Torvalipin 40 mg film - coated tablets blister

Country: Bulgaria

Bahasa: Bulgaria

Sumber: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download Risalah maklumat (PIL)
27-10-2016
Download Ciri produk (SPC)
27-10-2016

Boleh didapati daripada:

Actavis Group PTC ehf.

Kod ATC:

C10AA5

Dos:

40 mg film - coated tablets blister

Ringkasan produk:

Torvalipin, 40 mg film - coated tablets blister x10, x20, x28, x30, x50, x98, x100; container x30, x100, x250, x500

Tarikh kebenaran:

2015-11-03

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini