Voncento

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Коагуляционного фактора човек VIII, фактор Виллебранда човек

Предлага се от:

CSL Behring GmbH

АТС код:

B02BD06

INN (Международно Name):

human coagulation factor VIII / human von willebrand factor

Терапевтична група:

Blood coagulation factors, von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination, Antihemorrhagics

Терапевтична област:

Hemophilia A; von Willebrand Diseases

Терапевтични показания:

Болестта Виллебранда (VWD)профилактика и лечение на кръвоизливи и хирургически кръвоизливи при пациенти с VWD, когато Десмопрессин (DDAVP) е един за лечение са неефективни или противопоказани. Хемофилия в (вроден фактор VIII вида недостатъчност)профилактика и лечение на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-08-12

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VONCENTO 250 IU FVIII /600 IU VWF (5 ML РАЗТВОРИТЕЛ)
ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
VONCENTO 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (10 ML РАЗТВОРИТЕЛ)
ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
VONCENTO 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (5 ML РАЗТВОРИТЕЛ)
ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
VONCENTO 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF (10 ML РАЗТВОРИТЕЛ)
ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
човешки коагулационен фактор VІІІ (Human
coagulation factor VIII)
човешки фактор на von Willebrand (Human von Willebrand
factor)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Voncento 250 IU FVIII /600 IU VWF (5 ml разтворител)
прах и разтворител за
инжекционен/инфузионен разтвор
Voncento 500 IU FVIII /1200 IU VWF (10 ml разтворител)
прах и разтворител за
инжекционен/инфузионен разтвор
Voncento 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (5 ml разтворител)
прах и разтворител за
инжекционен/инфузионен разтвор
Voncento 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF (10 ml разтворител)
прах и разтворител за
инжекционен/инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Voncento 250 IU FVIII / 600 IU VWF прах и разтворител
за инжекционен/инфузионен разтвор
Един флакон прах съдържа номинално:
-
250 IU* човешки коагулационен фактор VІІІ
(human coagulation factor VIII)** (FVIII)
-
600 IU*** човешки фактор на von Willebrand (human von
Willebrand factor)** (VWF)
След разтваряне с предоставената вода
за инжекции от 5 ml, разтворът съдържа 50
IU/ml FVІІІ
и 120 IU/ml VWF.
Voncento 500 IU FVIII / 1200 IU VWF прах и разтворител
за инжекционен/инфузионен разтвор
Един флакон прах съдържа номинално:
-
500 IU* човешки коагулационен фактор VІІІ
(human coagulation factor VIII)** (FVIII)
-
1200 IU*** човешки фактор на von Willebrand (human von
Willebrand factor)** (VWF)
След разтваряне с предоставената вода
за инжекции от 10 ml, разтворът съдържа 50
IU/ml FVІІІ
и 120 IU/ml VWF.
Vonc
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-05-2022
Листовка Листовка чешки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-05-2022
Листовка Листовка датски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-05-2022
Листовка Листовка немски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-05-2022
Листовка Листовка естонски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-05-2022
Листовка Листовка гръцки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-05-2022
Листовка Листовка английски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-01-2018
Листовка Листовка френски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-05-2022
Листовка Листовка италиански 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-01-2018
Листовка Листовка латвийски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-01-2018
Листовка Листовка литовски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-05-2022
Листовка Листовка унгарски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-05-2022
Листовка Листовка малтийски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-01-2018
Листовка Листовка полски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-05-2022
Листовка Листовка португалски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-01-2018
Листовка Листовка румънски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-05-2022
Листовка Листовка словашки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-05-2022
Листовка Листовка словенски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-01-2018
Листовка Листовка фински 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-05-2022
Листовка Листовка шведски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-05-2022
Листовка Листовка норвежки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-05-2022
Листовка Листовка исландски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-05-2022
Листовка Листовка хърватски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-01-2018

Преглед на историята на документите