Yarvitan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Mitratapide

Предлага се от:

Janssen Pharmaceutica N.V.

АТС код:

QA08AB90

INN (Международно Name):

mitratapide

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Препарати против затлъстяване, с изключение на тези, диетични продукти

Терапевтични показания:

Като помощ при лечението на наднорменото тегло и затлъстяването при възрастни кучета. Да се ​​използва като част от цялостната програма за управление на теглото, която включва и подходящи хранителни промени. Въвеждането на подходящи промени в начина на живот (напр. увеличено физическо натоварване), във връзка с тази програма за управление на теглото, могат да осигурят допълнителни ползи.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-11-14

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16/20
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17/20
ЛИСТОВКА
YARVITAN 5 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР ЗА КУЧЕТА
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да прилагате
продукта на кучето
си:
•
_Запазете листовката. Може да се
наложи да я прочетете отново;_
•
_Ако имате въпроси, моля, обърнете се
към вашия ветеринарен лекар или
фармацевт; _
•
_Този продукт е предписан специално на
вашето куче и не трябва да го давате на
други._
1.
ИМЕ
И
ПОСТОЯННИЯ
АДРЕС
НА
УПРАВЛЕНИЕ
НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgium
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Yarvitan 5 mg/ml перорален разтвор за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Mitratapide 5 mg/ml
Бутилхидроксианизол (E 320)
Yarvitan е безцветен до леко жълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечението е част от цялостна програма
за контрол на теглото, включваща и
хранителен режим.
Подходящите промени в начина на живот
(напр. повече упражнения), заедно с
тази програма за
контрол на теглото, може да б
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1/20
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2/20
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Yarvitan 5 mg/ml oral solution for dogs
Yarvitan 5 mg/ml перорален разтвор за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Mitratapide 5 mg/ml
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Бутилхидроксианизол (E 320) 2 mg/ml
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор.
Безцветен до леко жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Ку
чета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Като средство за контрол на
наднорменото тегло и затлъстяването
при възрастни кучета. Да се
използва като част от цялостна
програма за контрол на теглото,
включваща и подходящи
промени в диетата. Подходящите
промени в начина на живот (напр. повече
упражнения),
заедно с тази програма за контрол на
теглото, може да бъдат от допълнителн
а полза.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при кучета с
нарушена чернодробна функция.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
суб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-09-2007
Листовка Листовка чешки 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-09-2007
Листовка Листовка датски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-09-2007
Листовка Листовка немски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-09-2007
Листовка Листовка естонски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-09-2007
Листовка Листовка гръцки 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-09-2007
Листовка Листовка английски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-09-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-09-2007
Листовка Листовка френски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-09-2007
Листовка Листовка италиански 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-09-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-09-2007
Листовка Листовка латвийски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-09-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-09-2007
Листовка Листовка литовски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-09-2007
Листовка Листовка унгарски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-09-2007
Листовка Листовка малтийски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-09-2007
Листовка Листовка нидерландски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-09-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-09-2007
Листовка Листовка полски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-09-2007
Листовка Листовка португалски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-09-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-09-2007
Листовка Листовка румънски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-09-2007
Листовка Листовка словашки 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-09-2007
Листовка Листовка словенски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-09-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-09-2007
Листовка Листовка фински 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-09-2007
Листовка Листовка шведски 04-09-2007
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-09-2007

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите