Uptravi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Selexipag

Предлага се от:

Janssen Cilag International NV

АТС код:

B01AC27

INN (Международно Name):

selexipag

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Uptravi е показан за дългосрочно лечение на пулмонална артериална хипертония (PAH) при възрастни пациенти с които функционален клас (ФК) II – III, или като комбинирана терапия при пациенти, които са недостатъчно контролирани с ендотелин рецепторен антагонист (ERA) и/или на Фосфодиестераза тип 5 (PDE-5) инхибитор, или като монотерапия при пациенти, които не са кандидати за тези терапии. Ефективността е демонстрирана в популацията уф включително идиопатическую и наследственную уф, уф, свързани с увреждания на съединителната тъкан и уф, свързани с отстраняване на прости вродени пороци на сърцето .

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-12

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
UPTRAVI 100 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 200 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 400 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 600 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 800 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 1 000 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 1 200 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 1 400 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
UPTRAVI 1 600 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
селексипаг (selexipag)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка
(вижте точка 4).
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Uptravi и за какво се
използва
2.
Ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Uptravi 100 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 200 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 400 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 600 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 800 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 1 000 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 1 200 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 1 400 микрограма филмирани таблетки
Uptravi 1 600 микрограма филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Uptravi 100 микрограма филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100
микрограма селексипаг (selexipag).
Uptravi 200 микрограма филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200
микрограма селексипаг (selexipag).
Uptravi 400 микрограма филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400
микрограма селексипаг (selexipag).
Uptravi 600 микрограма филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 600
микрограма селексипаг (selexipag).
Uptravi 800 микрограма филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 800
микрограма селексипаг (selexipag).
Uptravi 1 000 микрограма филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 000
микрограма селексипаг (selexipag).
Uptravi 1 200 микрограма филмирани таблетк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-05-2024
Листовка Листовка чешки 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-05-2024
Листовка Листовка датски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-05-2024
Листовка Листовка немски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-05-2024
Листовка Листовка естонски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-05-2024
Листовка Листовка гръцки 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-05-2024
Листовка Листовка английски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2017
Листовка Листовка френски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-05-2024
Листовка Листовка италиански 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2017
Листовка Листовка латвийски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2017
Листовка Листовка литовски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-05-2024
Листовка Листовка унгарски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-05-2024
Листовка Листовка малтийски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2017
Листовка Листовка полски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-05-2024
Листовка Листовка португалски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2017
Листовка Листовка румънски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-05-2024
Листовка Листовка словашки 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-05-2024
Листовка Листовка словенски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2017
Листовка Листовка фински 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-05-2024
Листовка Листовка шведски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-05-2024
Листовка Листовка норвежки 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-05-2024
Листовка Листовка исландски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-05-2024
Листовка Листовка хърватски 15-05-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-05-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите