Tovanor Breezhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бромид Glycopyrronium

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

R03BB06

INN (Международно Name):

glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Tovanor Breezhaler е показан като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-09-28

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TOVANOR BREEZHALER 44 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
гликопирониум (glycopyrronium)
(като гликопирониев бромид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tovanor Breezhaler и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Tovanor Breezhaler
3.
Как да използвате Tovanor Breezhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tovanor Breezhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOVANO
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tovanor Breezhaler 44 микрограма прах за
инхалация, твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 63 микрограма
гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide),
съответстващи на 50 микрограма
гликопирониум.
Всяка доставена доза (дозата, която се
отделя от накрайника на инхалатора)
съдържа
55 микрограма гликопирониев бромид,
съответстващи на 44 микрограма
гликопирониум.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка капсула съдържа 23,6 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
_ _
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
(прах за инхалация)
Прозрачни оранжеви капсули, съдържащи
бял прах, с кода на продукта “GPL50”,
отпечетан в
черно над, и логото на компанията (
), отпечатано в черно под черна черта.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tovanor Breezhaler е показан за поддържащо
бронходилататорно лечение, с цел
облекчаване на
симптомите при възрастни пациенти с
хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза е инхали
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-11-2021
Листовка Листовка чешки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-11-2021
Листовка Листовка датски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-11-2021
Листовка Листовка немски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-11-2021
Листовка Листовка естонски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-11-2021
Листовка Листовка гръцки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-11-2021
Листовка Листовка английски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-07-2018
Листовка Листовка френски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-11-2021
Листовка Листовка италиански 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-07-2018
Листовка Листовка латвийски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-07-2018
Листовка Листовка литовски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-11-2021
Листовка Листовка унгарски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-11-2021
Листовка Листовка малтийски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-07-2018
Листовка Листовка полски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-11-2021
Листовка Листовка португалски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-07-2018
Листовка Листовка румънски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-11-2021
Листовка Листовка словашки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-11-2021
Листовка Листовка словенски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-07-2018
Листовка Листовка фински 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-11-2021
Листовка Листовка шведски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-11-2021
Листовка Листовка норвежки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-11-2021
Листовка Листовка исландски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-11-2021
Листовка Листовка хърватски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите