Krystexxa

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
peglotika
Dostupné s:
Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited
ATC kód:
M04AX02
INN (Mezinárodní Name):
pegloticase
Terapeutické skupiny:
Antiguty přípravky
Terapeutické oblasti:
Dna
Terapeutické indikace:
KRYSTEXXA je indikován k léčbě závažné zneschopňující chronické tofózní dny u dospělých pacientů, kteří mohou mít erozivní společné zapojení a k normalizaci sérové hladiny kyseliny močové s inhibitory xanthinoxidázy maximální lékařsky dávky nebo pro koho jsou tyto léky kontraindikována.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002208
Datum autorizace:
2013-01-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/002208

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

22-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

22-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

22-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

22-07-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

KRYSTEXXA 8 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

pegloticasum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je KRYSTEXXA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KRYSTEXXA užívat

Jak se přípravek KRYSTEXXA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek KRYSTEXXA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je KRYSTEXXA a k čemu se používá

KRYSTEXXA obsahuje léčivou látku peglotikázu. Peglotikáza patří do skupiny protidnavých

léčivých přípravků.

Peglotikáza se používá k léčbě závažné dlouhodobé dny u dospělých pacientů, kteří rovněž mají jeden

nebo více bolestivých depozit krystalů kyseliny močové pod kůží, jež vyvolávají potíže při provádění

každodenních aktivit, a kteří neodpovídají na protidnavé léčivé přípravky nebo je nemohou užívat.

Jak přípravek KRYSTEXXA působí

Osoby trpící dnou mají ve svém těle příliš velké množství kyseliny močové. Depozity kyseliny

močové v podobě krystalů v kloubech, ledvinách a jiných orgánech mohou způsobit výraznou bolest,

zarudnutí a otok (zánět).

Přípravek KRYSTEXXA obsahuje enzym zvaný urikáza, přeměňující kyselinu močovou na látku

zvanou alantoin, který lze snadnou vyloučit v moči.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KRYSTEXXA užívat

Nepoužívejte přípravek KRYSTEXXA

jestliže jste alergický/á na peglotikázu nebo jiné urikázy nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

pokud trpíte vzácným onemocněním krve zvaným deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy

(G6PD) neboli favismem. Váš lékař může před zahájením léčby přípravkem KRYSTEXXA

provést vyšetření na G6PD.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, než začnete užívat přípravek

KRYSTEXXA:

pokud v současné době užíváte jiné léky ke snížení hladiny kyseliny močové,

jestliže vám bylo sděleno, že trpíte srdečním selháním,

jestliže vám bylo někdy sděleno, že trpíte enzymovým deficitem, který způsobuje

chudokrevnost (anémii),

pokud vážíte více než 100 kg,

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže jste již byl/a v minulosti léčen/a přípravkem KRYSTEXXA.

Sledování během léčby

Váš lékař musí před podáním každé dávky provést krevní test ke stanovení hladin kyseliny močové,

aby se ujistil, že můžete přípravek KRYSTEXXA nadále užívat.

Děti a dospívající

Přípravek KRYSTEXXA nebyl u dětí nebo dospívajících do 18 let věku zkoumán. Proto se léčba

v této věkové skupině nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek KRYSTEXXA

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které

možná budete užívat. Je zvlášť důležité, abyste informoval/a svého lékaře, pokud v současnosti

užíváte jiné léky na snížení urátů (jako alopurinol nebo febuxostat) nebo jiné léky obsahující

polyetylenglykol (PEG) (jako pegylovaný interferon nebo doxorubicin). Tyto léky u vás mohou zvýšit

riziko rozvoje infuzních reakcí.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nepoužívejte přípravek KRYSTEXXA,

jste-li těhotná nebo pokud kojíte, vzhledem k tomu, že není známo, jak přípravek ovlivní vás nebo

vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek KRYSTEXXA má malé nebo žádné účinky na schopnost řídit dopravní prostředky. Pokud

se necítíte dobře, pokud se u vás objeví příznaky jako závratě nebo bolest hlavy nebo pokud po užití

přípravku KRYSTEXXA cítíte únavu, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje

nebo stroje.

Přípravek KRYSTEXXA obsahuje sodík

Přípravek KRYSTEXXA obsahuje 4,2 mg sodíku v jedné dávce, což znamená, že v podstatě

neobsahuje žádný sodík.

3.

Jak se přípravek KRYSTEXXA užívá

Přípravek KRYSTEXXA by vám měl ve zdravotnickém středisku podat lékař nebo zdravotní sestra se

zkušenostmi s léčbou závažné chronické dny.

Kolik přípravku KRYSTEXXA se

podává

Doporučená dávka přípravku KRYSTEXXA je 8 mg. Tato dávka se neupravuje podle hmotnosti, věku

ani onemocnění ledvin.

Před zahájením léčby přípravkem KRYSTEXXA vám může lékař doporučit užití dalších léků (jako

jsou antihistaminika, paracetamol a kortikosteroidy), které pomáhají zmírnit riziko rozvoje reakcí

v souvislosti s podáním této infuzní léčby. Užívejte tyto přípravky tak, jak Vám nařídil lékař.

Jak se přípravek KRYSTEXXA podává

Přípravek KRYSTEXXA se podává pomalu do žíly (i.v. infuze) a vaše léčba bude trvat přibližně

2 hodiny nebo o něco déle. Pokud se u vás objeví reakce během infuze, může váš lékař přerušit nebo

upravit léčbu. Váš lékař vás může rovněž požádat o to, abyste po léčbě počkal/a, aby si byl jistý, že se

u vás nevyskytnou reakce v souvislosti s podáním infuze.

Přípravek KRYSTEXXA vám bude podáván každé 2 týdny.

Léčivý přípravek již není registrován

Jestliže přestanete přípravek KRYSTEXXA užívat a poté léčbu zahájíte znovu, můžete být zvýšenou

měrou ohroženi rozvojem infuzních reakcí včetně závažných akutních alergických reakcí (anafylaxe),

proto vás lékař bude při opětovném zahájení léčby pečlivě sledovat.

Váš lékař vám rovněž vyšetří krev pro zjištění hladiny kyseliny močové před podáním další dávky,

aby se ujistil, že můžete přípravek KRYSTEXXA nadále užívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Mezi nejčastěji hlášené závažné nežádoucí účinky patří závažné akutní

alergické reakce (časté), infuzní reakce (velmi časté) a dnavé záchvaty (velmi časté).

Přípravek KRYSTEXXA bude podáván lékařem nebo zdravotní sestrou, kteří vás budou sledovat

z hlediska nežádoucích účinků během podávání přípravku KRYSTEXXA a nějakou dobu poté.

Mezi závažné alergické reakce (časté) patří mdloby, náhlý pokles krevního tlaku a zástava oběhu.

Alergické reakce se obvykle vyskytnou během 2 hodin po infuzi, ale mohou se objevit i později.

Pokud náhle zaznamenáte:

otok hrdla, jazyka nebo jiné části svého těla,

napětí v hrdle, chrapot nebo potíže při polykání,

dušnost, sípání nebo dechové obtíže,

vyrážku, svědění nebo kopřivku,

IHNED informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, neboť se může jednat o známky závažné

alergické reakce.

Mezi nejčastější známky a příznaky místních infuzních reakcí patřily zarudnutí v místě vpichu,

svědění a vyrážka. Mezi nejčastější známky a příznaky celkových infuzních reakcí patřily kopřivka,

dušnost, zarudnutí v obličeji, pocení, tlak nebo bolest na hrudi, třesavka a vysoký krevní tlak.

Alergické reakce se mohou s větší pravděpodobností vyskytnout u pacientů s hmotností nad 100 kg.

Při zahájení léčby přípravkem KRYSTEXXA je často pozorován zvýšený výskyt dnavých záchvatů.

Váš lékař vám může předepsat přípravky ke snížení pravděpodobnosti výskytu dnavých záchvatů po

zahájení léčby přípravkem KRYSTEXXA.

Přípravek KRYSTEXXA není nutné vysadit z důvodu výskytu dnavého záchvatu.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): kopřivka, kožní vyrážka,

svědivá, suchá nebo podrážděná kůže, nevolnost

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10): vysoká hladina cukru v krvi, zvracení,

otok kloubů, příznaky podobné chřipce

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): zhoršení typu srdečního

onemocnění zvaného městnavé srdeční selhání, kožní infekce, zvýšená hladina draslíku v krvi

Neznámá frekvence (z dostupných údajů nelze určit): destrukce červených krvinek

Léčivý přípravek již není registrován

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

5.

Jak přípravek KRYSTEXXA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data použitelnosti uvedeného na obalu a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek bude skladován ve zdravotnickém zařízení, kde bude rovněž podáván.

Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C).

Uchovávejte injekční lahvičku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Z bakteriologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není naředěný roztok ihned

použit, lze jej skladovat v chladu (2°C až 8°C). Po naředění je třeba roztok spotřebovat během 4 hodin

Nepoužívejte tento přípravek, jestliže si všimnete, že naředěný roztok obsahuje částice nebo změní

barvu.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek KRYSTEXXA obsahuje

Léčivou látkou je peglotikáza. Jedna injekční lahvička obsahuje 8 mg peglotikázy (8 mg/ml

koncentrátu).

Dalšími složkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát

dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek KRYSTEXXA vypadá a co obsahuje toto balení

KRYSTEXXA 8 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku se dodává ve 2ml skleněných

injekčních lahvičkách obsahujících 1 ml koncentrátu. Přípravek KRYSTXXA je čirý až lehce

opalizující bezbarvý roztok.

Velikost balení po 1 injekční lahvičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irsko

Výrobce

United Drug, plc

United Drug House

Magna Business Park

Magna Drive, Citywest Road

Dublin 24

Irsko

Léčivý přípravek již není registrován

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze

pro zdravotnické

pracovníky:

Přípravek KRYSTEXXA musí být připraven následujícím způsobem:

Pokyny pro přípravu infuzního roztoku:

Před naředěním a podáním zkontrolujte vizuálně injekční lahvičky s přípravkem

KRYSTEXXA, zda neobsahují viditelné částice a zda není změněna barva přípravku. Použit

smí být pouze čirý až mírně opalizující bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Při přípravě infuze by se měla používat vhodná aseptická technika. Injekčními lahvičkami se

nesmí třepat.

Do sterilní stříkačky natáhněte z injekční lahvičky 1 ml přípravku KRYSTEXXA.

1 ml přípravku KRYSTEXXA by měl být injekčně aplikován do jednoho 250 ml vaku

s injekčním nebo infuzním roztokem chloridu sodného o koncentraci 4,5 mg/ml (0,45%) nebo

9 mg/ml (0,9%).

Infuzní vak obsahující naředěný roztok přípravku KRYSTEXXA by měl být několikrát jemně

otočen, aby došlo k pečlivému promísení. Infuzní vak obsahující naředěný roztok přípravku

KRYSTEXXA se nesmí protřepávat.

Před podáním musí mít naředěný roztok přípravku KRYSTEXXA pokojovou teplotu.

Přípravek KRYSTEXXA v injekční lahvičce nebo v intravenózní infuzi nesmí být za žádných

okolností vystaven zdroji umělého tepla (např. horká voda, mikrovlnná trouba).

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Léčivý přípravek již není registrován

Příloha IV

Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Léčivý přípravek již není registrován

Vědecké závěry

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o

bezpečnosti (PSUR) peglotikázy dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům:

Vědecké závěry a zdůvodnění doporučující změnu podmínek rozhodnutí o registraci

V této pravidelně aktualizované zprávě o bezpečnosti byly popsány infuzní reakce nebo anafylaxe

vyskytující se při současném užívání perorálních látek snižujících hladinu urátů. Bylo hlášeno

28 případů infuzních reakcí a 9 případů anafylaktických reakcí. Jelikož vzniku těchto nežádoucích

příhod lze zabránit přinejmenším v některých případech, kdy pacienti látky snižující hladinu urátů

užívají, měla by být provedena změna souhrnu údajů o přípravku. Tato změna se týká významu

ukončení léčby látkami snižujícími hladinu kyseliny močové s ohledem na maskování hladiny

kyseliny močové v séru (a tudíž zvýšení rizika infuzních reakcí a anafylaktických reakcí). Revidované

pořadí dvou příslušných odstavců zdůrazňuje korelaci mezi souběžnou léčbou přípravky snižujícími

hladinu urátů a měřením hladiny kyseliny močové v séru. Kromě toho byla také přidána další změna

týkající se prodloužení doby sledování po ukončení infuze z 1 hodiny na 2 hodiny jako preventivním

opatřením spolu s prohlášením, že byly také hlášeny hypersenzitivní reakce zpožděného typu.

Na základě dostupných dat týkajících se anafylaxe a infuzních reakcí dospěl výbor PRAC ke

stanovisku, že změna údajů o přípravku je odůvodněná.

Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry předloženými výborem PRAC.

Zdůvodnění doporučující změnu podmínek rozhodnutí o registraci

Na základě vědeckých závěrů týkajících se peglotikázy zastává výbor CHMP stanovisko, že poměr

přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího peglotikázu je příznivý pod podmínkou, že v údajích

o přípravku budou provedeny navrhované změny.

Výbor CHMP doporučuje změnit podmínky rozhodnutí o registraci.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

P

Ř

ÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

KRYSTEXXA 8 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje 8 mg pegloticasum (8 mg/ml koncentrátu). Síla přípravku udává

množství urikázy v peglotikáze bez ohledu na PEGylaci.

Léčivá látka peglotikáza je kovalentní konjugát urikázy tvořené geneticky modifikovaným kmenem

Escherichia coli a monometoxypoly (etylenglykolu).

Sílu přípravku nelze srovnávat s jedním z dalších pegylovaných nebo nepegylovaných proteinů ze

stejné terapeutické skupiny.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

Čirý až lehce opalizující, bezbarvý roztok s pH 7,3±0,3.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek KRYSTEXXA je indikován k léčbě závažné zneschopňující chronické tofózní dny u

dospělých pacientů s možným erozivním poškozením kloubů, u kterých nedošlo k normalizaci hladiny

kyseliny močové v séru při užívání inhibitorů xantinoxidázy v maximální léčebně přijatelné dávce

nebo u kterých jsou tyto přípravky kontraindikovány (viz bod 4.4).

Rozhodnutí léčit přípravkem KRYSTEXXA musí vycházet z neustálého posuzování přínosů a rizik

pro každého pacienta (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu by měl zahájit a sledovat odborný lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě závažné

refrakterní chronické dny.

Léčivý přípravek by měl být podáván ve zdravotnickém prostředí a zdravotnickým personálem se

zkušenostmi s léčbou anafylaxe a infuzních reakcí. Během infuze a alespoň 2 hodiny po skončení

jejího podávání je nutné pacienta pečlivě sledovat. Musí být zajištěna dostupnost resuscitačních

pomůcek. Byly také hlášeny reakce z hypersenzitivity zpožděného typu.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je 8 mg peglotikázy ve formě intravenózní infuze podávané každé 2

týdny.

Před podáním infuze by měli pacienti užít premedikaci k minimalizaci rizika rozvoje reakcí

v souvislosti s podáním infuze, např. antihistaminika večer před podáním přípravku a poté opět

přibližně 30 minut před podáním infuze, paracetamol a kortikosteroidy bezprostředně před podáním

každé infuze (viz bod 4.4).

Léčivý přípravek již není registrován

Před každou infuzí je nutné sledovat sérovou hladinu kyseliny močové. Přípravek KRYSTEXXA by

neměl být podáván, pokud jsou dvakrát za sebou naměřeny hladiny nad 6 mg/dl (360 µmol/l) (viz bod

4.4)

Před zahájením léčby a zvláště před monitorováním hladiny kyseliny močové v séru by pacienti měli

přestat užívat perorální přípravky snižující hladinu urátů a během užívání přípravku KRYSTEXXA by

pacienti neměli léčbu těmito přípravky zahájit (viz bod 4.4).

Optimální délka léčby nebyla stanovena (viz bod 4.4). Délka léčby by měla být stanovena na základě

zachování odpovědi (sérové hladiny kyseliny močové < 6 mg/dl) a klinického zhodnocení.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Na základě podobných profilů účinnosti a bezpečnosti peglotikázy u pacientů s clearance kreatininu

pod a nad 50 ml/min není u pacientů s poruchou funkce ledvin nutná úprava dávky (viz bod 5.2).

Starší pacienti

U pacientů ve věku 65 let a více není nutná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku KRYSTEXXA u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek KRYSTEXXA po naředění s 250 ml roztoku chloridu sodného v koncentraci 4,5 mg/ml

(0,45%) nebo 9 mg/ml (0,9%) se podává v intravenózní infuzi po dobu nejméně 2 hodin rychlostí

přibližně 2 ml/minutu.

Návod na přípravu léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD) a jiné buněčné metabolické poruchy, které způsobují

hemolýzu a methemoglobinémii. Všichni pacienti s vyšším rizikem deficitu G6PD (např. pacienti

původem z Afriky či Středozemí) by měli být před zahájením léčby přípravkem KRYSTEXXA

vyšetřeni na deficit G6PD.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U každého pacienta by měl být nepřetržitě hodnocen poměr přínosů a rizik s ohledem na účinky

přípravku na vstřebání tofů a riziko rozvoje infuzních reakcí, dnavých záchvatů a potenciálního

zvýšení kardiálního rizika. Rovněž je nutné vzít v úvahu dlouhodobé riziko v souvislosti s užíváním

profylaktických léčivých přípravků k prevenci infuzních reakcí, jako jsou glukokortikoidy.

Údaje o dlouhodobé léčbě z kontrolovaných klinických studií jsou omezené. To je nutné zvážit

v případě, že se rozhoduje o léčbě delší než 6 měsíců.

Reakce spojené s podáváním infuze/anafylaxe

Přípravek KRYSTEXXA může vyvolat závažné alergické reakce včetně anafylaktického šoku se

zástavou oběhu. Speciální pozornost se doporučuje věnovat pacientům trpícím kardiopulmonálním

onemocněním.

Pacienti by měli být předléčeni antihistaminiky, kortikosteroidy a paracetamolem a pečlivě sledováni

z hlediska rozvoje nežádoucích účinků odpovídajících závažným reakcím přecitlivělosti včetně

anafylaxe po dobu alespoň 1 hodiny po ukončení podávání infuze (viz bod 4.8). Pokud se objeví

Léčivý přípravek již není registrován

infuzní reakce během podávání přípravku, může být infuze zpomalena nebo pozastavena a obnovena

s nižší rychlostí, a to na základě rozhodnutí lékaře.

Většina reakcí v souvislosti v podáváním infuze byla zaznamenána po vymizení léčebné odpovědi

v důsledku rozvoje anti-peglotikázových protilátek, tj. pokud byly sérové hladiny kyseliny močové

nad 6 mg/dl (360 µmol/l). Proto je před každou infuzí nutné sledovat sérovou hladinu kyseliny

močové. Léčba přípravkem KRYSTEXXA by měla být přerušena, pokud jsou dvakrát za sebou

naměřeny hladiny nad 6 mg/dl.

Vzhledem k tomu, že souběžné užívání perorální léčby snižující uráty může potenciálně maskovat

nárůst sérové kyseliny močové v souvislosti se ztrátou odpovědi na léčbu, mohou být pacienti

souběžně užívající perorální přípravky snižující uráty zvýšeně ohroženi rozvojem infuzních reakcí

a/nebo anafylaxe. Proto se doporučuje přestat užívat perorální přípravky na snížení urátů před

zahájením léčby a během užívání přípravku KRYSTEXXA by neměla být taková léčba perorálními

přípravky na snížení urátů zahájena.

Akutní dnavé záchvaty (vzplanutí)

Při zahájení léčby je často zaznamenáno zvýšení výskytu dnavých záchvatů, pravděpodobně jako

důsledek mobilizace urátů z tkáňových depozit. Pro zmírnění pravděpodobnosti rozvoje dnavých

záchvatů po zahájení léčby přípravkem KRYSTEXXA se doporučuje profylaxe kolchicinem nebo

nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID). Doporučuje se zahájit tuto léčbu 1 týden před

zahájením podávání přípravku KRYSTEXXA a pokračovat po dobu alespoň 6 měsíců, pokud není

léčba ze zdravotních důvodů kontraindikována nebo tolerována.

Přípravek KRYSTEXXA není nutné vysadit z důvodu výskytu dnavého záchvatu, který by měl být

léčen vhodným způsobem u jednotlivých pacientů. Stálá léčba peglotikázou snižuje frekvenci a

intenzitu výskytu dnavých záchvatů.

Městnavé srdeční selhání

Přípravek KRYSTEXXA nebyl formálně zkoumán u pacientů s městnavým srdečním selháním, ale u

malého počtu pacientů se základním kardiovaskulárním onemocněním, kteří byli léčeni peglotikázou

v klinických studiích, došlo ke zhoršení městnavého srdečního selhání. U pacientů, kteří trpí

městnavým srdečním selháním, je nutné dbát zvýšené opatrnosti a tito pacienti by měli být po podání

infuze pečlivě monitorováni

Hemolýza a/nebo methemoglobinémie

Pokud se u pacientů léčených přípravkem KRYSTEXXA objeví hemolýza a/nebo

methemoglobinémie, měla by léčba být ihned a nastálo přerušena a je nutné zahájit příslušná opatření.

Pacienti s tělesnou hmotností nad 100 kg

Nižší míra odpovědi na léčbu byla zaznamenána u pacientů s tělesnou hmotností nad 100 kg, ale

vedlejší faktory v malé velikosti vzorku neobjasňují, zda byla u pacientů s hmotností nad 100 kg

dávka optimální k dosažení účinku. U většího počtu pacientů v této hmotnostní skupině se rovněž

projevila tendence k výskytu vysokých titrů anti-peglotikázových protilátek a reakcí v souvislosti

s podáním infuze (viz bod 4.8).

Opakovaná léčba přípravkem KRYSTEXXA

Údaje o opakované léčbě po přerušení terapie na déle než 4 týdny jsou velmi omezené. Vzhledem

k imunogenitě přípravku KRYSTEXXA mohou být pacienti opětovně léčení tímto přípravkem ve

zvýšené míře ohroženi rozvojem reakcí v souvislosti s podáním infuze, včetně anafylaxe. Proto se

doporučuje, aby byli pacienti po přerušení léčby při opětovném podávání infuze přípravku

KRYSTEXXA pečlivě monitorováni.

Příjem sodíku

Přípravek KRYSTEXXA obsahuje 4,2 mg sodíku (méně než 1 mmol) na dávku (v podstatě bez

sodíku).

Léčivý přípravek již není registrován

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Vzhledem k tomu, že se anti-peglotikázové protilátky mohou vázat na PEG část přípravku

KRYSTEXXA, může dojít k vazbě na jiné PEGylované produkty. Není známo, zda může rozvoj anti-

PEG protilátek snížit účinnost ostatních PEGylovaných léčivých přípravků.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje o používání přípravku u těhotných žen. Ze studie embryofetálního

vývoje u potkanů nevyplývají přímé nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu.

Výsledky z probíhajících studií reprodukční toxicity nejsou k dispozici (viz bod 5.3). Přípravek

KRYSTEXXA se nedoporučuje podávat během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se peglotikáza nebo její metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko

pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Přípravek KRYSTEXXA by se neměl užívat během kojení,

pokud jasný přínos pro matku nepřeváží neznámé riziko pro novorozence/kojence.

Fertilita

Účinek na mužskou a ženskou fertilitu nebyl zkoumán.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek KRYSTEXXA nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Jestliže se u pacientů objeví nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou, které narušují schopnost

soustředění a reakce (tj. bolest hlavy nebo závrať), nedoporučuje se, aby řídili nebo obsluhovali stroje,

dokud tento účinek neustoupí.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V kontrolovaných klinických studiích patřily k nejčastěji hlášeným závažným nežádoucím účinkům

anafylaxe, která se objevila s četností 6,5 % (8/123) u pacientů léčených 8 mg přípravku každé 2

týdny, infuzní reakce, které se objevily s četností 26 %, a dnavé záchvaty, které byly častější během

prvních 3 měsíců léčby.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Pro klasifikaci nežádoucích účinků hlášených v klinických studiích fáze 3 (viz Tabulka 1 níže) byla

použita následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až

<1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), neznámá četnost (nelze hodnotit

z dostupných dat). V každé skupině četností a třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti.

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: hyperglykémie

Méně časté: hyperkalemie

Srdeční poruchy

Méně časté: exacerbace městnavého srdečního selhání

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: pocit nevolnosti

Časté: zvracení

Poruchy kůže a podkoží

Velmi časté: dermatitida, kopřivka, svědění, podráždění

kůže, suchá kůže

Méně časté: celulitida

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Velmi časté: dnavý záchvat

Časté: otoky kloubů

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo: hemolýza

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté: reakce spojené s podáváním infuze

Časté: anafylaxe, chřipkové příznaky

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce spojené s podáváním infuze

Reakce v souvislosti s podáváním infuze se může vyskytnout po zahájení podávání jakékoli infuze

nehledě na premedikaci pacientů perorálními antihistaminiky, intravenózními kortikosteroidy a/nebo

paracetamolem a obecně v průběhu podávání infuze nebo během 1 hodiny po ukončení podávání

infuze. První infuzní reakce se obvykle vyskytne po 2. až 4. infuzi.

Mezi nejčastější známky a příznaky místních infuzních reakcí patří erytém, pruritus a vyrážka. Mezi

nejčastější známky a příznaky systémových infuzních reakcí patří kopřivka, dušnost, zarudnutí,

zvýšené pocení, tlak nebo bolest na hrudi, třesavka a hypertenze.

Anafylaxe (charakterizovaná stridorem, sípotem, periorálním otokem/otokem jazyka nebo

hemodynamickou nestabilitou s vyrážkou nebo kopřivkou nebo bez vyrážky nebo kopřivky) se

v klinických studiích vyskytla u 14 (5,1 %) z celkem 273 pacientů léčených přípravkem

KRYSTEXXA. U jednoho pacienta léčeného přípravkem KRYSTEXXA 8 mg každé 4 týdny došlo

k výskytu opožděného typu reakce přecitlivělosti.

V klinických studiích mělo 91 % pacientů, u kterých se vyskytla reakce v souvislosti s podáním

infuze, sérové hladiny kyseliny močové nad 6 mg/dl (360 μmol/l) v důsledku rozvoje anti-

peglotikázových protilátek.

Tendence k výskytu reakcí v souvislosti s podáváním infuze se vyskytla ve větší míře u pacientů

s tělesnou hmotností nad 100 kg. Byly hlášeny u 54 % pacientů v hmotnostní skupině 70–100 kg, u

70 % pacientů v hmotnostní skupině >100 až ≤120 kg a u 75 % pacientů s hmotností >120 kg.

Mnoho reakcí v souvislosti s podáváním infuze se upravilo po zpomalení nebo přerušení infuze před

opětovným zahájením infuze s nižší rychlostí. Ostatní odezněly s podpůrnou léčbou i.v. tekutinami,

glukokortikoidy nebo antihistaminiky nebo po přerušení infuze a s podáním epinefrinu u

anafylaktických reakcí.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny závažné anafylaktické reakce včetně ztráty vědomí,

cirkulačního kolapsu a zástavy oběhu, což vyžadovalo převoz na pohotovostní oddělení nemocnice.

Dnavý záchvat

Frekvence dnavých záchvatů se může po zahájení léčby přípravkem KRYSTEXXA nehledě na

profylaxi kolchicinem nebo NSAID zvýšit, ale po 3 měsících léčby přípravkem KRYSTEXXA se

četnost a závažnost dnavých záchvatů snižuje.

Léčivý přípravek již není registrován

V klinických studiích dosáhl podíl pacientů s dnavým záchvatem během prvních 3 měsíců ve skupině

léčené přípravkem KRYSTEXXA 8 mg každé 2 týdny 75 % ve srovnání s 54 % ve skupině léčené

placebem. Tyto údaje byly srovnávány s mírou výskytu dnavých záchvatů 41 % a 67 % ve stejné

skupině během dalších 3 měsíců, přičemž dnavé záchvaty byly méně četné u pacientů, kteří užívali

peglotikázu 8 mg každé 2 týdny déle než jeden rok.

Imunogenita

V klinických studiích došlo k rozvoji anti-peglotikázových protilátek (IgM a IgG) u 89 % pacientů

léčených přípravkem KRYSTEXXA 8 mg každé 2 týdny a u 15 % pacientů léčených placebem. Anti-

PEG protilátky se rovněž rozvinuly u 41 % pacientů léčených přípravkem KRYSTEXXA 8 mg každé

2 týdny.

Vysoké titry anti-peglotikázových protilátek byly spojeny s neschopností zachovat normalizované

hladiny kyseliny močové (<6 mg/dl).

U pacientů s vysokými titry anti-peglotikázových protilátek byl rovněž zaznamenán častější výskyt

infuzních reakcí: 46 % (18 z 39) ve skupině léčené přípravkem KRYSTEXXA každé 2 týdny ve

srovnání s 9 % (4 z 46) u pacientů s nízkými nebo nulovými titry protilátek.

4.9

Předávkování

Během klinických studií nebyl hlášen žádný případ předávkování přípravkem KRYSTEXXA.

Maximální dávka, která byla během klinických studií podána jako jedna intravenózní dávka,

dosahovala 12 mg. Zprávy po uvedení přípravku na trh zaznamenaly podání obsahu dvou injekčních

lahviček (16 mg) bez výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků v souvislosti s přípravkem

KRYSTEXXA.

Doporučuje se, aby byli pacienti s podezřením na předávkování pečlivě sledováni a aby byla zahájena

obecná podpůrná opatření, protože není k dispozici žádné specifické antidotum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii dny, jiné léčivé přípravky k terapii dny, ATC kód:

M04AX02

Peglotikáza je enzym urikáza konjugovaný s mPEG v průměrném stupni substituce 40,8 molů

mPEG/mol proteinu (10,2 molů mPEG/monomerická podjednotka zralého homotetramerického

proteinu urikázy). Průměrná molekulární hmotnost peglotikázy je přibližně 545 kDa, z nichž 137 kDa

připadá na obsah proteinu.

Mechanismus účinku

Peglotikáza katalyzuje přeměnu kyseliny močové na inertní, ve vodě vysoce rozpustný metabolit

alantoin s peroxidem vodíku a oxidem uhličitým jako vedlejšími produkty oxidační reakce. Alantoin je

vylučován renální exkrecí, čímž dochází ke snížení sérové kyseliny močové. To navozuje

koncentrační gradient mezi sérovou kyselinou močovou a depozity urátu sodného v tkáních/kloubech,

což vede k pohybu urátu z tkání/kloubů a zpřístupňuje jej konverzi na alantoin.

Farmakodynamické účinky

V klinických studiích poklesly průměrné plasmatické hladiny kyseliny močové (PUA) na 0,7 mg/dl u

pacientů léčených přípravkem KRYSTEXXA 8 mg každé 2 týdny po přibližně 24 hodinách od podání

první dávky peglotikázy ve srovnání s průměrnou PUA 8,2 mg/dl u pacientů léčených placebem.

Léčivý přípravek již není registrován

Plazmatická kyselina močová poklesla se zvýšením dávky nebo koncentrace peglotikázy. Stálý pokles

plasmatické kyseliny močové pod koncentraci rozpustnosti 6 mg/dl byl v souvislosti s jednou dávkou

8 mg a 12 mg pozorován po dobu delší než 12 dnů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost přípravku KRYSTEXXA byly hodnoceny ve dvou duplikovaných hlavních

studiích fáze III (GOUT 1 a GOUT 2), které byly provedeny u 212 dospělých pacientů s chronickou

dnou refrakterní na léčbu alopurinolem.

Pacienti byli randomizováni v poměru 2:2:1 a užívali 8 mg každé 2 týdny nebo každé 4 týdny nebo

placebo po dobu 6 měsíců. Průměrná PUA na počátku studie dosahovala 9,8 mg/dl. Celkem 71 %

pacientů mělo na počátku studie tofy. Průměrný počet dnavých záchvatů na pacienta byl 10 v průběhu

18 měsíců před vstupem do studie.

Primárním cílovým ukazatelem v obou studiích bylo procento pacientů, kteří odpověděli na léčbu a u

kterých bylo dosaženo plasmatické kyseliny močové (PUA) méně než 0,36 mmol/l (6 mg/dl) po

alespoň 80 % doby během 3. a 6. měsíce studie.

Jak je uvedeno v Tabulce 2, na léčbu odpovídalo vyšší procento pacientů léčených přípravkem

KRYSTEXXA 8 mg každé 2 týdny ve srovnání s pacienty, kteří užívali placebo. Pacienti odpovídající

na léčbu si udrželi hodnoty PUA <6 mg/dl v průběhu 6měsíčního léčebného období. Ačkoliv i

4týdenní režim prokázal účinnost z hlediska primárního cílového ukazatele, byl spojen s vyšší

frekvencí výskytu infuzních reakcí.

Tabulka 2. Plasmatická kyselina močová < 6 mg/dl po alespoň 80 % doby během 3. a 6. měsíce

Léčebná skupina

N

Počet (%) subjektů,

které splnily

kritéria odpovědi

na léčbu

95% interval

spolehlivosti

1

p-

hodnota

2

GOUT

3

1

Peglotikáza 8 mg každé 2 týdny

20 (47 %)

[32 %, 61 %]

<0,001

Peglotikáza 8 mg každé 4 týdny

8 (20 %)

[7 %, 32 %]

0,044

Placebo

0 (0 %)

GOUT

3

2

Peglotikáza 8 mg každé 2 týdny

16 (38 %)

[23 %, 53 %]

<0,001

Peglotikáza 8 mg každé 4 týdny

21 (49 %)

[34 %, 64 %]

<0,001

Placebo

0 (0 %)

1

95% interval spolehlivosti pro rozdíly v procentu odpovědí mezi skupinou s peglotikázou vs placebo skupinou

2

P-hodnota s použitím Fisherova testu přesnosti pro srovnání skupiny s peglotikázou a placebem

3

GOUT = výsledky léčby dny a léčba snižující uráty (Gout Outcomes and Urate-lowering Therapy)

Účinek léčby na tofy byl hodnocen s použitím standardizované digitální fotografie a analýzy obrázku

přístrojem Central Reader při zaslepení léčby. Jak je uvedeno v Tabulce 3, dosáhlo procento pacientů

v 6. měsíci, u kterých došlo ke kompletní tofové odpovědi (definována jako 100% vymizení alespoň

jednoho cílového tofu bez výskytu jakéhokoli nového tofu nebo progrese existujícího tofu), 29 % u

pacientů léčených peglotikázou 8 mg každé 2 týdny ve srovnání s 6,9 % u pacientů užívajících

placebo, kromě pacientů s chybějícími údaji, kteří byli považováni za selhání.

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 3. Celkové kompletní vymizení tofů (souhrnná analýza studií GOUT 1 a GOUT 2)

Časový bod

hodnocení

Peglotikáza 8 mg každé 2

týdny

(N= 62)

Placebo

(N = 29)

N

1

Počet pacientů

s CR (%)

2

N

1

Počet

pacientů

s CR

(%)

2

p-

hodnota

3

13.týden

10 (16,1 %)

0 (0,0 %)

0,05

19.týden

16 (25,8 %)

2 (6,9 %)

0,05

25.týden

18 (29,0 %)

2 (6,9 %)

0,05

1

Počet pacientů s dostupnými údaji

2

Pacienti s chybějícími údaji byli považováni za selhání

3

P-hodnoty na základě Fisherova testu přesnosti pro srovnání skupiny s peglotikázou a placebem

Skóre HAQ-PGA dosahovalo 42,4 na počátku studie oproti 27,1 ve 25. týdnu u pacientů léčených

peglotikázou 8 mg každé 2 týdny ve srovnání s 51,6 oproti 53,4 v placebo skupině (p

0,001).

Skóre HAQ-PGA dosahovalo 1,1 na počátku studie oproti 0,84 ve 25. týdnu u pacientů léčených

peglotikázou 8 mg každé 2 týdny ve srovnání s 1,2 oproti 1,3 v placebo skupině (p

0,01). Skóre

bolesti s použitím vizuální analogové stupnice dosahovalo 44,2 na počátku studie oproti 28,4 ve

25. týdnu u pacientů léčených peglotikázou 8 mg každé 2 týdny ve srovnání s 53,9 oproti 57,2

v placebo skupině (p

0,001).

Z ostatních sekundárních cílových ukazatelů bylo u pacientů léčených přípravkem KRYSTEXXA

každé 2 týdny zaznamenáno ve srovnání s počátkem studie snížení počtu citlivých a oteklých kloubů,

zatímco u pacientů užívajících placebo byla zaznamenána jen nepatrná změna.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem KRYSTEXXA u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě a/nebo

prevenci hyperurikémie v souvislosti se syndromem lýzy tumoru (viz bod 4.2, informace o použití

přípravku v pediatrické populaci).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek KRYSTEXXA byl podáván intravenózní infuzí s T

2,25 hodiny (v rozmezí: 1,92–

4,25 hodin pro úvodní dávku). Byl zaznamenán potenciál pro akumulaci při podávání

přípravku

KRYSTEXXA v dávkovacím režimu 8 mg každé 2 týdny v důsledku dlouhého poločasu peglotikázy

(214 hodin, rozmezí: 123–444 hodin pro terminální poločas). Průměrná C

vypočítaná pro poslední

infuzi dosahovala 2,17 µg/ml (rozmezí: 1,25–4,77). Průměrná plocha pod křivkou závislosti

plasmatické koncentrace přípravku KRYSTEXXA na čase v rovnovážném stavu (AUC

) dosahovala

445 h*µg/ml (rozmezí: 223–1 040 h*µg/ml). Z neklinických studií vyplývá eliminace peglotikázy

vylučováním ledvinami/močí. Pro PEG část je vylučování močí pravděpodobně hlavní cestou

eliminace.

Populační farmakokinetické analýzy ukázaly, že věk, pohlaví ani hmotnost neovlivnily

farmakokinetiku peglotikázy

Anti-peglotikázové protilátky souvisely se zvýšením CL a V

, jak bylo

stanoveno kompartmentovou analýzou. Clearance byla 0,0145 l/h s rozmezím 0,00904–0,0229 při

nezvýšených anti-peglotikázových protilátkách a 0,0193 l/h s rozmezím 0,00675–0,0340 při

zvýšených anti-peglotikázových protilátkách. Distribuční objem byl 4,45 l s rozmezím 2,62–5,89 při

nezvýšených anti-peglotikázových protilátkách a 5,77 l s rozmezím 2,77–10,6 při zvýšených anti-

peglotikázových protilátkách.

Farmakokinetická studie fáze I prokázala proporcionalitu v rámci dávkového intervalu (0,5–8 mg), což

se odráží v hodnotách C

. V důsledku variability hodnot AUC nebyla proporcionalita AUC

zaznamenána, což může být odrazem clearance protilátek u některých subjektů.

Léčivý přípravek již není registrován

Farmakokinetická a farmakodynamická analýza prokázala, že vyšší dávky byly spojeny s nižšími

hladinami kyseliny močové a rychlejším poklesem těchto hladin než u nižších dávek. Protilátky proti

peglotikáze spojené s clearance peglotikázy vedly k malé stimulaci eliminace urátů. U subjektů, které

neměly anti-peglotikázové protilátky eliminující peglotikázu, se projevil výrazný účinek na stimulaci

eliminace urátů. Ani tělesná hmotnost, ani výchozí hodnota clearance kreatininu neměly výrazný vliv

na farmakodynamickou odpověď.

Zvláštní skupiny pacientů

Nebyly provedeny žádné formální studie účinků renální nedostatečnosti na farmakokinetiku

peglotikázy. Celkem 32 % (27 z 85) pacientů léčených přípravkem KRYSTEXXA 8 mg každé 2 týdny

mělo clearance kreatininu ≤ 62,5 ml/min.

Nebyly provedeny žádné formální studie účinků poruchy jaterních funkcí.

V klinických studiích bylo 34 % (29 z 85) pacientů léčených přípravkem KRYSTEXXA 8 mg každé

2 týdny ve věku 65 let a starší a 12 % (10 z 85) bylo ve věku 75 let a starší. Mezi staršími a mladšími

pacienty nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti, ale vyšší citlivost

některých starších jedinců nelze vyloučit. U pacientů ve věku 65 let a více není nutná úprava dávky.

Farmakokinetika přípravku KRYSTEXXA nebyla zkoumána u dětí a dospívajících.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích toxicity opakovaných dávek přípravku KRYSTEXXA u potkanů a psů byla v různých

tkáních pozorována přítomnost vakuol s obsahem peglotikázy. Stupeň vakuolizace a počet postižených

tkání se zdál být závislý na podané dávce peglotikázy a trvání expozice. Možný klinický význam

těchto nálezů není v současné době znám, ale s přítomností vakuol nebyl spojen žádný nežádoucí

účinek.

Neklinické studie hodnotící kancerogenní a mutagenní potenciál nebyly provedeny.

Ve studii březích potkanů nebyl při 46násobném překročení klinické expozice (AUC) zaznamenán

žádný důkaz embryotoxicity nebo teratogenity. U samčích a samičích potkanů nebyl zaznamenán

žádný účinek na fertilitu. Studie prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů a studie

embryofetálního vývoje u potkanů stále probíhají.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Chlorid sodný

Voda na injekce

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Fyzikální a chemická stabilita přípravku KRYSTEXXA naředěného do 250 ml 4,5 mg/ml (0,45%)

nebo 9 mg/ml (0,9%) roztoku chloridu sodného byla prokázána po dobu 4 hodin při teplotě 2°C až

Léčivý přípravek již není registrován

8°C a při pokojové teplotě (20°C až 25°C), pokud byl roztok připraven podle postupu popsaného

v bodu 6.6. Z mikrobiologického hlediska by se měl roztok spotřebovat okamžitě

Pokud není

naředěný roztok ihned použit, lze jej skladovat v chladu (2°C až 8°C). Po naředění je třeba roztok

spotřebovat během 4 hodin (viz bod 6.6).

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem. Neprotřepávejte.

Uchovávejte injekční lahvičku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

2ml injekční lahvička (ze skla typu I) s teflonem potaženou bromobutylovou gumovou zátkou a

hliníkovým uzávěrem s polypropylenovým odklápěcím víčkem (flip-off) obsahující 1 ml koncentrátu

pro přípravu infuzního roztoku.

Balení: 1 injekční lahvička

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod k přípravě:

Před naředěním a podáním zkontrolujte vizuálně injekční lahvičky s přípravkem

KRYSTEXXA, zda neobsahují viditelné částice a zda není změněna barva přípravku. Použit

smí být pouze čirý až mírně opalizující, bezbarvý roztok bez viditelných částic

Při přípravě infuze by se měla používat vhodná aseptická technika. Injekčními lahvičkami se

nesmí třepat.

Do sterilní stříkačky natáhněte z injekční lahvičky 1 ml přípravku KRYSTEXXA.

1 ml přípravku KRYSTEXXA by měl být injekčně aplikován do jednoho 250 ml vaku

s injekčním nebo infuzním roztokem chloridu sodného o koncentraci 4,5 mg/ml (0,45%) nebo

9 mg/ml (0,9%).

Infuzní vak obsahující naředěný roztok přípravku KRYSTEXXA by měl být několikrát jemně

otočen, aby došlo k pečlivému promísení. Infuzní vak obsahující naředěný roztok přípravku

KRYSTEXXA se nesmí protřepávat.

Před podáním musí mít naředěný roztok přípravku KRYSTEXXA pokojovou teplotu. Přípravek

KRYSTEXXA v injekční lahvičce nebo v intravenózní infuzi nesmí být za žádných okolností

vystaven zdroji umělého tepla (např. horká voda, mikrovlnná trouba).

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irsko

Léčivý přípravek již není registrován

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/810/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 08/01/2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/684724/2012

EMEA/H/C/002208

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Krystexxa

pegloticasum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European public assessment

report, EPAR) pro přípravek Krystexxa. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Krystexxa.

Co je Krystexxa?

Krystexxa je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku peglotikázu. Je k dispozici ve formě

koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

K čemu se přípravek Krystexxa používá?

Přípravek Krystexxa se používá k léčbě dospělých pacientů se závažnou chronickou (dlouhodobou)

tofózní dnou. Jedná se o stav, kdy v krvi vzrůstá koncentrace kyseliny močové, která poté krystalizuje

v kloubech a tkáních, přičemž se tvoří tofy (kameny), které způsobují bolest a poškození kloubů.

Přípravek Krystexxa se používá pouze u pacientů, u kterých nelze dosáhnout snížení hladiny kyseliny

močové pomocí běžných léčivých přípravků nazývaných inhibitory xantinoxidázy užívaných

v maximální dávce nebo kteří tyto přípravky nemohou užívat.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Krystexxa používá?

Léčba přípravkem Krystexxa by měla probíhat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou

závažné chronické dny, a v prostředí, ve kterém je k dispozici resuscitační zařízení.

Přípravek Krystexxa se podává formou infuze do žíly každé dva týdny v doporučené dávce 8 mg.

Infuze se podává pomalu, nejméně po dobu 2 hodin. Během infuze a minimálně hodinu poté se

u všech pacientů sledují veškeré reakce. Pro snížení rizika výskytu těchto reakcí se pacientům před

léčbou přípravkem Krystexxa podávají další léčivé přípravky.

Léčivý přípravek již není registrován

Reakce jsou častější u pacientů, jejichž organismus vytváří protilátky (proteiny vytvářené imunitním

systémem, což je přirozený obranný systém těla), které snižují účinek léčby. Před každou infuzí se

proto měří hladiny kyseliny močové a lékař by měl pokračovat v léčbě přípravkem Krystexxa pouze do

té doby, dokud přípravek zajišťuje sníženou koncentraci kyseliny močové v krvi pacienta pod limitní

hodnotou 6 mg/dl. Pro jednoznačné posouzení účinnosti přípravku Krystexxa by pacienti neměli během

léčby přípravkem Krystexxa užívat jiné léčivé přípravky.

Další informace o použití přípravku Krystexxa jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Krystexxa působí?

Léčivá látka v přípravku Krystexxa, peglotikáza, obsahuje enzym zvaný urikáza. Urikáza rozkládá

kyselinu močovou na další látku, alantoin, který lze vyloučit z těla močí. Tím se snižuje hladina kyseliny

močové v krvi. Jakmile hladina kyseliny močové klesne pod 6 mg/dl, dochází k rozpouštění krystalů

v kloubech a následnému zmenšování velikosti tofů.

Urikáza v přípravku Krystexxa se vyrábí metodou označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“:

je vytvářena bakterií, do které byl vložen gen (DNA), díky němuž je schopná produkovat urikázu.

V přípravku Krystexxa je urikáza vázaná na chemickou látku polyethylenglykol (PEG), která zpomaluje

vylučování urikázy z těla, což prodlužuje její působení.

Jak byl přípravek Krystexxa zkoumán?

Účinky přípravku Krystexxa byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Přípravek Krystexxa byl zkoumán ve dvou hlavních studiích zahrnujících 225 pacientů se závažnou

tofózní dnou, u kterých se dříve nepodařilo snížit hladinu kyseliny močové léčbou allopurinolem,

inhibitorem xantinoxidázy, nebo u kterých tento přípravek nemohl být použit kvůli svým nežádoucím

účinkům. Přípravek Krystexxa, podávaný v dávce 8 mg každé dva nebo čtyři týdny po dobu šesti

měsíců, byl porovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Hlavním měřítkem účinnosti byl

počet pacientů, u nichž byla zaznamenána trvalá reakce na léčbu, stanovená jako snížení hladiny

kyseliny močové v krvi pod 6 mg/dl v délce minimálně 80 % měsíčního období, a to ve třetím i šestém

měsíci studie.

Jaký přínos přípravku Krystexxa byl prokázán v průběhu studií?

U přípravku Krystexxa byla prokázána vyšší účinnost v rámci snížení hladiny kyseliny močové než u

placeba. Ačkoli přípravek Krystexxa vyvolal rychlý pokles hladiny kyseliny močové, došlo u více než

poloviny pacientů během několika týdnů ke snížení tohoto účinku. Celkově byla trvalá reakce

zaznamenána u 42 % pacientů (36 z 85), kterým byl podáván léčivý přípravek každé dva týdny. Při

podávání přípravku Krystexxa každé čtyři týdny byla trvalá reakce zaznamenána u 35 % pacientů

(29 z 84). Placebo nebylo účinné u žádného z pacientů. Při podávání přípravku Krystexxa jednou za

dva týdny bylo zaznamenáno méně reakcí na infuzi, než při jeho podávání jednou za čtyři týdny.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Krystexxa?

Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky přípravku Krystexxa je anafylaxe (závažná alergická

reakce) zaznamenaná přibližně u 7 pacientů ze 100, infuzní reakce (včetně zarudnutí, kožní vyrážky,

svědění, pocení, bolesti na hrudi, potíží s dýcháním, zimnice a zvýšeného krevního tlaku) zaznamenané

přibližně u 26 pacientů ze 100 a záchvaty dny (zhoršení příznaků dny), které byly častější v prvních

třech měsících léčby.

Krystexxa

EMA/684724/2012

strana 2/3

Léčivý přípravek již není registrován

Krystexxa

EMA/684724/2012

strana 3/3

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Krystexxa je uveden

v příbalové informaci.

Přípravek Krystexxa nesmí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na peglotikázu nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku a osoby se vzácným onemocněním krve zvaným nedostatek glukózo-6-

fosfátdehydrogenázy (G-6-PD) (favismus) nebo s podobnými onemocněními.

Na základě čeho byl přípravek Krystexxa schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přípravek Krystexxa je v rámci snižování hladiny kyseliny močové

vysoce účinný. Ačkoli může docházet k závažným nežádoucím účinkům (jako jsou infuzní reakce či

záchvaty dny), lze je považovat za zvladatelné. Výbor dospěl k názoru, že pro závažně postižené

pacienty, kteří nemohou být účinně léčeni běžnými metodami, je přípravek Krystexxa řešením, protože

pro ně dosud neexistuje žádná alternativní léčba. Výbor CHMP tudíž rozhodl, že přínosy přípravku

Krystexxa převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Krystexxa?

Výrobce přípravku Krystexxa provede studii dlouhodobé bezpečnosti tohoto přípravku, včetně jeho

bezpečnosti a účinnosti u pacientů, kteří léčbu přerušili a později ji znovu zahájili.

Další informace o přípravku Krystexxa:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Krystexxa platné v celé Evropské unii dne

8. ledna 2013.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Krystexxa je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Krystexxa naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 01-2013.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace