Torvalipin 40 mg film - coated tablets blister

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download 환자 정보 전단 (PIL)
27-10-2016
Download 제품 특성 요약 (SPC)
27-10-2016

제공처:

Actavis Group PTC ehf.

ATC 코드:

C10AA5

복용량:

40 mg film - coated tablets blister

제품 요약:

Torvalipin, 40 mg film - coated tablets blister x10, x20, x28, x30, x50, x98, x100; container x30, x100, x250, x500

승인 날짜:

2015-11-03

이 제품과 관련된 검색 알림