findes ingen humane data for effekten af ibandronsyre. I reproduktionsstudier på rotter nedsatte

ibandronsyre fertiliteten efter oral indgift. I rottestudier hvor intravenøs indgift blev anvendt, nedsatte

ibandronsyre fertiliteten ved høje daglige doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

På baggrund af den farmakodynamiske og farmakokinetiske profil og de rapporterede bivirkninger

forventes Iasibon ikke eller kun i ubetydelig grad at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste rapporterede bivirkninger er anafylaktisk reaktion/shock, atypiske femurfrakturer,

knoglenekrose i kæben og inflammation i øjet. Se under ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger” og pkt.

4.4.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi er hyppigst forbundet med en stigning i kropstemperatur.

Mindre hyppigt er der rapporteret et fald iserum-calcium til under normalområdet (hypokalcæmi). I de

fleste tilfælde kræves ingen specifik behandling, og symptomerne fortager sig efter et par timer/dage.

Som forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser var

behandlingen oftest forbundet med asteni efterfulgt af stigning i kropstemperatur og hovedpine.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 viser bivirkningerne i de pivotale fase III-studier (Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi:

311 patienter behandlet med ibandronsyre 2 mg eller 4 mg; Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser

hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser: 152 patienter behandlet med ibandronsyre 6 mg) samt

bivirkninger set efter markedsføring.

Bivirkninger er anført efter MedDRA systemorganklasse og frekvenser. Frekvenserne er defineret på

følgende måde: meget almindelig (> 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data). De alvorligste bivirkninger er nævnt først inden for hver gruppe.

Tabel 1

Bivirkninger som er rapporteret efter intravenøst administreret ibandronsyre

System-

organklasse

Almindelig

Ikke almin-

delig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og parasitære

sygdomme

Infektion

Cystitis,

vaginitis, oral

candidiasis

Benigne,

maligne og

uspeci-

ficerede

tumorer

(inkl. cyster

og polypper)

Benign

neoplasma i

huden

Blod- og

lymfesystem

Anæmi,

bloddyskrasi

Immun-

systemet

Overfølsom-

, bronko-

spasme

†,

angioødem

†,

anafylaktisk

reaktion/shock

astma-

eksacerbation

Det endo-

krine system

Parathyroidea-

sygdomme

Metabolisme

og ernæring

Hypo-

kalcæmi**

Hypofosfatæm

Psykiske for-

styrrelser

Søvn-

forstyrrelser,

angst,

affektlabilitet

Nerve-

systemet

Hovedpine,

svimmelhed,

smagsfor-

styrrelser

Cerebro-

vaskulære

forstyrrelser,

nerverods-

læsioner,

amnesi,

migræne,

neuralgi,

hypertoni,

hyperæstesi,

paræstesi

omkring

munden,

parosmi

Øjne

Katarakt

Inflammation i

øjet

Øre og

labyrint

Døvhed

Hjerte

Grenblok

Myokardiel

iskæmi,

kardio-

vaskulære

forstyrrelser,

palpitationer

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Pharyngitis

Lungeødem,

stridor

Mave-tarm-

kanalen

Diarré,

opkastning,

dyspepsi,

gastro-

intestinale

smerter,

tandsygdomm

Gastroenteritis

, gastritis, sår i

munden,

dysfagi,

cheilitis

Lever og

galdeveje

Cholelithiasis

Hud og

subkutane

væv

Hudlidelser,

ekkymose

Udslæt,

alopeci

Stevens-

Johnsons

syndrom

†,

erythema

multiforme

bulløs

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Osteoarthritis,

myalgi,

artralgi,

ledsygdomme,

knoglesmerter

Atypiske

subtrochantær

e og diafyseale

femurfrakturer

Knoglenekros

e i kæben

Osteonekrose

af øregangen

(klasse-

bivirkning for

bisfosfonater)

Nyrer og

urinveje

Urinretention,

nyrecyste

Det

reproduktive

system og

mammae

Pelvissmerter

Almene

symptomer

og reaktioner

administratio

ns-stedet

Pyreksi,

influenza-

lignende

sygdom**

perifere

ødemer,

asteni, tørst

Hypotermi

Under-

søgelser

Forhøjet

gamma-GT,

forhøjet

kreatinin

Forhøjet

basisk

fosfatase i

blodet,

vægttab

Traumer,

forgiftninger

og

behandlingsk

omplika-

tioner

Skader,

smerter på

injektions-

stedet

** Se yderligere information nedenfor

† Identificeret efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypokalcæmi

Nedsat renal calcium-udskillelse kan efterfølges af et fald i serum-phosphat, men dette kræver ikke

terapeutiske forholdsregler. Serum-calcium kan falde til hypokalcæmiske værdier.

Influenzalignende sygdom

En influenzalignende tilstand med feber, kuldegysninger, knogle og/eller muskelsmerter er set.

I de fleste tilfælde krævedes ingen specifik behandling, og symptomerne forsvandt efter et par

timer/dage.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben er rapporteret hos patienter, der behandles med bisphosphonater. Hovedparten af

rapporterne omhandler kræftpatienter, men lignende tilfælde er også rapporteret hos patienter i

behandling for osteoporose. Knoglenekrose i kæben er normalt forbundet med tandudtrækning og/eller

lokal infektion (herunder osteomyelitis). Diagnose for kræft, kemoterapi, strålebehandling,

kortikosteroider og dårlig mund hygiejne anses også for risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Inflammation i øjet

Inflammation i øjet såsom uveitis, episcleritis og scleritis er blevet rapporteret ved brug af ibandronsyre. I

nogle tilfælde ophørte disse hændelser ikke, før ibandronsyre blev seponeret.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret om tilfælde af anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter

behandlet med intravenøs ibandronsyre.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsgpersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Indtil nu foreligger der ingen erfaringer med akut forgiftning med Iasibon koncentrat til infusionsvæske,

opløsning. Da man i forsøg med dyr med høje doser har konstateret, at både nyren og leveren er

målorganer for toksiciteten, bør nyre- og leverfunktion overvåges. Klinisk relevant hypokalcæmi bør

korrigeres ved administration af intravenøs calciumgluconat.

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af knoglesygdomme, bisphosphonater, ATC

kode: M05BA06

Ibandronsyre hører til bisphosphonatgruppen af forbindelser, som virker specifikt på knoglerne. Den

selektive virkning på knoglevævet er baseret på bisphosphonaters høje affinitet til knoglemineraler.

Bisphosphonater virker ved at hæmme osteoklastaktiviteten, men virkningsmekanismen er endnu ikke

fuldt ud klarlagt.

In vivo

forhindrer ibandronsyre eksperimentelt induceret knogleødelæggelse forårsaget af ophøret af den

gonadale funktion, retinoider, tumorer eller tumorekstrakter. Hæmning af endogen knogleresorption er

dokumenteret ved

Ca kinetikstudier og ved frigivelse af radioaktivt tetracyklin, indbygget i skelettet.

Ved doser som var betydeligt større end de farmakologisk effektive doser, havde ibandronsyre ingen

effekt på mineraliseringen af knoglerne.

Knogleresorptionen ved malign sygdom karakteriseres ved en udtalt knogleresorption som ikke

modsvares af en tilsvarende knogleformation. Ibandronsyre hæmmer selektivt osteoklastaktiviteten,

reducerer knogleresorptionen og mindsker herved skeletkomplikationerne ved den maligne sygdom.

Kliniske studier ved behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Kliniske undersøgelser ved malign hyperkalcæmi har vist, at ibandronsyres hæmmende virkning på

tumorinduceret osteolyse og specifikt på tumorinduceret hyperkalcæmi er karakteriseret ved nedsættelse

af serum-calcium og urin-calcium udskillelsen.

Inden for det anbefalede dosisinterval har kliniske studier vist responsrater som anført i figuren med

respektive konfidensintervaller for patienter, som har en udgangsværdi for albuminkorrigeret serum-

calcium ≥ 3.0 mmol/l efter nødvendig rehydrering.

Ibandronsyre dosis

% af patienter

med respons

90 % konfidens-

interval

2 mg

44-63

4 mg

62-86

6 mg

64-88

Mediantiden for opnåelse af normokalcæmi var 4-7 dage for disse patienter og disse doser. Mediantiden

til recidiv (tilbagevenden af albuminkorrigeret serum-calcium til over 3 mmol/l) var 18-26 dage.

Kliniske studier ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Kliniske studier hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser har vist, at der er en dosisafhængig

hæmmende effekt på knogleosteolysen, udtrykt ved markører for knogleresorption, og en dosisafhængig

effekt på de skeletale hændelser.

Behandlingen med ibandronsyre 6 mg administreret intravenøst ved forebyggelse af knoglerelaterede

hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser blev vurderet i et randomiseret,

placebokontrolleret fase III-studie, som varede i 96 uger. Kvindelige patienter med brystkræft og

radiologisk verificerede knoglemetastaser blev randomiseret til placebo (158 patienter) eller 6 mg

ibandronsyre (154 patienter). Resultaterne fra dette studie er beskrevet i det følgende.

Primære effektparametre

Det primære slutpunkt i studie var skeletal morbidity period rate (SMPR). Dette var et sammensat

slutpunkt, som havde følgende skeletrelaterede hændelser (SREs) inkluderet:

- knoglestrålebehandling for behandling af frakturer/truende frakturer

- knoglekirurgi for behandling af frakturer

- vertebrale frakturer

- non-vertebrale frakturer.

Analysen af SMPR var tidsjusteret og tog højde for, at en eller flere hændelser opstået i en enkelt 12-

ugers periode, kunne være potentielt relateret. Multiple hændelser blev derfor kun talt én gang mhp.

analyseformålet. Resultaterne fra dette studie viste en signifikant fordel for intravenøs ibandronsyre 6 mg

frem for placebo, ved reduktion af SREs målt ved den tidsjusterede SMPR (p=0,004). Antallet af SREs

var desuden signifikant reduceret ved ibandronsyre 6 mg, ligesom der var en 40 % reduktion i risiko for

en SRE i forhold til placebo (relativ risiko 0,6, p=0,003). Effektresultaterne fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=158

Ibandronsyre 6 mg

n=154

p-værdi

SMPR (pr. patientår)

1,48

1,19

p=0,004

Antal hændelser (pr. patient)

3,64

2,65

p=0,025

SRE relativ risiko

0,60

p=0,003

Sekundære effektparametre

Intravenøs ibandronsyre 6 mg viste i sammenligning med placebo en statistisk signifikant forbedring i

knoglesmertescore. Smertereduktionen var permanent under baseline gennem hele studiet og blev

ledsaget af et signifikant reduceret forbrug af analgetika. Forringelsen i livskvalitet var signifikant mindre

for ibandronsyrebehandlede patienter i forhold til placebo. En oversigt over de sekundære effektresultater

fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Sekundære effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=158

Ibandronsyre 6 mg

n=154

p-værdi

Knoglesmerte*

0,21

-0,28

P<0,001

Analgetika forbrug*

0,90

0,51

p=0,083

Livskvalitet*

-45,4

-10,3

p=0,004

* Middelændring fra baseline til sidste evaluering

Der påvistes en tydelig nedsættelse af urinmarkørerne for knogleresorption (pyridinolin og

deoxypyridinolin) hos patienterne behandlet med ibandronsyre, hvilket var statistisk signifikant i forhold

til placebo.

I et klinisk stuide med 130 patienter med metastatisk brystkræft blev sikkerheden af ibandronsyre

sammenlignet ved infusion over 1 time i forhold til infusion over 15 minutter. Der blev ikke observeret

nogen forskel i nyrefunktionens parametre. Den samlede bivirkningsprofil for ibandronsyre efter 15

minutters infusion svarede til den sikkerhedsprofil, der er set ved længere infusionstider, og der blev ikke

identificeret nogen nye sikkerhedsrisici ved anvendelsen af en 15 minutters infusionstid.

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

på <50 ml/min.

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.2)

Sikkerheden og virkningen af Iasibon hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data..

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter 2 timers infusion med 2, 4 og 6 mg ibandronsyre ses farmakokinetiske parametre proportionale med

dosis.

Fordeling

Efter initial systemisk eksponering bindes ibandronsyre hurtigt til knogler eller udskilles med urinen. Hos

mennesker er det tilsyneladende terminale fordelingsvolumen mindst 90 liter, og det estimeres, at 40-

50 % af den cirkulerende dosis bindes til knoglerne. Proteinbindingen i humant plasma er ca. 87 % ved

terapeutiske stofkoncentrationer. Iinteraktioner med andre lægemidler på grund af displacering er derfor

ikke sandsynlig.

Biotransformation

Der er ikke tegn på, at ibandronsyre metaboliseres i dyr eller mennesker.

Elimination

Måleområdet for de tilsyneladende halveringstider er bredt og afhænger af dosis og målefølsomhed, men

den tilsyneladende terminale halveringstid er generelt i området 10-60 timer. De tidlige plasmaværdier

falder dog hurtigt og når 10 % af peakværdien indenfor 3 og 8 timer efter henholdsvis intravenøs og

peroral administration. Der fandtes ingen systemisk akkumulation, når ibandronsyre blev indgivet

intravenøst én gang hver 4. uge i 48 uger til patienter med metastaserende knoglesygdom.

Den samlede ibandronsyreclearance er lav med gennemsnitsværdier i området 84-160 ml/min. Den renale

clearance (ca. 60 ml/min. hos raske postmenopausale kvinder) udgør 50-60 % af den totale clearance og

er relateret til kreatininclearance. Forskellen mellem den tilsyneladende totale og renale clearance

afspejler formentlig optagelsen i knoglerne.

Eliminationsvejen gennem nyrerne ser ikke ud til at omfatte kendte syre – eller basetransport-systemer,

som anvendes i forbindelse med udskillelsen af andre aktive substanser. Derudover hæmmer ibandronsyre

ikke de vigtigste humane CYP-isoenzymer og inducerer ikke CYP-systemet hos rotter.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Køn

Biotilgængeligheden og farmakokinetikken for ibandronsyre er ens hos mænd og kvinder.

Race

Der er ikke noget der tyder på en klinisk relevant interetnisk forskel i tilstedeværelsen af ibandronsyre

mellem asiater og kaukasere. Der er kun få tilgængelige data vedrørende patienter af afrikansk oprindelse.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Eksponering af ibandronsyre hos patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion er relateret til

kreatininclearance (CLcr). Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret gennemsnits CLcr =

21,2 ml/min) var dosisjusteret gennemsnits-AUC0-24t forøget med 110 % sammenlignet med raske

frivillige. Det kliniske farmakologiske studie WP18551 viste følgende: Efter administration af en enkelt

intravenøs dosis på 6 mg (15 minutters infusion) steg gennemsnits-AUC0-24 med henholdsvis 14 % og

86 % hos patienter med let (estimeret gennemsnits-CLcr = 68,1 ml/min) og moderat (estimeret

gennemsnits-CLcr = 41,2 ml/min) nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske frivillige (estimeret

gennemsnits-CLcr = 120 ml/min). Gennemsnits-C

var ikke øget hos patienter med let nedsat

nyrefunktion, og den var øget med 12 % hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. For patienter

med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥50 og <80 ml/min) kræves ingen dosisjustering. For

patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CLcr = 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion

(CLcr < 30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser i forbindelse med

brystkræft og knoglemetastaser, anbefales dosisjustering (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion: (se pkt. 4.2)

Der er ingen farmakokinetiske data for ibandronsyre hos patienter med nedsat leverfunktion. Leveren

spiller ikke nogen væsentlig rolle ved udskillelsen af ibandronsyre, som ikke metaboliseres, men udskilles

gennem nyrerne, samt ved optagelse i knoglerne. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter

med nedsat leverfunktion. Da proteinbindingen for ibandronsyre desuden er ca. 87 % ved terapeutiske

koncentrationer, er det ikke sandsynligt at hypoproteinæmi ved svær leversygdom medfører klinisk

signifikant øgning af frie plasmakoncentrationer.

Ældre population (se pkt. 4.2)

I en multivariatanalyse kunne alder ikke påvises som en uafhængig faktor for nogen af de undersøgte

farmakokinetiske parametre. Da nyrefunktionen falder med alderen, er dette den eneste faktor, som bør

overvejes (se afsnittet vedrørende nedsat nyrefunktion).

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.1)

Der foreligger ingen data vedrørende brugen af Iasibon til patienter under 18 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske studier blev der kun set effekter efter doser, der i væsentlig grad overstiger den

maksimale humane eksponering, hvilket indikerer ubetydelig relevans mhp. klinisk brug. Som for andre

bisphosphonater, blev nyrerne identificeret som det primære målorgan for den systemiske toksicitet.

Mutagenicitet/karcinogenicitet:

Der fandtes ingen tegn på karcinogenicitet. Studier for genotoksicitet viste ingen tegn på genetisk aktivitet

af ibandronsyre.

Reproduktionstoksicitet:

Der fandtes ikke tegn på direkte føtal toksisk eller teratogen effekt af ibandronsyre hos intravenøst

behandlede rotter og kaniner. I reproduktionsstudier hos rotter var effekten på fertiliteten øget

præimplantationstab ved orale doser på 1 mg/kg/døgn og derover. I reproduktionsstudier hos rotter

nedsatte ibandronsyre sædkvaliteten ved intravenøs indgift af 0,3 og 1 mg/kg/døgn og fertiliteten hos

hanner ved 1 mg/kg/døgn og hos hunner ved 1,2 mg/kg/døgn. Bivirkningerne af ibandronsyre hos rotter i

reproduktionstoksicitetsstudierne var de samme, som forventet for bisphosphonatklassen. De omfatter en

nedsættelse af antallet af implantationssteder, forstyrrelser af den normale fødsel (dystocia), en øgning af

viscerale variationer(nyre pelvis ureter syndrom) og tandabnormaliteter på F1 afkommet hos rotter.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Eddikesyre (99%)

Natriumacetattrihydrat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

For at undgå potentielle uforligeligheder bør Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning kun

fortyndes med isotonisk natriumchloridinfusionsvæske eller 5 % glucoseinfusionsvæske.

Iasibon må ikke blandes med væsker, der indeholder calcium.

6.3

Opbevaringstid

5 år

Efter rekonstituering: 24 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser inden rekonstitution.

Efter rekonstituering: Opbevares ved 2-8 °C (i køleskab).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstiden og betingelserne for opbevaring før anvendelsen brugerens ansvar, og

opbevaringstiden må normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre rekonstitueringen

har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Iasibon 1 mg leveres i pakninger med 1 ampul (2 ml type I ampul).

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Udledningen af lægemidler til miljøet bør minimeres.

7

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

8

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/003

9

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. januar 2011

Dato for seneste fornyelse: 30 september 2015

10

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om Iasibon findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/

1

LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 2 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ampul med 2 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 2 mg ibandronsyre (som

natriummonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning

4

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Iasibon er indiceret til voksne til

forebyggelse af knoglerelaterede hændelser (patologiske frakturer, knoglekomplikationer, som

kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser.

behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi med eller uden metastaser.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Iasibon bør kun initieres af læger med erfaring med behandling af kræft. Til intravenøs

administration.

Dosering

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg intravenøs injektion hver 3-4 uge. Dosis skal infunderes over mindst 15

minutter.

En kortere infusionstid (dvs.15 minutter) bør kun overvejes for patienter med normal eller let nedsat

nyrefunktion. Der er ingen tilgængelige data for kortere infusionstid hos patienter med kreatininclearance

under 50 ml/min. Behandlende læger henvises til afsnittet ”Patienter med nedsat nyrefunktion” (se pkt.

4.2) for anbefaling af dosering og administration til denne patientgruppe.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Forud for behandling med Iasibon bør patienten være tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9 %)

NaCl injektionsvæske.. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til tumortype.

Generelt kræver patienter med osteolytiske knoglemetastaser lavere doser end patienter med humoral type

hyperkalcæmi. Hos de fleste patienter med svær hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium* ≥3

mmol/l eller ≥12 mg/dl) er 4 mg en passende enkelt-dosis. Hos patienter med moderat hyperkalcæmi

(albuminkorrigeret serum-calcium <3 mmol/l eller <12 mg/dl) er 2 mg en effektiv dosis. Den højeste

dosis anvendt i kliniske studier er 6 mg, men denne dosis øger ikke virkningen.

* Bemærk at albuminkorrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium (mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin

(g/l)] + 0,8

eller

Albuminkorrigeret serum-calcium (mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin

(g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantid til recidiv (stigning af albuminkorrigeret serum-calcium til niveauer over 3 mmol/l) var 18-19

dage for doser på 2 mg og 4 mg. Mediantiden til recidiv var 26 dage ved en dosis på 6 mg.

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen behandling

kan overvejes i tilfælde med gentagen hyperkalcæmi eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Iasibon koncentrat til infusionsvæske skal administreres som intravenøs infusion over 2 timer.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥50 og <80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥30 og <50 ml/min)

eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) skal følgende dosisanbefalinger følges

ved forebyggende behandling af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser (se pkt. 5.2):

Kreatininclearance

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg

(6 ml koncentrat til

infusionsvæske)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg

(4 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

< 50 ml/min.

Ældre population (> 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Iasibons sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data (se

pkt. 5.1 og 5.2).

AdministrationTil intravenøs administration.

Hætteglassets indhold skal bruges på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser – tilsættes til 100 ml isotonisk natriumchlorid-

infusionsvæske eller 100 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over mindst 15 minutter. Se

også afsnittet ovenfor om patienter med nedsat nyrefunktion.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi – tilsættes til 500 ml isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over 2 timer.

Kun til engangsbrug. Der må kun anvendes en klar infusionsvæske uden partikler.

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal efter fortynding gives som en intravenøs infusion.

Det skal omhyggeligt sikres, at Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning ikke administreres intra-

arterielt eller paravenøst, da det kan forårsage vævsskade.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

punkt. 6.1..

Hypokalcæmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme

Hypokalcæmi og andre forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme skal behandles effektivt inden

påbegyndelse af Iasibon-behandling ved metastatisk knoglesygdom.

Det er vigtigt, at alle patienter indtager tilstrækkeligt calcium og vitamin D. Hvis den daglige indtagelse

gennem kosten ikke er tilstrækkelig, skal patienterne have tilskud af calcium og/eller vitamin D.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter behandlet med

intravenøs ibandronsyre.

Passende nødhjælpsforanstaltninger skal være let tilgængelige, når intravenøs injektion med Iasibon

administreres. Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion eller andre svære overfølsomheds-/allergiske

reaktioner, skal injektionen øjeblikkelig afbrydes og passende behandling initieres.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben, normalt i forbindelse med tandudtrækning og/eller lokal infektion (herunder

osteomyelitis) er rapporteret hos kræftpatienter, der får behandlingsregimer indeholdende primært

intravenøst administrerede bisphosphonater. Mange af disse patienter fik også kemoterapi og

kortikosteroider. Knoglenekrose i kæben er også rapporteret hos patienter med osteoporose, der får orale

bisphosphonater.

En tandundersøgelse med passende forebyggende tandlægearbejde bør overvejes hos patienter med

samtidige risikofaktorer (som f.eks. kræft, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, dårlig

mundhygiejne) før behandling med bisphosphonater.

Hvis det er muligt, bør disse patienter undgå invasive dentale indgreb under behandlingen. For de

patienter, der udvikler knoglenekrose i kæben, mens de er i behandling med bisphosphonater, kan

tandkirurgi forværre tilstanden. For patienter, hvor dentale indgreb er påkrævet, er der ingen tilgængelige

data, der antyder, om afbrydelse af behandlingen med bisphosphonater reducerer risikoen for

knoglenekrose i kæben. En klinisk vurdering udført af den behandlende læge bør ligge til grund for

behandlingsplanen for hver patient. Den skal baseres på en individuel vurdering af fordele og ulemper.

Osteonekrose af øregangen

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i forbindelse med

langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen inkluderer steroider og

kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller traumer. Muligheden for osteonekrose af

øregangen skal overvejes hos patienter, der får behandling med bisfosfonater, og som udviser

øresymptomer, herunder kroniske øreinfektioner.

Atypiske frakturer på femur

Der er rapporteret om atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer ved

bisphosphonatbehandling, primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse transverse

eller korte oblikke frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige under trochanter minor til

lige over det suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer efter minimalt eller intet traume, men

nogle patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med tilhørende billedmæssige karakteristika af

stressfrakturer, uger til måneder før den komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte bilaterale.

Derfor bør den kontralaterale femur undersøges hos patienter, som behandles med bisphosphonater, og

som har pådraget sig en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer er også blevet

rapporteret. Det bør overvejes at seponere bisphosphonat hos patienter med mistanke om atypisk

femurfraktur, indtil der foreligger en evaluering af patienten, baseret på en individuel benefit/risk-

vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisphosphonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal evalueres for en

ufuldstændig femurfraktur.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Kliniske studier harikke vist tegn på forringelse af nyrefunktionen vedlængerevarende Iasibon-

behandling. I overensstemmelse med god klinisk praksis anbefales det dog alligevel at kontrollere

nyrefunktionen, serum-calcium, phosphat og magnesium på den enkelte patient i Iasibon-behandling. (se

pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Da kliniske data ikke findes, kan dosis-rekommandation ikke gives for patienter med svær

leverinsufficiens. (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat hjertefunktion

Overhydrering skal undgås ved patienter med risiko for hjerteinsufficiens.

Patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Iasibon indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr hætteglas, dvs. natrium gratis.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Metaboliske interaktioner anses ikke for sandsynlige, da ibandronsyre ikke hæmmer de primære humane

CYP-isoenzymer og er vist ikke at inducere CYP-systemet hos rotter (se pkt. 5.2). Ibandronsyre

elimineres udelukkende ved renal ekskretion og gennemgår ikke biotransformation.

Forsigtighed bør udvises, når bisfosfonater gives sammen med aminoglykosider, idet begge lægemidler

kan bevirke nedsættelse af calciumniveauet i blodet i længere perioder. Opmærksomheden bør også

henledes på muligheden for eksisterende samtidig hypomagnæsi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Derer utilstrækkelige data fra anvendelse af ibandronsyre til gravide kvinder. Rottestudier har påvist

reproduktionstoksisitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko hos mennesker kendes ikke. Iasibon bør ikke

anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke om ibandronsyre udskilles i human mælk. Studier med diende rotter har vist

tilstedeværelse af små mængder ibandronsyre i mælken efter intravenøs administration.

Iasibon bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der findes ingen humane data for effekten af ibandronsyre. I reproduktionsstudier på rotter nedsatte

ibandronsyre fertiliteten efter oral indgift. I rottestudier hvor intravenøs indgift blev anvendt, nedsatte

ibandronsyre fertiliteten ved høje daglige doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

På baggrund af den farmakodynamiske og farmakokinetiske profil og de rapporterede bivirkninger

forventes Iasibon ikke eller kun i ubetydelig grad at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste rapporterede bivirkninger er anafylaktisk reaktion/shock, atypiske femurfrakturer,

knoglenekrose i kæben og inflammation i øjet. Se under ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger” og pkt.

4.4.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi er hyppigst forbundet med en stigning i kropstemperatur.

Mindre hyppigt er der rapporteret et fald iserum-calcium til under normalområdet (hypokalcæmi). I de

fleste tilfælde kræves ingen specifik behandling, og symptomerne fortager sig efter et par timer/dage.

Som forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser er

behandlingen oftest forbundet med asteni efterfulgt af stigning i kropstemperatur og hovedpine.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 viser bivirkningerne i de pivotale fase III-studier (Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi:

311 patienter behandlet med ibandronsyre 2 mg eller 4 mg; Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser

hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser: 152 patienter behandlet med ibandronsyre 6 mg) samt

bivirkninger set efter markedsføring.

Bivirkninger er anført efter MedDRA systemorganklasse og frekvenser. Frekvenserne er defineret på

følgende måde: meget almindelig (> 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data). De alvorligste bivirkninger er nævnt først inden for hver gruppe.

Tabel 1

Bivirkninger som er rapporteret efter intravenøst administreret ibandronsyre

System-

organklasse

Almindelig

Ikke almin-

delig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og parasitære

sygdomme

Infektion

Cystitis,

vaginitis, oral

candidiasis

Benigne,

maligne og

uspeci-

ficerede

tumorer

(inkl. cyster

og polypper)

Benign

neoplasma i

huden

Blod- og

lymfesystem

Anæmi,

bloddyskrasi

Immun-

systemet

Overfølsom-

, bronko-

spasme

†,

angioødem

†,

anafylaktisk

reaktion/shock

astma-

eksacerbation

Det endo-

krine system

Parathyroidea-

sygdomme

Metabolisme

og ernæring

Hypo-

kalcæmi**

Hypofosfatæmi

Psykiske for-

styrrelser

Søvn-

forstyrrelser,

angst,

affektlabilitet

Nerve-

systemet

Hovedpine,

svimmelhed,

smagsfor-

styrrelser

Cerebro-

vaskulære

forstyrrelser,

nerverods-

læsioner,

amnesi,

migræne,

neuralgi,

hypertoni,

hyperæstesi,

paræstesi

omkring

munden,

parosmi

Øjne

Katarakt

Inflammation i

øjet

Øre og

labyrint

Døvhed

Hjerte

Grenblok

Myokardiel

iskæmi,

kardio-

vaskulære

forstyrrelser,

palpitationer

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Pharyngitis

Lungeødem,

stridor

Mave-tarm-

kanalen

Diarré,

opkastning,

dyspepsi,

gastro-

intestinale

smerter,

tandsygdomme

Gastroenteritis,

gastritis, sår i

munden,

dysfagi,

cheilitis

Lever og

galdeveje

Cholelithiasis

Hud og

subkutane

væv

Hudlidelser,

ekkymose

Udslæt,

alopeci

Stevens-

Johnsons

syndrom

†,

erythema

multiforme

bulløs

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Osteoarthritis,

myalgi,

artralgi,

ledsygdomme,

knoglesmerter

Atypiske

subtrochantære

og diafyseale

femurfrakturer

Knoglenekrose

i kæben

Osteonekrose

af øregangen

(klasse-

bivirkning for

bisfosfonater)

Nyrer og

urinveje

Urinretention,

nyrecyste

Det

reproduktive

system og

mammae

Pelvissmerter

Almene

symptomer

og reaktioner

administratio

ns-stedet

Pyreksi,

influenza-

lignende

sygdom**

perifere

ødemer, asteni,

tørst

Hypotermi

Under-

søgelser

Forhøjet

gamma-GT,

forhøjet

kreatinin

Forhøjet basisk

fosfatase i

blodet, vægttab

Traumer,

forgiftninger

og

behandlingsk

omplika-

tioner

Skader,

smerter på

injektions-

stedet

** Se yderligere information nedenfor

† Identificeret efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypokalcæmi

Nedsat renal calcium-udskillelse kan efterfølges af et fald i serum-phosphat, men dette kræver ikke

terapeutiske forholdsregler. Serum-calcium kan falde til hypokalcæmiske værdier.

Influenzalignende sygdom

En influenzalignende tilstand med feber, kuldegysninger, knogle og/eller muskelsmerter er set.

I de fleste tilfælde krævedes ingen specifik behandling, og symptomerne forsvandt efter et par

timer/dage.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben er rapporteret hos patienter, der behandles med bisphosphonater. Hovedparten af

rapporterne omhandler kræftpatienter, men lignende tilfælde er også rapporteret hos patienter i

behandling for osteoporose. Knoglenekrose i kæben er normalt forbundet med tandudtrækning og/eller

lokal infektion (herunder osteomyelitis). Diagnose for kræft, kemoterapi, strålebehandling,

kortikosteroider og dårlig mund hygiejne anses også for risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Inflammation i øjet

Inflammation i øjet såsom uveitis, episcleritis og scleritis er blevet rapporteret ved brug af ibandronsyre. I

nogle tilfælde ophørte disse hændelser ikke, før ibandronsyre blev seponeret.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret om tilfælde af anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter

behandlet med intravenøs ibandronsyre.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsgpersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Indtil nu foreligger der ingen erfaringer med akut forgiftning med Iasibon koncentrat til infusionsvæske,

opløsning. Da man i forsøg med dyr med høje doser har konstateret, at både nyren og leveren er

målorganer for toksiciteten, bør nyre- og leverfunktion overvåges. Klinisk relevant hypokalcæmi bør

korrigeres ved administration af intravenøs calciumgluconat.

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af knoglesygdomme, bisphosphonater, ATC

kode: M05BA06

Ibandronsyre hører til bisphosphonatgruppen af forbindelser, som virker specifikt på knoglerne. Den

selektive virkning på knoglevævet er baseret på bisphosphonaters høje affinitet til knoglemineraler.

Bisphosphonater virker ved at hæmme osteoklastaktiviteten, men virkningsmekanismen er endnu ikke

fuldt ud klarlagt.

In vivo

forhindrer ibandronsyre eksperimentelt induceret knogleødelæggelse forårsaget af ophøret af den

gonadale funktion, retinoider, tumorer eller tumorekstrakter. Hæmning af endogen knogleresorption er

dokumenteret ved

Ca kinetikstudier og ved frigivelse af radioaktivt tetracyklin, indbygget i skelettet.

Ved doser som var betydeligt større end de farmakologisk effektive doser, havde ibandronsyre ingen

effekt på mineraliseringen af knoglerne.

Knogleresorptionen ved malign sygdom karakteriseres ved en udtalt knogleresorption som ikke

modsvares af en tilsvarende knogleformation. Ibandronsyre hæmmer selektivt osteoklastaktiviteten,

reducerer knogleresorptionen og mindsker herved skeletkomplikationerne ved den maligne sygdom.

Kliniske studier ved behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Kliniske undersøgelser ved malign hyperkalcæmi har vist, at ibandronsyres hæmmende virkning på

tumorinduceret osteolyse og specifikt på tumorinduceret hyperkalcæmi er karakteriseret ved nedsættelse

af serum-calcium og urin-calcium udskillelsen.

Inden for det anbefalede dosisinterval har kliniske studier vist responsrater som anført i figuren med

respektive konfidensintervaller for patienter, som har en udgangsværdi for albuminkorrigeret serum-

calcium ≥ 3.0 mmol/l efter nødvendig rehydrering.

Ibandronsyre dosis

% af patienter

med respons

90 % konfidens-

interval

2 mg

44-63

4 mg

62-86

6 mg

64-88

Mediantiden for opnåelse af normokalcæmi var 4-7 dage for disse patienter og disse doser. Mediantiden

til recidiv (tilbagevenden af albuminkorrigeret serum-calcium til over 3 mmol/l) var 18-26 dage.

Kliniske studier ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Kliniske studier hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser har vist, at der er en dosisafhængig

hæmmende effekt på knogleosteolysen, udtrykt ved markører for knogleresorption, og en dosisafhængig

effekt på de skeletale hændelser.

Behandlingen med ibandronsyre 6 mg administreret intravenøst ved forebyggelse af knoglerelaterede

hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser blev vurderet i et randomiseret,

placebokontrolleret fase III-studie, som varede i 96 uger. Kvindelige patienter med brystkræft og

radiologisk verificerede knoglemetastaser blev randomiseret til placebo (158 patienter) eller 6 mg

ibandronsyre (154 patienter). Resultaterne fra dette studie er beskrevet i det følgende.

Primære effektparametre

Det primære slutpunkt i studie var skeletal morbidity period rate (SMPR). Dette var et sammensat

slutpunkt, som havde følgende skeletrelaterede hændelser (SREs) inkluderet:

- knoglestrålebehandling for behandling af frakturer/truende frakturer

- knoglekirurgi for behandling af frakturer

- vertebrale frakturer

- non-vertebrale frakturer.

Analysen af SMPR var tidsjusteret og tog højde for, at en eller flere hændelser opstået i en enkelt 12-

ugers periode, kunne være potentielt relateret. Multiple hændelser blev derfor kun talt én gang mhp.

analyseformålet. Resultaterne fra dette studie viste en signifikant fordel for intravenøs ibandronsyre 6 mg

frem for placebo, ved reduktion af SREs målt ved den tidsjusterede SMPR (p=0,004). Antallet af SREs

var desuden signifikant reduceret ved ibandronsyre 6 mg, ligesom der var en 40 % reduktion i risiko for

en SRE i forhold til placebo (relativ risiko 0,6, p=0,003). Effektresultaterne fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=158

Ibandronsyre 6 mg

n=154

p-værdi

SMPR (pr. patientår)

1,48

1,19

p=0,004

Antal hændelser (pr. patient)

3,64

2,65

p=0,025

SRE relativ risiko

0,60

p=0,003

Sekundære effektparametre

Intravenøs ibandronsyre 6 mg viste i sammenligning med placebo en statistisk signifikant forbedring i

knoglesmertescore. Smertereduktionen var permanent under baseline gennem hele studiet og blev

ledsaget af et signifikant reduceret forbrug af analgetika. Forringelsen i livskvalitet var signifikant mindre

for ibandronsyrebehandlede patienter i forhold til placebo. En oversigt over de sekundære effektresultater

fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Sekundære effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=158

Ibandronsyre 6 mg

n=154

p-værdi

Knoglesmerte*

0,21

-0,28

P<0,001

Analgetika forbrug*

0,90

0,51

p=0,083

Livskvalitet*

-45,4

-10,3

p=0,004

* Middelændring fra baseline til sidste evaluering

Der påvistes en tydelig nedsættelse af urinmarkørerne for knogleresorption (pyridinolin og

deoxypyridinolin) hos patienterne behandlet med ibandronsyre, hvilket var statistisk signifikant i forhold

til placebo.

I et klinisk stuide med 130 patienter med metastatisk brystkræft blev sikkerheden af ibandronsyre

sammenlignet ved infusion over 1 time i forhold til infusion over 15 minutter. Der blev ikke observeret

nogen forskel i nyrefunktionens parametre. Den samlede bivirkningsprofil for ibandronsyre efter 15

minutters infusion svarede til den sikkerhedsprofil, der er set ved længere infusionstider, og der blev ikke

identificeret nogen nye sikkerhedsrisici ved anvendelsen af en 15 minutters infusionstid.

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

på <50 ml/min.

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.2)

Sikkerheden og virkningen af Iasibon hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter 2 timers infusion med 2, 4 og 6 mg ibandronsyre ses farmakokinetiske parametre proportionale med

dosis.

Fordeling

Efter initial systemisk eksponering bindes ibandronsyre hurtigt til knogler eller udskilles med

urinen. Hos mennesker er det tilsyneladende terminale fordelingsvolumen mindst 90 liter, og det

estimeres, at 40-50 % af den cirkulerende dosis bindes til knoglerne. Proteinbindingen i humant plasma er

ca. 87 % ved terapeutiske stofkoncentrationer. Iinteraktioner med andre lægemidler på grund af

displacering er derfor ikke sandsynlig.

Biotransformation

Der er ikke tegn på, at ibandronsyre metaboliseres i dyr eller mennesker.

Elimination

Måleområdet for de tilsyneladende halveringstider er bredt og afhænger af dosis og målefølsomhed, men

den tilsyneladende terminale halveringstid er generelt i området 10-60 timer. De tidlige plasmaværdier

falder dog hurtigt og når 10 % af peakværdien indenfor 3 og 8 timer efter henholdsvis intravenøs og

peroral administration. Der fandtes ingen systemisk akkumulation, når ibandronsyre blev indgivet

intravenøst én gang hver 4. uge i 48 uger til patienter med metastaserende knoglesygdom.

Den samlede ibandronsyreclearance er lav med gennemsnitsværdier i området 84-160 ml/min. Den renale

clearance (ca. 60 ml/min. hos raske postmenopausale kvinder) udgør 50-60 % af den totale clearance og

er relateret til kreatininclearance. Forskellen mellem den tilsyneladende totale og renale clearance

afspejler formentlig optagelsen i knoglerne.

Eliminationsvejen gennem nyrerne ser ikke ud til at omfatte kendte syre – eller basetransport-systemer,

som anvendes i forbindelse med udskillelsen af andre aktive substanser. Derudover hæmmer ibandronsyre

ikke de vigtigste humane CYP-isoenzymer og inducerer ikke CYP-systemet hos rotter.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Køn

Biotilgængeligheden og farmakokinetikken for ibandronsyre er ens hos mænd og kvinder.

Race

Der er ikke noget der tyder på en klinisk relevant interetnisk forskel i tilstedeværelsen af ibandronsyre

mellem asiater og kaukasere. Der er kun få tilgængelige data vedrørende patienter af afrikansk oprindelse.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Eksponering af ibandronsyre hos patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion er relateret til

kreatininclearance (CLcr). Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret gennemsnits CLcr =

21,2 ml/min) var dosisjusteret gennemsnits-AUC0-24t forøget med 110 % sammenlignet med raske

frivillige. Det kliniske farmakologiske studie WP18551 viste følgende: Efter administration af en enkelt

intravenøs dosis på 6 mg (15 minutters infusion) steg gennemsnits-AUC0-24 med henholdsvis 14 % og

86 % hos patienter med let (estimeret gennemsnits-CLcr = 68,1 ml/min) og moderat (estimeret

gennemsnits-CLcr = 41,2 ml/min) nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske frivillige (estimeret

gennemsnits-CLcr = 120 ml/min). Gennemsnits-C

var ikke øget hos patienter med let nedsat

nyrefunktion, og den var øget med 12 % hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. For patienter

med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥50 og <80 ml/min) kræves ingen dosisjustering. For

patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CLcr = 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion

(CLcr < 30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser i forbindelse med

brystkræft og knoglemetastaser, anbefales dosisjustering (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion: (se pkt. 4.2)

Der er ingen farmakokinetiske data for ibandronsyre hos patienter med nedsat leverfunktion. Leveren

spiller ikke nogen væsentlig rolle ved udskillelsen af ibandronsyre, som ikke metaboliseres, men udskilles

gennem nyrerne, samt ved optagelse i knoglerne. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter

med nedsat leverfunktion. Da proteinbindingen for ibandronsyre desuden er ca. 87 % ved terapeutiske

koncentrationer, er det ikke sandsynligt at hypoproteinæmi ved svær leversygdom medfører klinisk

signifikant øgning af frie plasmakoncentrationer.

Ældre (se pkt. 4.2)

I en multivariatanalyse kunne alder ikke påvises som en uafhængig faktor for nogen af de undersøgte

farmakokinetiske parametre. Da nyrefunktionen falder med alderen, er dette den eneste faktor, som bør

overvejes (se afsnittet vedrørende nedsat nyrefunktion).

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.1)

Der foreligger ingen data vedrørende brugen af Iasibon til patienter under 18 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske studier blev der kun set effekter efter doser, der i væsentlig grad overstiger den

maksimale humane eksponering, hvilket indikerer ubetydelig relevans mhp. klinisk brug. Som for andre

bisphosphonater, blev nyrerne identificeret som det primære målorgan for den systemiske toksicitet.

Mutagenicitet/karcinogenicitet:

Der fandtes ingen tegn på karcinogenicitet. Studier for genotoksicitet viste ingen tegn på genetisk aktivitet

af ibandronsyre.

Reproduktionstoksicitet:

Der fandtes ikke tegn på direkte føtal toksisk eller teratogen effekt af ibandronsyre hos intravenøst

behandlede rotter og kaniner. I reproduktionsstudier hos rotter var effekten på fertiliteten øget

præimplantationstab ved orale doser på 1 mg/kg/døgn og derover. I reproduktionsstudier hos rotter

nedsatte ibandronsyre sædkvaliteten ved intravenøs indgift af 0,3 og 1 mg/kg/døgn og fertiliteten hos

hanner ved 1 mg/kg/døgn og hos hunner ved 1,2 mg/kg/døgn. Bivirkningerne af ibandronsyre hos rotter i

reproduktionstoksicitetsstudierne var de samme, som forventet for bisphosphonatklassen. De omfatter en

nedsættelse af antallet af implantationssteder, forstyrrelser af den normale fødsel (dystocia), en øgning af

viscerale variationer(nyre pelvis ureter syndrom) og tandabnormaliteter på F1 afkommet hos rotter.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Eddikesyre (99%)

Natriumacetattrihydrat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

For at undgå potentielle uforligeligheder bør Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning kun

fortyndes med isotonisk natriumchloridinfusionsvæske eller 5 % glucoseinfusionsvæske.

Iasibon må ikke blandes med væsker, der indeholder calcium.

6.3

Opbevaringstid

5 år

Efter rekonstituering: 24 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser inden rekonstitution.

Efter rekonstituering: Opbevares ved 2-8 °C (i køleskab).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstiden og betingelserne for opbevaring før anvendelsen brugerens ansvar, og

opbevaringstiden må normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre rekonstitueringen

har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Iasibon 2 mg leveres i pakninger med 1 ampul (4 ml type I ampul).

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Udledningen af lægemidler til miljøet bør minimeres.

7

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

8

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/005

EU/1/10/659/006

EU/1/10/659/007

9

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. januar 2011

Dato for seneste fornyelse: 30 september 2015

10

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om Iasibon findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/

1

LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 6 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 hætteglas med 6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 6 mg ibandronsyre (som

natriummonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning

4

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Iasibon er indiceret til voksne til

forebyggelse af knoglerelaterede hændelser (patologiske frakturer, knoglekomplikationer, som

kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser.

behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi med eller uden metastaser.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Iasibon bør kun initieres af læger med erfaring med behandling af kræft. Til intravenøs

administration.

Dosering

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser

Den anbefalede dosis ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser er 6 mg intravenøs injektion hver 3-4 uge. Dosis skal infunderes over mindst 15

minutter.

En kortere infusionstid (dvs.15 minutter) bør kun overvejes for patienter med normal eller let nedsat

nyrefunktion. Der er ingen tilgængelige data for kortere infusionstid hos patienter med kreatininclearance

under 50 ml/min. Behandlende læger henvises til afsnittet ”Patienter med nedsat nyrefunktion” (se pkt.

4.2) for anbefaling af dosering og administration til denne patientgruppe.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Forud for behandling med Iasibon bør patienten være tilfredsstillende hydreret med 9 mg/ml (0,9 %)

NaCl injektionsvæske.. Der skal tages hensyn til hvor alvorlig hyperkalcæmien er samt til tumortype.

Generelt kræver patienter med osteolytiske knoglemetastaser lavere doser end patienter med humoral type

hyperkalcæmi. Hos de fleste patienter med svær hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serum-calcium* ≥3

mmol/l eller ≥12 mg/dl) er 4 mg en passende enkelt-dosis. Hos patienter med moderat hyperkalcæmi

(albuminkorrigeret serum-calcium <3 mmol/l eller <12 mg/dl) er 2 mg en effektiv dosis. Den højeste

dosis anvendt i kliniske studier er 6 mg, men denne dosis øger ikke virkningen.

* Bemærk at albuminkorrigerede serum-calciumkoncentrationer beregnes på følgende måde:

Albuminkorrigeret serum-calcium (mmol/l)

Serum-calcium (mmol/l) - [0,02 x albumin

(g/l)] + 0,8

eller

Albuminkorrigeret serum-calcium (mg/dl)

Serum-calcium (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin

(g/dl)]

Man konverterer albuminkorrigeret serum-calcium fra mmol/l til mg/dl ved at multiplicere med 4.

I de fleste tilfælde kan en forhøjet serum-calcium værdi reduceres til normal værdi i løbet af 7 dage.

Mediantid til recidiv (stigning af albuminkorrigeret serum-calcium til niveauer over 3 mmol/l) var 18-19

dage for doser på 2 mg og 4 mg. Mediantiden til recidiv var 26 dage ved en dosis på 6 mg.

Et begrænset antal patienter (50 patienter) har fået to infusioner mod hyperkalcæmi. Gentagen behandling

kan overvejes i tilfælde med gentagen hyperkalcæmi eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Iasibon koncentrat til infusionsvæske skal administreres som intravenøs infusion over 2 timer.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

For patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥50 og <80 ml/min) kræves ingen

dosisjustering. For patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥30 og <50 ml/min)

eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) skal følgende dosisanbefalinger følges

ved forebyggende behandling af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser (se pkt. 5.2):

Kreatininclearance

(ml/min)

Dosis

Infusionsvolumen

infusionstid

≥ 50 CLcr < 80

6 mg

(6 ml koncentrat til

infusionsvæske)

100 ml over 15 minutter

≥ 30 CLcr < 50

4 mg

(4 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat til

infusionsvæske)

500 ml over 1 time

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseinfusionsvæske

Administration hver 3. til 4. uge

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

< 50 ml/min.

Ældre population (> 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Iasibons sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data (se

pkt. 5.1 og 5.2).

AdministrationTil intravenøs administration.

Hætteglassets indhold skal bruges på følgende måde:

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser – tilsættes til 100 ml isotonisk natriumchlorid-

infusionsvæske eller 100 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over mindst 15 minutter. Se

også afsnittet ovenfor om patienter med nedsat nyrefunktion.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi – tilsættes til 500 ml isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller 500 ml 5 % glucoseinfusionsvæske og infunderes over 2 timer.

Kun til engangsbrug. Der må kun anvendes en klar infusionsvæske uden partikler.

Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal efter fortynding gives som en intravenøs infusion.

Det skal omhyggeligt sikres, at Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning ikke administreres intra-

arterielt eller paravenøst, da det kan forårsage vævsskade.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

punkt. 6.1..

Hypokalcæmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme

Hypokalcæmi og andre forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme skal behandles effektivt inden

påbegyndelse af Iasibon-behandling ved metastatisk knoglesygdom.

Det er vigtigt, at alle patienter indtager tilstrækkeligt calcium og vitamin D. Hvis den daglige indtagelse

gennem kosten ikke er tilstrækkelig, skal patienterne have tilskud af calcium og/eller vitamin D.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter behandlet med

intravenøs ibandronsyre.

Passende nødhjælpsforanstaltninger skal være let tilgængelige, når intravenøs injektion med Iasibon

administreres. Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion eller andre svære overfølsomheds-/allergiske

reaktioner, skal injektionen øjeblikkelig afbrydes og passende behandling initieres.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben, normalt i forbindelse med tandudtrækning og/eller lokal infektion (herunder

osteomyelitis) er rapporteret hos kræftpatienter, der får behandlingsregimer indeholdende primært

intravenøst administrerede bisphosphonater. Mange af disse patienter fik også kemoterapi og

kortikosteroider. Knoglenekrose i kæben er også rapporteret hos patienter med osteoporose, der får orale

bisphosphonater.

En tandundersøgelse med passende forebyggende tandlægearbejde bør overvejes hos patienter med

samtidige risikofaktorer (som f.eks. kræft, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, dårlig

mundhygiejne) før behandling med bisphosphonater.

Hvis det er muligt, bør disse patienter undgå invasive dentale indgreb under behandlingen. For de

patienter, der udvikler knoglenekrose i kæben, mens de er i behandling med bisphosphonater, kan

tandkirurgi forværre tilstanden. For patienter, hvor dentale indgreb er påkrævet, er der ingen tilgængelige

data, der antyder, om afbrydelse af behandlingen med bisphosphonater reducerer risikoen for

knoglenekrose i kæben. En klinisk vurdering udført af den behandlende læge bør ligge til grund for

behandlingsplanen for hver patient. Den skal baseres på en individuel vurdering af fordele og ulemper.

Osteonekrose af øregangen

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i forbindelse med

langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen inkluderer steroider og

kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller traumer. Muligheden for osteonekrose af

øregangen skal overvejes hos patienter, der får behandling med bisfosfonater, og som udviser

øresymptomer, herunder kroniske øreinfektioner.

Atypiske frakturer på femur

Der er rapporteret om atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer ved

bisphosphonatbehandling, primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse transverse

eller korte oblikke frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige under trochanter minor til

lige over det suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer efter minimalt eller intet traume, men

nogle patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med tilhørende billedmæssige karakteristika af

stressfrakturer, uger til måneder før den komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte bilaterale.

Derfor bør den kontralaterale femur undersøges hos patienter, som behandles med bisphosphonater, og

som har pådraget sig en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer er også blevet

rapporteret. Det bør overvejes at seponere bisphosphonat hos patienter med mistanke om atypisk

femurfraktur, indtil der foreligger en evaluering af patienten, baseret på en individuel benefit/risk-

vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisphosphonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal evalueres for en

ufuldstændig femurfraktur.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Kliniske studier harikke vist tegn på forringelse af nyrefunktionen vedlængerevarende Iasibon-

behandling. I overensstemmelse med god klinisk praksis anbefales det dog alligevel at kontrollere

nyrefunktionen, serum-calcium, phosphat og magnesium på den enkelte patient i Iasibon-behandling. (se

pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Da kliniske data ikke findes, kan dosis-rekommandation ikke gives for patienter med svær

leverinsufficiens. (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat hjertefunktion

Overhydrering skal undgås ved patienter med risiko for hjerteinsufficiens.

Patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Iasibon indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr hætteglas, dvs. natrium gratis.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Metaboliske interaktioner anses ikke for sandsynlige, da ibandronsyre ikke hæmmer de primære humane

CYP-isoenzymer og er vist ikke at inducere CYP-systemet hos rotter (se pkt. 5.2). Ibandronsyre

elimineres udelukkende ved renal ekskretion og gennemgår ikke biotransformation.

Forsigtighed bør udvises, når bisfosfonater gives sammen med aminoglykosider, idet begge lægemidler

kan bevirke nedsættelse af calciumniveauet i blodet i længere perioder. Opmærksomheden bør også

henledes på muligheden for eksisterende samtidig hypomagnæsi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af ibandronsyre til gravide kvinder. Rottestudier har påvist

reproduktionstoksisitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko hos mennesker kendes ikke. Iasibon bør ikke

anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke om ibandronsyre udskilles i human mælk. Studier med diende rotter har vist

tilstedeværelse af små mængder ibandronsyre i mælken efter intravenøs administration.

Iasibon bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der findes ingen humane data for effekten af ibandronsyre. I reproduktionsstudier på rotter nedsatte

ibandronsyre fertiliteten efter oral indgift. I rottestudier hvor intravenøs indgift blev anvendt, nedsatte

ibandronsyre fertiliteten ved høje daglige doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

På baggrund af den farmakodynamiske og farmakokinetiske profil og de rapporterede bivirkninger

forventes Iasibon ikke eller kun i ubetydelig grad at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste rapporterede bivirkninger er anafylaktisk reaktion/shock, atypiske femurfrakturer,

knoglenekrose i kæben og inflammation i øjet. Se under ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger” og pkt.

4.4.

Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi er hyppigst forbundet med en stigning i kropstemperatur.

Mindre hyppigt er der rapporteret et fald iserum-calcium til under normalområdet (hypokalcæmi). I de

fleste tilfælde kræves ingen specifik behandling, og symptomerne fortager sig efter et par timer/dage.

Som forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser er

behandlingen oftest forbundet med asteni efterfulgt af stigning i kropstemperatur og hovedpine.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 viser bivirkningerne i de pivotale fase III-studier (Behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi:

311 patienter behandlet med ibandronsyre 2 mg eller 4 mg; Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser

hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser: 152 patienter behandlet med ibandronsyre 6 mg) samt

bivirkninger set efter markedsføring.

Bivirkninger er anført efter MedDRA systemorganklasse og frekvenser. Frekvenserne er defineret på

følgende måde: meget almindelig (> 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data). De alvorligste bivirkninger er nævnt først inden for hver gruppe.

Tabel 1

Bivirkninger som er rapporteret efter intravenøst administreret ibandronsyre

System-

organklasse

Almindelig

Ikke almin-

delig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og parasitære

sygdomme

Infektion

Cystitis,

vaginitis, oral

candidiasis

Benigne,

maligne og

uspeci-

ficerede

tumorer

(inkl. cyster

og polypper)

Benign

neoplasma i

huden

Blod- og

lymfesystem

Anæmi,

bloddyskrasi

Immun-

systemet

Overfølsom-

, bronko-

spasme

†,

angioødem

†,

anafylaktisk

reaktion/shock

astma-

eksacerbation

Det endo-

krine system

Parathyroidea-

sygdomme

Metabolisme

og ernæring

Hypo-

kalcæmi**

Hypofosfatæmi

Psykiske for-

styrrelser

Søvn-

forstyrrelser,

angst,

affektlabilitet

Nerve-

systemet

Hovedpine,

svimmelhed,

smagsfor-

styrrelser

Cerebro-

vaskulære

forstyrrelser,

nerverods-

læsioner,

amnesi,

migræne,

neuralgi,

hypertoni,

hyperæstesi,

paræstesi

omkring

munden,

parosmi

Øjne

Katarakt

Inflammation i

øjet

Øre og

labyrint

Døvhed

Hjerte

Grenblok

Myokardiel

iskæmi,

kardio-

vaskulære

forstyrrelser,

palpitationer

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Pharyngitis

Lungeødem,

stridor

Mave-tarm-

kanalen

Diarré,

opkastning,

dyspepsi,

gastro-

intestinale

smerter,

tandsygdomme

Gastroenteritis,

gastritis, sår i

munden,

dysfagi,

cheilitis

Lever og

galdeveje

Cholelithiasis

Hud og

subkutane

væv

Hudlidelser,

ekkymose

Udslæt,

alopeci

Stevens-

Johnsons

syndrom

†,

erythema

multiforme

bulløs

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Osteoarthritis,

myalgi,

artralgi,

ledsygdomme,

knoglesmerter

Atypiske

subtrochantære

og diafyseale

femurfrakturer

Knoglenekrose

i kæben

Osteonekrose

af øregangen

(klasse-

bivirkning for

bisfosfonater)

Nyrer og

urinveje

Urinretention,

nyrecyste

Det

reproduktive

system og

mammae

Pelvissmerter

Almene

symptomer

og reaktioner

administratio

ns-stedet

Pyreksi,

influenza-

lignende

sygdom**

perifere

ødemer, asteni,

tørst

Hypotermi

Under-

søgelser

Forhøjet

gamma-GT,

forhøjet

kreatinin

Forhøjet basisk

fosfatase i

blodet, vægttab

Traumer,

forgiftninger

og

behandlingsk

omplika-

tioner

Skader,

smerter på

injektions-

stedet

** Se yderligere information nedenfor

† Identificeret efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypokalcæmi

Nedsat renal calcium-udskillelse kan efterfølges af et fald i serum-phosphat, men dette kræver ikke

terapeutiske forholdsregler. Serum-calcium kan falde til hypokalcæmiske værdier.

Influenzalignende sygdom

En influenzalignende tilstand med feber, kuldegysninger, knogle og/eller muskelsmerter er set.

I de fleste tilfælde krævedes ingen specifik behandling, og symptomerne forsvandt efter et par

timer/dage.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben er rapporteret hos patienter, der behandles med bisphosphonater. Hovedparten af

rapporterne omhandler kræftpatienter, men lignende tilfælde er også rapporteret hos patienter i

behandling for osteoporose. Knoglenekrose i kæben er normalt forbundet med tandudtrækning og/eller

lokal infektion (herunder osteomyelitis). Diagnose for kræft, kemoterapi, strålebehandling,

kortikosteroider og dårlig mund hygiejne anses også for risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Inflammation i øjet

Inflammation i øjet såsom uveitis, episcleritis og scleritis er blevet rapporteret ved brug af ibandronsyre. I

nogle tilfælde ophørte disse hændelser ikke, før ibandronsyre blev seponeret.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret om tilfælde af anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter

behandlet med intravenøs ibandronsyre.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsgpersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Indtil nu foreligger der ingen erfaringer med akut forgiftning med Iasibon koncentrat til infusionsvæske,

opløsning. Da man i forsøg med dyr med høje doser har konstateret, at både nyren og leveren er

målorganer for toksiciteten, bør nyre- og leverfunktion overvåges. Klinisk relevant hypokalcæmi bør

korrigeres ved administration af intravenøs calciumgluconat.

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af knoglesygdomme, bisphosphonater, ATC

kode: M05BA06

Ibandronsyre hører til bisphosphonatgruppen af forbindelser, som virker specifikt på knoglerne. Den

selektive virkning på knoglevævet er baseret på bisphosphonaters høje affinitet til knoglemineraler.

Bisphosphonater virker ved at hæmme osteoklastaktiviteten, men virkningsmekanismen er endnu ikke

fuldt ud klarlagt.

In vivo

forhindrer ibandronsyre eksperimentelt induceret knogleødelæggelse forårsaget af ophøret af den

gonadale funktion, retinoider, tumorer eller tumorekstrakter. Hæmning af endogen knogleresorption er

dokumenteret ved

Ca kinetikstudier og ved frigivelse af radioaktivt tetracyklin, indbygget i skelettet.

Ved doser som var betydeligt større end de farmakologisk effektive doser, havde ibandronsyre ingen

effekt på mineraliseringen af knoglerne.

Knogleresorptionen ved malign sygdom karakteriseres ved en udtalt knogleresorption som ikke

modsvares af en tilsvarende knogleformation. Ibandronsyre hæmmer selektivt osteoklastaktiviteten,

reducerer knogleresorptionen og mindsker herved skeletkomplikationerne ved den maligne sygdom.

Kliniske studier ved behandling af tumorinduceret hyperkalcæmi

Kliniske undersøgelser ved malign hyperkalcæmi har vist, at ibandronsyres hæmmende virkning på

tumorinduceret osteolyse og specifikt på tumorinduceret hyperkalcæmi er karakteriseret ved nedsættelse

af serum-calcium og urin-calcium udskillelsen.

Inden for det anbefalede dosisinterval har kliniske studier vist responsrater som anført i figuren med

respektive konfidensintervaller for patienter, som har en udgangsværdi for albuminkorrigeret serum-

calcium ≥ 3.0 mmol/l efter nødvendig rehydrering.

Ibandronsyre dosis

% af patienter

med respons

90 % konfidens-

interval

2 mg

44-63

4 mg

62-86

6 mg

64-88

Mediantiden for opnåelse af normokalcæmi var 4-7 dage for disse patienter og disse doser. Mediantiden

til recidiv (tilbagevenden af albuminkorrigeret serum-calcium til over 3 mmol/l) var 18-26 dage.

Kliniske studier ved forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser

Kliniske studier hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser har vist, at der er en dosisafhængig

hæmmende effekt på knogleosteolysen, udtrykt ved markører for knogleresorption, og en dosisafhængig

effekt på de skeletale hændelser.

Behandlingen med ibandronsyre 6 mg administreret intravenøst ved forebyggelse af knoglerelaterede

hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser blev vurderet i et randomiseret,

placebokontrolleret fase III-studie, som varede i 96 uger. Kvindelige patienter med brystkræft og

radiologisk verificerede knoglemetastaser blev randomiseret til placebo (158 patienter) eller 6 mg

ibandronsyre (154 patienter). Resultaterne fra dette studie er beskrevet i det følgende.

Primære effektparametre

Det primære slutpunkt i studie var skeletal morbidity period rate (SMPR). Dette var et sammensat

slutpunkt, som havde følgende skeletrelaterede hændelser (SREs) inkluderet:

- knoglestrålebehandling for behandling af frakturer/truende frakturer

- knoglekirurgi for behandling af frakturer

- vertebrale frakturer

- non-vertebrale frakturer.

Analysen af SMPR var tidsjusteret og tog højde for, at en eller flere hændelser opstået i en enkelt 12-

ugers periode, kunne være potentielt relateret. Multiple hændelser blev derfor kun talt én gang mhp.

analyseformålet. Resultaterne fra dette studie viste en signifikant fordel for intravenøs ibandronsyre 6 mg

frem for placebo, ved reduktion af SREs målt ved den tidsjusterede SMPR (p=0,004). Antallet af SREs

var desuden signifikant reduceret ved ibandronsyre 6 mg, ligesom der var en 40 % reduktion i risiko for

en SRE i forhold til placebo (relativ risiko 0,6, p=0,003). Effektresultaterne fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=158

Ibandronsyre 6 mg

n=154

p-værdi

SMPR (pr. patientår)

1,48

1,19

p=0,004

Antal hændelser (pr. patient)

3,64

2,65

p=0,025

SRE relativ risiko

0,60

p=0,003

Sekundære effektparametre

Intravenøs ibandronsyre 6 mg viste i sammenligning med placebo en statistisk signifikant forbedring i

knoglesmertescore. Smertereduktionen var permanent under baseline gennem hele studiet og blev

ledsaget af et signifikant reduceret forbrug af analgetika. Forringelsen i livskvalitet var signifikant mindre

for ibandronsyrebehandlede patienter i forhold til placebo. En oversigt over de sekundære effektresultater

fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Sekundære effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=158

Ibandronsyre 6 mg

n=154

p-værdi

Knoglesmerte*

0,21

-0,28

P<0,001

Analgetika forbrug*

0,90

0,51

p=0,083

Livskvalitet*

-45,4

-10,3

p=0,004

* Middelændring fra baseline til sidste evaluering

Der påvistes en tydelig nedsættelse af urinmarkørerne for knogleresorption (pyridinolin og

deoxypyridinolin) hos patienterne behandlet med ibandronsyre, hvilket var statistisk signifikant i forhold

til placebo.

I et klinisk stuide med 130 patienter med metastatisk brystkræft blev sikkerheden af ibandronsyre

sammenlignet ved infusion over 1 time i forhold til infusion over 15 minutter. Der blev ikke observeret

nogen forskel i nyrefunktionens parametre. Den samlede bivirkningsprofil for ibandronsyre efter 15

minutters infusion svarede til den sikkerhedsprofil, der er set ved længere infusionstider, og der blev ikke

identificeret nogen nye sikkerhedsrisici ved anvendelsen af en 15 minutters infusionstid.

Der er ikke foretaget studier med en infusionstid på 15 minutter hos kræftpatienter med kreatininclearance

på <50 ml/min.

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.2)

Sikkerheden og virkningen af Iasibon hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter 2 timers infusion med 2, 4 og 6 mg ibandronsyre ses farmakokinetiske parametre proportionale med

dosis.

Fordeling

Efter initial systemisk eksponering bindes ibandronsyre hurtigt til knogler eller udskilles med

urinen. Hos mennesker er det tilsyneladende terminale fordelingsvolumen mindst 90 liter, og det

estimeres, at 40-50 % af den cirkulerende dosis bindes til knoglerne. Proteinbindingen i humant plasma er

ca. 87 % ved terapeutiske stofkoncentrationer. Iinteraktioner med andre lægemidler på grund af

displacering er derfor ikke sandsynlig.

Biotransformation

Der er ikke tegn på, at ibandronsyre metaboliseres i dyr eller mennesker.

Elimination

Måleområdet for de tilsyneladende halveringstider er bredt og afhænger af dosis og målefølsomhed, men

den tilsyneladende terminale halveringstid er generelt i området 10-60 timer. De tidlige plasmaværdier

falder dog hurtigt og når 10 % af peakværdien indenfor 3 og 8 timer efter henholdsvis intravenøs og

peroral administration. Der fandtes ingen systemisk akkumulation, når ibandronsyre blev indgivet

intravenøst én gang hver 4. uge i 48 uger til patienter med metastaserende knoglesygdom.

Den samlede ibandronsyreclearance er lav med gennemsnitsværdier i området 84-160 ml/min. Den renale

clearance (ca. 60 ml/min. hos raske postmenopausale kvinder) udgør 50-60 % af den totale clearance og

er relateret til kreatininclearance. Forskellen mellem den tilsyneladende totale og renale clearance

afspejler formentlig optagelsen i knoglerne.

Eliminationsvejen gennem nyrerne ser ikke ud til at omfatte kendte syre – eller basetransport-systemer,

som anvendes i forbindelse med udskillelsen af andre aktive substanser. Derudover hæmmer ibandronsyre

ikke de vigtigste humane CYP-isoenzymer og inducerer ikke CYP-systemet hos rotter.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Køn

Biotilgængeligheden og farmakokinetikken for ibandronsyre er ens hos mænd og kvinder.

Race

Der er ikke noget der tyder på en klinisk relevant interetnisk forskel i tilstedeværelsen af ibandronsyre

mellem asiater og kaukasere. Der er kun få tilgængelige data vedrørende patienter af afrikansk oprindelse.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Eksponering af ibandronsyre hos patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion er relateret til

kreatininclearance (CLcr). Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret gennemsnits CLcr =

21,2 ml/min) var dosisjusteret gennemsnits-AUC0-24t forøget med 110 % sammenlignet med raske

frivillige. Det kliniske farmakologiske studie WP18551 viste følgende: Efter administration af en enkelt

intravenøs dosis på 6 mg (15 minutters infusion) steg gennemsnits-AUC0-24 med henholdsvis 14 % og

86 % hos patienter med let (estimeret gennemsnits-CLcr = 68,1 ml/min) og moderat (estimeret

gennemsnits-CLcr = 41,2 ml/min) nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske frivillige (estimeret

gennemsnits-CLcr = 120 ml/min). Gennemsnits-C

var ikke øget hos patienter med let nedsat

nyrefunktion, og den var øget med 12 % hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. For patienter

med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥50 og <80 ml/min) kræves ingen dosisjustering. For

patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CLcr = 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion

(CLcr < 30 ml/min), som behandles for at forebygge knoglerelaterede hændelser i forbindelse med

brystkræft og knoglemetastaser, anbefales dosisjustering (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion: (se pkt. 4.2)

Der er ingen farmakokinetiske data for ibandronsyre hos patienter med nedsat leverfunktion. Leveren

spiller ikke nogen væsentlig rolle ved udskillelsen af ibandronsyre, som ikke metaboliseres, men udskilles

gennem nyrerne, samt ved optagelse i knoglerne. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter

med nedsat leverfunktion. Da proteinbindingen for ibandronsyre desuden er ca. 87 % ved terapeutiske

koncentrationer, er det ikke sandsynligt at hypoproteinæmi ved svær leversygdom medfører klinisk

signifikant øgning af frie plasmakoncentrationer.

Ældre population (se pkt. 4.2)

I en multivariatanalyse kunne alder ikke påvises som en uafhængig faktor for nogen af de undersøgte

farmakokinetiske parametre. Da nyrefunktionen falder med alderen, er dette den eneste faktor, som bør

overvejes (se afsnittet vedrørende nedsat nyrefunktion).

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.1)

Der foreligger ingen data vedrørende brugen af Iasibon til patienter under 18 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske studier blev der kun set effekter efter doser, der i væsentlig grad overstiger den

maksimale humane eksponering, hvilket indikerer ubetydelig relevans mhp. klinisk brug. Som for andre

bisphosphonater, blev nyrerne identificeret som det primære målorgan for den systemiske toksicitet.

Mutagenicitet/karcinogenicitet:

Der fandtes ingen tegn på karcinogenicitet. Studier for genotoksicitet viste ingen tegn på genetisk aktivitet

af ibandronsyre.

Reproduktionstoksicitet:

Der fandtes ikke tegn på direkte føtal toksisk eller teratogen effekt af ibandronsyre hos intravenøst

behandlede rotter og kaniner. I reproduktionsstudier hos rotter var effekten på fertiliteten øget

præimplantationstab ved orale doser på 1 mg/kg/døgn og derover. I reproduktionsstudier hos rotter

nedsatte ibandronsyre sædkvaliteten ved intravenøs indgift af 0,3 og 1 mg/kg/døgn og fertiliteten hos

hanner ved 1 mg/kg/døgn og hos hunner ved 1,2 mg/kg/døgn. Bivirkningerne af ibandronsyre hos rotter i

reproduktionstoksicitetsstudierne var de samme, som forventet for bisphosphonatklassen. De omfatter en

nedsættelse af antallet af implantationssteder, forstyrrelser af den normale fødsel (dystocia), en øgning af

viscerale variationer(nyre pelvis ureter syndrom) og tandabnormaliteter på F1 afkommet hos rotter.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Eddikesyre (99%)

Natriumacetattrihydrat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

For at undgå potentielle uforligeligheder bør Iasibon koncentrat til infusionsvæske, opløsning kun

fortyndes med isotonisk natriumchloridinfusionsvæske eller 5 % glucoseinfusionsvæske.

Iasibon må ikke blandes med væsker, der indeholder calcium.

6.3

Opbevaringstid

5 år

Efter rekonstituering: 24 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser inden rekonstitution.

Efter rekonstituering: Opbevares ved 2-8 °C (i køleskab).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstiden og betingelserne for opbevaring før anvendelsen brugerens ansvar, og

opbevaringstiden må normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre rekonstitueringen

har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Iasibon 6 mg findes i pakninger indeholdende 1, 5 og 10 hætteglas (9 ml type I hætteglas af type I glas

med en brombutyl-gummiprop).

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemidde samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Udledningen af lægemidler til miljøet bør minimeres.

7

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

8

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/005

EU/1/10/659/006

EU/1/10/659/007

9

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. januar 2011

Dato for seneste fornyelse: 30 september 2015

10

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om Iasibon findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/

1

LÆGEMIDLETS NAVN

Iasibon 50 mg filmovertrukne tabletter

2

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

1 tablet indeholder 0.86 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, bikonvekse tabletter

4

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Iasibon er indiceret til voksne til forebyggelse af knoglerelaterede hændelser (patologiske frakturer,

knoglekomplikationer, som kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Iasibon bør kun initieres af læger med erfaring med behandling af kræft.

Dosering

Den anbefalede dosis er én 50 mg filmovertrukket tablet dagligt.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Dosisreduktion er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥50 og

<80 ml/min).

For patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥30 og < 50 ml/min) anbefales en

dosisjustering til én 50 mg filmovertrukken tablet hver anden dag (se pkt 5.2).

For patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) er den anbefalede dosis én

50 mg filmovertrukken tablet én gang ugentligt. Se doseringsvejledning ovenfor.

Ældre population (> 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Iasibons sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data (se

pkt. 5.1 og 5.2).

AdministrationTil oral anvendelse.

Iasibon tabletter skal indtages efter faste om natten (mindst 6 timer) og før indtagelse af dagens første

mad- og drikkevarer. Medicin og kosttilskud (herunder calcium) skal ligeledes undgås inden indtagelse af

Iasibon-tabletter. Fasten skal fortsættes mindst 30 minutter efter tabletindtagelsen. Vand kan indtages på

ethvert tidspunkt under Iasibon-behandlingen (se pkt. 4.5). Vand med en høj calciumkoncentration må ikke

anvendes. Hvis der er usikkerhed omkring potentielt høje calciumkoncentrationer i postevandet (hårdt vand),

anbefales det at bruge vand på flaske med et lavt mineralindhold.

Tabletterne skal synkes hele med et helt glas vand (180 til 240 ml), mens patienten står op eller sidder i

oprejst stilling.

Patienterne må ikke lægge sig ned før 60 minutter efter indtagelse af Iasibon

Patienterne må ikke tygge, sutte eller knuse tabletterne på grund af risiko for orofaryngeal ulceration.

Iasibon må kun indtages sammen med vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ibandronsyre eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

Hypokalcæmi

Anormaliteter i spiserøret, som forsinker tømning af spiserøret, såsom forsnævring eller akalasi

Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 60 minutter

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme

Hypokalcæmi og andre forstyrrelser i knogle- og mineralmetabolisme skal behandles effektivt før

behandling med Iasibon initieres. Det er vigtigt, at alle patienter indtager tilstrækkeligt calcium og

vitamin D. Hvis den daglige indtagelse gennem kosten ikke er tilstrækkelig, skal patienterne have tilskud

af calcium og/eller vitamin D.

Gastrointestinal irritation

Oralt administrerede bisphosphonater kan forårsage lokal irritation af den øvre gastrointestinale

slimhinde. På grund af den mulige irriterende effekt og risikoen for forværring af den underliggende

sygdom bør der udvises forsigtighed, når Iasibon gives til patienter med aktive øvre gastrointestinale

problemer (f.eks. diagnosticeret Barretts øsofagitis, dysfagi, andre sygdomme i spiserøret, gastritis,

duodenitis eller ulcus).

Bivirkninger, såsom øsofagitis, øsofageale sår og øsofageale erosioner, som i visse tilfælde har været

alvorlige og hospitalskrævende, sjældent med blødning eller efterfulgt af øsofageal forsnævring eller

perforation, er blevet rapporteret hos patienter, som har fået orale bisphosphonater. Risikoen for alvorlige

bivirkninger i spiserøret synes at være større hos patienter, som ikke efterlever doseringsvejledningen

og/eller forsætter behandling med orale bisphosphonater efter udvikling af symptomer, der tyder på

øsofageal irritation. Patienter skal være særligt opmærksomme på og være i stand til at følge

doseringsvejledningen (se pkt. 4.2).

Læger skal være opmærksomme på tegn eller symptomer, som tyder på en øsofageal reaktion, og

patienterne skal instrueres i at stoppe Iasibonbehandlingen og kontakte lægen, hvis de udvikler dysfagi,

odynofagi, retrosternal smerte eller nyopstået eller forværret halsbrand.

Medens der i de kontrollerede kliniske studier ikke blev observeret en forøget risiko, har der været post-

marketing rapporter om gastriske og duodenale sår, i visse tilfælde alvorlige og med komplikationer, i

forbindelse med brug af orale bisphosphonater.

Acetylsalicylsyre og NSAID-præparater

Da acetylsalicylsyre, NSAID-præparater og bisphosphonater er forbundet med gastrointestinal irritation,

bør der udvises forsigtighed, hvis acetylsalicylsyre eller et NSAID-præparat administreres sammen med

Iasibon.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben, normalt i forbindelse med tandudtrækning og/eller lokal infektion (herunder

osteomyelitis) er rapporteret hos kræftpatienter, der får behandlingsregimer indeholdende primært

intravenøst administrerede bisphosphonater. Mange af disse patienter fik også kemoterapi og

kortikosteroider. Knoglenekrose i kæben er også rapporteret hos patienter med osteoporose, der får orale

bisphosphonater.

En tandundersøgelse med passende forebyggende tandlægearbejde bør overvejes hos patienter med

samtidige risikofaktorer (som f.eks. kræft, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, dårlig oral

hygiejne) før behandling med bisphosphonater.

Hvis det er muligt, bør disse patienter under behandlingen undgå invasive dentale indgreb. For de

patienter, der udvikler knoglenekrose i kæben, mens de er i behandling med bisphosphonater, kan en

tandkirurgi forværre tilstanden. For patienter, hvor dentale indgreb er påkrævet, er der ingen tilgængelige

data, der antyder, om afbrydelse af bisphosphonatbehandlingen reducerer risikoen for knoglenekrose i

kæben. En klinisk vurdering udført af den behandlende læge bør tilpasses behandlingsplanen for hver

patient baseret på en individuel vurdering af fordele og ulemper.

Osteonekrose af øregangen

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i forbindelse med

langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen inkluderer steroider og

kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller traumer. Muligheden for osteonekrose af

øregangen skal overvejes hos patienter, der får behandling med bisfosfonater, og som udviser

øresymptomer, herunder kroniske øreinfektioner.

Atypiske frakturer på femur

Der er rapporteret om atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer ved

bisphosphonatbehandling, primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse transverse

eller korte oblikke frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige under trochanter minor til

lige over det suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer efter minimalt eller intet traume, men

nogle patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med tilhørende billedmæssige karakteristika af

stressfrakturer, uger til måneder før den komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte bilaterale.

Derfor bør den kontralaterale femur undersøges hos patienter, som behandles med bisphosphonater, og

som har pådraget sig en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer er også blevet

rapporteret. Det bør overvejes at seponere bisphosphonat hos patienter med mistanke om atypisk

femurfraktur, indtil der foreligger en evaluering af patienten, baseret på en individuel benefit/risk-

vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisphosphonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal evalueres for en

ufuldstændig femurfraktur.

Nyrefunktion

Kliniske studier har ikke vist tegn på forringelse af nyrefunktionen ved længerevarende Iasibon-

behandling. I overensstemmelse med individuel klinisk vurdering anbefales det dog alligevel at

kontrollere nyrefunktionen, serum-calcium, phosphat og magnesium hos patienter i Iasibon-behandling.

Sjældne arvelige sygdomme

Iasibon-tabletter indeholder lactose og bør ikke administreres til patienter med arvelig galactoseintolerans,

en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

Patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater

Forsigtighed skal udvises hos patienter med kendt overfølsomhed over for andre bisphosphonater.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemiddel-fødevareinteraktion

Produkter, som indeholder calcium og andre multivalente kationer (som f.eks. aluminium, magnesium,

jern), herunder mælk og føde, vil sandsynligvis påvirke absorptionen af Iasibontabletter. Indtagelse af

sådanne produkter, herunder føde, må derfor først påbegyndes mindst 30 minutter efter peroral

Iasibonindtagelse.

Biotilgængeligheden blev reduceret med ca. 75%, når Iasibontabletter blev indtaget 2 timer efter et

standardmåltid. Det anbefales derfor at tabletterne indtages efter natlig faste (mindst 6 timer) og at fasten

fortsættes mindst 30 minutter efter tabletindtagelsen (se pkt. 4.2).

Interaktioner med andre lægemidler

Metaboliske interaktioner anses ikke for sandsynlige, da ibandronsyre

ikke hæmmer de primære humane CYP-isoenzymer og er vist ikke at inducere CYP-systemet hos rotter

(se pkt. 5.2). Ibandronsyre elimineres udelukkende ved renal ekskretion og gennemgår ikke

biotransformation.

-antagonister og andre lægemidler, der øger gastrisk pH.

Hos raske, mandlige forsøgspersoner og hos postmenopausale kvinder, bevirkede intravenøs ranitidin en

ca. 20 % øgning i biotilgængeligheden af ibandronsyre (som ligger inden for den normale variabilitet for

biotilgængeligheden af ibandronsyre), formentlig som et resultat af den reducerede gastriske surhedsgrad.

Dosisjustering er ikke nødvendig, når Iasibon administreres sammen med H2-antagonister eller andre

lægemidle som øger gastrisk pH.

Acetylsalicylsyre og NSAID-præparater

Da acetylsalicylsyre, NSAID-præparater og bisphosphonater er forbundet med gastrointestinal irritation,

bør der udvises forsigtighed, hvis acetylsalicylsyre eller et NSAID-præparat administreres sammen med

Iasibon (se pkt. 4.4).

Aminoglykosider

Forsigtighed bør udvises, når bisfosfonater gives sammen med aminoglykosider, idet begge lægemidler

kan bevirke nedsættelse af calciumniveauet i blodet i længere perioder. Opmærksomheden bør også

henledes på muligheden for eksisterende samtidig hypomagnæsi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelig data fra anvendelse af ibandronsyre til gravide kvinder. Rottestudier har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko hos mennesker kendes ikke, hvorfor Iasibon

bør ikke anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke om ibandronsyre udskilles i human mælk. Studier på diegivende rotter har vist en

forekomst af små mængder ibandronsyre i mælken efter intravenøs administration. Iasibon bør ikke

anvendes under amning.

Fertilitet

Der findes ingen humane data for effekten af ibandronsyre. I reproduktionsstudier på rotter nedsatte

ibandronsyre fertiliteten efter oral indgift. I rottestudier hvor intravenøs indgift blev anvendt, nedsatte

ibandronsyre fertiliteten ved høje daglige doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj ogbetjene maskiner

På baggrund af den farmakodynamiske og farmakokinetiske profil og de rapporterede bivirkninger

forventes Iasibon ikke eller kun i ubetydelig grad at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste bivirkninger indrapporteret er anafylaktisk reaktion/shock, atypiske femurfrakturer,

knoglenekrose i kæben, gastrointestinal irritation og inflammation i øjet (se afsnit ”Beskrivelse af

udvalgte bivirkninger” og pkt. 4.4).Behandlingen var hyppigst forbundet med et fald i serum-calcium til

under normalområdet (hypokalcæmi), derefter kom dyspepsi.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 viser bivirkningerne i 2 pivotale fase III-studier (forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos

patienter med brystkræft og knoglemetastaser: 286 patienter behandlet med 50 mg oralt administreret

ibandronsyre) samt bivirkninger set efter markedsføring.

Bivirkninger er anført efter MedDRA systemorganklasse og frekvenser. Frekvenserne er defineret på

følgende måde: meget almindelig (> 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data). De alvorligste bivirkninger er nævnt først inden for hver gruppe.

Tabel 1

Bivirkninger rapporteret for oral administration af ibandronsyre

Systemorganklas

se

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Blod- og

lymfesystem

Anæmi

Immun-systemet

Overfølsom-

bronko-

spasme

†,

angioødem

†,

anafylaktisk

reaktion/shock

Astma-

eksacerbation

Metabolisme og

ernæring

Hypo-kalcæmi**

Nervesystemet

Paræstesi,

smagsforstyrrelser

Øjne

Inflammation i

øjet

Mave-tarm-

kanalen

Øsofagitis,

abdominalsmerte

r, dyspepsi,

kvalme

Hæmoragi, ulcus

duodeni, gastritis,

dysfagi,

mundtørhed

Hud og

subkutane væv

Kløe

Stevens-

Johnsons

syndrom

†,

erythema

multiforme

bulløs

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Atypiske

subtrochantær

e og diafyseale

femurfrakturer

Knoglenekrose

i kæben

Osteonekrose af

øregangen

(klasse-

bivirkning for

bisfosfonater)

Nyrer og

urinveje

Azotæmi (uræmi)

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Asteni

Brystsmerter,

influenzalignende

sygdom,

utilpashed,

smerter

Undersøgelser

Forhøjet

parathyroideahor

mon i blodet

** Se yderligere information nedenfor

† Identificeret efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypokalcæmi

Nedsat renal calcium-udskillelse kan efterfølges af et fald i serum-phosphat, men dette kræver ikke

terapeutiske forholdsregler. Serum-calcium kan falde til hypokalcæmiske værdier.

Knoglenekrose i kæben

Knoglenekrose i kæben er rapporteret hos patienter, der behandles med bisphosphonater. Hovedparten af

rapporterne omhandler kræftpatienter, men lignende tilfælde er også rapporteret hos patienter i

behandling for osteoporose. Knoglenekrose i kæben er normalt forbundet med tandudtrækning og/eller

lokal infektion (herunder osteomyelitis). Diagnose for cancer, kemoterapi, strålebehandling,

kortikosteroider og dårlig mundhygiejne er også anset for risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Inflammation i øjet

Inflammation i øjet, såsom uveitis, episcleritis og scleritis er blevet rapporteret ved brug af ibandronsyre. I

nogle tilfælde ophørte disse hændelser ikke, før ibandronsyre blev seponeret.

Anafylaktisk reaktion/shock

Der er rapporteret om tilfælde af anafylaktisk reaktion/shock, inklusive dødelige tilfælde, hos patienter

behandlet med intravenøs ibandronsyre.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedpersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Der er ingen tilgængelig specifik information vedrørende behandling af overdosering med Iasibon.

Overdosering kan dog forårsage øvre gastrointestinale bivirkninger som f.eks. mavebesvær, halsbrand,

øsofagitis, gastritis eller mavesår. Der bør indtages mælk eller antacida med henblik på at binde Iasibon.

På grund af risikoen for øsofageal irritation, bør opkastning ikke induceres, og patienten bør forblive i

oprejst stilling.

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af knoglesygdomme, bisphosphonater, ATC-

kode: M05BA06

Ibandronsyre hører til bisphosphonatgruppen af forbindelser, som virker specifikt på knoglerne. Den

selektive virkning på knoglevævet er baseret på bisphosphonaters høje affinitet til knoglemineraler.

Bisphosphonater virker ved at hæmme osteoklastaktiviteten, men virkningsmekanismen er endnu ikke

fuldt ud klarlagt.

In vivo

forhindrer ibandronsyre eksperimentelt induceret knogleødelæggelse forårsaget af ophøret af den

gonadale funktion, retinoider, tumorer eller tumorekstrakter. Hæmning af endogen knogleresorption er

dokumenteret ved

Ca kinetikstudier og ved frigivelse af radioaktivt tetracyklin, indbygget i skelettet.

Ved doser som var betydeligt større end de farmakologisk effektive doser, havde ibandronsyre ingen

effekt på mineraliseringen af knoglerne.

Knogleresorptionen ved malign sygdom karakteriseres ved en udtalt knogleresorption som ikke

modsvares af en tilsvarende knogleformation. Ibandronsyre hæmmer selektivt osteoklastaktiviteten,

reducerer knogleresorptionen og mindsker herved skeletkomplikationerne ved den maligne sygdom.

Kliniske studier hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser har vist, at der er en dosisafhængig

hæmmende effekt på knogleosteolysen, udtrykt ved markører for knogleresorption, og en dosisafhængig

effekt på de skeletale hændelser.

Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser med

ibandronsyre 50 mg tabletter, blev vurderet i to randomiserede, placebokontrollerede, fase III studier, som

varede i 96 uger. Kvindelige patienter med brystkræft og radiologisk verificerede knoglemetastaser blev

randomiseret til placebo (277 patienter) eller 50 mg ibandronsyre (287 patienter). Resultaterne fra disse

undersøgelser er beskrevet i det følgende.

Primære effektparametre

Det primære endepunkt i undersøgelsen var skeletal morbidity period rate (SMPR). Dette var et

sammensat slutpunkt, som havde følgende skeletrelaterede hændelser (SREs) inkluderet:

- knoglestrålebehandling for behandling af frakturer/truende frakturer

- knoglekirurgi for behandling af frakturer

- vertebrale frakturer

- non-vertebrale frakturer

Analysen af SMPR var tidsjusteret og tog højde for, at en eller flere hændelser opstået i en enkelt 12-

ugers periode, kunne være potentielt relateret. Multiple hændelser blev derfor kun talt én gang til

analyseformålet. Sammenfattende resultater fra disse undersøgelse viste en signifikant fordel for

ibandronsyre 50 mg p.o. frem for placebo, til reduktion af SREs målt ved den tidsjusterede SMPR

(p=0,041). Der var en 38% reduktion i risiko for udvikling af en SRE for ibandronsyrebehandlede

patienter i forhold til placebo (relativ risiko 0,62, p=0,003). Effektresultaterne fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=277

Ibandronsyre

50 mg

n=287

p-værdi

SMPR (pr. patientår)

1,15

0,99

p=0,041

SRE relativ risiko

0,62

p=0,003

Sekundære effektparametre

Ibandronsyre 50 mg viste i sammenligning med placebo en statistisk signifikant forbedring i

knoglesmertescore. Smertereduktionen var permanent under baseline gennem hele undersøgelsen og blev

ledsaget af et signifikant reduceret forbrug af analgetika. Forringelsen i livskvalitet og WHO performance

status var signifikant mindre for ibandronsyrebehandlede patienter i forhold til placebo. Koncentrationen

af urinmarkører for knogleresorption CTx (C-terminaltelopeptid frigjort fra Type I kollagen) blev

signifikant reduceret i ibandronsyregruppen i forhold til placebo. Reduktionen i urin CTx niveauet var

signifikant korreleret med det primære endepunkt SMPR (Kendall-tau-b, (p<0,001)). En oversigt over de

sekundære effektresultater fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Sekundære effektresultater (brystkræftpatienter med metastaserende knoglesygdom)

Alle knoglerelaterede hændelser (SREs)

Placebo

n=277

Ibandronsyre

50 mg

n=287

p-værdi

Knoglesmerte*

0,20

-0,10

p=0,001

Analgetika forbrug*

0,85

0,60

p=0,019

Livskvalitet*

-26,8

-8,3

p=0,032

WHO performance score*

0,54

0,33

p=0,008

Urin CTx**

10,95

-77,32

p=0,001

* Middelændring fra baseline til sidste evaluering

** Middelændring fra baseline til sidste evaluering

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.2)

Iasibons sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år, er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorptionen af ibandronsyre i den øvre gastrointestinalkanal er hurtig efter oral administration.

Maksimal plasmakoncentration blev opnået i løbet af 0,5 til 2 timer (median 1 time) i fastetilstand, og den

absolutte biotilgængelighed var ca. 0,6 %. Absorptionen nedsættes ved samtidig indtagelse af føde eller

drikkevarer (andet end vand). Biotilgængeligheden reduceres med ca. 90 %, når ibandronsyre indtages

sammen med et almindeligt morgenmåltid i forhold til biotilgængeligheden hos fastende personer. Ved

indtagelse 30 minutter før et måltid er reduktionen i biotilgængelighed ca. Der er ingen relevant

nedsættelse af biotilgængeligheden, når ibandronsyre indtages 60 minutter før et måltid.

Biotilgængeligheden blev reduceret med ca. 75%, når Iasibontabletter blev indtaget 2 timer efter et

standardmåltid. Det anbefales derfor, at tabletterne indtages efter natlig faste (mindst 6 timer), og at fasten

fortsættes mindst 30 minutter efter tabletindtagelsen (se pkt. 4.2).

Fordeling

Efter initial systemisk eksponering bindes ibandronsyre hurtigt til knogler eller udskilles med

urinen. Hos mennesker er det tilsyneladende terminale fordelingsvolumen mindst 90 liter, og det

estimeres, at 40-50% af den cirkulerende dosis bindes til knoglerne. Proteinbindingen i humant plasma er

ca. 87% ved terapeutiske koncentrationer. Interaktioner med andre lægemidler på grund af displacering er

derfor usandsynlig.

Biotransformation

Der er ikke tegn på, at ibandronsyre metaboliseres i dyr eller mennesker.

Elimination

Den absorberede del af ibandronsyre elimineres fra cirkulationen via knogleresorption (estimeret til 40-50

%) og den resterende del udskilles uændret gennem nyrerne. Den ikke-absorberede del af ibandronsyre

udskilles i uændret form via fæces.

Måleområdet for de tilsyneladende halveringstider er bredt og afhænger af dosis og målefølsomhed, men

den tilsyneladende terminale halveringstid er generelt i området 10-60 timer. De tidlige plasmaværdier

falder dog hurtigt og når 10% af peakværdien indenfor 3 og 8 timer efter henholdsvis intravenøs og

peroral administration.

Den samlede ibandronsyreclearance er lav med gennemsnitsværdier i området 84-160 ml/min. Den renale

clearance (ca. 60 ml/min. hos raske postmenopausale kvinder) udgør 50-60 % af den totale clearance og

er relateret til kreatininclearance. Forskellen mellem den tilsyneladende totale og renale clearance

afspejler formentlig optagelsen i knoglerne.

Eliminationsvejen gennem nyrerne ser ikke ud til at omfatte kendte syre – eller basetransport-systemer,

som anvendes i forbindelse med udskillelsen af andre aktive substanser. Derudover hæmmer ibandronsyre

ikke de vigtigste humane CYP-isoenzymer og inducerer ikke CYP-systemet hos rotter.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Køn

Biotilgængeligheden og farmakokinetikken for ibandronsyre er ens hos mænd og kvinder.

Race

Der er ikke noget der tyder på en klinisk relevant interetnisk forskel i tilstedeværelsen af ibandronsyre

mellem asiater og kaukasere. Der er kun få tilgængelige data vedrørende patienter af afrikansk oprindelse.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Eksponering af ibandronsyre hos patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion er lineært

relateret til kreatininclearance (CLcr). Patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinclearance

< 30 ml/min), som fik 10 mg peroral ibandronsyre dagligt i 21 dage, havde 2-3 gange højere

plasmakoncentrationer end personer med normal nyrefunktion (kreatinclearance > 80 ml/min). Det

samlede ibandronsyreclearance var reduceret til 44 ml/min hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

sammenlignet med 129 ml/min hos patienter med normal nyrefunktion. Dosisjustering er ikke nødvendig

hos patienter med let nedsat nyrefunktion (CLcr ≥ 50 og < 80 ml/min). Hos patienter med moderat nedsat

nyrefunktion (CLcr ≥ 30 og < 50 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (CLcr < 30 ml/min) anbefales

dosisjustering (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion(se pkt. 4.2)

Der er ingen farmakokinetiske data for ibandronsyre hos patienter med nedsat leverfunktion. Leveren

spiller ikke nogen væsentlig rolle ved udskillelsen af ibandronsyre, som ikke metaboliseres, men udskilles

gennem nyrerne, samt ved optagelse i knoglerne. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter

med nedsat leverfunktion. Da proteinbindingen for ibandronsyre desuden er ca. 87 % ved terapeutiske

koncentrationer, er det ikke sandsynligt at hypoproteinæmi ved svær leversygdom medfører klinisk

signifikant øgning af frie plasmakoncentrationer.

Ældre population (se pkt. 4.2)

I en multivariatanalyse kunne alder ikke påvises som en uafhængig faktor for nogen af de undersøgte

farmakokinetiske parametre. Da nyrefunktionen falder med alderen, er dette den eneste faktor som bør

overvejes (se afsnittet vedrørende nedsat nyrefunktion).

Pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.1)

Der foreligger ingen data vedrørende brugen af Iasibon til patienter under 18 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske undersøgelser blev der kun set effekter efter doser, der i væsentlig grad overstiger den

maksimale humane eksponering, hvilket indikerer ubetydelig relevans mhp. klinisk brug. Som for andre

bisphosphonater, blev nyrerne identificeret som det primære målorgan for den systemiske toksicitet.

Mutagenicitet/karcinogenicitet:

Der fandtes ingen tegn på karcinogenicitet. Studier for genotoksicitet viste ingen tegn på genetisk aktivitet

af ibandronsyre.

Reproduktionstoksicitet:

Der fandtes ikke tegn på direkte føtal toksisk eller teratogen effekt af ibandronsyre hos peroralt eller

intravenøst behandlede rotter og kaniner. I reproduktionsstudier hos rotter var effekten på fertiliteten øget

præimplantationstab ved orale doser på 1 mg/kg/døgn og derover. I reproduktionsstudier hos rotter

nedsatte ibandronsyre sædkvaliteten ved intravenøs indgift af 0,3 og 1 mg/kg/døgn og fertiliteten hos

hanner ved 1 mg/kg/døgn og hos hunner ved 1,2 mg/kg/døgn. Bivirkningerne af ibandronsyre hos rotter i

reproduktionstoksicitetsstudierne var de samme som forventet for bisphosphonatklassen. De omfatter en

nedsættelse i antallet af implantationssteder, forstyrrelser af den normale fødsel (dystocia), en øgning af

viscerale variationer (nyre pelvis ureter syndrom) og tandabnormaliteter på F1 afkommet hos rotter.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Povidon

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon

Prægelatineret majsstivelse

Glyceroldibehenat

Silica, kolloid, vandfri

Tabletovertræk:

Lactosemonohydrat

Macrogol 4000

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Iasibon 50 mg filmovertrukne tabletter leveres i polyamid/aluminium/PVC - aluminium blisterpakninger

med 3, 6, 9, 28 eller 84 tabletter pakket i papæske. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Udledningen af lægemidler til miljøet bør minimeres.

7

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

8

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/659/001

EU/1/10/659/002

EU/1/10/659/008

EU/1/10/659/009

EU/1/10/659/0010

9

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. januar 2011

Dato for seneste fornyelse: 30 september 2015

10

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om Iasibon findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/606136/2015

EMEA/H/C/002025

EPAR - sammendrag for offentligheden

Iasibon

ibandronsyre

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Iasibon.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Iasibon skal anvendes.

Hvad er Iasibon?

Iasibon er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof ibandronsyre. Det fås som et koncentrat, der

blandes til en opløsning til infusion (drop) i en vene, og som tabletter (50 mg).

Iasibon er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Iasibon ligner et "referencelægemiddel", som

allerede er godkendt i EU, i dette tilfælde Bondronat. Der kan indhentes yderligere oplysninger om

generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her

Hvad anvendes Iasibon til?

Iasibon anvendes på følgende måder:

som en infusion eller tablet for at forebygge "knoglerelaterede hændelser" (frakturer [knoglebrud]

eller knoglekomplikationer, der kræver behandling) hos patienter med brystkræft og

knoglemetastaser (når kræften har spredt sig til knoglerne);

som en infusion til behandling af hypercalcæmi (højt calciumniveau i blodet), der skyldes tumorer.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Iasibon?

Behandling med Iasibon bør udelukkende indledes af en læge med erfaring i behandling af kræft.

Til forebyggelse af knoglerelaterede hændelser gives Iasibon enten som en 6 mg infusion, der varer

mindst 15 minutter, hver 3.-4. uge, eller som én tablet en gang dagligt. Tabletterne skal altid tages,

efter at patienten ikke har spist noget i mindst seks timer natten over, og mindst 30 minutter inden

Iasibon

EMA/606136/2015

Side 2/3

dagens første måltid eller drikkevarer indtages. Tabletterne skal indtages sammen med et helt glas

almindeligt vand (i områder med hårdt vand, hvor postevandet indeholder en del opløst calcium, kan

flaskevand med lavt mineralindhold anvendes). Tabletterne skal indtages, mens patienten står op eller

sidder oprejst, og de må ikke tygges, suttes eller knuses. Patienten må ikke ligge ned i en time, efter

at tabletten er indtaget. Patienter med moderate eller svære nyreproblemer skal have infusioner af en

lavere dosis Iasibon, som varer en time, eller skal tage tabletterne hver anden dag eller hver uge.

Ved behandling af hypercalcæmi forårsaget af svulster gives Bondronat over en periode på to timer

som en infusion på enten 2 eller 4 mg afhængigt af, hvor alvorlig hypercalcæmien er. Infusionen vil

som regel bringe blodets calciumindhold ned på et normalt niveau i løbet af en uge.

Hvordan virker Iasibon?

Det aktive stof i Iasibon, ibandronsyre, er et bifosfonat. Det blokerer virkningen af osteoklasterne, der

er de celler i kroppen, som medvirker ved nedbrydningen af knoglevævet. Derved nedsættes

knogletabet. Nedsættelsen af knogletabet mindsker risikoen for knoglebrud. Dette er en fordel for

kræftpatienter med metastaser.

Patienter med svulster kan have forhøjet mængde calcium i blodet, der er afgivet fra knoglerne. Ved at

forebygge nedbrydningen af knoglerne er Iasibon også med til at reducere den mængde calcium, der

frigives til blodet.

Hvordan blev Iasibon undersøgt?

Eftersom Iasibon er et generisk lægemiddel, har undersøgelserne hos patienter været begrænset til

test for at fastslå, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Bondronat. To lægemidler er

bioækvivalente, når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der ved Iasibon?

Eftersom Iasibon er et generisk lægemiddel og er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses dets

fordele og risici for at være de samme som referencelægemidlets.

Hvorfor blev Iasibon godkendt?

CHMP konkluderede, at det i overensstemmelse med EU-kravene er påvist, at Iasibons kvalitet svarer

til Bondronats, og at Iasibon er bioækvivalent med Bondronat. Det var derfor CHMP's opfattelse, at

fordelene opvejer de identificerede risici som for Bondronat. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Iasibon.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af BeneFIX?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Iasibon anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Iasibon, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Andre oplysninger om Iasibon

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Iasibon den 21. januar 2011.

Iasibon

EMA/606136/2015

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for Iasibon findes på EMA's websted ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling

med Iasibon, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit

apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2015.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information