Votubia

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
29-10-2021
Активна съставка:
еверолимус
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L01XE10
INN (Международно Name):
everolimus
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Туберкулозна склероза
Терапевтични показания:
Бъбречна angiomyolipoma, свързани с клубневой комплекс склероза (TSC)Votubia е показан за лечение на възрастни пациенти с бъбречна angiomyolipoma, свързани с клубневой комплекс склероза (TSC), които са изложени на риск от развитие на усложнения (на базата на фактори като размера на тумора или наличието на аневризми или наличието на множество и двустранни тумори), но които не изискват незабавно хирургическа намеса. Доказателства се основава на анализ на промяна на сумата на обема на angiomyolipoma . Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитом (СЭГА), свързани с клубневой комплекс склероза (TSC)Votubia е показан за лечение на пациенти с субэпендимальные гигантоклеточные астроцитом (СЭГА), свързани с клубневой комплекс склероза (TSC), които изискват терапевтична интервенция, но не се поддава на лечение на хирургически. Доказателства се основава на анализ на изменение на обема Сега . Допълнителни клинични ползи, като например подобряване на заболявания, свързани със симптоми, не е доказано.
Каталог на резюме:
Revision: 29
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002311
Дата Оторизация:
2011-09-02
EMEA код:
EMEA/H/C/002311

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 29-10-2021
Листовка Листовка
чешки 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 29-10-2021
Листовка Листовка
датски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 29-10-2021
Листовка Листовка
немски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 29-10-2021
Листовка Листовка
естонски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 29-10-2021
Листовка Листовка
гръцки 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 29-10-2021
Листовка Листовка
английски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 15-06-2018
Листовка Листовка
френски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 29-10-2021
Листовка Листовка
италиански 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 15-06-2018
Листовка Листовка
латвийски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 15-06-2018
Листовка Листовка
литовски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 29-10-2021
Листовка Листовка
унгарски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 29-10-2021
Листовка Листовка
малтийски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 15-06-2018
Листовка Листовка
нидерландски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 15-06-2018
Листовка Листовка
полски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 29-10-2021
Листовка Листовка
португалски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 15-06-2018
Листовка Листовка
румънски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 29-10-2021
Листовка Листовка
словашки 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 29-10-2021
Листовка Листовка
словенски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 15-06-2018
Листовка Листовка
фински 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 29-10-2021
Листовка Листовка
шведски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 29-10-2021
Листовка Листовка
норвежки 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 29-10-2021
Листовка Листовка
исландски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 29-10-2021
Листовка Листовка
хърватски 29-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 29-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 15-06-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Votubia 2,5 mg таблетки

Votubia 5 mg таблетки

Votubia 10 mg таблетки

еверолимус (еverolimus)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Votubia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Votubia

Как да приемате Votubia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Votubia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Votubia и за какво се използва

Votubia е противотуморно лекарство, което може да потисне растежа на определени клетки в

организма. Съдържа активно вещество, наречено еверолимус, което може да намали обема на

определени бъбречни тумори, наречени ангиомиолипоми и определени мозъчни тумори,

наречени субепендимални гигантоклетъчни астроцитоми (СЕГА). Тези тумори се причиняват

от генетично нарушение, наречено комплекс туберозна склероза (КТС).

Votubia таблетки се използват за лечение:

на КТС с ангиомиолипом на бъбрека при възрастни пациенти, при които не се налага

спешно хирургично лечение.

на СЕГА, свързани с КТС при възрастни и деца, които не са подходящи за оперативно

лечение.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Votubia

Ако се лекувате за КТС с ангиомиолипом на бъбрека, Votubia ще Ви бъде предписана само от

лекар с опит в лечението на пациенти с КТС.

Ако се лекувате за СЕГА, асоциирани с КТС, Votubia ще Ви бъде предписана само от лекар,

който има опит в лечението на пациенти със СЕГА и има достъп до кръвни тестове, които ще

определят нивата на Votubia в кръвта Ви.

Следвайте внимателно всички указания на Вашия лекар. Те могат да се различават от общата

информация, която се съдържа в тази листовка. Ако имате някакви въпроси относно Votubia

или защо Ви е била предписана, попитайте Вашия лекар.

Не приемайте Votubia

ако сте алергични

към еверолимус, към химически подобни вещества като сиролимус

или темсиролимус или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в

точка 6).

Ако преди сте имали алергични реакции, помолете Вашия лекар за съвет.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете

Votubia:

ако имате проблеми с черния дроб или някога сте имали заболяване, което може да е

засегнало черния Ви дроб. В такъв случай може да се наложи Вашият лекар да Ви

предпише различна доза Votubia или да спре лечението за кратко, или окончателно;

ако имате диабет (високи нива на кръвна захар). Votubia може да повиши нивата на

кръвната захар и да влоши захарния диабет. Това може да доведе до необходимост от

инсулиново лечение и/или лечение с перорални антидиабетни средства. Информирайте

Вашия лекар, ако имате симптоми като прекомерна жажда или често уриниране;

ако трябва да се ваксинирате, докато приемате Votubia, тъй като ваксината може да бъде

по-малко ефективна; При децата със СЕГА е важно да се обсъди с лекар поведението по

отношение на плановите ваксинации, преди да се започне лечението с Votubia;

ако имате високи нива на холестерол. Votubia може да повиши холестерола и/или другите

мазнини в кръвта;

ако наскоро сте претърпели голяма операция, или ако все още имате незарастнала рана

след операция. Votubia може да повиши риска от възникване на проблеми, свързани със

зарастването на раните;

ако имате инфекция. Може да се наложи да лекувате инфекцията преди да започнете

лечението с Votubia;

ако сте имали хепатит В, тъй като по време на лечението с Votubia е възможно да се

появи отново (вижте точка 4 “Възможни нежелани реакции”);

ако сте преминали лъчелечение или Ви предстои лъчелечение.

Votubia може също така:

да предизвика разязвяване на устната лигавица (орални улцерации).

да отслаби Вашата имунна система. Поради тази причина е възможно да сте изложени на

риск от развитие на инфекция, докато приемате Votubia. Ако имате висока температура

или други признаци на инфекция, консултирайте се с Вашия лекар. Някои инфекции

могат да бъдат тежки и да доведат до смърт както при възрастни, така и при деца.

да повлияе на Вашата бъбречна функция. По тази причина, докато приемате Votubia,

Вашият лекар ще проследява Вашата бъбречна функция.

да причини задух, кашлица и температура (вижте точка 4 “Възможни нежелани

реакции”).

да причини усложнения от лъчелечение. Тежки усложнения от лъчелечението (като

задух, гадене, диария, кожни обриви и разязвявания на устата, венците и гърлото),

включително и фатални случаи, се наблюдават при някои пациенти, които приемат

еверолимус едновременно с лъчелечение или които са приемали еверолимус скоро след

като са преминали лъчелечение. В допълнение, съобщава се за т.нар. синдром на

радиационна памет (включващ зачервяване на кожата или възпаление на белите дробове

в областта, която преди е била подложена на лъчелечение) при пациенти, които са

преминали лъчелечение в миналото.

Уведомете Вашия лекар, ако планирате да се подложите на лъчелечение в близко бъдеще

или ако преди сте били подложени на лъчелечение.

Информирайте Вашия лекар незабавно

, ако имате тези симптоми.

Преди и по време на лечението ще Ви се правят кръвни тестове. С тях ще се проверява броя на

кръвните клетки (бели кръвни клетки, червени кръвни клетки и тромбоцити) в организма Ви, за

да се види дали Votubia няма някакъв нежелан ефект върху тези клетки. Кръвните тестове ще се

използват също така за проверка на Вашата бъбречна функция (нива на креатинин, на уреята в

кръвта и на белтъка в урината), чернодробна функция (нива на трансаминази) и за нивата на

кръвната Ви захар и липидите, тъй като те също могат да бъдат засегнати от Votubia.

Ако приемате Votubia за лечение на СЕГА, асоциирани с КТС, редовните кръвни изследвания

са необходими също така, за да се определят нивата на Votubia в кръвта, което ще помогне на

Вашия лекар да прецени колко Votubia е необходимо да приемате.

Деца и юноши

Votubia може да се прилага при деца и юноши със СЕГА, асоциирани с КТС.

Votubia също така не трябва да се прилага при деца и юноши с КТС, които имат

ангиомиолипом на бъбрека и нямат СЕГА, тъй като не е проучвана при такива пациенти.

Други лекарства и Votubia

Votubia може да повлияе начина на действие на някои лекарства. Ако приемате и други

лекарства по същото време като Votubia, може да се наложи Вашият лекар да промени дозата

на Votubia или на другите лекарства.

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Изброените вещества могат да повишат риска от нежелани реакции, свързани с Votubia:

кетоконазол, итраконазол, вориконазол или флуконазол и други антимикотици,

използвани за лечение на гъбични инфекции;

кларитромицин, телитромицин или еритромицин, антибиотици използвани за лечение на

бактериални инфекции;

ритонавир и други лекарства, използвани за лечение на ХИВ инфекция/СПИН;

верапамил или дилтиазем, използвани за лечение на сърдечни нарушения или високо

кръвно налягане;

дронедарон - лекарство, използвано за регулиране на сърдечната честота;

циклоспорин - лекарство, използвано за предотвратяване на отхвърлянето на

трансплантирани органи от организма;

иматиниб, използва се за потискане на растежа на ракови клетки;

инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) (като рамиприл), използвани за

лечение на високо кръвно налягане и други сърдечносъдови проблеми.

Изброените вещества могат да понижат ефективността на Votubia:

рифампицин, използван за лечение на туберкулоза (TB);

ефавиренц или невирапин - използвани за лечение на ХИВ инфекция/СПИН;

жълт кантарион (

Hypericum perforatum

) - билков продукт, използван за лечение на

депресия и други състояния;

дексаметазон, кортикостероид използван за лечение на много различни заболявания,

включително възпалителни или имунни проблеми;

фенитоин, карбамазепин или фенобарбитал и други антиепилептици, използвани за

лечение на гърчове или пристъпи.

Всички изброени по-горе лекарства трябва да се избягват по време на лечението с Votubia. Ако

приемате някое от тях е възможно Вашият лекар да Ви насочи към друго лекарство или да

промени дозата на Votubia.

Ако приемате някакви противогърчови лекарства, промените в дозата на противогърчовите

лекарства (повишаване или намаляване) могат да доведат до промени в дозата на Votubia.

Вашият лекар ще прецени това. При промяна на дозата на Вашите противогърчови лекарства,

информирайте Вашия лекар.

Votubia с храна и напитки

Избягвайте да консумирате грейпфрут и сок от грейпфрут, докато сте на лечение с Votubia.

Това може да увеличи количеството Votubia в кръвта, възможно до вредно ниво.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременност

Votubia може да увреди нероденото дете и не се препоръчва по време на бременност.

Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или ако мислите, че може да сте бременна.

Жени, които могат евентуално да забременеят, трябва да използват високоефективни методи на

контрацепция по време на лечението и в продължение на 8 седмици след спиране на лечението.

Ако въпреки взетите мерки, мислите, че е възможно да сте забременяла, попитайте Вашия

лекар за съвет

преди

да продължите приема на Votubia.

Кърмене

Votubia може да увреди кърмачето. Не трябва да кърмите по време на лечението и в

продължение на 2 седмици след приема на последната доза Votubia. Информирайте Вашия

лекар, ако кърмите.

Фертилитет

Votubia може да засегне мъжкия и женския фертилитет. Консултирайте се с Вашия лекар, ако

планирате да имате деца.

Шофиране и работа с машини

Ако се чувствате необичайно изморени (умората е честа нежелана реакция), бъдете особено

внимателни при шофиране или работа с машини.

Votubia съдържа лактоза

Votubia съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

към някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

3.

Как да приемате Votubia

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Votubia

съществува под формата на таблетки и диспергиращи се таблетки. През цялото време

приемайте или само таблетките, или само диспергиращите се таблетки и никога не ги

комбинирайте. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Votubia да приемете

Ако приемате Votubia за лечение на КТС с ангиомиолипом на бъбрека, обичайната доза е

10 mg, приети веднъж дневно.

Вашият лекар може да препоръча по-висока или по-ниска доза въз основа на Вашите

индивидуални терапевтични нужди, например ако имате проблеми с черния дроб или ако

приемате други лекарства освен Votubia.

Ако приемате Votubia за лечение на КТС със СЕГА, Вашият лекар ще определи дозата на

Votubia, която трябва да приемате в зависимост от:

Вашата възраст;

Вашата телесна маса;

състоянието на Вашия черен дроб;

другите лекарства, които приемате.

По време на лечението с Votubia ще Ви се правят кръвни изследвания. Целта е да се определя

количеството на Votubia в кръвта и да се намери най-подходящата за Вас дневна доза.

Ако получите някакви нежелани реакции (вж. точка 4) докато приемате Votubia, е възможно

Вашият лекар да намали дозата Ви или да спре лечението, за кратък период от време или

окончателно.

Как да приемате това лекарство

Приемайте Votubia таблетки веднъж дневно.

Приемайте ги по едно и също време всеки ден.

Приемайте ги винаги със или винаги без храна, но трябва винаги да го правите по един и

същ начин.

Гълтайте таблетките цели с чаша вода. Не дъвчете и не чупете таблетките. Ако приемате

Votubia таблетки за лечение на КТС със СЕГА и ако не сте в състояние да гълтате таблетките,

може да ги разтворите в чаша вода:

Поставете необходимия брой таблетки в чаша вода (приблизително 30 ml).

Внимателно разбъркайте съдържанието докато таблетките се разтворят (приблизително

7 минути), след което незабавно го изпийте.

Напълнете чашата със същото количество вода (приблизително 30 ml), внимателно

разбъркайте останалото съдържание и изпийте цялото количество, за да сте сигурни, че

сте приели цялата доза Votubia таблетки.

Ако е необходимо, пийнете допълнително вода, за да изплакнете останали в устата Ви

неразтворени части.

Важна информация за медицинския персонал и болногледачите

Препоръчва се медицинският персонал и болногледачите да избягват контакт със суспензията.

Мийте ръцете си внимателно преди и след приготвянето на суспензията.

Ако сте приели повече от необходимата доза Votubia

Ако сте приели прекалено много Votubia или някой друг случайно е взел от Вашите

таблетки, консултирайте се с лекар или отидете незабавно в болница. Може да се

нуждаете от спешно лечение.

Вземете опаковката и тази листовка, за да е наясно лекаря, какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Votubia

Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете следващата доза както е предписано. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите таблетки.

Ако сте спрели приема на Votubia

Не спирайте приема на Votubia таблетки, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

СПРЕТЕ приема на Votubia и потърсете медицинска помощ незабавно, ако Вие или Вашето

дете получите някой от следните признаци на алергична реакция:

затруднено дишане или преглъщане

оток на лицето, устните, езика или гърлото (признаци на ангиоедем)

силен сърбеж по кожата, с червен обрив или пъпки

Сериозните нежелани реакции на Votubia включват:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Висока температура, кашлица, затруднено дишане, хрипове (признаци на възпаление на

белите дробове поради инфекция, известна също като пневмония)

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

Оток, усещане за тежест или напрежение, болка, ограничена подвижност в отделни части

на тялото (може да възникне във всяка част на тялото и е потенциален признак на

неправилно натрупване на течност в меките тъкани поради блокиране на лимфната

система, известно също като лимфедем)

Обрив, сърбеж, уртикария, затруднено дишане или преглъщане, замаяност (признаци на

сериозна алергична реакция, известна също като свръхчувствителност)

Висока температура, кашлица, затруднено дишане, хрипове (признаци на възпаление на

белите дробове, известно също като пневмонит)

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

Обрив, състоящ се от малки, изпълнени с течност мехурчета, явяващ се върху зачервена

кожа (признаци на вирусна инфекция, която може да бъде потенциално сериозна,

известна също като херпес зостер)

Висока температура, втрисане, ускорено дишане и сърдечна честота, обрив и възможна

обърканост и дезориентация (признаци на сериозна инфекция, известна също като сепсис)

Ако получите някоя от тези нежелани реакции, информирайте Вашия лекар незабавно,

тъй като това може да има животозастрашаващи последствия.

Други възможни нежелани реакции на Votubia включват:

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Инфекция на горните дихателни пътища

Възпалено гърло и хрема (назофарингит)

Главоболие, тежест в областта на очите, носа или бузите (признаци на възпаление на

синусите и носните ходове

, известно също като

синузит)

Инфекция на пикочните пътища

Високо ниво на липидите (мазнините) в кръвта (хиперхолестеролемия)

Намален апетит

Главоболие

Кашлица

Язви в устата

Диария

Повръщане

Акне

Кожен обрив

Чувство на умора

Висока температура

Нарушения в менструалния цикъл, като липса на цикъл (аменорея) и нередовен цикъл

Възпалено гърло (фарингит)

Главоболие, замаяност, признаци на високо кръвно налягане (хипертония)

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

Инфекция на средното ухо

Оточни, кървящи венци (признаци на възпаление на венците, известно също като

гингивит)

Възпаление на кожата (целулит)

Високи нива на липидите (мазнините) в кръвта (хиперлипидемия, повишени

триглицериди)

Ниско ниво на фосфатите в кръвта (хипофосфатемия)

Високи нива на захарта в кръвта (хипергликемия)

Умора, задух, замаяност, бледа кожа (признаци на понижение на червените кръвни

клетки, известно също като анемия)

Треска, възпалено гърло или язви в устата вследствие на инфекция (признаци на

понижение на белите кръвни клетки, известно също като левкопения, лимфопения,

неутропения)

Спонтанно кървене или образуване на синини (признаци на понижение на тромбоцитите,

известно също като тромбоцитопения)

Болка в областта на устата

Кървене от носа (епистаксис)

Стомашен дискомфорт като позиви за повръщане (гадене)

Коремна болка

Силна болка в долната част на корема и в областта на таза, която може да бъде остра,

свързана с менструални нарушения (киста на яйчника)

Прекомерно натрупване на газове в червата (флатуленция)

Запек

Коремна болка, гадене, повръщане, диария, подуване и балониране на корема (признаци

на възпаление на стомашната лигавица, известно също като гастрит или вирусен

гастроентерит)

Суха кожа, сърбеж (пруритус)

Възпаление на кожата, характеризиращо се със зачервяване, сърбеж и сълзене от

напълнени с течност мехури, които превръщат в люспи, образуват коричка или се

втвърдяват (акнеиформен дерматит)

Косопад (алопеция)

Белтък в урината

Нарушения в менструалния цикъл като тежко протичащ цикъл (менорагия) или

вагинално кървене

Нарушения на съня (безсъние)

Раздразнителност

Агресия

Повишаване на ензим наречен лактатдехидрогеназа в кръвта, който дава информация за

здравословното състояние на определени органи

Повишаване на нивото на хормона, който стимулира овулацията (повишаване на

лутеинизиращия хормон в кръвта)

Загуба на тегло

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

Мускулни спазми, висока температура, червено-кафяво оцветяване на урината, което

може да е симптом на мускулно заболяване (рабдомиолиза)

Кашлица с храчки, болка в гърдите, висока температура (признаци на възпаление на

дихателните пътища, известно също като вирусен бронхит)

Промяна на вкуса (дисгеузия)

Нарушения в менструалния цикъл, като закъсняващ цикъл

По-високо ниво на женския репродуктивен хормон (повишаване на

фоликулостимулиращия хормон в кръвта)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Реакция в областта на предходно извършено лъчелечение, напр., зачервяване на кожата

или възпаление на белите дробове (т. нар. синдром на радиационна памет)

Влошаване на нежеланите реакции от лъчелечението

Ако тези нежелани реакции преминат в по-тежка фаза, моля информирайте Вашия лекар

или фармацевт. Повечето от тези нежелани реакции са леки до умерено изразени и като

цяло изчезват при прекъсване на лечението за няколко дни.

Следващите нежелани реакции са съобщени при пациенти, лекувани с еверолимус за състояния

различни от КТС:

Бъбречни нарушения: нарушената честота или липсата на урина могат да бъдат симптоми

на бъбречна недостатъчност и се наблюдават при някои пациенти, лекувани с

еверолимус. Другите симптоми могат да включват нарушения в бъбречните

функционални тестове (повишаване на креатинина).

Симптоми на сърдечна недостатъчност като задух, затруднено дишане в легнало

положение, оток на ходилата и краката.

Блокиране или запушване на кръвоносните съдове (вените) на краката (дълбока венозна

тромбоза). Симптомите могат да включват оток и/или болка в единия от двата крака,

обикновено в прасеца, зачервяване или затопляне на кожата на засегнатата област.

Проблеми при зарастването на рани.

Високи нива на кръвната захар (хипергликемия).

Наблюдавано е реактивиране на хепатит В вирусна инфекция при някои от пациентите,

приемащи еверолимус. Информирайте Вашия лекар, ако почувствате симптоми на хепатит В

вирусна инфекция по време на лечението с еверолимус. Началните симптоми могат да

включват повишаване на температурата, кожен обрив, болки по ставите и възпаление. Другите

симптоми могат да включват умора, загуба на апетит, гадене, жълтеница (пожълтяване на

кожата) и болка в горната част на корема вдясно. Светлите изпражнения и тъмната урина също

могат да бъдат признаци на хепатит.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Votubia

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и блистерите. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Отворете блистера непосредствено преди приема на Votubia таблетки.

Не използвайте лекарството, ако опаковката е повредена или има признаци на отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Votubia 2,5 mg таблетки

Votubia 5 mg таблетки

Votubia 10 mg таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Votubia 2,5 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 2,5 mg еверолимус (everolimus).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 74 mg лактоза.

Votubia 5 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 5 mg еверолимус (everolimus).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 149 mg лактоза.

Votubia 10 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 10 mg еверолимус (everolimus).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 297 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

Votubia 2,5 mg таблетки

Бяла до бледожълта, продълговата таблетка с дължина приблизително 10,1 mm и ширина

4,1 mm, със скосени ръбове, без делителна черта, с гравиран надпис “LCL” от едната страна и

“NVR” от другата.

Votubia 5 mg таблетки

Бяла до бледожълта, продълговата таблетка с дължина приблизително 12,1 mm и ширина

4,9 mm, със скосени ръбове, без делителна черта, с гравиран надпис “5” от едната страна и

“NVR” от другата.

Votubia 10 mg таблетки

Бяла до бледожълта, продълговата таблетка с дължина приблизително 15,1 mm и ширина

6,0 mm, със скосени ръбове, без делителна черта, с гравиран надпис “UHE” от едната страна и

“NVR” от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Бъбречен ангиомиолипом, асоцииран с комплекса туберозна склероза (КТС)

Votubia е показана за лечение на възрастни пациенти с бъбречен ангиомиолипом, асоцииран с

КТС, при които съществува риск от усложнения (въз основа на определени показатели, като

големина на тумора или наличие на аневризма, или наличие на множествени или билатерални

тумори), но не се налага незабавно хирургично лечение.

Данните се основават на анализ на промяната в цялостния обем на ангиомиолипома.

Субепендимални гигантоклетъчни астроцитоми (СЕГА), асоциирани с КТС

Votubia е показана за лечение на възрастни и педиатрични пациенти със СЕГА, асоциирани с

КТС, които налагат терапевтична интервенция, но не са подходящи за оперативно лечение.

Данните се базират на анализ на промяната в обема на СЕГА. По-нататъшни клинични ползи,

като подобрение по отношение на симптомите, свързани със заболяването, не са

демонстрирани.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Votubia трябва да се започне от лекар с опит в лечението на пациенти с КТС и

провеждането на терапевтичен лекарствен мониторинг.

Дозировка

Бъбречен ангиомиолипом асоцииран с КТС

Препоръчителната доза е 10 mg еверолимус веднъж дневно. Лечението трябва да продължи,

докато се наблюдава клинична полза или до настъпване на неприемлива токсичност.

В случай че се пропусне един прием, пациентът не трябва да приема допълнителна доза, а да

приеме обичайната следваща доза, както е предписано.

СЕГА, асоциирани с КТС

Възможно е да се наложи внимателно титриране на дозата, за да се постигне оптимален

терапевтичен ефект. Дозите, които се понасят добре и са ефективни, се различават при

отделните пациенти. Съпътстващото антиепилептично лечение може да повлияе метаболизма

на еверолимус и да допринесе за това вариране (вж. точка 4.5).

Определянето на дозата е индивидуално, въз основа на телесната повърхност (BSA), като се

използва формулата на Дюбоа, в която теглото (W) е в килограми, а височината (H) е в

сантиметри:

BSA = (W

0.425

0.725

) x 0,007184

Препоръчителната начална доза на Votubia за лечение на пациенти със СЕГА е 4,5 mg/m

По-висока начална доза от 7 mg/m

се препоръчва при пациенти на възраст от 1 до под 3 години

въз основа на фармакокинетични симулации (вж. точка 5.2). Таблетките Votubia с различно

количество на активното вещество могат да бъдат комбинирани, за да се постигне желаната

доза.

Нивата на еверолимус в цяла кръв трябва да се определят поне една 1 седмица след започване

на лечението. Дозата трябва да се титрира, за да се постигнат най-ниски нива от 5 до 15 ng/ml.

Дозата може да се повиши, за да се постигнат по-високи стойности на най-ниските плазмени

концентрации в рамките на прицелния интервал с оглед постигането на оптимална ефикасност,

имайки предвид индивидуалната поносимост.

Индивидуалната доза трябва да се титрира на стъпки, чрез повишаване на дозата с 2,5 mg, за да

се постигне съответната прицелна минимална плазмена концентрация с оптимален

терапевтичен ефект. Ефикасността, безопасността, съпътстващото лечение и настоящата

минимална плазмена концентрация трябва да се имат предвид при планиране на титрирането на

дозата. Индивидуалното титриране на дозата може да се базира на съотношението:

Нова доза на еверолимус = настояща доза x (прицелна концентрация / настояща

концентрация)

Например, настоящата доза на пациента въз основа на BSA е 2,5 mg с концентрация в

стационарно състояние 4 ng/ml. За да се постигне прицелна концентрация над долната граница

от 5 ng/ml, напр. 8 ng/ml, новата доза на еверолимус трябва да бъде 5 mg (повишаване с

2,5 mg на настоящата дневна доза). В случаите, в които актуализираната доза не се дели на

2,5 mg, тя трябва да се закръгли до следващата налична таблетка с по-голямо количество на

активното вещество.

Препоръките за дозиране при педиатрични пациенти със СЕГА съответстват на тези при

възрастната популация със СЕГА, с изключение на тези при пациенти на възраст от 1 до под

3 години и тези при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка “Чернодробно увреждане”

по-долу и точка 5.2).

Оценка на обема на СЕГА трябва да се направи приблизително 3 месеца след започване на

лечението с Votubia, с последващо коригиране на дозата с оглед повлияване на обема на СЕГА

в зависимост от плазмените нива и поносимостта.

След като веднъж се постигне стабилна доза, най-ниските концентрации трябва да се

проследяват в хода на лечението на всеки 3 до 6 месеца при пациентите с променяща BSA или

на всеки 6 до 12 месеца при пациентите с постоянна BSA.

Лечението трябва да продължи, докато се наблюдава клинична полза или до настъпване на

неприемлива токсичност.

В случай че се пропусне един прием, пациентът не трябва да приема допълнителна доза, а да

приеме обичайната следваща доза, както е предписано.

Коригиране на дозата, поради нежелани реакции

Овладяването на тежките нежелани реакции или реакциите на непоносимост, за които се

подозира, че са свързани с приема на лекарствения продукт, може да наложи намаляване на

дозата и/или временно прекъсване на лечението с Votubia. При нежелана реакция Степен 1 не е

необходимо коригиране на дозата. Ако е необходимо намаляване на дозата, препоръчителната

доза е с приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това. При намаляване на дозата под

тази на наличната с най-малко количество на активното вещество таблетка, може да се обмисли

приложение през ден.

Таблица 1 обобщава препоръките за намаляване на дозата при определени нежелани реакции

(вж. също точка 4.4)

Таблица 1 Препоръки за намаляване на дозата Votubia

Нежелана

реакция

Тежест

1

Коригиране на дозата Votubia

Неинфекциозен

пневмонит

Степен 2

Да се обмисли прекъсване на лечението до подобряване

на симптомите до Степен

Подновяване на Votubia в доза приблизително 50%

по-ниска от прилаганата преди това.

Спиране на лечението при липса на възстановяване в

рамките на 4 седмици.

Степен 3

Прекъсване на Votubia до подобрение на симптомите до

Степен ≤1.

Да се обмисли подновяване на Votubia в доза

приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това.

При възникване на токсичност от Степен 3, да се

обмисли спиране на лечението.

Степен 4

Спиране на Votubia.

Стоматит

Степен 2

Временно прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

Подновяване на лечението с Votubia в същата доза.

При повторна поява на стоматит от Степен 2,

прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

1. Подновяване на Votubia в доза

приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това

дневна доза.

Степен 3

Временно прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

Подновяване на Votubia в доза приблизително 50%

по-ниска от прилаганата преди това дневна доза.

Степен 4

Спиране на Votubia.

Друга

нехематологична

токсичност (без

метаболитни

нарушения)

Степен 2

Ако токсичността се понася, не е необходимо

коригиране на дозата.

Ако токсичността е непоносима, лечението временно се

прекъсва до възстановяване до Степен

1. Подновяване

на лечението с Votubia в същата доза.

При повторна поява на токсичност от Степен 2,

прекъсване на лечението с Votubia до възстановяване до

Степен

1. Подновяване на Votubia в доза

приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това

дневна доза.

Степен 3

Временно прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

Да се обмисли подновяване на Votubia в доза

приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това

дневна доза. При повторна поява на токсичност от

Степен 3, да се обмисли спиране на лечението.

Степен 4

Спиране на Votubia.

Метаболитни

нарушения (напр.

хипергликемия,

дислипидемия)

Степен 2

Не е необходимо коригиране на дозата.

Степен 3

Временно прекъсване на лечението.

Подновяване на Votubia в доза приблизително 50%

по-ниска от прилаганата преди това.

Степен 4

Спиране на Votubia.

Тромбоцитопения

Степен 2

(<75, ≥50x10

Временно прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

1 (≥75x10

/l). Подновяване на лечението с

Votubia в същата доза.

Степен 3 & 4

(<50x10

Временно прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

1 (≥75x10

/l). Подновяване на Votubia в доза

приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това

дневна доза

Неутропения

Степен 2

(≥1x10

Не е необходимо коригиране на дозата.

Степен 3

(<1, ≥0,5x10

Временно прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

2 (≥1x10

/l). Подновяване на лечението с

Votubia в същата доза.

Степен 4

(<0,5x10

Временно прекъсване на лечението до възстановяване до

Степен

2 (≥1x10

/l). Подновяване на Votubia в доза

приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това

дневна доза.

Фебрилна

неутропения

Степен 3

Временно прекъсване на лечението до възстановяване

до Степен

2 (≥1,25x10

/l) и липса на фебрилитет.

Подновяване на Votubia в доза приблизително 50%

по-ниска от прилаганата преди това дневна доза.

Степен 4

Спиране на Votubia.

Степенуване въз основа на Общите терминологични критерии за нежелани събития

(Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE) версия 3.0 на Националния

онкологичен институт (National Cancer Institute, NCI)

Терапевтичен лекарствен мониторинг

При пациентите, лекувани за СЕГА,

се изисква

терапевтичен лекарствен мониторинг на

плазмените нива на еверолимус с помощта на валидиран метод за изследване. Оценка на

плазмените нива трябва да се направи поне 1 седмица след приема на първоначалната доза,

след всяка промяна на дозата или лекарствената форма, след започване, или промяна на

едновременното приложение на CYP3A4 инхибитори (вж. точки 4.4 и 4.5) или след промяна в

чернодробния статус (по Child-Pugh) (вж. точка “Чернодробно увреждане” по-долу и точка 5.2).

Оценка на минималните плазмени нива трябва да се направи 2 до 4 седмици след започване,

или промяна на едновременното приложение на CYP3A4 индуктори (вж. точки 4.4 и 4.5), тъй

като трябва да се вземе под внимание времето за естественото разграждане на индуцираните

ензими.

При пациентите, лекувани за бъбречен ангиомиолипом, асоцииран с КТС, терапевтичният

лекарствен мониторинг на плазмените нива на еверолимус, с помощта на валидиран метод за

изследване, е

опция,

която трябва да се има предвид (вж. точка 5.1) след започване или

промяна в едновременното приложение на CYP3A4 индуктори или инхибитори (вж. точки 4.4 и

4.5), или след промяна в чернодробния статус (по Child-Pugh) (вж. точка “Чернодробно

увреждане” по-долу и точка 5.2).

Когато е възможно, оценката и лабораторните изследвания за терапевтичен лекарствен

мониторинг трябва да се провеждат в хода на цялото лечение.

Преминаване от една лекарствена форма на друга

Votubia се предлага в две лекарствени форми: таблетки и диспергиращи се таблетки.

Таблетките Votubia и диспергиращите се таблетки Votubia

не са

взаимнозаменяеми. Двете

лекарствени форми не трябва да се комбинират, за да се постигне желаната доза. През цялото

време трябва да се използва една и съща лекарствена форма, както е подходящо при

показанието за лечение.

При преминаване от едната лекарствена форма на другата, дозата трябва да се адаптира към

най-близките милиграми количество на активното вещество на новата лекарствена форма, а

най-ниската концентрация на еверолимус трябва да се оцени поне 1 седмица по-късно (вж.

“Терапевтичен лекарствен мониторинг” по-горе).

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Пациенти с бъбречен ангиомиолипом асоцииран с КТС:

лека степен на чернодробно увреждане (клас А по Child-Pugh): препоръчителната доза е

7,5 mg дневно.

умерена степен на чернодробно увреждане (клас В по Child-Pugh): препоръчителната

доза е 5 mg дневно.

тежка степен на чернодробно увреждане (клас С по Child-Pugh): употребата на Votubia се

препоръчва, само ако очакваните ползи превъзхождат риска. В такъв случай, дозата от

2,5 mg дневно не трябва да се превишава (вж. точки 4.4 и 5.2).

Необходимо е коригиране на дозата, ако чернодробният статус на пациента (Child-Pugh) се

промени по време на лечението.

Пациенти със СЕГА, асоциирани с КТС:

Пациенти на възраст <18 години:

Votubia не се препоръчва при пациенти на възраст <18 години със СЕГА и чернодробно

увреждане.

Пациенти на възраст ≥18 години:

лека степен на чернодробно увреждане (клас А по Child-Pugh): 75% от препоръчителната

начална доза, изчислена въз основа на телесната повърхност (закръглена до най-близката

по количество на активното вещество таблетка)

умерена степен на чернодробно увреждане (клас В по Child-Pugh): 50% от

препоръчителната начална доза, изчислена въз основа на телесната повърхност

(закръглена до най-близката по количество на активното вещество таблетка)

тежка степен на чернодробно увреждане (клас С по Child-Pugh): Votubia се препоръчва

само ако очакваната полза превишава риска. В този случай не трябва да се надвишава

25% от дозата, изчислена въз основа на телесната повърхност (закръглено към

най-близката по количество на активното вещество таблетка).

Най-ниската концентрация на еверолимус в цяла кръв трябва да се изследва поне 1 седмица

след започване на лечението или при промяна в чернодробния статус (по Child-Pugh).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Votubia при деца на възраст от 0 до 18 години с

ангиомиолипом на бъбрека, асоцииран с КТС, при липса на СЕГА, не са установени. Липсват

данни.

Безопасността, ефикасността и фармакокинетичният профил на Votubia при деца на възраст под

1 година с КТС, които имат СЕГА, не са установени. Липсват данни (вж. точки 5.1 и 5.2).

Резултатите от клиничните проучвания не показват влияние на Votubia върху растежа и

пубертетното развитие.

Начин на приложение

Votubia трябва да се приема перорално, веднъж дневно, по едно и също време, със или без

храна (вж. точка 5.2). Таблетките Votubia трябва да се поглъщат цели с чаша вода. Таблетките

не трябва да се дъвчат или чупят. При пациенти с КТС и СЕГА, които не могат да поглъщат

таблетки, таблетката(ите) Votubia може да се разтвори(ят) напълно в чаша, съдържаща

приблизително 30 ml вода, чрез внимателно разбъркване, докато таблетката(ите) се

разпадне(ат) изцяло (приблизително 7 минути), непосредствено преди да бъдат изпити. След

поглъщане на разтвора, ако има останали неразтворени части, те трябва да се разтворят наново

със същото количество вода и да се изпият (вж. точка 5.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към други рапамицинови производни или към

някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Неинфекциозен пневмонит

Неинфекциозният пневмонит е клас-специфичен ефект на рапамициновите производни,

включително еверолимус. Неинфекциозен пневмонит (включително интерстициална

белодробна болест) се описва много често при пациенти, приемащи еверолимус за лечение на

авансирал бъбречноклетъчен карцином (БКК) (вж. точка 4.8). Някои от случаите са били тежки,

а в редки случаи е бил наблюдаван и летален изход. Диагнозата неинфекциозен пневмонит

трябва да се има предвид при пациенти с неспецифични признаци и симптоми от страна на

дихателната система, като хипоксия, плеврален излив, кашлица или диспнея, при които

посредством подходящи изследвания, са били изключени други инфекциозни, неопластични

или немедицински причини. При диференциалната диагноза на неинфекциозен пневмонит

трябва да бъдат изключени някои опортюнистични инфекции, като например пневмония,

причинена от

Pneumocystis jirovecii

carinii

) (PJP, PCP) (вж. точка “Инфекции” по-долу).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да съобщават незабавно за появата на нови симптоми

или влошаване на симптомите от страна на дихателната система.

Пациентите, които развият рентгенологични промени, предполагащи наличие на

неинфекциозен пневмонит, и които имат малко или никакви симптоми, могат да продължат

лечението с Votubia без коригиране на дозата. Ако симптомите са умерено изразени, е

необходимо да се обмисли прекъсване на лечението, до повлияване на симптомите. Възможно е

да е показана употребата на кортикостероиди. Лечението с Votubia може да се възобнови при

дневна доза приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това доза.

В случаите, в които симптомите на неинфекциозен пневмонит са тежки, лечението с Votubia

трябва да се преустанови и ако се налага да бъдат прилагани кортикостероиди до отзвучаване

на клиничните симптоми. Лечението с Votubia може да се възобнови при дневна доза

приблизително 50% по-ниска от прилаганата преди това доза в зависимост от индивидуалните

клинични условия.

При пациентите, при които е необходима употребата на кортикостероиди за лечение на

неинфекциозен пневмонит, може да се обмисли провеждането на профилактика на пневмония,

причинена от

Pneumocystis jirovecii

carinii

) (PJP, PCP).

Инфекции

Еверолимус притежава имуносупресивни свойства и може да предразположи пациентите към

развитие на бактериални, гъбични, вирусни или протозойни инфекции, включително инфекции

с опортюнистични патогени (вж. точка 4.8). Има описани случаи на локализирани и системни

инфекции, включително пневмония, други бактериални инфекции, инвазивни гъбични

инфекции, като аспергилоза, кандидоза или пневмония, причинена от

Pneumocystis jirovecii

carinii

) (PJP, PCP) и вирусни инфекции, включително реактивиране на хепатит В вирусна

инфекция, при пациенти, приемащи еверолимус. Някои от инфекциите при възрастни и

педиатрични пациенти са били тежки (напр. водещи до сепсис [включително септичен шок],

дихателна или чернодробна недостатъчност), а понякога летални (вж. точка 4.8).

Лекарите и пациентите трябва да бъдат запознати с повишения риск от развитие на инфекции

при лечение с Votubia. Предшестващите инфекции трябва да бъдат лекувани по подходящ

начин и напълно ликвидирани преди започване на лечение с Votubia. По време на приема на

Votubia е необходима бдителност за появата на симптоми и признаци на инфекция, а ако се

диагностицира такава, бързо да се назначи подходящо лечение и да се обмисли необходимостта

от прекъсване или спиране на лечението с Votubia.

Ако се диагностицира инвазивна системна гъбична инфекция, лечението с Votubia трябва да се

спре незабавно и окончателно, а пациентът да се лекува с подходящо противогъбично лечение.

Има съобщения за случаи на пневмония, причинена от

Pneumocystis jirovecii

carinii

) (PJP,

PCP), някои от които с летален изход, при пациенти, приемащи еверолимус. PJP/PCP може да

бъде свързана със съпътстваща употреба на кортикостероиди или други имуносупресивни

средства. Трябва да се обмисли провеждането на профилактика на PJP/PCP, когато е

необходимо едновременно прилагане на кортикостероиди или други имуносупресивни

средства.

Реакции на свръхчувствителност

Реакции на свръхчувствителност, проявяващи се със симптоми на анафилаксия, диспнея,

зачервяване, болки в гърдите или ангиоедем (напр. оток на дихателните пътища или езика със

или без дихателни нарушения), и не само, са били наблюдавани при лечение с еверолимус (вж.

точка 4.3).

Едновременно приложение с инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE)

Пациентите, които по същото време приемат ACE инхибитор (напр. рамиприл), могат да бъдат

изложени на повишен риск от развитие на ангиоедем (напр. оток на дихателните пътища или

езика, със или без дихателни нарушения) (вж. точка 4.5).

Стоматит

Стоматитът, включващ разязвявания в устата и орален мукозит, е най-често съобщаваната

нежелана реакция при пациенти на лечение с Votubia (вж. точка 4.8). Стоматитът възниква

най-често в рамките на първите 8 седмици от лечението. Проучване с едно рамо при

постменопаузални пациенти с рак на гърдата, лекувани с Afinitor (еверолимус) плюс екземестан

показва, че кортикостероиден перорален разтвор без алкохол, прилаган като вода за уста през

първите 8 седмици от лечението, може да намали честотата и тежестта на стоматита (вж. точка

5.1). Следователно, лечението на стоматита може да включва профилактично (при възрастни)

и/или терапевтично приложение на локално лечение, като кортикостероиден перорален разтвор

без алкохол, прилаган като вода за уста. Продукти, съдържащи алкохол, водороден пероксид,

йодни производни или мащерка, трябва да се избягват, тъй като могат да доведат до влошаване

на състоянието. Препоръчва се проследяване за възникване на гъбични инфекции и лечението

им, особено при пациенти, лекувани със стероидни лекарствени продукти. Не трябва да се

прилагат противогъбични средства, ако не е диагностицирана гъбична инфекция (вж.

точка 4.5).

Хеморагия

Съобщават се сериозни случаи на хеморагия, някои от които с летален изход, при пациенти,

лекувани с еверолимус в хода на онкологично заболяване. Не се съобщава за сериозни случаи

на бъбречни хеморагии в хода на лечението на КТС.

Препоръчва се повишено внимание при пациентите, приемащи Votubia, особено при

съпътстваща употреба с активни вещества, за които се знае, че оказват влияние върху

функцията на тромбоцитите или могат да повишат риска от поява на кръвоизливи, както и при

пациентите с анамнеза за кървене. Медицинските специалисти и пациентите трябва да бъдат

бдителни за признаци и симптоми на кървене в хода на лечението, особено при съчетаване на

рискови фактори за възникване на кръвоизлив.

Бъбречна недостатъчност

Наблюдавани са случаи на бъбречна недостатъчност (включително остра бъбречна

недостатъчност), някои от които с летален изход, при пациенти на лечение с Votubia (вж.

точка 4.8). Бъбречната функция на пациентите трябва да бъде проследявана, особено когато

пациентите имат допълнителни рискови фактори, които могат допълнително да увредят

бъбречната функция.

Лабораторни изследвания и мониторинг

Бъбречна функция

Съобщава се за повишаване на серумния креатинин, обикновено слабо и протеинурия при

пациенти, лекувани с Votubia (вж. точка 4.8). Препоръчва се проследяване на бъбречната

функция, включително измерване на нивата на кръвна урея (BUN), наличието на белтък в

урината или серумен креатинин, преди започване на лечение с Votubia и периодично в хода на

лечението.

Кръвна захар

Съобщава се за случаи на хипергликемия при пациенти, лекувани с Votubia (вж. точка 4.8).

Препоръчва се проследяване на нивата на кръвната захар на гладно преди започване на лечение

с Votubia и периодично в хода на лечението. По-често проследяване се препоръчва, когато

Votubia се прилага едновременно с други лекарствени продукти, които могат да предизвикат

хипергликемия. По възможност трябва да се постигне оптимален гликемичен контрол при

пациентите преди започване на лечение с Votubia.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/229443/2018

EMEA/H/C/002311

Votubia (everolimus)

Общ преглед на Votubia и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Votubia и за какво се използва?

Votubia е лекарство, което се използва за лечение на следните видове доброкачествени

(неракови) тумори, причинени от генетичното заболяване туберозна склероза:

субепендимален гигантоклетъчен астроцитом (СЕГА), вид доброкачествен мозъчен тумор, при

възрастни и деца, чийто мозъчен тумор не може да се отстрани с хирургична интервенция;

бъбречен ангиомиолипом, доброкачествен тумор на бъбреците, при възрастни с риск от

настъпване на усложнения, при които обаче не се налага незабавна хирургична намеса.

Лекарството се използва и като допълващо лечение при пациенти на възраст 2 и повече години с

пристъпи (гърчове), свързани с туберозна склероза, които не са се повлияли от други лечения.

Votubia се използва при парциални пристъпи (пристъпи, които започват в една част на мозъка),

които е възможно да се разпространят и да засегнат целия мозък (вторична генерализация).

Votubia съдържа активното вещество еверолимус (everolimus).

Туберозната склероза е рядко заболяване и Votubia е определен като „лекарство сирак“

(лекарство, използвано при редки заболявания) на 4 август 2010 г.

Как се използва Votubia?

Лечението с Votubia трябва да се започне от лекар с опит в лечението на пациенти с туберозна

склероза и в наблюдението на нивата на лекарство в кръвта. Предлага се под формата на

таблетки (2,5, 5 и 10 mg) и диспергиращи се таблетки (1, 2, 3 и 5 mg) и се приема през устата

веднъж дневно по едно и също време всеки ден или само с храна, или само без храна.

При СЕГА и при употреба като допълващо лечение за пристъпи началната доза зависи от

телесната повърхност (изчислена въз основа на височината и теглото на пациента) и възрастта на

пациента, но лекарят ще коригира дозата въз основа на нивата на лекарството в кръвта на

пациента и в зависимост от това, как пациентът понася лекарството.

При пациенти с бъбречен ангиомиолипом препоръчителната доза е 10 mg веднъж дневно. Ако

настъпят тежки нежелани лекарствени реакции, може да се наложи лекарят да намали дозата или

временно да прекъсне лечението.

Votubia (everolimus)

EMA/229443/2018

Страница 2/

При пациенти с намалена бъбречна функция може да се наложи да се намалят началните дози

или да се избягва лечението в зависимост от тежестта на състоянието, както и от възрастта на

пациента и състоянието, което се лекува. При едновременна употреба с други лекарства,

например като допълващо лечение за пристъпи, дозата може да се повлияе от другите лекарства,

които се приемат.

За повече информация относно употребата на Votubia вижте листовката или се свържете с Вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Votubia?

Активното вещество във Votubia, еверолимус, е противотуморно лекарство, което действа чрез

блокиране на ензима, наречен „ензим, таргетен за рапамицин при бозайници“ (mTOR), който е с

повишена активност в туморните клетки при пациенти със СЕГА или бъбречен ангиомиолипом. В

организма еверолимус се свързва първо с протеина, наречен FKBP-12, който се намира в

клетките, и образува комплекс. След образуването си този комплекс блокира mTOR. Тъй като

mTOR участва в контролирането на клетъчното делене и растежа на кръвоносните съдове, Votubia

предотвратява деленето на туморните клетки и намалява кръвоснабдяването им. Смята се още, че

mTOR участва в пристъпите при пациенти с туберозна склероза, но не е напълно изяснено как

действа лекарството, за да ги предотврати.

Какви ползи от Votubia са установени в проучванията?

Установено е, че Votubia е ефективен за лечение на пациенти със СЕГА и бъбречен

ангиомиолипом, като намалява обема на туморите. Установено е също, че е ефективен за

намаляване на парциалните пристъпи, свързани с туберозна склероза.

СЕГА

При СЕГА, причинен от туберозна склероза, Votubia е проучен в две основни проучвания: първото

обхваща 28 възрастни и деца на възраст три и повече години. Основната мярка за ефективност се

основава на това, до каква степен намалява първичният мозъчен тумор на пациента след шест

месеца лечение: първичният мозъчен тумор намалява наполовина при приблизително 30 % от

пациентите и с около една трета при около 70 % от пациентите. Второто проучване обхваща 117

пациенти (включително 20 деца на възраст под 3 години) и сравнява Votubia с плацебо (сляпо

лечение). Основната мярка за ефективност е делът на пациентите, които се повлияват от

лечението и при които размерът на мозъчния тумор намалява най-малко наполовина след

шестмесечно лечение. Това се наблюдава при 35 % от пациентите (27 от 78 пациенти), лекувани

с Votubia, в сравнение с нито един от 39-те пациенти, които приемат плацебо.

Бъбречен ангиомиолипом

При бъбречен ангиомиолипом, причинен от туберозна склероза, Votubia е сравнен с плацебо в

едно проучване при 118 възрастни. Основната мярка за ефективност е делът на пациентите,

които се повлияват от лечението и при които размерът на бъбречния тумор намалява най-малко

наполовина, което се наблюдава при 42 % от пациентите (33 от 79), лекувани с Votubia, в

сравнение с нито един от 39-те пациенти, които приемат плацебо.

Votubia (everolimus)

EMA/229443/2018

Страница 3/

Парциални пристъпи

В едно основно проучване се установяват ползите от Votubia като допълващо лечение на

парциални пристъпи, свързани с туберозна склероза, при които не е постигнат задоволителен

контрол с други лечения. Проучването обхваща 366 възрастни и деца на възраст 2 и повече

години. С плацебо са сравнени два различни режима на дозиране на допълващото лечение с

Votubia (пригодени за постигане на по-ниски или по-високи нива в кръвта). Преди лечението

пациентите имат средно 16 до 17 пристъпа седмично, като за повлияване се счита намаляването

на пристъпите най-малко с 50 %. Такова повлияване се наблюдава при 28 % (33 от 117

пациенти) в групата с по-ниско ниво в кръвта и при 40 % (52 от 130 пациенти) в групата с по-

високо ниво в кръвта в сравнение с 15 % (18 от 119) от пациентите, приемащи плацебо. Като

цяло, при пациентите, които приемат Votubia, се наблюдава намаление съответно с 29 и 40 % на

броя на пристъпите по време на лечението в сравнение с 15 % при пациентите на плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Votubia?

Най-честите нежелани реакции при Votubia (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

акне, стоматит (възпаление на устната лигавица), инфекции на горните дихателни пътища

(настинки), назофарингит (възпаление на носа и гърлото), синузит (възпаление на синусите),

кашлица, пневмония (белодробна инфекция), инфекция на пикочните пътища, повишени нива на

холестерол в кръвта, нередовен менструален цикъл, аменорея (липса на менструация),

главоболие, диария, повръщане, обриви, умора, повишена температура и намален апетит. За

пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Votubia, вижте листовката.

Votubia не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

еверолимус, към подобни лекарства, например сиролимус и темсиролимус, или към някоя от

останалите съставки.

Защо Votubia е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата отбеляза, че е показано, че Votubia намалява размера на

мозъчните тумори при възрастни и деца с туберозна склероза и това се очаква да намали

признаците и симптомите на СЕГА, например пристъпи, хидроцефалия (натрупване на течност в

мозъка) и повишено налягане в мозъка. Въпреки че оперативната интервенция остава стандартно

лечение за това състояние, се очаква Votubia да бъде от полза за пациенти с тумор, който не

може да се оперира. Освен това при пациенти с бъбречен ангиомиолипом е установено, че

Votubia намалява размера на бъбречните тумори и е от полза като допълващо лечение за

парциални пристъпи, свързани с туберозна склероза, които не са се повлияли в задоволителна

степен от други лечения. Нежеланите реакции се считат за управляеми и като цяло са леки до

умерени. Поради това Агенцията заключи, че ползите от Votubia превишават рисковете и

препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Първоначално Votubia е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“, тъй

като се очакват допълнителни данни за лекарството, по-специално относно дългосрочните му

ефекти. Тъй като фирмата е предоставила необходимата допълнителна информация,

разрешението е променено от „условно“ на „безусловно“.

Votubia (everolimus)

EMA/229443/2018

Страница 4/

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Votubia?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Votubia, които да се

спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Votubia непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Votubia, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Votubia:

Votubia получава разрешение за употреба „под условие“, валидно в EС, на 2 септември 2011 г.

Разрешението става безусловно на 16 ноември 2015 г.

Допълнителна информация за Votubia можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Votubia прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Votubia може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Дата на последно актуализиране на текста: 04-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация