Zulvac 8 Ovis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран вирус на син език, серотип 8, щам btv-8 / bel2006 / 02

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI04AA02

INN (Международно Name):

inactivated bluetongue virus, serotype 8

Терапевтична група:

овца

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на овце от 1. 5-месечна възраст за профилактика на виремия, причинена от вируса на син език, серотип 8.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-01-15

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
ZULVAC 8 OVIS ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ОВЦЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona, 17813
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 8 Ovis инжекционна суспензия за овце
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза ваксина от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
8, щам BTV-8/BEL2006/02
RP* ≥ 1
*Относителна ефикасност чрез тест за
ефективност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при овце.
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide (Al
3+
)
4 mg
Quil-A (
_Quillaja saponaria_
saponin extract)
0,4 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
Сивобелезникава или розово оцветена
инжекционна суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на овце
навършили 1,5 месечна възраст за
предпазване* от виремия,
причинена от вируса на син език,
серотип 8.
*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез метода
на валидиране RT-PCR, показващ отсъствие
н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 8 Ovis инжекционна суспензия за овце
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза ваксина от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
8, щам BTV-8/BEL2006/02
RP* ≥ 1
*Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при овце.
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide (Al
3+
)
4 mg
Quil-A (
_Quillaja saponaria_
saponin extract)
0,4 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Сивобелезникава или розово оцветена
инжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Овце.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на овце,
навършили 1,5 месечна възраст за
предпазване* от виремия,
причинена от вируса на син език,
серотип 8.
*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез метода
на валидиране на RT-PCR, показващ
отсъствие на
вирусен геном).
Начало на имунитета: 25 дни след
прилагането на втората доза.
Продължителността на имунитета: поне 1
година след началния курс на
ваксинаци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-02-2021
Листовка Листовка чешки 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-02-2021
Листовка Листовка датски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-02-2021
Листовка Листовка немски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-02-2021
Листовка Листовка естонски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-02-2021
Листовка Листовка гръцки 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-02-2021
Листовка Листовка английски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-05-2014
Листовка Листовка френски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-02-2021
Листовка Листовка италиански 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-05-2014
Листовка Листовка латвийски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-05-2014
Листовка Листовка литовски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-02-2021
Листовка Листовка унгарски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-02-2021
Листовка Листовка малтийски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-05-2014
Листовка Листовка полски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-02-2021
Листовка Листовка португалски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-05-2014
Листовка Листовка румънски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-02-2021
Листовка Листовка словашки 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-02-2021
Листовка Листовка словенски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-05-2014
Листовка Листовка фински 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-02-2021
Листовка Листовка шведски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-02-2021
Листовка Листовка норвежки 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-02-2021
Листовка Листовка исландски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-02-2021
Листовка Листовка хърватски 12-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-02-2021

Преглед на историята на документите