Torvalipin 40 mg film - coated tablets blister

Země: Bulharsko

Jazyk: bulharština

Zdroj: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Koupit nyní

Dostupné s:

Actavis Group PTC ehf.

ATC kód:

C10AA5

Dávkování:

40 mg film - coated tablets blister

Přehled produktů:

Torvalipin, 40 mg film - coated tablets blister x10, x20, x28, x30, x50, x98, x100; container x30, x100, x250, x500

Datum autorizace:

2015-11-03

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem