Edarbi

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
17-03-2023

Aktiv bestanddel:

Azilsartan medoxomil

Tilgængelig fra:

Takeda Pharma A/S

ATC-kode:

C09CA09

INN (International Name):

azilsartan medoxomil

Terapeutisk gruppe:

Agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet

Terapeutisk område:

Forhøjet blodtryk

Terapeutiske indikationer:

Edarbi er indiceret til behandling af essentiel hypertension hos voksne.

Produkt oversigt:

Revision: 10

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2011-12-07

Indlægsseddel

                31
B. INDLÆGSSEDDEL
32
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
_ _
EDARBI 20 MG TABLETTER
EDARBI 40 MG TABLETTER
EDARBI 80 MG TABLETTER
azilsartan medoxomil
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt i denne indlægsseddel (se punkt 4).
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Edarbi
3.
Sådan skal du tage Edarbi
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Edarbi indeholder et aktivt stof, der kaldes azilsartan medoxomil og
hører til en gruppe af lægemidler,
der kaldes angiotensin-II receptorantagonister. Angiotensin-II er et
stof, der findes naturligt i kroppen,
og som får blodårerne til at trække sig sammen. Dette medfører, at
blodtrykket øges. Edarbi blokerer
for denne virkning, således at blodkarrene kan slappe af, hvilket
bidrager til at sænke dit blodtryk.
Denne medicin anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (essentiel
hypertension) hos voksne
patienter (over 18 år).
En blodtryksreduktion vil være målbar inden for 2 uger efter
behandlingsstart, og den fulde virkning af
dosen vil kunne ses i løbet af 4 uger.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE EDARBI
TAG IKKE EDARBI, HVIS DU
-
ER ALLERGISK
over for azilsartan-medoxomil eller et af de øvrige indholdsstoffer i
Edarbi (anført i
punkt 6).
-
ER MERE END 3 MÅNEDER HENNE I GRAVIDITETEN.
(Du skal desuden helst undgå at tage dette
lægemiddel tidligt i graviditeten - se afsnittet om graviditet.).
-
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
_ _
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Edarbi 20 mg tabletter
Edarbi 40 mg tabletter
Edarbi 80 mg tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Edarbi 20 mg tabletter
Hver tablet indeholder 20 mg azilsartan medoxomil (som kalium).
Edarbi 40 mg tabletter
Hver tablet indeholder 40 mg azilsartan medoxomil (som kalium).
Edarbi 80 mg tabletter
Hver tablet indeholder 80 mg azilsartan medoxomil (som kalium)
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tablet.
Edarbi 20 mg tabletter
Hvide til næsten hvide, runde tabletter, 6,0 mm i diameter, præget
med ”ASL” på den ene side og
”20” på den anden side.
Edarbi 40 mg tabletter
Hvide til næsten hvide, runde tabletter, 7,6 mm i diameter, præget
med "ASL" på den ene side og "40"
på den anden side.
Edarbi 80 mg tabletter
Hvide til næsten hvide, runde tabletter, 9,6 mm i diameter, præget
med "ASL" på den ene side og "80"
på den anden side
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Edarbi er indiceret til behandling af essentiel hypertension hos
voksne.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Den anbefalede startdosis til voksne er 40 mg én gang dagligt. Dosis
kan øges til maksimalt 80 mg én
gang dagligt til patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt
kontrolleret ved den lavere dosis.
Næsten maksimal antihypertensiv virkning opnås efter 2 uger.
Maksimal virkning opnås efter 4 uger.
Hvis blodtrykket ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med Edarbi
alene, kan der opnås yderligere
blodtryksreduktion, når denne behandling administreres i kombination
med andre antihypertensiva,
herunder diuretika (såsom chlortalidon og hydrochlorthiazid) og
calciumkanalblokkere (se
pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1).
3
_ _
_Særlige patientgrupper _
_Ældre (65 år og derover) _
Det er ikke nødvendigt at justere initialdosis af Edarbi hos ældre
patienter (se pkt. 5.2), selvom det kan
overvejes at give 20 mg som startdosis til de noget ældre patienter
(≥ 75 år), der kan have risiko for
hypotension
.
_Nedsat nyrefunktion
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 17-03-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 13-07-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 17-03-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 17-03-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 17-03-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 17-03-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 13-07-2015

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik