Votubia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

еверолимус

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01XE10

INN (Международно Name):

everolimus

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Туберкулозна склероза

Терапевтични показания:

Бъбречна angiomyolipoma, свързани с клубневой комплекс склероза (TSC)Votubia е показан за лечение на възрастни пациенти с бъбречна angiomyolipoma, свързани с клубневой комплекс склероза (TSC), които са изложени на риск от развитие на усложнения (на базата на фактори като размера на тумора или наличието на аневризми или наличието на множество и двустранни тумори), но които не изискват незабавно хирургическа намеса. Доказателства се основава на анализ на промяна на сумата на обема на angiomyolipoma . Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитом (СЭГА), свързани с клубневой комплекс склероза (TSC)Votubia е показан за лечение на пациенти с субэпендимальные гигантоклеточные астроцитом (СЭГА), свързани с клубневой комплекс склероза (TSC), които изискват терапевтична интервенция, но не се поддава на лечение на хирургически. Доказателства се основава на анализ на изменение на обема Сега . Допълнителни клинични ползи, като например подобряване на заболявания, свързани със симптоми, не е доказано.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-09-02

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Votubia 2,5 mg таблетки
Votubia 5 mg таблетки
Votubia 10 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Votubia 2,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 74 mg лактоза.
Votubia 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 149 mg лактоза.
Votubia 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 297 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Votubia 2,5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка с дължина приблизително 10,1 mm
и ширина
4,1 mm, със скосени ръбове, без делителна
черта, с гравиран надпис “LCL” от
едната страна и
“NVR” от другата.
Votubia 5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка с дължина приблизително 12,1 mm
и ширина
4,9 mm, със скосени ръбове, без делителна
черта, с гравиран надпис “5” от едната
страна и
“NVR” от другата.
Votubia 10 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
табле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Votubia 2,5 mg таблетки
Votubia 5 mg таблетки
Votubia 10 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Votubia 2,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 74 mg лактоза.
Votubia 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 149 mg лактоза.
Votubia 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 297 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Votubia 2,5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка с дължина приблизително 10,1 mm
и ширина
4,1 mm, със скосени ръбове, без делителна
черта, с гравиран надпис “LCL” от
едната страна и
“NVR” от другата.
Votubia 5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка с дължина приблизително 12,1 mm
и ширина
4,9 mm, със скосени ръбове, без делителна
черта, с гравиран надпис “5” от едната
страна и
“NVR” от другата.
Votubia 10 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
табле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2022
Листовка Листовка чешки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2022
Листовка Листовка датски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2022
Листовка Листовка немски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2022
Листовка Листовка естонски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2022
Листовка Листовка гръцки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2022
Листовка Листовка английски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2018
Листовка Листовка френски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2022
Листовка Листовка италиански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2018
Листовка Листовка латвийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2018
Листовка Листовка литовски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2022
Листовка Листовка унгарски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2022
Листовка Листовка малтийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2018
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2018
Листовка Листовка полски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2022
Листовка Листовка португалски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2018
Листовка Листовка румънски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2022
Листовка Листовка словашки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2022
Листовка Листовка словенски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2018
Листовка Листовка фински 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2022
Листовка Листовка шведски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2022
Листовка Листовка норвежки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2022
Листовка Листовка исландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2022
Листовка Листовка хърватски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите