Ventavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

илопрост

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

B01AC11

INN (Международно Name):

iloprost

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с първична белодробна хипертония, класифицирано като функционален клас III на Нюйоркската сърдечна асоциация, за подобряване на капацитета и симптомите на упражняване.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-09-15

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VENTAVIS 10 МИКРОГРАМА/ML РАЗТВОР ЗА
НЕБУЛИЗАТОР
илопрост (iloprost)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ventavis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ventavis
3.
Как да използвате Ventavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ventavis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VENTAVIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VENTAVIS
Активното вещество във V
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ventavis 10 микрограма/ml разтвор за
небулизатор
Ventavis 20 микрограма/ml разтвор за
небулизатор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ventavis 10 микрограма/ml разтвор за
небулизатор
1 ml разтвор съдържа 10 микрограма
илопрост (като илопрост трометамол
(iloprost
trometamol)).
Всяка ампула от 1 ml разтвор съдържа 10
микрограма илопрост.
Всяка ампула от 2 ml разтвор съдържа 20
микрограма илопрост.
Ventavis 20 микрограма/ml разтвор за
небулизатор
1 ml разтвор съдържа 20 микрограма
илопрост (като илопрост трометамол
(iloprost
trometamol)).
Всяка ампула от 1 ml разтвор съдържа 20
микрограма илопрост.
Помощно вещество с известно действие
•
Ventavis 10 микрограма/ml:
Всеки ml съдържа 0,81 mg етанол 96 %
(еквивалентни на 0,75 mg етанол)
•
Ventavis 20 микрограма/ml:
Всеки ml съдържа 1,62 mg етанол 96 %
(еквивалентни на 1,50 mg етанол).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвор за небулизатор.
Ventavis 10 микрограма/ml разтвор за
небулизатор
Бистър, безцветен разтвор.
Ventavis 20 микрограма/ml разтвор за
небулизатор
Бистър, безцветен до бледожълтеникав
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2021
Листовка Листовка чешки 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2021
Листовка Листовка датски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2021
Листовка Листовка немски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2021
Листовка Листовка естонски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2021
Листовка Листовка гръцки 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2021
Листовка Листовка английски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-02-2014
Листовка Листовка френски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2021
Листовка Листовка италиански 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-02-2014
Листовка Листовка латвийски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-02-2014
Листовка Листовка литовски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2021
Листовка Листовка унгарски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2021
Листовка Листовка малтийски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-02-2014
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-02-2014
Листовка Листовка полски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2021
Листовка Листовка португалски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-02-2014
Листовка Листовка румънски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2021
Листовка Листовка словашки 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2021
Листовка Листовка словенски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-02-2014
Листовка Листовка фински 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2021
Листовка Листовка шведски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2021
Листовка Листовка норвежки 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2021
Листовка Листовка исландски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2021
Листовка Листовка хърватски 13-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-02-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите