Xiapex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

колагеназа Clostridium histolyticum

Предлага се от:

Swedish Orphan Biovitrum AB

АТС код:

M09AB02

INN (Международно Name):

collagenase Clostridium histolyticum

Терапевтична група:

Други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система

Терапевтична област:

Dupuytren Contracture

Терапевтични показания:

, The treatment of Dupuytren’s contracture in adult patients with a palpable cord. Лечение на възрастни мъже с болестта на Пейрони с осезаем плака и кривина деформация е не по-малко от 30 градуса в началото на лечението,.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-02-28

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XIAPEX 0,9 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
колагеназа от _Clostridium histolyticum _
(collagenase _Сlostridium histolyticum_)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xiapex и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Xiapex
3.
Как се използва Xiapex
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xiapex
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XIAPEX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Xiapex се използва за лечение на две
различни заболявания:
КОНТРАКТУРА НА ДЮПЮИТРЕН ПРИ
ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С ОПИПВАЩО СЕ
УПЛЪТНЕНИЕ
и
БОЛЕСТ НА
ПЕЙРОНИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ МЪЖЕ
.
КОНТРАКТУРА НА ДЮПЮИТРЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xiapex 0,9 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон прах съдържа 0,9 mg
колагеназа от _Clostridium histolyticum_
*
(collagenase_ _
_Сlostridium histolyticum_).
*
Лекарствена форма от две колагенази,
съвместно експресирани и изолирани
при анаеробна
ферментация на фенотипно селектиран
щам на бактерията C_lostridium histolyticum._
Помощни вещества с известно действие:
Количество инжектиран натрий за става
при лечение на контрактура на Dupuytren:
Метакарпофалангеални (МР) стави: 0,9 mg
Проксимални интерфалангеални (PIP)
стави: 0,7 mg.
Количество инжектиран натрий за плака
при лечение на болест на Peyronie: 0,9 mg.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Прахът е бял лиофилизиран прах.
Разтворителят е прозрачен безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xiapex е показан за:
•
Лечение на контрактура на Dupuytren при
възрастни пациенти с палпиращо се
уплътнение.
•
Лечение на възрастни мъже с болест на
Peyronie с пал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2020
Листовка Листовка чешки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-03-2020
Листовка Листовка датски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-03-2020
Листовка Листовка немски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2020
Листовка Листовка естонски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-03-2020
Листовка Листовка гръцки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-03-2020
Листовка Листовка английски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-03-2020
Листовка Листовка френски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-03-2020
Листовка Листовка италиански 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-03-2020
Листовка Листовка латвийски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-03-2020
Листовка Листовка литовски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-03-2020
Листовка Листовка унгарски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-03-2020
Листовка Листовка малтийски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-03-2020
Листовка Листовка полски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-03-2020
Листовка Листовка португалски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-03-2020
Листовка Листовка румънски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-03-2020
Листовка Листовка словашки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-03-2020
Листовка Листовка словенски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-03-2020
Листовка Листовка фински 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-03-2020
Листовка Листовка шведски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-03-2020
Листовка Листовка норвежки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-03-2020
Листовка Листовка исландски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-03-2020
Листовка Листовка хърватски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите