Torvalipin 40 mg film - coated tablets blister

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

C10AA5

дозиране:

40 mg film - coated tablets blister

Каталог на резюме:

Torvalipin, 40 mg film - coated tablets blister x10, x20, x28, x30, x50, x98, x100; container x30, x100, x250, x500

Дата Оторизация:

2015-11-03

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите