Zoely

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Nomegestrol ацетат, естрадиол

Предлага се от:

Theramex Ireland Limited

АТС код:

G03AA14

INN (Международно Name):

nomegestrol, estradiol

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Контрацепция

Терапевтични показания:

Oral contraception,.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-26

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZOELY 2,5 MG/1,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
номегестролов ацетат/естрадиол
(nomegestrol acetate/estradiol)
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА
ЗНАЕТЕ ОТНОСНО КОМБИНИРАНИТЕ
ХОРМОНАЛНИ
КОНТРАЦЕПТИВИ (КХК):
•
Те са едни от най-надеждните обратими
методи за предпазване от
забременяване, ако се
прилагат правилно.
•
Те слабо повишават риска от
образуването на кръвен съсирек във
вените и артериите,
особено през първата година от
употребата или при възобновяване на
приема на
комбиниран хормонален контрацептив
след 4-седмично или по-дълго
прекъсване.
•
Моля, бъдете внимателни и се
консултирайте с Вашия лекар, ако
смятате, че може би
имате симптоми за наличие на кръвен
съсирек (вижте точка 2 “Кръвни
съсиреци”).
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zoely 2,5 mg/1,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка бяла активна филмирана таблетка
съдържа 2,5 mg номегестролов ацетат
(nomegestrol
acetate) и 1,5 mg естрадиол (estradiol) (като
хемихидрат).
Жълти плацебо филмирани таблетки:
всяка жълта плацебо таблетка не
съдържа активни вещества.
Помощни вещества с известно действие
Всяка бяла активна таблетка съдържа
57,7 mg лактоза монохидрат.
Всяка жълта плацебо съдържа 61,8 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Активната таблетка е бяла, кръгла и
маркирана с надпис „ne“ от двете
страни.
Плацебо таблетката е жълта, кръгла и
маркирана с надпис „p“ от двете
страни.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Перорална контрацепция.
Решението да се предпише Zoely трябва да
се вземе след като се преценят
настоящите рискови
фактори при всяка отделна жена, в
частност свързаните с венозна
тромбоемболия (ВТЕ), както
и как рискът от ВТЕ при употреба на Zoely
се съотнася с риска при употреба на
други
комбинирани хормонал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-12-2022
Листовка Листовка чешки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-12-2022
Листовка Листовка датски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-12-2022
Листовка Листовка немски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-12-2022
Листовка Листовка естонски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-12-2022
Листовка Листовка гръцки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-12-2022
Листовка Листовка английски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2016
Листовка Листовка френски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-12-2022
Листовка Листовка италиански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2016
Листовка Листовка латвийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2016
Листовка Листовка литовски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-12-2022
Листовка Листовка унгарски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-12-2022
Листовка Листовка малтийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2016
Листовка Листовка полски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-12-2022
Листовка Листовка португалски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2016
Листовка Листовка румънски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-12-2022
Листовка Листовка словашки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-12-2022
Листовка Листовка словенски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2016
Листовка Листовка фински 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-12-2022
Листовка Листовка шведски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-12-2022
Листовка Листовка норвежки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-12-2022
Листовка Листовка исландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-12-2022
Листовка Листовка хърватски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите