Urorec

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силодозин

Предлага се от:

Recordati Ireland Ltd

АТС код:

G04CA04

INN (Международно Name):

silodosin

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Простатна хиперплазия

Терапевтични показания:

Лечението на признаците и симптомите на доброкачествена простатна хиперплазия (БПХ).

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-01-29

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
UROREC 8 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
UROREC 4 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
cилодозин (silodosin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Urorec и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Urorec
3.
Как да приемате Urorec
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Urorec
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА UROREC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА UROREC
Urorec принадлежи към група лекарства,
наречени алфа
1A
-адренорецепторни блоке
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Urorec 4 mg твърди капсули
Urorec 8 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Urorec 4 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 4 mg
силодозин (silodosin).
Urorec 8 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 8 mg
силодозин (silodosin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Urorec 4 mg твърди капсули
Жълта, непрозрачна, твърда желатинова
капсула, размер 3 (приблизително 15,9 х 5,8
mm).
Urorec 8 mg твърди капсули
Бяла, непрозрачна, твърда желатинова
капсула, размер 0 (приблизително 21,7 х 7,6
mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на признаците и симптомите на
бенигнена хиперплазия на простатата
(БХП) при
възрастни мъже.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една капсула
Urorec 8 mg дневно. За специални популации
пациенти
се препоръчва една капсула Urorec 4 mg
дневно (вж. по-долу).
_Старческа възраст _
Не се налага коригиране на дозата при
пациенти в старческа възраст (вж.
точка 5.2).
_Бъбречно увреждане _
Не се налага коригиране на дозата при
пациенти с леко бъбречно увреждане
(CL
CR
≥
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-04-2022
Листовка Листовка чешки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-04-2022
Листовка Листовка датски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-04-2022
Листовка Листовка немски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-04-2022
Листовка Листовка естонски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-04-2022
Листовка Листовка гръцки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-04-2022
Листовка Листовка английски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2014
Листовка Листовка френски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-04-2022
Листовка Листовка италиански 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2014
Листовка Листовка латвийски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2014
Листовка Листовка литовски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-04-2022
Листовка Листовка унгарски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-04-2022
Листовка Листовка малтийски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2014
Листовка Листовка полски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-04-2022
Листовка Листовка португалски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2014
Листовка Листовка румънски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-04-2022
Листовка Листовка словашки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-04-2022
Листовка Листовка словенски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2014
Листовка Листовка фински 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-04-2022
Листовка Листовка шведски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-04-2022
Листовка Листовка норвежки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-04-2022
Листовка Листовка исландски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-04-2022
Листовка Листовка хърватски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите