Spinraza

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
nusinersen sodný
Dostupné s:
Biogen Netherlands B.V.
ATC kód:
M09
INN (Mezinárodní Name):
nusinersen
Terapeutické skupiny:
Ostatní léky pro nervový systém,
Terapeutické oblasti:
Svalová atrofie, spinální
Terapeutické indikace:
Přípravek Spinraza je indikován k léčbě 5q spinální svalové atrofie.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004312
Datum autorizace:
2017-05-30
EMEA kód:
EMEA/H/C/004312

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

11-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

22-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

22-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

11-01-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Spinraza 12 mg injekční roztok

nusinersenum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než bude Vám nebo Vašemu dítěti podán

tento léčivý přípravek, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému

lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Spinraza a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vám nebo Vašemu dítěti přípravek Spinraza podán

Jak se přípravek Spinraza podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Spinraza uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Spinraza a k čemu se používá

Přípravek Spinraza obsahuje léčivou látku

nusinersen,

která patří do skupiny léčiv zvaných

antisense

oligonukleotidy

. Přípravek Spinraza se používá k léčbě genetického onemocnění zvaného

spinální

svalová atrofie (spinal muscular atrophy,

SMA).

Spinální svalová atrofie

je způsobena nedostatkem bílkoviny zvané

survival motor neuron

(SMN)

v organismu. To má za následek ztrátu nervových buněk v míše, což vede ke slábnutí svalů v oblasti

ramen, kyčlí, stehen a horní části zad. Mohou být oslabeny i svaly nezbytné k dýchání a polykání.

Přípravek Spinraza působí tak, že pomáhá tělu vytvořit více bílkoviny SMN, které mají lidé s SMA

nedostatek. To snižuje ztrátu nervových buněk a může zlepšit svalovou sílu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vám nebo Vašemu dítěti přípravek Spinraza

podán

Přípravek Spinraza nesmí být podán:

Jestliže jste

alergický(á)

nebo je Vaše dítě

alergické

na nusinersen

nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než bude Vám nebo

Vašemu dítěti přípravek Spinraza podán.

Upozornění a opatření

Existuje riziko výskytu nežádoucích účinků po podání přípravku Spinraza pomocí lumbální punkce

(viz bod 3). Tyto nežádoucí účinky mohou zahrnovat bolest hlavy, zvracení a bolest zad. Obtíže

s tímto způsobem podání přípravku mohou také nastat u velmi mladých pacientů a u pacientů se

skoliózou (vychýlenou a zkřivenou páteří).

Bylo zjištěno, že jiné přípravky ze stejné skupiny léčiv jako přípravek Spinraza ovlivňují krevní

destičky, které napomáhají při srážení krve. Předtím než je Vám nebo Vašemu dítěti přípravek

Spinraza podán, může Váš lékař provést vyšetření krve, aby zkontroloval, že se krev sráží správným

způsobem. Toto vyšetření nemusí být nutné při každém podání přípravku Spinraza.

Bylo zjištěno, že jiné přípravky ze stejné skupiny léčiv jako přípravek Spinraza ovlivňují funkci

ledvin. Předtím než je Vám přípravek Spinraza podán, může Váš lékař provést vyšetření moči, aby

zkontroloval, že ledviny pracují normálně. Toto vyšetření nemusí být nutné při každém podání

přípravku Spinraza.

U malého počtu pacientů byl po podání přípravku Spinraza hlášen rozvoj hydrocefalu (nahromadění

nadměrného množství tekutiny v oblasti kolem mozku). U některých pacientů se muselo přistoupit

k léčbě hydrocefalu pomocí implantace pomůcky s názvem ventrikuloperitoneální drenáž. Jestliže

zaznamenáte jakýkoliv z příznaků zahrnující zvětšení hlavy, sníženou úroveň vědomí, přetrvávající

pocit na zvracení, zvracení nebo bolest hlavy, nebo jiné příznaky, které Vás znepokojují, informujte

prosím svého lékaře či lékaře Vašeho dítěte, aby mohl zajistit nezbytnou léčbu. Přínosy a rizika

pokračující léčby přípravkem Spinraza po zavedení „ventrikuloperitoneální drenáže“ nejsou

v současné době známy.

Před podáním přípravku Spinraza se poraďte se svým lékařem (s lékařem Vašeho dítěte).

Další léčivé přípravky a přípravek Spinraza

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte (Vaše dítě užívá), které jste v nedávné době

užíval(a) (které Vaše dítě užívalo) nebo které možná budete (Vaše dítě bude) užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Podávání přípravku Spinraza

v těhotenství a během kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Spinraza nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Spinraza obsahuje malé množství sodíku

Jedna dávka přípravku Spinraza obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku. To znamená, že

přípravek je v podstatě „bez sodíku“ a může se použít u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Spinraza podává

Obvyklá dávka přípravku Spinraza je 12 mg.

Přípravek Spinraza se podává:

První den léčby, den 0

Poté přibližně v den 14, den 28 a den 63

Poté každé 4 měsíce.

Přípravek Spinraza se podává injekcí do dolní části zad. Tato injekce, nazývaná lumbální punkce, se

provádí vpichem jehly do oblasti okolo míchy. Toto bude vykonávat lékař, který má s prováděním

lumbální punkce zkušenosti. Vám (Vašemu dítěti) může být rovněž podán lék, který Vás (Vaše dítě)

během procedury uvolní nebo uspí.

Jak dlouho používat přípravek Spinraza

Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho Vám nebo Vašemu dítěti bude přípravek Spinraza podáván.

Nepřerušujte léčbu přípravkem Spinraza, pokud Vám lékař nesdělí, abyste tak učinil(a).

Pokud u Vás nebo Vašeho dítěte dojde k vynechání injekce

Pokud Vy nebo Vaše dítě vynecháte dávku přípravku Spinraza, obraťte se na svého lékaře, aby Vám

(Vašemu dítěti) mohl být přípravek Spinraza podán co nejdříve.

Máte-li jakékoli dotazy o tom, jak se přípravek Spinraza podává, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky související s lumbální punkcí se mohou vyskytnout během podávání přípravku

Spinraza nebo po něm. Většina těchto nežádoucích účinků byla hlášena během 72 hodin od podání

přípravku.

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

bolest zad,

bolest hlavy,

zvracení.

Další nežádoucí účinky, které nebyly zaznamenány v klinickém hodnocení:

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

závažné infekce související s provedením lumbální punkce (např. zánět mozkových blan),

hydrocefalus (nahromadění nadměrného množství tekutiny v oblasti kolem mozku),

meningitida nezpůsobená infekcí (zánět mozkomíšních blan, který se může projevovat ztuhlostí

šíje, bolestí hlavy, horečkou, pocitem na zvracení a zvracením),

přecitlivělost (alergická reakce nebo reakce podobná alergické reakci, která může zahrnovat

otok obličeje, rtů nebo jazyka, vyrážku nebo svědění).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému

lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Spinraza uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP”. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pokud není chladnička k dispozici, je možné přípravek Spinraza uchovávat v původní krabičce, aby

byl chráněný před světlem, při teplotě do 30 °C po dobu až 14 dní.

Pokud je to nezbytné, lze neotevřené injekční lahvičky přípravku Spinraza z chladničky vyjmout

a poté je tam vrátit. Pokud jsou injekční lahvičky vyjmuty z původní krabičky, nesmí celková doba

uchovávání mimo chlazený prostor při teplotě do 25 °C překročit 30 hodin.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Spinraza obsahuje

Léčivou látkou je nusinersenum.

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje nusinersenum natricum, což odpovídá

nusinersenum 12 mg.

Jeden ml obsahuje nusinersenum 2,4 mg.

Dalšími složkami jsou dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný,

chlorid sodný, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého,

hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Spinraza vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Spinraza je čirý, bezbarvý injekční roztok.

Jedna krabička přípravku Spinraza obsahuje jednu injekční lahvičku.

Injekční lahvička je určena k jednorázovému použití.

Držitel rozhodnutí o registraci

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Nizozemsko

Výrobce

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS

Biotek Allé 1

DK-3400 Hillerød

Dánsko

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Lietuva

Biogen Lithuania UAB

Tel: +370 5 259 6176

България

ТП ЕВОФАРМА

Teл.: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

Tlf: +45 77 41 57 57

Malta

Pharma MT limited

Tel: +356 213 37008/9

Deutschland

Biogen GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Biogen Estonia OÜ

Tel: + 372 618 9551

Norge

Biogen Norway AS

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

Τηλ: +30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13

España

Biogen Spain SL

Tel: +34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal

Tel.: +351 21 318 8450

Hrvatska

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 775 73 22

România

Ewopharma AG Representative Office

Tel: + 40 377 881 045

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel.: +386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: +39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Τηλ: +357 22 765740

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

Biogen Latvia SIA

Tel: + 371 68 688 158

United Kingdom (Northern Ireland)

Biogen Idec (Ireland) Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

1. Před podáním je třeba zkontrolovat, zda injekční lahvička přípravku Spinraza neobsahuje částice.

Jestliže jsou v injekční lahvičce přítomné částice a/nebo pokud roztok není čirý a bezbarvý, nesmí se

injekční lahvička použít.

2. Při přípravě roztoku přípravku Spinraza k intratekálnímu podání se musí použít aseptický postup.

3. Injekční lahvička se má před podáním vyjmout z chladničky a nechat zahřát na pokojovou teplotu

(25 °C). K zahřátí injekční lahvičky se nesmí používat vnější zdroje tepla.

4. Pokud se injekční lahvička neotevře a roztok se nepoužije, má být vrácena zpět do chladničky (viz

bod 6.4).

5. Těsně před podáním přípravku odstraňte plastové víčko a vsuňte jehlu injekční stříkačky středem

zátky do injekční lahvičky, aby se odebral příslušný objem roztoku. Přípravek Spinraza se nesmí ředit.

Použití externích filtrů není zapotřebí.

6. Přípravek Spinraza se podává prostřednictvím intratekální bolusové injekce po dobu 1 až 3 minut za

použití spinální anestetické jehly.

7. Injekce se nesmí podat do míst na kůži, která vykazují známky infekce či zánětu.

8. Doporučuje se, aby se před podáním přípravku Spinraza odebral takový objem mozkomíšního

moku, který odpovídá objemu přípravku Spinraza, který má být aplikován.

9. Pokud je roztok natažený v injekční stříkačce a nepoužije se v průběhu následujících 6 hodin, musí

být zlikvidován.

10. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Spinraza 12 mg injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje nusinersenum natricum, což odpovídá nusinersenum

12 mg.

Jeden ml obsahuje nusinersenum 2,4 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý a bezbarvý roztok s pH přibližně 7,2.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Spinraza je indikován k léčbě spinální svalové atrofie vázané na dlouhé raménko 5.

chromozomu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Spinraza má zahájit pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou spinální svalové

atrofie (

spinal muscular atrophy

, SMA).

Rozhodnutí o léčbě má být založeno na individualizovaném odborném zhodnocení očekávaných

přínosů léčby pro konkrétního pacienta v porovnání s možnými riziky léčby přípravkem Spinraza.

Pacienti se závažnou hypotonií a respiračním selháním při narození, kde nebyl přípravek Spinraza

hodnocen, nemusí v důsledku závažného nedostatku proteinu SMN (

survival motor neuron

zaznamenat klinicky významný přínos.

Dávkování

Přípravek Spinraza je určen k intratekálnímu podání pomocí lumbální punkce.

Doporučená dávka je 12 mg (5 ml) při jednom podání.

Léčba přípravkem Spinraza má být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy 4 nasycovacími

dávkami ve dnech 0, 14, 28 a 63. Udržovací dávka má být potom podávána jednou za 4 měsíce.

Délka trvání léčby

Nejsou k dispozici informace o dlouhodobé účinnosti tohoto léčivého přípravku. Potřeba pokračování

léčby má být pravidelně hodnocena a posuzována individuálně podle klinického stavu konkrétního

pacienta a jeho odpovědi na léčbu.

Vynechané nebo zpožděné dávky

Pokud dojde ke zpoždění nebo vynechání nasycovací dávky, má být přípravek Spinraza podán co

nejdříve, jak to bude možné, s odstupem mezi jednotlivými dávkami minimálně 14 dní. Potom se má

pokračovat v předepsané frekvenci podávání. Pokud dojde ke zpoždění nebo vynechání udržovací

dávky, má být přípravek Spinraza podán co nejdříve a v podávání přípravku se má pokračovat každé

4 měsíce.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Přípravek Spinraza nebyl hodnocen u pacientů s poruchou funkce ledvin. Bezpečnost a účinnost

u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly stanoveny. Tito pacienti mají být pečlivě sledováni.

Porucha funkce jater

Přípravek Spinraza nebyl hodnocen u pacientů s poruchou funkce jater. Přípravek Spinraza není

metabolizován prostřednictvím enzymového systému cytochromu P450 v játrech, proto není

pravděpodobné, že by u pacientů s poruchou funkce jater bylo zapotřebí upravit dávku (viz body 4.5

a 5.2).

Způsob podání

Léčbu má podávat zdravotnický pracovník se zkušenostmi s prováděním lumbální punkce.

Přípravek Spinraza se podává prostřednictvím intratekální bolusové injekce po dobu 1 až 3 minut za

použití spinální anestetické jehly. Injekce se nesmí podat do míst na kůži, která vykazují známky

infekce či zánětu. Doporučuje se, aby se před podáním přípravku Spinraza odebral takový objem

cerebrospinálního moku (

cerebral spinal fluid

, CSF), který odpovídá objemu přípravku Spinraza,

který má být aplikován.

Při podání přípravku Spinraza může být zapotřebí sedace, pokud to vyžaduje klinický stav pacienta.

Při provádění intratekálního podání přípravku Spinraza lze zvážit použití ultrazvuku (nebo jiné

zobrazovací techniky), především u mladších pacientů a u pacientů se skoliózou. Při přípravě a podání

přípravku Spinraza je nutné použít aseptický postup, viz Pokyny pro použití v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Lumbální punkce

V souvislosti s provedením lumbální punkce existuje riziko výskytu nežádoucích účinků (např. bolest

hlavy, bolest zad, zvracení, viz bod 4.8). Možné obtíže spojené s touto cestou podání mohou nastat

u velmi mladých pacientů a u pacientů se skoliózou. Pro usnadnění provedení intratekálního podání

přípravku Spinraza lze podle uvážení lékaře zvážit použití ultrazvuku nebo jiných zobrazovacích

technik.

Trombocytopenie a koagulační abnormality

Po subkutánním nebo intravenózním podání jiných antisense oligonukleotidů byly pozorovány

koagulační abnormality a trombocytopenie včetně akutní těžké trombocytopenie. Pokud je to klinicky

indikováno, doporučuje se před podáním přípravku Spinraza provést laboratorní vyšetření trombocytů

a koagulace.

Renální toxicita

Po subkutánním nebo intravenózním podání jiných antisense oligonukleotidů byla pozorována renální

toxicita. Pokud je to klinicky indikováno, doporučuje se provést vyšetření bílkovin v moči (nejlépe za

použití vzorku první ranní moči). Při přetrvávající zvýšené hladině bílkovin v moči se mají zvážit další

vyšetření.

Hydrocefalus

V období po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených nusinersenem hlášeny případy

komunikujícího hydrocefalu bez souvislosti s meningitidou nebo krvácením. Některým pacientům

byla implantována ventrikuloperitoneální drenáž (shunt). U pacientů se sníženou úrovní vědomí se má

zvážit vyšetření na hydrocefalus. Přínosy a rizika léčby nusinersenem u pacientů

s ventrikuloperitoneální drenáží nejsou v současnosti známy a pokračování v léčbě po tomto zákroku

je nutné pečlivě zvážit.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

In vitro

studie naznačily, že nusinersen není induktorem ani

inhibitorem metabolismu zprostředkovaného CYP450.

In vitro

studie naznačují, že pravděpodobnost

interakcí s nusinersenem kvůli kompetici o vazbu na plazmatické bílkoviny nebo kompetici

s transportéry či kvůli inhibici transportérů je nízká.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání nusinersenu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie

reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Spinraza v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se nusinersen/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě

a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit

podávání přípravku Spinraza.

Fertilita

Ve studiích toxicity na zvířatech nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu samců ani samic (viz

bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné údaje o potenciálních účincích na fertilitu u člověka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Spinraza nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Hodnocení bezpečnosti přípravku Spinraza bylo založeno na dvou klinických studiích fáze III

u kojenců (CS3B) a dětí (CS4) se SMA, společně s jednou studií fáze II u kojenců a dětí se SMA

(CS7) a otevřenými studiemi, které zahrnovaly presymptomatické novorozence/kojence (CS5)

s geneticky diagnostikovanou SMA a kojence a děti se SMA. Do studie CS11 byli zařazeni pacienti

s nástupem onemocnění v novorozeneckém/kojeneckém věku a s pozdějším nástupem onemocnění,

včetně těch, kteří dokončili studie CS3B, CS4 a CS12. Z 346 pacientů, kterým byl přípravek Spinraza

podáván po dobu až 5 let, bylo 258 pacientů léčeno alespoň 1 rok.

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících údajích frekvence:

Velmi časté (≥ 1/10)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Tabulka 1: Nežádoucí účinky související s provedením lumbální punkce, hlášené ve studii CS4

(pozdější nástup SMA), s incidencí nejméně o 5 % vyšší u pacientů léčených přípravkem Spinraza

v porovnání s pacienty s předstíranou léčbou

Třída orgánových systémů podle

MedDRA

Preferovaný termín

MedDRA

Kategorie frekvence ve skupině

s přípravkem Spinraza, n=84

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Velmi časté

Gastrointestinální poruchy

Zvracení

Velmi časté

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Bolest zad

Velmi časté

Nežádoucí účinky, které jsou považovány za související s provedením lumbální punkce. Tyto účinky lze považovat za

projevy postpunkčního syndromu.

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

V průběhu používání přípravku Spinraza po uvedení na trh byly zaznamenány nežádoucí účinky.

U pacientů léčených přípravkem Spinraza za použití lumbální punkce byly zaznamenány závažné

infekce, např. meningitida. Taktéž byl hlášen výskyt komunikujícího hydrocefalu, aseptické

meningitidy a hypersenzitivity (např. angioedém, kopřivka a vyrážka). Frekvence těchto účinků není

známa, neboť byly hlášeny po uvedení přípravku na trh.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Byly pozorovány nežádoucí účinky spojené s podáním přípravku Spinraza pomocí lumbální punkce.

Většina těchto účinků byla hlášena během 72 hodin od podání přípravku. Incidence a závažnost těchto

příhod byly konzistentní s očekáváním příhod, které se vyskytují v souvislosti s lumbální punkcí.

V klinických hodnoceních s přípravkem Spinraza nebyly pozorovány žádné závažné komplikace

související s lumbální punkcí, jako jsou např. závažné infekce.

Některé nežádoucí účinky, které se běžně vyskytují v souvislosti s lumbální punkcí (např. bolest hlavy

a bolest zad), nebylo možné hodnotit v populaci malých dětí vystavených přípravku Spinraza

z důvodu omezené komunikace, která odpovídá této věkové skupině.

Imunogenita

U 346 pacientů byla stanovena imunogenní odpověď na nusinersen vyhodnocením hladin protilátek

proti léku (

anti-drug antibodies,

ADA) ve vzorcích plazmy před léčbou a během léčby. Celkově byla

incidence ADA nízká, přičemž 15 pacientů (4 %) bylo klasifikovaných jako celkově pozitivní na

přítomnost ADA, z nichž 4 případy vykazovaly přechodnou odpověď, 5 vykazovalo perzistentní

odpověď a u 6 pacientů nebylo možné k datu ukončení sběru dat klasifikovat, zda se jednalo

o přechodnou či perzistentní odpověď. Nebyly provedeny žádné formální studie ke zjištění vlivu

imunogenity na bezpečnost, protože počet pacientů s ADA byl nízký. Byly však přezkoumány údaje

vztahující se k bezpečnosti pro jednotlivé pozitivní případy ADA související s léčbou a nebyly

identifikovány žádné nežádoucí účinky vyžadující zvláštní pozornost.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích nebyly hlášeny žádné případy předávkování spojené s nežádoucími účinky.

V případě předávkování je třeba poskytnout podpůrnou lékařskou péči, včetně konzultace se

zdravotnickým pracovníkem a důkladného vyšetření klinického stavu pacienta.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému

ATC kód: M09AX07

Mechanismus účinku

Nusinersen je antisense oligonukleotid (

antisense oligonucleotide,

ASO), který zvyšuje podíl zařazení

exonu 7 v transkriptech mediátorové RNA (

messenger ribonucleic acid,

mRNA) pro SMN2 (

survival

motor neuron

2) vazbou na

intronic splice silencing site

(ISS-N1) nacházející se v intronu 7 pre-

mRNA (

pre-messenger ribonucleic acid

) pro SMN2. ASO touto vazbou odstraňuje sestřihové faktory,

které za normálních okolností potlačují sestřih. Odstranění těchto faktorů vede k uchování exonu 7

v mRNA pro SMN2 a tudíž, když se mRNA pro SMN2 vytvoří, může být přepsána do funkčního

SMN proteinu v plné délce.

SMA je progresivní neuromuskulární onemocnění, které je následkem mutací v genu SMN1 na

dlouhém raménku 5. chromozomu (5q). Druhý gen SMN2, který je lokalizovaný v blízkosti genu

SMN1, je zodpovědný za produkci malého množství SMN proteinu. SMA je klinické spektrum

onemocnění, jejichž závažnost je spojena s menším počtem kopií genu SMN2 a nižším věkem

pacienta v době nástupu příznaků.

Klinická účinnost a bezpečnost

Symptomatičtí pacienti

Nástup onemocnění v novorozeneckém/kojeneckém věku

Studie CS3B (ENDEAR) byla randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie fáze III, kontrolovaná

předstíranou léčbou, vedená u 121 symptomatických kojenců ve věku ≤ 7 měsíců, u kterých byla

diagnostikována SMA (nástup příznaků ve věku do 6 měsíců). Studie CS3B byla navržena tak, aby

posoudila účinek přípravku Spinraza na motorické funkce a přežití. Pacienti byli

randomizováni v poměru 2:1, přičemž byli léčeni buď přípravkem Spinraza (podle schváleného

dávkovacího režimu) nebo zahrnuti do kontrolní skupiny s předstíranou léčbou, s délkou léčby v

rozmezí od 6 do 442 dní.

Medián věku při nástupu klinických známek a příznaků SMA byl u pacientů léčených přípravkem

Spinraza 6,5 týdne oproti 8 týdnům u pacientů v kontrolní skupině s předstíranou léčbou, přičemž

99 % pacientů bylo nositeli 2 kopií genu SMN2, což svědčilo o velmi vysoké pravděpodobnosti

rozvoje SMA typu I. Medián věku, ve kterém byla pacientům podána první dávka, byl 164,5 dne

u léčených pacientů a 205 dní u pacientů v kontrolní skupině s předstíranou léčbou. Charakteristika

onemocnění na začátku studie byla u pacientů léčených přípravkem Spinraza a pacientů v kontrolní

skupině s předstíranou léčbou z velké části obdobná s tím rozdílem, že pacienti léčení přípravkem

Spinraza měli na začátku studie oproti pacientům v kontrolní skupině s předstíranou léčbou vyšší

procento výskytu paradoxního dýchání (89 % vs. 66 %), pneumonie nebo respiračních příznaků

(35 % vs. 22 %), obtíží s polykáním nebo příjmem potravy (51 % vs. 29 %) a požadavků na respirační

podporu (26 % vs. 15 %).

Při závěrečné analýze dosáhlo definice respondéra pro motorický milník statisticky významně vyšší

procento pacientů ve skupině léčené přípravkem Spinraza (51 %) v porovnání s pacienty

v kontrolní skupině s předstíranou léčbou (0 %) (p<0,0001). Jako primární cílový parametr byla

hodnocena doba do úmrtí nebo do permanentní ventilace (≥ 16 hodin ventilace/den nepřetržitě po

dobu > 21 dní bez přítomnosti akutní reverzibilní příhody nebo tracheostomie). U pacientů ve skupině

léčené přípravkem Spinraza byly v porovnání s pacienty v kontrolní skupině s předstíranou léčbou

pozorovány statisticky významné účinky na přežití bez příhody, celkové přežití, podíl pacientů

dosahujících definice respondéra pro motorický milník a procento pacientů se zlepšením skóre v testu

pro neuromuskulární onemocnění (

Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for Neuromuscular

Disease

, CHOP INTEND) alespoň o 4 body oproti výchozí hodnotě (tabulka 2).

V souboru pro hodnocení účinnosti vyžadoval stav 18 pacientů (25 %) ze skupiny léčené přípravkem

Spinraza a 12 pacientů (32 %) z kontrolní skupiny s předstíranou léčbou permanentní ventilaci.

Z těchto pacientů splnilo 6 (33 %) pacientů ve skupině léčené přípravkem Spinraza a 0 (0 %) pacientů

z kontrolní skupiny s předstíranou léčbou kritéria respondéra pro motorický milník stanovená

protokolem.

Tabulka 2: Primární a sekundární cílové parametry při závěrečné analýze – studie CS3B

Parametr účinnosti

Pacienti léčení přípravkem

Spinraza

Pacienti v kontrolní

skupině s předstíranou

léčbou

Přežití

Přežití bez příhody

2

Počet pacientů, kteří zemřeli nebo

potřebovali permanentní ventilaci

31 (39 %)

28 (68 %)

Poměr rizik (95% CI)

0,53 (0,32 – 0,89)

p-hodnota

p = 0,0046

Celkové přežití

2

Počet pacientů, kteří zemřeli

13 (16 %)

16 (39 %)

Poměr rizik (95% CI)

0,37 (0,18 – 0,77)

p-hodnota

p = 0,0041

Motorické funkce

Motorické milníky

3

Podíl pacientů, kteří dosáhli předem

definovaných kritérií respondéra pro

motorický milník (HINE část 2)

37 (51 %)

p<0,0001

0 (0 %)

Podíl ve 183. dni

41 %

Podíl ve 302. dni

45 %

Podíl ve 394. dni

54 %

Podíl zlepšení v celkovém skóre

motorických milníků

49 (67 %)

5 (14 %)

Podíl zhoršení v celkovém skóre

motorických milníků

1 (1 %)

8 (22 %)

Parametr účinnosti

Pacienti léčení přípravkem

Spinraza

Pacienti v kontrolní

skupině s předstíranou

léčbou

CHOP INTEND

3

Podíl dosahující zlepšení o 4 body

52 (71 %)

p<0,0001

1 (3 %)

Podíl dosahující zhoršení o 4 body

2 (3 %)

17 (46 %)

Podíl s jakýmkoli zlepšením

53 (73 %)

1 (3 %)

Podíl s jakýmkoli zhoršením

5 (7 %)

18 (49 %)

CS3B byla ukončena po pozitivní statistické analýze primárního cílového parametru v průběžné analýze (statisticky

významně větší procento pacientů, kteří dosáhli definice respondéra pro motorický milník ve skupině léčené přípravkem

Spinraza (41 %) ve srovnání s kontrolní skupinou s předstíranou léčbou (0 %, p<0,0001).

Při závěrečné analýze se hodnotilo přežití bez příhody a celkové přežití pomocí populace s úmyslem léčit (

Intent to Treat,

),

(ITT Spinraza n = 80; kontrolní skupina s předstíranou léčbou n = 41).

Při závěrečné analýze se analýza CHOP INTEND a analýza motorického milníku provedla s použitím souboru pro

hodnocení účinnosti (Spinraza n = 73; kontrolní skupina s předstíranou léčbou n = 37).

Vyhodnoceno při poslední návštěvě v rámci studie 183. den, 302. den nebo 394. den.

Podle části 2 Hammersmithova neurologického vyšetření dětí (

Hammersmith Infant Neurological Examination,

HINE):

zvýšení o ≥2 body [nebo maximální skóre] ve schopnosti kopnout, NEBO zvýšení o ≥1 bod v motorických milnících držení

hlavy, převalení se, sezení, plazení, stání nebo chůze A zlepšení ve více kategoriích motorických milníků než zhoršení,

definováno jako respondér pro tuto primární analýzu.

Založeno na log-rank testu stratifikovaném podle doby trvání onemocnění.

Rozsah zlepšení v CHOP INTEND je znázorněn na obrázku 1 (změna oproti výchozímu skóre

u každého pacienta).

Obrázek 1: Změna v CHOP INTEND při poslední návštěvě v rámci studie 183. den, 302. den nebo

394. den oproti výchozímu skóre – studie Endear /CS3B (soubor pro hodnocení účinnosti,

efficacy set

- ES)

Změna v CHOP INTEND oproti výchozí

hodnotě

Poznámka 1: Nejkratší sloupce na čáře 0 značí hodnotu 0.

Poznámka 2: V souboru pro hodnocení účinnosti zemřelo 29 ze 110 pacientů (13 (18 %) ve skupině

léčené přípravkem Spinraza a 16 (43 %) v kontrolní skupině s předstíranou léčbou) a 3 pacienti

ukončili studii z jiného důvodu než je úmrtí (2 (3 %) ve skupině léčené přípravkem Spinraza a 1 (3 %)

v kontrolní skupině s předstíranou léčbou), a proto nebyli zahrnuti do této analýzy souboru pro

hodnocení účinnosti (ES).

Pro účely dlouhodobého sledování těchto pacientů bylo na konci studie CS3B zahrnuto celkem

89 pacientů (Spinraza: n = 65; kontrolní skupina s předstíranou léčbou: n = 24) do studie CS11

(SHINE). Studie CS11 je otevřená rozšířená studie pro pacienty se SMA, kteří se již dříve účastnili

jiných klinických studií s přípravkem Spinraza. Ve studii CS11 byl v době předběžné analýzy všem

pacientům podáván přípravek Spinraza s délkou léčby v rozmezí od 65 do 592 dní (s mediánem

289 dní). Zlepšení motorických funkcí bylo pozorováno u pacientů ze studie CS3B, kteří pokračovali

v podávání přípravku Spinraza, stejně jako u pacientů, u kterých bylo zahájeno podávání přípravku

Spinraza až ve studii CS11 (obrázek 3), přičemž největší přínos byl pozorován u pacientů s dřívějším

zahájením léčby. Většina pacientů bez permanentní ventilace při zahájení studie CS11 byla v době

předběžné analýzy naživu a bez permanentní ventilace.

Léčba

Spinraza

Kontrolní skupina

N = 78

U pacientů randomizovaných do skupiny léčené přípravkem Spinraza ve studii CS3B, se zahrnutím

údajů ze studie CS11, byl medián doby do úmrtí nebo do permanentní ventilace 73 týdnů. V době

předběžné analýzy studie CS11 bylo 61 z 65 pacientů (94 %) naživu. Ze 45 pacientů, kteří nesplňovali

definici permanentní ventilace ve studii CS3B, bylo v době předběžné analýzy studie CS11

38 pacientů (84 %) naživu bez permanentní ventilace. Od začátku studie CS11 do 304. dne bylo

pozorováno další zlepšení průměrného celkového skóre motorického milníku (HINE – část 2) (2,1;

SD 4,36; n = 22) a skóre CHOP INTEND (4,68; SD 3,993, n = 22).

U pacientů, u kterých byla léčba přípravkem Spinraza poprvé zahájena ve studii CS11 (n = 24;

kontrolní skupina s předstíranou léčbou ve studii CS3B), byl na začátku této studie medián věku

17,8 měsíce (v rozmezí od 10 do 23 měsíců) a průměrné skóre CHOP INTEND 17,25 (v rozmezí od

2,0 do 46,0). V době předběžné analýzy bylo 22 z 24 pacientů (92 %) naživu.

Z dvanácti pacientů (50 %), kteří nesplňovali definici permanentní ventilace ve studii CS3B, bylo

v rámci studie CS11 7 pacientů (58 %) naživu bez permanentní ventilace. Medián doby do úmrtí nebo

do permanentní ventilace byl 50,9 týdne od zahájení léčby přípravkem Spinraza ve studii CS11. Od

začátku studie CS11 do 304. dne bylo pozorováno zlepšení průměrného celkového skóre motorického

milníku (HINE – část 2) (1,2; SD 1,8; n = 12) a skóre CHOP INTEND (3,58; SD 7,051, n = 12).

Tyto výsledky jsou podpořeny otevřenou studií fáze II u symptomatických pacientů, kterým byla

diagnostikována SMA (CS3A). Medián věku při nástupu klinických známek a příznaků byl 56 dní

a pacienti byli nositeli buď 2 kopií genu SMN2 (n = 17) nebo 3 kopií genu SMN2 (n = 2) (u 1 pacienta

nebyl počet kopií genu SMN2 znám). U pacientů v této studii bylo velmi vysoce pravděpodobné, že se

u nich rozvine SMA typu I. Medián věku při první dávce byl 162 dní.

Primárním cílovým parametrem byl podíl pacientů, kteří se zlepšili v jedné nebo ve více kategoriích

motorických milníků (podle části 2 HINE: zvýšení o ≥2 body [nebo maximální skóre] ve schopnosti

kopnout nebo vědomě uchopit NEBO zvýšení o ≥1 bod v motorických milnících držení hlavy,

převalení se, sezení, plazení, stání nebo chůze). Dvanáct z 20 pacientů (60 %) ve studii splnilo

primární cílový parametr se zlepšováním dosažení průměrného motorického milníku v průběhu času.

Od začátku studie do 1072. dne bylo v průběhu času pozorováno zlepšování v průměrném skóre

CHOP INTEND (průměrná změna 21,30). Celkově 11 z 20 pacientů (55 %) splnilo cílový parametr

zvýšení v celkovém skóre CHOP INTEND o ≥4 body v čase poslední návštěvy v rámci studie.

Z 20 pacientů zařazených do studie bylo 11 subjektů (55 %) v čase poslední návštěvy naživu a bez

permanentní ventilace. Čtyři pacienti splňovali kritéria pro permanentní ventilaci a pět pacientů během

studie zemřelo.

Pozdější nástup onemocnění

Studie CS4 (CHERISH) byla randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III, kontrolovaná

předstíranou léčbou, která proběhla u 126 symptomatických pacientů s pozdějším nástupem SMA

(nástup příznaků ve věku více než 6 měsíců). Pacienti byli randomizováni v poměru 2:1, přičemž byli

léčeni buď přípravkem Spinraza (3 nasycovacími dávkami a udržovacími dávkami každých 6 měsíců)

nebo zahrnuti do kontrolní skupiny s předstíranou léčbou, s délkou léčby v rozmezí 324 až 482 dní.

Medián věku při screeningu byl 3 roky a medián věku při nástupu klinických známek a příznaků SMA

byl 11 měsíců. Většina pacientů (88 %) byla nositeli 3 kopií genu SMN2 (8 % bylo nositeli 2 kopií,

2 % 4 kopií a u 2 % nebyl počet kopií známý). Na začátku studie měli pacienti průměrné skóre 21,6

dle rozšířené Hammersmithovy funkční motorické škály (

Hammersmith Functional Motor Scale

Expanded,

HFMSE), průměrné skóre 19,1 dle revidovaného modulového testu horní končetiny

revised upper limb module

, RULM), všichni dosáhli samostatného sezení a žádný pacient nedosáhl

samostatné chůze. U pacientů v této studii bylo velmi vysoce pravděpodobné, že se u nich rozvine

SMA typu II nebo III. Charakteristika onemocnění na začátku studie byla v podstatě obdobná

s výjimkou nevyváženosti v podílu pacientů, kteří někdy byli schopni stát bez opory (13 % pacientů ve

skupině léčené přípravkem Spinraza a 29 % v kontrolní skupině s předstíranou léčbou) nebo chodit

s oporou (24 % pacientů ve skupině s přípravkem Spinraza a 33 % v kontrolní skupině s předstíranou

léčbou).

Při závěrečné analýze bylo pozorováno statisticky významné zlepšení skóre HFMSE v 15. měsíci

oproti výchozí hodnotě ve skupině léčené přípravkem Spinraza v porovnání s pacienty

v kontrolní skupině s předstíranou léčbou (tabulka 3, obrázek 2). Analýza byla provedena v ITT

populaci (Spinraza: n = 84; kontrolní skupina s předstíranou léčbou: n = 42) a údaje podle HFMSE

získané v průběhu studie od pacientů, kteří neabsolvovali návštěvu v 15. měsíci, byly vyhodnoceny za

použití metody vícenásobné imputace. Analýza podskupiny pacientů v ITT populaci, u kterých se

sledovaly hodnoty v 15. měsíci, vykazovala konzistentní, statisticky významné výsledky. Mezi

pacienty se sledovanými hodnotami v 15. měsíci byl vyšší podíl subjektů léčených přípravkem

Spinraza, u nichž došlo ke zlepšení celkového skóre HFMSE (73 % vs. 41 %) v porovnání s pacienty

v kontrolní skupině s předstíranou léčbou, a nižší podíl subjektů léčených přípravkem Spinraza,

u nichž došlo k jeho zhoršení (23 % vs. 44 %). Sekundární cílové parametry včetně funkčních měření

a dosažení motorického milníku WHO byly podrobeny formálnímu statistickému testování a jsou

popsány v tabulce 3.

Dřívější zahájení léčby po nástupu příznaků mělo za následek rychlejší a výraznější zlepšení

motorických funkcí než v případě opožděného zahájení léčby; nicméně v obou skupinách došlo ke

zlepšení oproti kontrolní skupině s předstíranou léčbou.

Tabulka 3: Primární a sekundární cílové parametry v závěrečné analýze – studie CS4

Pacienti léčení přípravkem

Spinraza

Pacienti v kontrolní

skupině s předstíranou

léčbou

HFMSE skóre

Změna v celkovém skóre HFMSE

v 15. měsíci oproti výchozí hodnotě

1,2,3

3,9 (95% CI: 3,0; 4,9)

p = 0,0000001

-1,0 (95% CI: -2,5; 0,5)

Podíl pacientů, kteří dosáhli zlepšení

v 15. měsíci alespoň o 3 body oproti

výchozí hodnotě

56,8 % (95% CI: 45,6; 68,1)

P = 0,0006

26,3 % (95% CI: 12,4; 40,2)

RULM

Průměrná změna v celkovém skóre

RULM v 15. měsíci oproti výchozí

hodnotě

4,2 (95% CI: 3,4; 5,0)

p = 0,0000001

0,5 (95% CI: -0,6; 1,6)

Motorické milníky WHO

Podíl pacientů, kteří dosáhli nových

motorických milníků v 15. měsíci

19,7 % (95% CI: 10,9; 31,3)

p = 0,0811

5,9 % (95% CI: 0,7; 19,7)

CS4 byla ukončena po pozitivní statistické analýze primárního cílového parametru v předběžné analýze (statisticky

významné zlepšení skóre HFMSE oproti výchozí hodnotě bylo pozorováno ve skupině léčené přípravkem Spinraza

v porovnání s pacienty v kontrolní skupině s předstíranou léčbou (Spinraza vs. kontrolní skupina s předstíranou léčbou: 4,0

vs. -1,9; p = 0,0000002)).

Vyhodnoceno pomocí populace s úmyslem léčit (Spinraza n = 84; kontrolní skupina s předstíranou léčbou n = 42); údaje od

pacientů, kteří neabsolvovali návštěvu v 15. měsíci, byly vyhodnoceny za použití metody vícenásobné imputace.

Průměr vypočtený metodou nejmenších čtverců.

Vyhodnoceno použitím souboru pro hodnocení účinnosti v 15. měsíci (Spinraza n = 66; kontrolní skupina s předstíranou

léčbou n = 34); v případě chybějících údajů jsou analýzy založeny na imputovaných datech.

Založeno na logistické regresi s léčebným účinkem a úpravou podle věku každého pacienta při screeningu a skóre HFMSE

na začátku studie.

Nominální p hodnota.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/736370/2017

EMEA/H/C/004312

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Spinraza

nusinersenum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Spinraza. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Spinraza

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Spinraza, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Spinraza a k čemu se používá?

Spinraza je léčivý přípravek, který se používá k léčbě spinální svalové atrofie (SMA) vázané na dlouhé

raménko 5. chromozomu (5q), což je genetické onemocnění, které způsobuje slabost a úbytek svalů

včetně dýchacích svalů. Onemocnění je spojeno s defektem na dlouhém raménku 5. chromozomu

a symptomy obvykle začínají záhy po narození.

Jelikož počet pacientů se spinální svalovou atrofií je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Spinraza byl dne 2. dubna 2012 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Přípravek Spinraza obsahuje léčivou látku nusinersen.

Jak se přípravek Spinraza používá?

Výdej přípravku Spinraza je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s léčbou spinální svalové atrofie.

Přípravek je dostupný ve formě injekčního roztoku v injekčních lahvičkách o objemu 12 ml. Přípravek

podává lékař či zdravotní sestra se zkušenostmi s tímto postupem cestou intratekální injekce (do

Spinraza

EMA/736370/2017

strana 2/3

spodní části zad, přímo do páteře). Před podáním přípravku Spinraza může být nutná u pacienta

provést sedaci (podání léčiva ke zklidnění pacienta).

Doporučená dávka je 12 mg (jedna injekční lahvička) a měla by se podat co nejdříve po diagnóze

spinální svalové atrofie u pacienta. Po první dávce by měly následovat 3 další dávky po 2, 4

a 9 týdnech a poté jedna dávka každé 4 měsíce. Léčba by měla pokračovat tak dlouho, dokud je pro

pacienta přínosná. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Spinraza působí?

U pacientů se spinální svalovou atrofií chybí protein zvaný protein zprostředkující „přežití

motoneuronů“ (SMN), který je nezbytný pro přežívání a normální fungování motoneuronů (nervových

buněk z míchy, které řídí pohyb svalů). Protein SMN vzniká ze dvou genů, SMN1 a SMN2. U pacientů

se spinální svalovou atrofií chybí gen SMN1, ale mají gen SMN2, který většinou produkuje krátký

protein SMN, který nefunguje stejně jako protein o plné délce.

Přípravek Spinraza je syntetický antisense oligonukleotid (typ genetického materiálu), který umožňuje

genu SMN2 vytvářet protein v plné délce, který může normálně fungovat. Tento protein nahrazuje

chybějící protein, čímž ulevuje od symptomů onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Spinraza byly prokázány v průběhu studií?

Jedna hlavní studie zahrnující 121 malých dětí (průměrný věk 7 měsíců) se spinální svalovou atrofie

ukázala, že přípravek Spinraza je účinný při zlepšování pohybu ve srovnání s placebem (injekcí

neúčinného přípravku).

Po roce léčby vykazovalo 51 % (37 ze 73) dětí užívajících přípravek Spinraza pokrok na úrovni vývoje

kontroly hlavičky, převalování, sezení, plazení, stoje a chůze, zatímco u žádných z dětí, které dostávaly

placebo, podobný pokrok nebyl pozorován. Většina malých dětí léčených přípravkem Spinraza přežívala

navíc déle a vyžadovala dechovou podporu později než děti, které dostávaly placebo.

Další studie posuzovala účinnost přípravku Spinraza u dětí, u kterých byla spinální svalová atrofie

méně závažná a byla diagnostikována v pozdějším stádiu (v průměru ve věku 3 let). Po 15 měsících

léčby bylo zlepšení pohybu pozorováno u 57 % dětí užívajících přípravek Spinraza ve srovnání s 26 %

dětí užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Spinraza?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Spinraza (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou bolest hlavy, bolest zad a zvracení. Má se za to, že tyto nežádoucí účinky jsou způsobeny

injekcemi do páteře při podání tohoto léčivého přípravku. U malých dětí nemohly být některé

nežádoucí účinky posouzeny, neboť nejsou ještě schopny o nich komunikovat.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Spinraza je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Spinraza schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky ve svém hodnocení uznala závažný charakter onemocnění

a naléhavou potřebu účinné léčby.

Bylo prokázáno, že přípravek Spinraza vede ke klinicky významnému zlepšení u malých dětí s různým

stupněm závažnosti onemocnění. Ačkoli léčivý přípravek nebyl testován u pacientů s nejzávažnější

a nejmírnější formou spinální svalové atrofie, očekává se, že bude mít u těchto pacientů podobný

přínos.

Spinraza

EMA/736370/2017

strana 3/3

Nežádoucí účinky jsou považovány za zvladatelné, přičemž většina nežádoucích účinků souvisí se

způsobem podání léčivého přípravku.

Agentura tedy rozhodla, že přínosy přípravku Spinraza převyšují jeho rizika, a proto doporučila, aby byl

schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Spinraza?

Společnost, která přípravek Spinraza dodává na trh, dokončí pokračující studie dlouhodobé bezpečnosti

a účinnosti léčivého přípravku u pacientů, kteří vykazují symptomy spinální svalové atrofie,

i u pacientů, kteří symptomy zatím nevykazují.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Spinraza, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Spinraza

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Spinraza platné v celé Evropské unii dne 30.

května 2017.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Spinraza je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Spinraza naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Spinraza vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace