Xadago

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

сафинамид метансулфонат

Предлага се от:

Zambon SpA

АТС код:

N04B

INN (Международно Name):

safinamide

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Xadago е показан за лечение на възрастни пациенти с идиопатична Паркинсонова болест (Пд) като допълнителна терапия към стабилна доза на леводопа (L-dopa) самостоятелно или в комбинация с други PD лекарствени продукти в средата-стадий колебания пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-02-23

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Xadago 50 mg филмирани таблетки
Xadago 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Xadago 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
сафинамидов метансулфонат,
еквивалентен на 50 mg
сафинамид (safinamide).
Xadago 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
сафинамидов метансулфонат,
еквивалентен на 100 mg
сафинамид (safinamide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Xadago 50 mg филмирани таблетки
Оранжева до медна на цвят, кръгла,
двойновдлъбната, филмирана таблетка с
диаметър 7 mm, с
метален блясък, с изпъкнало релефно
означение на количеството активно
вещество в дозова
единица „50“ от едната страна на
таблетката.
Xadago 100 mg филмирани таблетки
Оранжева до медна на цвят, кръгла,
двойновдлъбната, филмирана таблетка с
диаметър 9 mm, с
метален блясък, с изпъкнало релефно
означение на количеството активно
вещество в дозова
единица „100“ от едната страна на
таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Xadago е предназначен за лечение на
възрастни пациенти с 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Xadago 50 mg филмирани таблетки
Xadago 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Xadago 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
сафинамидов метансулфонат,
еквивалентен на 50 mg
сафинамид (safinamide).
Xadago 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
сафинамидов метансулфонат,
еквивалентен на 100 mg
сафинамид (safinamide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Xadago 50 mg филмирани таблетки
Оранжева до медна на цвят, кръгла,
двойновдлъбната, филмирана таблетка с
диаметър 7 mm, с
метален блясък, с изпъкнало релефно
означение на количеството активно
вещество в дозова
единица „50“ от едната страна на
таблетката.
Xadago 100 mg филмирани таблетки
Оранжева до медна на цвят, кръгла,
двойновдлъбната, филмирана таблетка с
диаметър 9 mm, с
метален блясък, с изпъкнало релефно
означение на количеството активно
вещество в дозова
единица „100“ от едната страна на
таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Xadago е предназначен за лечение на
възрастни пациенти с 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2021
Листовка Листовка чешки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2021
Листовка Листовка датски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2021
Листовка Листовка немски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2021
Листовка Листовка естонски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2021
Листовка Листовка гръцки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2021
Листовка Листовка английски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-03-2015
Листовка Листовка френски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2021
Листовка Листовка италиански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-03-2015
Листовка Листовка латвийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-03-2015
Листовка Листовка литовски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2021
Листовка Листовка унгарски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2021
Листовка Листовка малтийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-03-2015
Листовка Листовка полски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2021
Листовка Листовка португалски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-03-2015
Листовка Листовка румънски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2021
Листовка Листовка словашки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2021
Листовка Листовка словенски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-03-2015
Листовка Листовка фински 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2021
Листовка Листовка шведски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2021
Листовка Листовка норвежки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2021
Листовка Листовка исландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2021
Листовка Листовка хърватски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите