Akynzeo

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
netupitant, palonosetron hydrochlorid
Dostupné s:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
ATC kód:
A04AA
INN (Mezinárodní Name):
netupitant, palonosetron
Terapeutické skupiny:
Antiemetika a přípravky proti nevolnosti,
Terapeutické oblasti:
Vomiting; Neoplasms; Nausea; Cancer
Terapeutické indikace:
Akynzeo je indikován u dospělých k:Prevence akutní a pozdní nevolnosti a zvracení vyvolaných vysoce emetogenní cisplatiny na základě chemoterapii rakoviny. Prevence akutní a pozdní nevolnosti a zvracení při středně emetogenní chemoterapii rakoviny.
Přehled produktů:
Revision: 12
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003728
Datum autorizace:
2015-05-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/003728

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

19-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

17-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

17-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

17-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

17-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

19-03-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrdé tobolky

netupitantum/palonosetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Akynzeo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Akynzeo užívat

Jak se přípravek Akynzeo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Akynzeo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Akynzeo a k čemu se používá

Co je přípravek Akynzeo

Přípravek Akynzeo obsahuje dva léky („léčivé látky“), které se nazývají:

netupitant,

palonosetron.

K čemu se přípravek Akynzeo používá

Přípravek Akynzeo se používá

k prevenci pocitu na zvracení nebo zvracení u dospělých

pacientů s nádorovým onemocněním, kteří podstupují léčbu nádoru označovanou jako

„chemoterapie“.

Jak přípravek Akynzeo působí

Chemoterapeutické léky mohou způsobit, že tělo začne uvolňovat látky zvané serotonin

a substance P. Tím stimulují centrum zvracení v mozku, což vede k pocitu na zvracení nebo

zvracení. Léky obsažené v přípravku Akynzeo se přichytí k receptorům v nervovém systému,

jejichž prostřednictvím serotonin a substance P působí: netupitant (antagonista NK

receptorů)

blokuje receptory pro substanci P a palonosetron (antagonista 5-HT

receptorů) blokuje určité

receptory pro serotonin. Zablokováním působení substance P a serotoninu tímto způsobem

pomáhá tento lék předcházet stimulování centra zvracení a následnému pocitu na zvracení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Akynzeo užívat

Neužívejte přípravek Akynzeo, jestliže:

jste alergický(á) na netupitant nebo palonosetron nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím tohoto

přípravku se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jste těhotná.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Akynzeo se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

máte problémy s játry,

máte neprůchodná střeva nebo jste v minulosti měl(a) zácpu,

Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných někdy měl problémy se srdcem označované

jako „prodloužení QT intervalu“,

máte jakékoli jiné problémy se srdcem,

Vám bylo sděleno, že trpíte nerovnováhou minerálů (jako jsou draslík a hořčík) v krvi,

která nebyla upravena.

Jestliže se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů, nebo si tím nejste jistý(á), poraďte

se před užitím přípravku Akynzeo se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Děti a dospívající

Přípravek Akynzeo nemají užívat děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Akynzeo

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Především informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže užíváte kterýkoli

z následujících léků:

léky proti depresi nebo úzkosti nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu (SSRI), jako jsou fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram nebo

escitalopram,

léky proti depresi nebo úzkosti nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu a noradrenalinu (SNRI), jako jsou venlafaxin nebo duloxetin.

Také informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže užíváte kterýkoli

z následujících léků, neboť může být nutné, aby Vám lékař upravil dávkování těchto dalších

léků:

léky, které mohou způsobovat abnormální srdeční rytmus, jako jsou amiodaron,

nikardipin, chinidin, moxifloxacin, haloperidol, chlorpromazin, kvetiapin, thioridazin

nebo domperidon,

léky s úzkým terapeutickým rozmezím, které jsou primárně metabolizovány

prostřednictvím enzymu zvaného CYP3A4, jako jsou cyklosporin, takrolimus, sirolimus,

everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl a chinidin,

některé chemoterapeutické léky, jako jsou docetaxel nebo etoposid,

erythromycin – k léčbě bakteriálních infekcí,

midazolam – sedativum používané k léčbě úzkosti,

dexamethason – lze používat k léčbě pocitu na zvracení a zvracení,

ketokonazol – k léčbě Cushingova syndromu,

rifampicin – k léčbě tuberkulózy a jiných infekcí.

Jestliže se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů, nebo si tím nejste jistý(á), poraďte

se před užitím přípravku Akynzeo se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Akynzeo, pokud jste těhotná nebo jste žena, která může otěhotnět,

a nepoužíváte antikoncepci.

Jestliže užíváte přípravek Akynzeo, nekojte, protože není známo, zda lék přechází do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Akynzeo můžete pociťovat závratě nebo únavu. V takovém případě neřiďte

ani nepoužívejte žádné nástroje a stroje.

Přípravek Akynzeo obsahuje sacharózu, sorbitol (E420), sodík a může obsahovat stopové

množství sóji

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje 7 mg sorbitolu (E420) v jedné tvrdé tobolce.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek může obsahovat stopové množství lecitinu, který pochází ze sóji. Jestliže jste

alergický(á) na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

3.

Jak se přípravek Akynzeo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Kolik přípravku se užívá

Doporučená dávka je jedna tobolka (jedna tobolka obsahuje 300 mg netupitantu

a 0,5 palonosetronu).

Tobolku užijte přibližně 1 hodinu před zahájením cyklu chemoterapie.

Přípravek Akynzeo můžete užít s jídlem nebo bez jídla.

Přípravek Akynzeo se užívá před chemoterapií, aby se předešlo rozvoji zvracení a pocitu na

zvracení. Přípravek Akynzeo neužívejte ve dnech po chemoterapii – pokud nemáte naplánovaný

další cyklus chemoterapie.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Akynzeo, než jste měl(a)

Obvyklá dávka je 1 tobolka. Jestliže se domníváte, že jste možná užil(a) více přípravku, než jste

měl(a), sdělte to ihned svému lékaři. Příznaky předávkování mohou zahrnovat bolest hlavy,

závrať, zácpu, úzkost, bušení na hrudi, euforickou náladu a bolest nohou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Akynzeo

Jestliže se domníváte, že jste zapomněl(a) užít svou dávku, sdělte to ihned svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Akynzeo

Přípravek Akynzeo se užívá k prevenci pocitu na zvracení a zvracení v době, kdy podstupujete

chemoterapii. Pokud nechcete přípravek Akynzeo užívat, poraďte se o tom se svým lékařem.

Jestliže se rozhodnete přípravek Akynzeo (nebo jiný podobný lék) neužívat, budete po

chemoterapii pravděpodobně mít pocit na zvracení a zvracet.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Přestaňte užívat přípravek Akynzeo a ihned informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte

následující závažné nežádoucí účinky – je možné, že budete potřebovat bezodkladnou lékařskou

péči:

Velmi vzácné:

(mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

závažná alergická reakce – známky zahrnují kopřivku, kožní vyrážku, svědění, ztížené

dýchání nebo polykání, otok úst, tváře, rtů, jazyka nebo otok v krku a někdy pokles

krevního tlaku

Další nežádoucí účinky

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže zaznamenáte kterýkoli

z následujících nežádoucích účinků:

Časté:

(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

bolest hlavy

zácpa

pocit únavy

Méně časté:

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

vypadávání vlasů a chlupů

nedostatek energie (pocit slabosti)

snížená chuť k jídlu

vysoký krevní tlak

vystouplá, svědivá vyrážka na kůži (kopřivka)

problémy se srdečním svalem (kardiomyopatie)

pocit točení hlavy (vertigo), pocit závratí nebo potíže se spaním (insomnie)

žaludeční problémy, včetně nepříjemného pocitu v žaludku, pocitu nadýmání, pocitu na

zvracení, bolesti, poruchy trávení, škytavky, větrů nebo průjmu

vysoké hladiny určitých enzymů v krvi, včetně alkalické fosfatázy a jaterních

aminotransferáz (stanovují se v krevních testech)

vysoké hladiny kreatininu – které jsou měřítkem pro funkci ledvin (stanovuje se

v krevních testech)

abnormální výsledky na EKG (elektrokardiogramu) – nazývané „prodloužení QT a PR

intervalu", "porucha vedení vzruchu", "tachykardie" a "atrioventrikulární blokáda prvního

stupně"

nízké hladiny „neutrofilů“ – druhu bílých krvinek, které bojují s infekcemi (stanovují se

v krevních testech)

vysoká hladina bílých krvinek (stanovuje se v krevních testech)

Vzácné:

(mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

bolest zad, bolest kloubu

pocit horka, zčervenání obličeje nebo jiných částí kůže (zarudnutí)

svědivá kožní vyrážka

pocit ospalosti

problémy se spánkem

zvonění v uších

zvracení

nízký krevní tlak

bolest na hrudi (nesouvisející se srdcem)

snížená citlivost, rozmazané vidění

náhlé nervové zhroucení, změna nálad

infekce a zánět močového měchýře (cystitida)

hemoroidy

zánět spojivek (typ zánětu oka)

nízká hladina draslíku (stanovuje se v krevních testech)

změny (nebo poruchy) srdečního rytmu

porucha srdeční chlopně (vady mitrální chlopně)

povlak na jazyku, obtížné polykání, sucho v ústech, říhání, neobvyklá chuť po užití

přípravku

snížený tok krve do srdečního svalu (ischemie myokardu)

vysoké hladiny kreatinfosfokinázy / kreatinfosfokinázy MB – což poukazuje na náhlé

snížení toku krve do srdečního svalu (stanovuje se v krevních testech)

vysoké hladiny troponinu – což poukazuje na porušenou funkci srdečního svalu

(stanovuje se v krevních testech)

vysoké hladiny barviva bilirubinu – což poukazuje na porušenou funkci jater (stanovuje

se v krevních testech)

vysoké hladiny myoglobinu – což poukazuje na svalové zranění (stanovuje se v krevních

testech)

vysoké hladiny urey (močoviny) v krvi - což poukazuje na porušenou funkci ledvin

(stanovuje se v krevních testech)

vysoká hladina „lymfocytů“ – typu bílých krvinek, které tělu pomáhají v boji s nemocemi

(stanovuje se v krevních testech)

nízká hladina bílých krvinek (stanovuje se v krevních testech)

abnormální výsledky na EKG (elektrokardiogramu) – nazývané „deprese ST intervalu",

"abnormální ST-T interval", "blokáda pravého/levého raménka" a "atrioventrikulární

blokáda druhého stupně"

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Akynzeo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte

se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Akynzeo obsahuje

Léčivými látkami jsou palonosetronum a netupitantum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje tři

tablety (netupitantum 300 mg) a jednu měkkou tobolku (palonosetroni hydrochloridum

odpovídající palonosetronum 0,5 miligramu).

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), sacharóza-laurát, povidon K30,

sodná sůl kroskarmelosy, hydrát koloidního oxidu křemičitého, natrium-stearyl-fumarát,

magnesium-stearát, glycerol-monooktanodekanoát (typ I), glycerol, polyglycerol(3)-

monooleát, čištěná voda, butylhydroxyanisol (E320), želatina, sorbitol (E420), 1,4-

sorbitan, oxid titaničitý (E171), šelak (částečně esterifikovaný), žlutý, červený a černý

oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520).

Tento přípravek obsahuje sacharózu, sorbitol (E420), sodík a může obsahovat sóju – více

informací viz bod 2.

Jak přípravek Akynzeo vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky jsou neprůhledné s bílým tělem a víčkem karamelové barvy. Na těle tobolky

vytištěno označení „HE1“. Balení obsahuje 1 tobolku v hliníkovém blistru nebo 4 x 1 tobolku

v hliníkových perforovaných jednodávkových blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti

balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Lietuva

PharmaSwiss

Tel: +370 5 279 07 62

България

Angelini Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 975 13 95

Luxembourg/Luxemburg

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tel: (+420) 546 123 111

Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Tel.: + 36 1 336 1614

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Malta

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Tel.: + 353 1 822 5404

Deutschland

RIEMSER Pharma GmbH

Tel: + 49 30 338427-0

Nederland

Vifor Pharma

Tel: +31(0)88 8484300

Eesti

PharmaSwiss

Tel: +372 6827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: +47 66 82 34 00

Ελλάδα

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Tel: +43-5-9-606-0

España

Vifor Pharma España, S.L.

Tel: +34 902 121 111

Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 70 28 200

France

Portugal

Vifor France

Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

OM Pharma

Tel: +351 21 470 85 00

Hrvatska

PharmaSwiss

Tel: +385 1 6311 833

România

Angelini Pharmaceuticals Romania Srl

Tel: +40 21 331 67 67

Ireland

Chugai Pharma France Tel:

+33 1 79 36 36 18

Slovenija

PharmaSwiss

Tel: +386 1 2364 700

Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Sími: + 45 32 96 68 69

Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Tel: +421 2 5920 7320

Italia

Italfarmaco

Tel: + 39 02 64431

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Puh./Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tel: +46 8 697 20 00

Latvija

PharmaSwiss

Tel: +371 6750 2185

United Kingdom (Northern Ireland)

Chugai Pharma France

Tel: +33 1 79 36 36 18

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: informace pro pacienta

Akynzeo 235 mg/0,25 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

fosnetupitantum/palonosetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek

podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Akynzeo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Akynzeo podán

Jak se přípravek Akynzeo podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Akynzeo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Akynzeo a k čemu se používá

Co je přípravek Akynzeo

Přípravek Akynzeo obsahuje dva léky („léčivé látky“), které se nazývají:

fosnetupitant,

palonosetron.

K čemu se přípravek Akynzeo používá

Přípravek Akynzeo se používá

k prevenci pocitu na zvracení nebo zvracení u dospělých

pacientů s nádorovým onemocněním, kteří podstupují léčbu nádoru označovanou jako

„chemoterapie“.

Jak přípravek Akynzeo působí

Chemoterapeutické léky mohou způsobit, že tělo začne uvolňovat látky zvané serotonin

a substance P. Tím stimulují centrum zvracení v mozku, což vede k pocitu na zvracení nebo

zvracení. Léky obsažené v přípravku Akynzeo se přichytí k receptorům v nervovém systému,

jejichž prostřednictvím serotonin a substance P působí: fosnetupitant, který se v organismu

přeměňuje na netupitant (antagonista NK

receptorů), blokuje receptory pro substanci P

a palonosetron (antagonista 5-HT

receptorů) blokuje určité receptory pro serotonin.

Zablokováním působení substance P a serotoninu tímto způsobem pomáhá tento lék předcházet

stimulování centra zvracení a následnému pocitu na zvracení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Akynzeo podán

Přípravek Akynzeo Vám nesmí být podán, jestliže:

jste alergický(á) na fosnetupitant, netupitant nebo palonosetron nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude tento přípravek podán,

jste těhotná.

Upozornění a opatření

Než Vám bude přípravku Akynzeo podán, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou, jestliže:

máte problémy s játry,

máte neprůchodná střeva nebo jste v minulosti měl(a) zácpu,

Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných někdy měl problémy se srdcem označované

jako „prodloužení QT intervalu“,

máte jakékoli jiné problémy se srdcem,

Vám bylo sděleno, že trpíte nerovnováhou minerálů (jako jsou draslík a hořčík) v krvi,

která nebyla upravena.

Jestliže se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů, nebo si tím nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude přípravek Akynzeo

podán.

Děti a dospívající

Přípravek Akynzeo se nesmí podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Akynzeo

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Především informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže užíváte kterýkoli

z následujících léků:

léky proti depresi nebo úzkosti nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu (SSRI), jako jsou fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram nebo

escitalopram,

léky proti depresi nebo úzkosti nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu a noradrenalinu (SNRI), jako jsou venlafaxin nebo duloxetin.

Také informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže užíváte kterýkoli

z následujících léků, neboť může být nutné, aby Vám lékař upravil dávkování těchto dalších

léků:

léky, které mohou způsobovat abnormální srdeční rytmus, jako jsou amiodaron,

nikardipin, chinidin, moxifloxacin, haloperidol, chlorpromazin, kvetiapin, thioridazin

nebo domperidon,

léky s úzkým terapeutickým rozmezím, které jsou primárně metabolizovány

prostřednictvím enzymu zvaného CYP3A4, jako jsou cyklosporin, takrolimus, sirolimus,

everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl a chinidin,

některá chemoterapeutika, jako jsou docetaxel nebo etoposid,

erythromycin – k léčbě bakteriálních infekcí,

midazolam – sedativum používané k léčbě úzkosti,

dexamethason – lze používat k léčbě pocitu na zvracení a zvracení,

ketokonazol – k léčbě Cushingova syndromu,

rifampicin – k léčbě tuberkulózy a jiných infekcí.

Jestliže se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů, nebo si tím nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude přípravek Akynzeo

podán.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje netupitantum 300 mg a palonosetroni hydrochloridum

ekvivalentní palonosetronum 0,5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 7 mg sorbitolu (E420) a 20 mg sacharosy.

Může obsahovat stopové množství lecitinu, který pochází ze sóji.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Neprůhledné želatinové tobolky velikosti „0“ (délka 21,7 mm) s bílým tělem a víčkem

karamelové barvy. Na těle tobolky vytištěno označení „HE1“. Tvrdá tobolka je naplněna třemi

tabletami a jednou měkkou tobolkou.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Akynzeo je indikován u dospělých:

k prevenci akutní a opožděné nauzey a zvracení spojenými s vysoce emetogenní

protinádorovou chemoterapií založenou na cisplatině,

k prevenci akutní a opožděné nauzey a zvracení spojenými se středně emetogenní

protinádorovou chemoterapií.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Jedna tobolka 300 mg/0,5 mg se podává přibližně jednu hodinu před zahájením každého cyklu

chemoterapie.

Doporučenou perorální dávku dexamethasonu je při souběžném podávání s tobolkami

netupitantu/palonosetronu třeba snížit přibližně o 50 % (viz bod 4.5 a harmonogram podávání

v klinických studiích v bodě 5.1).

Zvláštní populace

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování. Při používání tohoto léčivého přípravku

u pacientů starších 75 let je nutná opatrnost vzhledem k dlouhému poločasu léčivých látek

a omezených zkušeností u této populace.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až těžkou poruchou funkce ledvin není úprava dávkování považována za

nezbytnou. Vylučování netupitantu renální cestou je zanedbatelné. Mírná až středně těžká

porucha funkce ledvin nemá významný vliv na farmakokinetické parametry palonosetronu.

Celková systémová expozice po intravenózním podání palonosetronu vzrostla u pacientů

s těžkou poruchou funkce ledvin přibližně o 28 % oproti zdravým subjektům. Farmakokinetika

palonosetronu ani netupitantu nebyla hodnocena u subjektů v konečném stadiu renálního

onemocnění vyžadujícím hemodialýzu. O účinnosti ani bezpečnosti tobolek

netupitantu/palonosetronu u těchto pacientů nejsou k dispozici žádné údaje, proto se jejich

použití u těchto pacientů nedoporučuje.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 5–8) není

nutná žádná úprava dávkování. Údaje o pacientech s těžkou poruchou funkce jater (Child-

Pughovo skóre ≥ 9) jsou omezené. Jelikož použití tohoto léčivého přípravku u pacientů s těžkou

poruchou funkce jater může být spojeno se zvýšenou expozicí netupitantu, je třeba jej u těchto

pacientů používat s opatrností (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost tobolek přípravku Akynzeo u pediatrické populace nebyly stanoveny.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Tvrdé tobolky se polykají vcelku. Nemají se otvírat, jelikož obsahují 4 jednotlivé farmaceutické

složky, které mají být podány najednou.

Lze je užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zácpa

Jelikož palonosetron může prodloužit dobu průchodu tlustým střevem, je třeba pacienty se

zácpou v anamnéze či příznaky subakutní střevní obstrukce po podání přípravku sledovat (viz

bod 4.8).

Serotoninový syndrom

Případy serotoninového syndromu byly hlášeny při použití antagonistů 5-HT

buď samostatně,

nebo v kombinaci s dalšími serotonergními léčivými přípravky, včetně selektivních inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu (

selective serotonin reuptake inhibitor

– SSRI) a inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (

serotonin noradrenaline reuptake inhibitor

SNRI). Doporučuje se u pacientů odpovídajícím způsobem sledovat výskyt příznaků podobných

serotoninovému syndromu (viz bod 4.8).

Prodloužení QT intervalu

Byla provedena studie EKG s dospělými zdravými dobrovolníky mužského a ženského pohlaví,

kterým byl perorálně podán netupitant v dávce buď 200 mg, nebo 600 mg, v kombinaci

s perorálně podaným palonosetronem v dávce 0,5 mg, resp. 1,5 mg. Studie neprokázala žádné

klinicky významné účinky na parametry EKG: největší bodový odhad placeba a vstupního

korigovaného QTc intervalu byl 7,0 ms (jednostranná horní mez 95% intervalu

spolehlivosti 8,8 ms), který byl pozorován 16 hodin po podání větších než terapeutických dávek

(600 mg netupitantu a 1,5 mg palonosetronu). Horní mez 95% intervalu spolehlivosti bodových

odhadů placeba a vstupního korigovaného QTc intervalu byla stabilně pod 10 ms ve všech

časových bodech po dobu 2 dní po podání hodnocené látky.

Nicméně vzhledem k tomu, že tobolky netupitantu/palonosetronu obsahují antagonistu 5-HT

receptorů, je třeba dbát opatrnosti při souběžném používání léčivých přípravků prodlužujících

QT interval nebo u pacientů, kteří mají prodloužený QT interval nebo u nichž je rozvoj

prodlouženého QT intervalu pravděpodobný. Patří sem pacienti s prodloužením QT intervalu v

důsledku elektrolytové dysbalance, městnavého srdečního selhání, bradyarytmie či poruch

vedení vzruchu v osobní nebo rodinné anamnéze a pacienti užívající antiarytmika nebo jiné

léčivé přípravky, které vedou k prodloužení QT intervalu nebo elektrolytové dysbalanci. Před

podáním přípravku je třeba upravit hypokalemii a hypomagnezemii.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je třeba dbát opatrnosti, neboť údaje u těchto

pacientů jsou omezené.

Tento léčivý přípravek je třeba používat s opatrností u pacientů souběžně užívajících perorálně

podávané léčivé látky, které jsou primárně metabolizovány prostřednictvím CYP3A4 a mají

úzké terapeutické rozmezí (viz bod 4.5).

Chemoterapeutika, která jsou substráty CYP3A4

Netupitant je středně silným inhibitorem CYP3A4 a může zvyšovat expozici

chemoterapeutických léčiv, která jsou substráty CYP3A4, např. docetaxelu (viz bod 4.5). Proto

je třeba u pacientů sledovat známky zvýšené toxicity chemoterapeutik, která jsou substrátem

CYP3A4, včetně irinotekanu. Kromě toho může netupitant také ovlivňovat účinnost

chemoterapeutik, která se aktivují metabolismem CYP3A4.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 7 mg sorbitolu (E420) v jedné tvrdé tobolce.

Je nutno vzít v úvahu aditivní účinek současně podávaných přípravků s obsahem sorbitolu

(E420) (nebo fruktózy) a příjem sorbitolu (E420) (nebo fruktózy) potravou.

Obsah sorbitolu (E420) v léčivých přípravcích pro perorální podání může ovlivnit biologickou

dostupnost jiných současně podávaných léčivých přípravků užívaných perorálně.

Tento léčivý přípravek také obsahuje 20 mg sacharózy v jedné tobolce. Pacienti se vzácnými

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharózo-

izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Tento přípravek může rovněž obsahovat stopové množství sójového lecitinu. U pacientů se

známou přecitlivělostí na arašídy nebo sóju je proto nutné pečlivě sledovat známky alergické

reakce (viz bod 4.8).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při souběžném použití tobolek netupitantu/palonosetronu a dalšího inhibitoru CYP3A4 mohou

být zvýšeny plazmatické koncentrace netupitantu. Při souběžném použití tohoto léčivého

přípravku a léčivých přípravků, které indukují aktivitu CYP3A4, mohou být sníženy

plazmatické koncentrace netupitantu, což může vést ke snížení účinnosti. Tento léčivý přípravek

může zvyšovat plazmatické koncentrace souběžně podávaných léčivých přípravků, které jsou

metabolizovány prostřednictvím CYP3A4.

U člověka je netupitant eliminován zejména jaterním metabolismem zprostředkovaným

CYP3A4 a v zanedbatelné míře renální exkrecí. Netupitant v dávce 300 mg je u člověka

substrátem a středně silným inhibitorem CYP3A4. Palonosetron je z organismu eliminován

renální exkrecí i metabolickou cestou, která je zprostředkována několika CYP enzymy

cytochromu P450. Palonosetron je metabolizován zejména prostřednictvím CYP2D6 s mírným

přispěním izoenzymů CYP3A4 a CYP1A2. Dle studií

in vitro

palonosetron při klinicky

relevantních koncentracích neinhibuje ani neindukuje izoenzym cytochromu P450.

Interakce mezi perorálně podaným netupitantem a perorálně podaným palonosetronem:

Mezi perorálně podaným netupitantem a perorálně podaným palonosetronem nebyly

pozorovány žádné klinicky relevantní farmakokinetické interakce.

Interakce se substráty CYP3A4:

Dexamethason

Souběžné podání jedné dávky netupitantu 300 mg při léčbě dexamethasonem (1. den 20 mg,

poté od 2. do 4. dne 8 mg dvakrát denně) významně zvýšilo expozici dexamethasonu úměrně

času a dávce. Při souběžném podání netupitantu 300 mg se plochy pod křivkou koncentrací

v čase AUC

0–24

(1. den), AUC

24–36

(2. den) a AUC

84–108

a AUC

84–∞

(4. den) dexamethasonu

zvýšily 2,4násobně. Farmakokinetický profil netupitantu při podání v kombinaci

s dexamethasonem zůstal nezměněný.

Proto je třeba při souběžném podávání s tobolkami netupitantu/palonosetronu snížit perorální

dávku dexamethasonu přibližně o 50 % (viz bod 4.2).

Chemoterapeutické léčivé přípravky (docetaxel, etoposid, cyklofosfamid)

Při souběžném podání tobolek netupitantu/palonosetronu byla expozice docetaxelu zvýšená

o 37 % a expozice etoposidu o 21 %. Při souběžném podání s netupitantem nebyl

u cyklofosfamidu pozorován žádný konzistentní účinek.

Perorální antikoncepce

Tobolky netupitantu/palonosetronu neměly při souběžném podání jedné perorální dávky

ethinylestradiolu 60 μg a levonorgestrelu 300 μg žádný významný vliv na AUC

ethinylestradiolu a AUC levonorgestrelu zvýšily 1,4násobně; klinické účinky na účinnost

hormonální antikoncepce jsou nepravděpodobné. Nebyly pozorovány žádné relevantní změny

farmakokinetiky netupitantu a palonosetronu.

Erythromycin a midazolam

Při souběžném podání netupitantu byla expozice erythromycinu zvýšená přibližně 1,3násobně

a expozice midazolamu přibližně 2,4násobně. Tyto účinky nebyly považovány za klinicky

významné. Farmakokinetický profil netupitantu nebyl při souběžném podávání midazolamu ani

erythromycinu ovlivněn. Potenciální účinky zvýšených plazmatických koncentrací midazolamu

nebo jiných benzodiazepinů metabolizovaných prostřednictvím CYP3A4 (alprazolamu,

triazolamu) je třeba zohlednit při souběžném podávání těchto léčivých látek a tobolek

netupitantu/palonosetronu.

Serotonergní léčivé přípravky (např. SSRI a SNRI)

Po souběžném podání antagonistů 5-HT

receptorů a dalších serotonergních léčivých přípravků

(včetně SSRI, například fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram nebo

escitalopram a SNRI, například venlafaxin nebo duloxetin) byly hlášeny případy

serotoninového syndromu (viz bod 4.4).

Účinek jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku přípravku Akynzeo

Netupitant je metabolizován zejména prostřednictvím CYP3A4, a proto souběžné podání

s léčivými přípravky, které inhibují nebo indukují aktivitu CYP3A4, může ovlivnit plazmatické

koncentrace netupitantu. Vzhledem k tomu je třeba k souběžnému podání se silnými inhibitory

CYP3A4 (např. ketokonazolem) přistupovat s opatrností a souběžnému podání se silnými

induktory CYP3A4 (např. rifampicinem) je třeba se vyhnout. Kromě toho je třeba tento léčivý

přípravek používat s opatrností u pacientů souběžně užívajících perorálně podávané léčivé látky

s úzkým terapeutickým rozmezím, které jsou primárně metabolizovány prostřednictvím

CYP3A4, například cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin,

ergotamin, fentanyl a chinidin.

Účinek ketokonazolu a rifampicinu

Podání ketokonazolu, inhibitoru CYP3A4, společně s tobolkami netupitantu/palonosetronu

zvýšilo AUC netupitantu 1,8násobně a maximální plazmatickou koncentraci (C

) 1,3násobně

v porovnání s podáním samotných tobolek netupitantu/palonosetronu. Souběžné podání

s ketokonazolem nemělo vliv na farmakokinetiku palonosetronu.

Podání rifampicinu, induktoru CYP3A4, společně s přípravkem Akynzeo samotným snížilo

AUC netupitantu 5,2násobně a C

2,6násobně. Souběžné podání rifampicinu nemělo vliv na

farmakokinetiku palonosetronu. Vzhledem k tomu je třeba k souběžnému podání se silnými

inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazolem) přistupovat s opatrností a souběžnému podání se

silnými induktory CYP3A4 (např. rifampicinem) je třeba se vyhnout.

Další interakce

Interakce tobolek netupitantu/palonosetronu s léčivými přípravky, které jsou substráty P-gp,

jsou nepravděpodobné. Netupitant není substrátem P-gp. Při podání netupitantu 8. den

v 12denní léčbě digoxinem nebyly pozorovány žádné změny ve farmakokinetice digoxinu.

Inhibice efluxního transportu prostřednictvím BCRP a glukuronidace pomocí izoenzymu

UGT2B7 netupitantem a jeho metabolity je nepravděpodobná, a pokud nastane, je zřídka

klinicky relevantní.

Údaje získané

in vitro

prokazují, že netupitant inhibuje UGT2B7; význam takového účinku

v klinických podmínkách není stanoven. Při kombinaci netupitantu s perorálně podávaným

substrátem tohoto enzymu (např. zidovudinem, kyselinou valproovou, morfinem) se doporučuje

postupovat s opatrností.

Údaje získané

in vitro

naznačují, že netupitant inhibuje efluxní transport zprostředkovaný

BCRP. Klinický význam tohoto účinku není stanoven.

Údaje získané

in vitro

prokazují, že netupitant je inhibitorem P-gp. Ve studii provedené

u zdravých dobrovolníků netupitant neovlivnil expozici digoxinu, substrátu P-gp, zatímco jeho

se zvýšila 1,09krát [90% CI, 0,9-1,31]. Není vyloučeno, že tento účinek může být

výraznější, a potom i klinicky relevantní, u pacientů s nádorem, zejména u těch s abnormální

funkcí ledvin. Proto se doporučuje postupovat s opatrností při souběžném podání netupitantu

s digoxinem nebo s jinými substráty P-gp, jako je dabigatran nebo kolchicin.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy, které mohou otěhotnět / antikoncepce u žen

Ženy, které mohou otěhotnět, nesmí být těhotné ani nesmí otěhotnět během léčby tobolkami

netupitantu/palonosetronu. U všech žen před menopauzou je nutné před léčbou provést

těhotenský test. Ženy, které mohou otěhotnět, musí během léčby tímto léčivým přípravkem

a ještě jeden měsíc po ukončení terapie používat účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Netupitant

Údaje o podávání netupitantu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu včetně teratogenních účinků u králíků bez limitu bezpečnosti (viz bod 5.3).

Palonosetron

Údaje o podávání palonosetronu těhotným ženám nejsou k dispozici. Údaje ze studií

reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky

palonosetronu (viz bod 5.3).

Tobolky netupitantu/palonosetronu jsou v těhotenství kontraindikovány (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda se palonosetron nebo netupitant vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Tobolky netupitantu/palonosetronu se během kojení

nemají podávat. Kojení má být během léčby tímto léčivým přípravkem a po dobu 1 měsíce po

poslední dávce přerušeno.

Fertilita

Netupitant

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na fertilitu.

Palonosetron

Ve studii na potkanech byla pozorována degenerace semenotvorného epitelu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tobolky netupitantu/palonosetronu mají mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jelikož může navozovat závrať, somnolenci nebo únavu, mají být pacienti upozorněni, aby

neřídili nebo neobsluhovali stroje, pokud se takové příznaky objeví.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Častými nežádoucími účinky hlášenými při léčbě tobolkami netupitantu/palonosetronu byly

bolest hlavy (3,6 %), zácpa (3,0 %) a únava (1,2 %).

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a frekvence databáze

MedDRA.

Pro vyjádření frekvence byla použita tato klasifikace:

velmi časté (≥ 1/10),

časté (≥ 1/100 až < 1/10),

méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),

velmi vzácné (< 1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky

Třída orgánového

systému

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace

Cystitida

Poruchy krve

a lymfatického systému

Neutropenie

Leukopenie

Leukocytóza

Lymfocytóza

Poruchy metabolismu

a výživy

Snížená chuť k jídlu

Hypokalemie

Psychiatrické poruchy

Insomnie

Akutní psychóza

Změněná nálada

Porucha spánku

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Závrať

Hypoestezie

Somnolence

Poruchy oka

Konjunktivitida

Rozmazané vidění

Poruchy ucha

a labyrintu

Vertigo

Tinitus

Srdeční poruchy

Atrioventrikulární

blokáda prvního stupně

Arytmie

Kardiomyopatie

Atrioventrikulární blokáda

druhého stupně

Porucha vedení vzruchu

Blokáda levého raménka

Tachykardie

Blokáda pravého raménka

Vady mitrální chlopně

Ischemie myokardu

Komorové extrasystoly

Cévní poruchy

Hypertenze

Zarudnutí

Hypotenze

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Škytavka

Gastrointestinální

poruchy

Zácpa

Břišní distenze

Sucho v ústech

Bolest břicha

Dysfagie

Průjem

Říhání

Dyspepsie

Hemoroidy

Flatulence

Povleklý jazyk

Nauzea

Zvracení

Poruchy kůže

a podkožní tkáně

Alopecie

Erytém

Kopřivka

Pruritus

Vyrážka

Poruchy svalové

a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Bolest zad

Bolest v končetině

Únava

Astenie

Pocit horka

Třída orgánového

systému

Časté

Méně časté

Vzácné

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Nekardiální bolest na hrudi

Neobvyklá chuť přípravku

Vyšetření

Zvýšené hladiny

jaterních

aminotransferáz

Zvýšená hodnota bilirubinu

v krvi

Zvýšená hladina

alkalické fosfatázy

v krvi

Zvýšená hodnota

kreatinfosfokinázy v krvi

Zvýšená hladina

kreatininu v krvi

Zvýšená hodnota MB

izoenzymu

kreatinfosfokinázy v krvi

Prodloužený QT interval

na elektrokardiogramu

Zvýšená hodnota urey v krvi

Deprese ST úseku na

elektrokardiogramu

Změny ST-T úseku na

elektrokardiogramu

Zvýšená hodnota

myoglobinu v krvi

Zvýšený počet neutrofilů

Zvýšená hodnota troponinu

Údaje po uvedení přípravku na trh naznačují, že profil nežádoucích účinků je obecně podobný

profilu pozorovanému v klinických studiích.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Netupitant:

Žádné časté nežádoucí účinky nejsou připisovány netupitantu, nové složce fixní kombinace.

Palonosetron:

V souvislosti s palonosetronem v dávce 0,75 mg byly hlášeny případy zácpy se zaklíněnou

stolicí, které vyžadovaly hospitalizaci.

Kromě toho byly jako nežádoucí účinky po perorálním podání palonosetronu hlášeny otok oka,

dyspnoe a myalgie, které však nebyly pozorovány v průběhu vývoje tohoto léčivého přípravku.

Všechny tyto účinky byly méně časté.

Po uvedení intravenózního palonosetronu na trh byly hlášeny velmi vzácné případy anafylaxe,

anafylaktických/anafylaktoidních reakcí a šoku. Známky mohou zahrnovat kopřivku, svědění,

angioedém, nízký krevní tlak, svíravý pocit v hrdle, svíravý pocit na hrudníku, dyspnoe, ztrátu

vědomí.

Byly také hlášeny případy serotoninového syndromu. Známky mohou zahrnovat třes,

agitovanost, pocení, myoklonické pohyby, hypertonii a horečku.

Tobolka s kombinací netupitantu a palonosetronu:

Tento léčivý přípravek může obsahovat stopové množství lecitinu, který pochází ze sóji. Proto

mají být pacienti se známou přecitlivělostí na arašídy nebo sóju pečlivě sledováni z hlediska

známek alergické reakce. Tyto známky mohou zahrnovat kopřivku, kožní vyrážku, svědění,

potíže s dýcháním nebo polykáním, oteklá ústa, obličej, rty, jazyk nebo hrdlo a někdy i pokles

krevního tlaku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Na základě zkušeností se zdravými jedinci užívajícími perorálně netupitant 600 mg v kombinaci

s palonosetronem 1,50 mg jsou potenciálními akutními příznaky předávkování bolest hlavy,

závrať, zácpa, úzkost, palpitace, euforická nálada a bolest nohou. V případě předávkování je

třeba ukončit léčbu tímto léčivým přípravkem, poskytnout obecnou podpůrnou léčbu

a monitorovat pacienta. Z důvodu antiemetického působení netupitantu a palonosetronu nemusí

být emeze vyvolaná určitým léčivým přípravkem účinná. Studie s dialýzou nebyly provedeny.

Vzhledem k velkému distribučnímu objemu palonosetronu a netupitantu je však

nepravděpodobné, že dialýza bude v léčbě předávkování účinná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiemetika, antagonisté serotoninových 5-HT

receptorů; ATC

kód: A04AA55

Mechanismus účinku

Netupitant je selektivním antagonistou receptorů lidské substance P / neurokininu 1 (NK

Palonosetron je antagonistou 5-HT

receptorů se silnou vazebnou afinitou k tomuto receptoru

a malou nebo žádnou afinitou k jiným receptorům. Chemoterapeutické látky způsobují nauzeu

a zvracení tím, že stimulují uvolňování serotoninu z enterochromafinních buněk tenkého střeva.

Serotonin poté aktivuje 5-HT

receptory, které se nacházejí na vagových aferentních vláknech,

a spouští zvracivý reflex.

Opožděná emeze souvisela s aktivací tachykininových NK

receptorů (značně distribuovaných

v centrálním a periferním nervovém systému) prostřednictvím substance P. Jak prokázaly

in

vitro

in vivo

studie, netupitant inhibuje odpovědi zprostředkované substancí P.

Bylo prokázáno, že netupitant prostupuje hematoencefalickou bariérou s obsazeností NK

receptorů ve striatu 92,5 %, 86,5 %, 85,0 %, 78,0 % a 76,0 % za 6, 24, 48, 72, resp. 96 hodin po

podání 300 mg netupitantu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve dvou samostatných pivotních studiích bylo prokázáno, že perorálním podáním přípravku

Akynzeo v kombinaci s dexamethasonem se předešlo akutní a opožděné nauzei a zvracení, které

jsou spojeny s vysoce a středně emetogenní protinádorovou chemoterapií.

Studie vysoce emetogenní chemoterapie (highly emetogenic chemotherapy – HEC)

V multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované klinické studii s paralelními

skupinami, která zahrnovala 694 pacientů, byla porovnána účinnost a bezpečnost jednorázových

perorálních dávek netupitantu v kombinaci s perorálně podávaným palonosetronem

a jednorázové perorální dávky palonosetronu u pacientů s nádorem podstupujících režim

chemoterapie, který zahrnoval cisplatinu (medián dávky = 75 mg/m

). Účinnost přípravku

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/16010/2020

EMEA/H/C/003728

Akynzeo (netupitantum nebo fosnetupitantum /

palonosetroni hydrochloridum)

Přehled pro přípravek Akynzeo a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Akynzeo a k čemu se používá?

Akynzeo je léčivý přípravek používaný k prevenci nauzey (pocitu na zvracení) a zvracení u dospělých

s nádorovým onemocněním, kteří podstupují chemoterapii (užívají protinádorové léčivé přípravky).

Je známo, že některé druhy chemoterapie vyvolávají těžkou nauzeu a zvracení, přičemž přípravek

Akynzeo se používá u pacientů podstupujících buď vysoce emetogenní (zvracení vyvolávající)

chemoterapii na bázi protinádorového léčiva cisplatiny, nebo určitý druh středně emetogenní

chemoterapie.

Přípravek Akynzeo je dostupný ve formě tobolek a prášku k přípravě injekčního roztoku. Tobolky

obsahují léčivé látky netupitant a palonosetron a prášek obsahuje fosnetupitant a palonosetron.

Jak se přípravek Akynzeo používá?

Doporučená dávka je jedna tobolka užívaná ústy jednu hodinu před zahájením chemoterapie nebo

jedna nitrožilní injekce podávaná nejméně 30 minut před každým cyklem chemoterapie.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Více informací o používání přípravku Akynzeo

naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Akynzeo působí?

Léčivé látky obsažené v přípravku Akynzeo působí tak, že blokují dva odlišné mechanismy, které se

podílejí na vyvolání nauzey a zvracení během chemoterapie. Palonosetron blokuje ve střevech

receptory 5-HT

, které jsou zodpovědné za akutní fázi nauzey (která se objevuje v prvních

24 hodinách). Netupitant působí tak, že blokuje receptory neurokininu 1 (NK1), které se nacházejí

v nervovém systému a jsou zodpovědné za opožděnou fázi nauzey a zvracení (která nastává po

uplynutí 24 hodin). Fosnetupitant je „proléčivo“ netupitantu, což znamená, že se v těle přeměňuje na

léčivou látku netupitant.

Akynzeo (netupitantum nebo fosnetupitantum / palonosetroni hydrochloridum)

EMA/16010/2020

strana 2/2

Přípravek Akynzeo obsahuje zároveň palonsetron a netupitant či fosnetupitant, čímž pomáhá

kontrolovat jak akutní, tak opožděné fáze nauzey a zvracení, které se objevují po chemoterapii.

Palonosetron je v EU registrován samostatně od roku 2005.

Jaké přínosy přípravku Akynzeo byly prokázány v průběhu studií?

V hlavní studii porovnávající přípravek Akynzeo se samostatně podávaným palonosetronem

nezaznamenalo během 5 dnů od zahájení vysoce emetogenní chemoterapie žádné zvracení 90 % (121

ze 135) pacientů užívajících přípravek Akynzeo oproti 77 % (104 ze 136) pacientů užívajících samotný

palonosetron.

Druhá hlavní studie sledovala přínosy přípravku Akynzeo u pacientů podstupujících středně emetogenní

chemoterapii. V den 1 po prvním chemoterapeutickém cyklu vůbec nezvracelo přibližně 88 % pacientů

užívajících přípravek Akynzeo oproti 85 % pacientů užívajících palonosetron. V případě dnů 2 až 5 se

jednalo o 77 % pacientů ve skupině užívající přípravek Akynzeo a 70 % pacientů ve skupině užívající

palonosetron. Tato studie zahrnovala 1 455 pacientů a pacienti užívali jako přídatnou léčbu

dexametazon, což je jiné léčivo k prevenci zvracení.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Akynzeo?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Akynzeo (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou

bolest hlavy, zácpa a únava. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení je uveden v příbalové

informaci.

Na základě čeho byl přípravek Akynzeo registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky konstatovala, že přípravek Akynzeo je účinný v prevenci jak

akutní, tak opožděné fáze nauzey a zvracení po chemoterapii a že jeho bezpečnostní profil je příznivý.

Agentura tedy dospěla k závěru, že přínosy přípravku Akynzeo převyšují jeho rizika, a může tak být

registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Akynzeo?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Akynzeo, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Akynzeo průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Akynzeo jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Akynzeo

Přípravku Akynzeo bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 27. května 2015.

Další informace o přípravku Akynzeo jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/akynzeo.

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 02-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace