Duaklir Genuair

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-01-2023

Aktiv bestanddel:

aclidinium bromid, formoterol fumarate dihydrat

Tilgængelig fra:

Covis Pharma Europe B.V.

ATC-kode:

R03AL

INN (International Name):

aclidinium bromide, formoterol

Terapeutisk gruppe:

Medicin for obstruktiv sygdomme,

Terapeutisk område:

Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv

Terapeutiske indikationer:

Duaklir Genuair er indiceret som vedligeholdelsesbronkodilatorbehandling for at lindre symptomer hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD).

Produkt oversigt:

Revision: 15

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2014-11-19

Indlægsseddel

                30
B. INDLÆGSSEDDEL
31
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
DUAKLIR GENUAIR 340 MIKROGRAM/12 MIKROGRAM INHALATIONSPULVER
aclidinium/formoterolfumaratdihydrat
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Duaklir Genuair
3.
Sådan skal du bruge Duaklir Genuair
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Brugsanvisning
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
VIRKNING
Denne medicin indeholder to aktive stoffer, der hedder aclidinium og
formoterolfumaratdihydrat.
Begge tilhører en gruppe lægemidler betegnet bronkodilatatorer.
Bronkodilatatorer virker afslappende
på musklerne i dine luftveje, hvilket gør luftvejene i stand til at
udvide sig mere og gør det lettere for
dig at trække vejret. Genuair-inhalatoren leverer de aktive stoffer
direkte ind i dine lunger, når du
ånder ind.
ANVENDELSE
Duaklir Genuair anvendes til voksne patienter, som lider af
åndedrætsbesvær pga. en lungesygdom,
der hedder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvor luftvejene og
luftlommerne i lungerne
beskadiges eller blokeres. Ved at åbne luftvejene h
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Duaklir Genuair 340 mikrogram/12 mikrogram inhalationspulver
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver afgivet dosis (dosen, der kommer ud af mundstykket) indeholder
396 mikrogram
aclidiniumbromid (svarende til 340 mikrogram aclidinium) og 11,8
mikrogram
formoterolfumaratdihydrat. Det svarer til en afmålt dosis på 400
mikrogram aclidiniumbromid
(svarende til 343 mikrogram aclidinium) og en afmålt dosis på 12
mikrogram
formoterolfumaratdihydrat.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på
Hver afgivet dosis indeholder cirka 11 mg lactose (som monohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Inhalationspulver.
Hvidt eller næsten hvidt pulver i en hvid inhalator med en indbygget
dosisindikator og en orange
doseringsknap.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Duaklir Genuair er indiceret som bronkodilaterende
vedligeholdelsesbehandling til lindring af
symptomer hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom
(KOL)
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Den anbefalede dosis er én inhalation to gange dagligt.
Hvis en dosis springes over, skal den tages så snart som muligt, og
den næste dosis skal tages på det
sædvanlige tidspunkt. Der må ikke tages en dobbeltdosis som
erstatning for den glemte dosis.
_Ældre _
Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter (se pkt.
5.2).
_ _
_Nedsat nyrefunktion _
Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat
nyrefunktion (se pkt. 5.2).
3
_Nedsat leverfunktion _
Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat
leverfunktion (se pkt. 5.2).
_ _
_Pædiatrisk population_
Der er ingen relevant anvendelse af Duaklir Genuair til børn og unge
(under 18 år) til ind
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 11-01-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 05-12-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 11-01-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 11-01-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 11-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 11-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 05-12-2014