Twynsta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

телмисартан, Эналаприл

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

C09DB04

INN (Международно Name):

telmisartan, amlodipine

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение эссенциальной хипертония при възрастни:добавка therapyTwynsta, се посочва в възрастни, чието кръвно налягане не се контролира адекватно амлодипином. Подмяна на therapyAdult на пациентите за получаване на телмисартан и Амлодипин от индивидуалните таблетки могат да се появят Twynsta таблетки, съдържащи еднакви дози компонент .

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-10-07

Листовка

                126
Б. ЛИСТОВКА
127
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TWYNSTA 40 MG/5 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан/амлодипин
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Twynsta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Twynsta
3.
Как да приемате Twynsta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Twynsta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TWYNSTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Twynsta таблетки съдържа две активни
вещества, наречени телмисартан и
амлодипин. Всяко
едно от тези вещества спом
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Twynsta 40 mg/5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (telmisartan) и 5 mg амплодипин
(amlodipine) (като
амлодипинов безилат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка таблетка съдържа 168,64 mg сорбитол
(E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Двуслойни таблетки в синьо и бяло, с
елипсовидна форма и дължина
приблизително 14 mm,
гравирани с продуктов код A1 и логото
на компанията върху белия слой.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни:
Допълваща терапия
Twynsta 40 mg/5 mg е показан при възрастни,
чието кръвно налягане не е адекватно
контролирано при лечение с амлодипин 5
mg, приложен самостоятелно.
Заместителна терапия
Възрастни
пациенти,
които
приемат
телмисартан
и
амлодипин
под
формата
на
отделни
таблетки, могат вместо това да приемат
таблетки Twynsta, съдържащи същите
компоненти със
същите дози.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза на този
лекарствен продукт е една таблетка
дневно.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-01-2022
Листовка Листовка чешки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-01-2022
Листовка Листовка датски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-01-2022
Листовка Листовка немски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-01-2022
Листовка Листовка естонски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-01-2022
Листовка Листовка гръцки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-01-2022
Листовка Листовка английски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2015
Листовка Листовка френски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-01-2022
Листовка Листовка италиански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2015
Листовка Листовка латвийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2015
Листовка Листовка литовски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-01-2022
Листовка Листовка унгарски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-01-2022
Листовка Листовка малтийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2015
Листовка Листовка полски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-01-2022
Листовка Листовка португалски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2015
Листовка Листовка румънски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-01-2022
Листовка Листовка словашки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-01-2022
Листовка Листовка словенски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2015
Листовка Листовка фински 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-01-2022
Листовка Листовка шведски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-01-2022
Листовка Листовка норвежки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2022
Листовка Листовка исландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2022
Листовка Листовка хърватски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите