Zulvac SBV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Инактивиран вирус на Schmallenberg, щам BH80 / 11-4

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI02AA

INN (Международно Name):

Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4

Терапевтична група:

Cattle; Sheep

Терапевтична област:

Имуномодулатори за бичи, инактивированных вирусни ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на говеда и овце от 3. На 5-месечна възраст за предотвратяване на виремия, свързана с инфекция от вируса на Schmallenberg.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-02-06

Листовка

                15
3B
B. ЛИСТОВКА
16
4B
ЛИСТОВКА:
ZULVAC SBV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ГОВЕДА
И ОВЦЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona, 17813
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac SBV инжекционна суспензия за говеда
и овце
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАЦИЯ:
КОЛИЧЕСТВО В 2 ML
ДОЗА (ГОВЕДА)
КОЛИЧЕСТВО В 1 ML
ДОЗА (ОВЦЕ)
Инактивиран Schmallenberg вирус,
щам BH80/11-4
RP* ≥ 1
RP* ≥ 1
_ _
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide
Quil-A (
_Quillaja s_
_aponaria_
saponin
extract)
_ _
385.2 mg (4 mg Al
3+
)
0.4 mg
192.6 mg (2 mg Al
3+
)
0.2 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0.2 mg
0.1 mg
*Относителна ефикасност (mice potency test)
сравнена с референтна ваксина с
доказана
ефикасност при видовете животни, за
които е предназначена.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда:
За активна имунизация на говеда на
възраст над 3,5 месеца за редуциране на
виремията*,
свързана със заразяване с вируса на
Шмаленберг.
Начало на имунитета: 2 седмици след
завършване на началния 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
0B
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac SBV инжекционна суспензия за говеда
и овце
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАЦИЯ:
КОЛИЧЕСТВО В 2 ML
ДОЗА (ГОВЕДА)
КОЛИЧЕСТВО В 1 ML
ДОЗА (ОВЦЕ)
Инактивиран Schmallenberg вирус,
щам BH80/11-4
RP* ≥ 1
RP* ≥ 1
_ _
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide
Quil-
A (
_Quillaja saponaria_
saponin
extract)
_ _
385.2 mg (4 mg Al
3+
)
0.4 mg
192.6 mg (2 mg Al
3+
)
0.2 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0.2 mg
0.1 mg
*Относителна ефикасност (mice potency test),
сравнена с референтна ваксина с
доказана
ефикасност при видовете животни, за
които е предназначена.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Белезникава или розово оцветена
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда и овце.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда:
За активна имунизация на говеда на
възраст над 3,5 месеца за редуциране на
виремията*,
свързана със заразяване с вируса на
Шмаленберг.
Начало на имунитета: 2 седмици след
завършване на началния ваксинационен
курс.
Продължителност на имунитета: 1 година
след завършване на началния
вакс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-03-2020
Листовка Листовка чешки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-03-2020
Листовка Листовка датски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-03-2020
Листовка Листовка немски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-03-2020
Листовка Листовка естонски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-03-2020
Листовка Листовка гръцки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-03-2020
Листовка Листовка английски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-01-2015
Листовка Листовка френски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-03-2020
Листовка Листовка италиански 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-01-2015
Листовка Листовка латвийски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-01-2015
Листовка Листовка литовски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-03-2020
Листовка Листовка унгарски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-03-2020
Листовка Листовка малтийски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-01-2015
Листовка Листовка нидерландски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-01-2015
Листовка Листовка полски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-03-2020
Листовка Листовка португалски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-01-2015
Листовка Листовка румънски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-03-2020
Листовка Листовка словашки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-03-2020
Листовка Листовка словенски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-01-2015
Листовка Листовка фински 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-03-2020
Листовка Листовка шведски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-03-2020
Листовка Листовка норвежки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-03-2020
Листовка Листовка исландски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-03-2020
Листовка Листовка хърватски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-01-2015

Преглед на историята на документите