Dasselta

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
09-06-2022

Aktiv bestanddel:

desloratadin

Tilgængelig fra:

Krka, d.d., Novo mesto

ATC-kode:

R06AX27

INN (International Name):

desloratadine

Terapeutisk gruppe:

Antihistaminer til systemisk brug,

Terapeutisk område:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Urticaria

Terapeutiske indikationer:

Dasselta er indiceret til lindring af symptomer forbundet med allergisk rhinitis;urticaria.

Produkt oversigt:

Revision: 13

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2011-11-28

Indlægsseddel

                20
B. INDLÆGSSEDDEL
21
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DASSELTA 5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Desloratadin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Dasselta til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Dasselta
3.
Sådan skal du tage Dasselta
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD DASSELTA ER
Dassleta indeholder desloratadin, som er et antihistamin.
SÅDAN VIRKER DASSELTA
Dasselta er et lægemiddel mod allergi, som ikke gør dig døsig. Det
hjælper med at regulere din
allergiske reaktion og dens symptomer.
HVORNÅR DASSELTA SKAL BRUGES
Dasselta lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (irritation af
vævet i de nasale passager
forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi)
hos voksne og unge i alderen 12 år og
derover. Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse,
kløe i ganen og kløende, røde
eller løbende øjne.
Dasselta anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med
nældefeber (en hudlidelse
forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende
udslæt.
Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig til at
genoptage dine normale daglige
aktiviteter og søvn.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DASSELTA
TAG IKKE DASSELTA
-
hvis du er allergisk over for desloratadin eller et af de øvrige
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dasselta 5 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg desloratadin.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukken tablet indeholder 16,15 mg lactose (som
monohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Lyseblå, runde, filmovertrukne tabletter med skrå kanter (diameter:
6,5 mm, tykkelse: 2,3 – 3,5 mm).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Dasselta er indiceret hos voksne og unge i alderen 12 år og derover
til lindring af symptomer i
forbindelse med:
-
allergisk rhinitis (se pkt. 5.1),
-
urticaria (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne og unge (i alderen 12 år og derover)_
Den anbefalede dosis Dasselta er en tablet en gang daglig.
Intermitterende allergisk rhinitis (tilstedeværelse af symptomer i
mindre end 4 dage per uge eller i
mindre end 4 uger) bør behandles ud fra vurdering af patientens
sygehistorie, og behandlingen kan
afbrydes efter symptomerne er forsvundet og genoptages ved
tilbagevenden.
Ved vedvarende allergisk rhinitis (tilstedeværelse af symptomer i 4
dage eller mere om ugen og i mere
end 4 uger) kan fortsat behandling foreslås til patienterne under
perioder med allergeneksponering.
_Pædiatrisk population _
Der er begrænset erfaring med klinisk virkning ved brug af
desloratadin til unge mellem 12 og 17 år
(se afsnit 4.8 og 5.1).
Sikkerhed og virkning af Dassleta 5 mg filmovertrukne tabletter hos
børn under 12 år er ikke klarlagt.
Administration
Oral anvendelse.
Tabletten kan tages med eller uden mad.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1
eller loratadin.
3
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Dasselta bør anvendes med forsigtighed til patienter med svær
nyreinsufficiens (se pkt. 5.2).
Desloratadin skal administreres med fo
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 09-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 09-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 09-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 15-12-2011
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 09-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 09-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 09-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 09-06-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik