Tepadina

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

26-11-2020

Активна съставка:
тиотепа
Предлага се от:
ADIENNE S.r.l. S.U.
АТС код:
L01AC01
INN (Международно Name):
thiotepa
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Трансплантация на хематопоетични стволови клетки
Терапевтични показания:
В комбинация с други лекарства за химиотерапия лекарства:с или без общо облъчване (ОМТ), като лечение климатик, преди аллогенной или аутологичной трансплантацией хемопоетични клетки-предшественици (HPCT) в гематологических заболявания при възрастни и педиатрични пациенти;при высокодозной химиотерапия с HPCT подкрепа е подходящ за лечение на солидни тумори при възрастни и педиатрични пациенти. Предполага се, че Tepadina трябва да се извършва от опитни лекари лечение на косата трансплантация на хемопоетични стволови клетки за трансплантация .
Каталог на резюме:
Revision: 14
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001046
Дата Оторизация:
2010-03-15
EMEA код:
EMEA/H/C/001046

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

23-12-2014

Листовка Листовка - чешки

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

26-11-2020

Листовка Листовка - датски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

26-11-2020

Листовка Листовка - немски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

26-11-2020

Листовка Листовка - естонски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

23-12-2014

Листовка Листовка - гръцки

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

26-11-2020

Листовка Листовка - английски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

23-12-2014

Листовка Листовка - френски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

26-11-2020

Листовка Листовка - италиански

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

23-12-2014

Листовка Листовка - латвийски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

23-12-2014

Листовка Листовка - литовски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

23-12-2014

Листовка Листовка - унгарски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

23-12-2014

Листовка Листовка - малтийски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

23-12-2014

Листовка Листовка - нидерландски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

23-12-2014

Листовка Листовка - полски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

26-11-2020

Листовка Листовка - португалски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

23-12-2014

Листовка Листовка - румънски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

23-12-2014

Листовка Листовка - словашки

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

23-12-2014

Листовка Листовка - словенски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

23-12-2014

Листовка Листовка - фински

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

26-11-2020

Листовка Листовка - шведски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

26-11-2020

Листовка Листовка - норвежки

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

26-11-2020

Листовка Листовка - исландски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

26-11-2020

Листовка Листовка - хърватски

26-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

26-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

23-12-2014

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

TEPADINA 15

mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

тиотепа (thiotepa)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява TEPADINA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате TEPADINA

Как да използвате TEPADINA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате TEPADINA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява TEPADINA и за какво се използва

TEPADINA съдържа активното вещество тиотепа, което принадлежи към група лекарства,

наречени алкилиращи средства.

TEPADINA се използва за подготовка на пациенти за костномозъчна трансплантация. Той

действа, като разрушава костномозъчните клетки. Това позволява трансплантация на нови

костномозъчни клетки (хемопоетични прогениторни клетки), което на свой ред позволява на

тялото да произвежда здрави кръвни клетки.

TEPADINA може да се използва при възрастни, деца и юноши.

2.

Какво трябва да знаете,

преди да използвате TEPADINA

Не използвайте TEPADINA

ако сте алергични към тиотепа,

ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна,

ако кърмите,

ако получавате ваксина за жълта треска, ваксини с жив вирус или бактериални ваксини.

Предупреждения и предпазни мерки

Вие трябва да уведомите Вашия лекар ако имате:

чернодробни или бъбречни проблеми,

сърдечни или белодробни проблеми,

пристъпи/припадъци (епилепсия) или сте имали такива в миналото (ако сте лекувани с

фенитоин или фосфенитоин).

Тъй като TEPADINA унищожава клетките на костния мозък, които отговарят за

производството на кръвни клетки, ще се правят редовни кръвни тестове по време на лечение, за

да се проверява кръвната картина.

Ще Ви се дават антиинфекциозни средства с цел превенция и контрол на инфекции.

TEPADINA може да причини друг тип рак в бъдеще. Вашият лекар ще обсъди с Вас този риск.

Други лекарства и TEPADINA

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна,

преди да приемате TEPADINA. Вие не трябва да използвате TEPADINA по време на

бременност.

Както жени, така и мъже, използващи TEPADINA, трябва да използват ефективни методи за

контрацепция по време на лечение.

Не е известно дали този лекарствен продукт преминава в кърмата. Като предпазна мярка,

жените не трябва да кърмят по време на лечение с TEPADINA.

TEPADINA може да увреди фертилитета при мъжете и жените. Пациентите от мъжки пол

трябва да потърсят съвет за консервиране на своята семенна течност преди лечението да

започне и не трябва да стават бащи по време на лечението и до една година след

преустановяването му.

Шофиране и работа с машини

Възможно е определени нежелани реакции на тиотепа, като световъртеж, главоболие и

замъглено зрение, да повлияят способността Ви за шофиране и раабота с машини.

3.

Как да използвате TEPADINA

Вашият лекар ще изчисли дозата според телесната Ви площ или тегло и Вашето заболяване.

Как се прилага TEPADINA

TEPADINA се прилага от квалифициран медицински специалист като интравенозна инфузия

(вливане във вената) след разреждане на един флакон. Всяка инфузия е с продължителност 2-4

часа.

Честота на прилагане

Вие ще получавате инфузиите си на всеки 12 или 24 часа. Лечението може да е с

продължителност до 5 дни. Честотата на приложение и продължителността на лечението

зависи от Вашето заболяване.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, TEPADINA може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Най-сериозните нежелани реакции при лечение с TEPADINA или процедурата на

трансплантация могат да включват:

намаляване на нивата на циркулиращите кръвни клетки (предвиден ефект на лекарството,

за да Ви подготви за инфузията при трансплантация)

инфекция

чернодробни нарушения включително блокиране на чернодробната вена

атака на присадката срещу Вашето тяло (реакция на присадката срещу приемника)

респираторни усложнения

Вашият лекар ще следи редовно кръвните Ви показатели и чернодробни ензими, за да открие и

контролира тези събития.

Нежеланите реакции на TEPADINA могат да настъпят с определени честоти, които се

определят както следва:

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

повишена податливост на инфекции

общо възпалително състояние на тялото (сепсис)

намалени нива на белите кръвни клетки, тромбоцитите и червените кръвни клетки

(анемия)

атака на трансплантираните клетки срещу Вашето тяло (реакция на присадката срещу

приемника)

световъртеж, главоболие, замъглено зрение

неконтролирано треперене на тялото (конвулсия)

чувство на изтръпване, бодежи или вкочаненост (парестезия)

частична загуба на подвижност

сърдечен арест

гадене, повръщане, диария

възпаление на лигавицата на устата (мукозит)

раздразнен стомах, хранопровод, черва

възпаление на дебелото черво

анорексия, отслабнал апетит

високо съдържание на глюкоза в кръвта

кожен обрив, сърбеж, белене на кожата

нарушение на цвета на кожата (не го бъркайте с жълтеница – вижте по-долу)

зачервяване на кожата (еритем)

окапване на косата

болки в гърба и корема, болка

мускулни и ставни болки

анормална електрическа активност на сърцето (аритмия)

възпаление на белодробната тъкан

уголемен черен дроб

промени във функциите на органи

запушване на чернодробна вена (вено-оклузивна болест, ВОБ)

пожълтяване на кожата и очите (жълтеница)

увреждания на слуха

запушване на лимфни пътища

високо кръвно налягане

повишени нива на чернодробни, бъбречни и храносмилателни ензими

анормално съотношение на електролитите в кръвта

наддаване на тегло

треска, обща слабост, втрисане

кървене (хеморагия)

кървене от носа

генерализиран оток, дължащ се на задържане на течности (едем)

болка или възпаление на мястото на инжектиране

възпаление на очите (конюнктивит)

намален брой сперматозоиди

кървене от влагалището

липса на менструални цикли (аменорея)

загуба на паметта

забавяне на натрупването на тегло и израстването на височина

дисфункция на пикочния мехур

намалено производство на тестостерон

недостатъчно произвеждане на тиреоиден хормон

недостатъчна активност на хипофизната жлеза

състояние на объркване

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

тревожност, объркване

анормално изпъкване навън на една от артериите на мозъка (интракраниална аневризма)

повишено ниво на креатинин

алергични реакции

запушване на кръвоносен съд (емболизъм)

нарушения в сърдечната честота

сърдечна недостатъчност

сърдечносъдова недостатъчност

кислороден глад

събиране на течност в белите дробове (белодробен едем)

кървене в белия дроб

респираторен арест

кръв в урината (хематурия) и умерена бъбречна недостатъчност

възпаление на пикочния мехур

дискомфорт при уриниране и намаляване на количеството урина (дисурия и олигоурия)

повишаване на азотните компоненти в кръвния ток (повишаване на нивата на азота от

уреята в кръвта)

катаракта

чернодробна недостатъчност

церебрална хеморагия

кашлица

запек и нередовен стомах

запушване на червата

перфорация на стомаха

промени в мускулния тонус

сериозна липса на координация при мускулни движения

синини поради ниски нива на тромбоцити

менопаузални симптоми

рак (повторни първични злокачествени заболявания)

патологични промени при функционирането на мозъка

безплодие при мъжа и жената

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

възпаление и излющване на кожата (еритродермален псориазис)

делириум, нервност, халюцинации, възбуда

стомашно-чревна язва

възпаление на мускулната тъкан на сърцето (миокардит)

анормално състояние на сърцето (кардиомиопатия)

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

повишено кръвно налягане в артериите (кръвоносните съдове) на белите дробове

(белодробна артериална хипертония)

тежко увреждане на кожата (напр. тежки лезии, були и др.), потенциално включващо

цялата телесна повърхност, което може да бъде дори животозастрашаващо

увреждане на част от мозъка (т.нар. бяло вещество), което може дори да застраши живота

(левкоенцефалопатия).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате TEPADINA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте TEPADINA след срока на годност, отбелязан върху етикета на картонената

опаковка и флакона, след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2 °C-8 °C).

Да не се замразява.

След разтваряне продуктът е стабилен 8 часа, когато се съхранява при 2 °C -8 °C.

След разреждане продуктът е стабилен за 24 часа, когато се съхранява при 2 °C -8 °C и за 4

часа, когато се съхранява при 25°C. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се

използва незабавно.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа TEPADINA

Активното вещество е тиотепа. Един флакон съдържа 15 mg тиотепа. След разтваряне,

всеки ml съдържа 10 mg тиотепа (10 mg/ml).

TEPADINA не съдържа никакви други съставки.

Как изглежда TEPADINA и какво съдържа опаковката

TEPADINA е бял кристален прах, който се предлага под формата на стъклен флакон, съдържащ

15 mg тиотепа.

Всяка картонена опаковка съдържа 1 флакон.

Притежател на разрешението за употреба и производител

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19

20867 Caponago (MB) Италия

Tel: +39 02 40700445

adienne@adienne.com

За

допълнителна

информация

относно

това

лекарствo,

моля,

свържете

се

локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Accord Healthcare bv

Tél/Tel: +32 51 79 40 12

Lietuva

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

България

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Teл.: +48 22 577 28 00

Luxembourg/Luxemburg

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Česká republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Magyarország

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

Danmark

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Malta

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0) 208 901 3370

Deutschland

Accord Healthcare GmbH

Tel: +49 89 700 9951 0

Nederland

Accord Healthcare B.V.

Tel: +31 30 850 6014

Eesti

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

Norge

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Ελλάδα

Accord Healthcare Italia Srl

Τηλ: + 39 02 943 23 700

Österreich

Accord Healthcare GmbH

Tel: +43 (0)662 424899-0

España

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

Polska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

France

Accord Healthcare France SAS

Tel: +33 (0)320 401 770

Portugal

Accord Healthcare, Unipessoal Lda

Tel: +351 214 697 835

Hrvatska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

România

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ireland

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Slovenija

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ísland

Accord Healthcare AB

Sími: + 46 8 624 00 25

Slovenská republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Italia

Accord Healthcare Italia Srl

Tel: +39 02 943 23 700

Suomi/Finland

Accord Healthcare Oy

Puh/Tel: + 358 10 231 4180

Κύπρος

Accord Healthcare S.L.U.

Τηλ: + 34 93 301 00 64

Sverige

Accord Healthcare AB

Tel: + 46 8 624 00 25

Latvija

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

United Kingdom

Accord-UK Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ

TEPADINA 15 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Тиотепа

Прочетете това ръководството преди да приготвите и да приложите TEPADINA.

1.

ПРЕДСТАВЯНЕ

TEPADINA се предлага под формата на 15 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор.

TEPADINA трябва да се разтвори и разреди преди прилагане.

2.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ И РАБОТА

Общи положения

Трябва да се имат предвид процедурите за правилна работа и изхвърляне на противоракови

лекарствени продукти. Всички процедури по пренасяне изискват стриктно придържане към

асептични техники, за предпочитане използване на обезопасен ламинарен бокс с вертикален

поток.

Както и при другите цитотоксични съединения, необходимо е повишено внимание при работа и

приготвяне на разтворите TEPADINA, за да се избегне случаен контакт с кожата или

лигавиците. Могат да настъпят локални реакции, свързани със случайна експозиция на тиотепа.

Всъщност, при приготвяне на инфузионния разтвор се препоръчва употребата на ръкавици. Ако

разтвор тиотепа случайно попадне върху кожата, тя незабавно трябва да се измие със сапун и

вода. Ако тиотепа случайно попадне върху лигавици, те трябва да се промият обилно с вода.

Изчисляване на дозата на TEPADINA

TEPADINA се прилага в различни дози, в комбинация с други химиотерапевтични лекарствени

продукти при пациенти преди конвенционална трансплантация на хемопоетични прогениторни

клетки (НРСТ) за хематологични заболявания или солидни тумори.

Дозировката на TEPADINA се съобщава при възрастни и педиатрични пациенти, според вида

HPCT (автоложна или алогенна) и заболяването.

Дозировка при възрастни

АВТОЛОЖНА HPCT

Хематологични заболявания

Препоръчителната доза при хематологични заболявания варира от 125 mg/m

/ден

(3,38 mg/kg/ден) до 300 mg/m

/ден (8,10 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 2

до 4 последователни дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 900 mg/m

(24,32 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ЛИМФОМ

Препоръчителната доза варира от 125 mg/m

/ден (3,38 mg/kg/ден) до 300 mg/m

/ден

(8,10 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 2 до 4 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 900 mg/m

(24,32 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

ЛИМФОМ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА (ЦНС)

Препоръчителната доза е 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана 2

последователни дни преди автоложна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 370 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ

Препоръчителната доза варира от 150 mg/m

/ден (4,05 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана за 3 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 750 mg/m

(20,27 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

Солидни тумори

Препоръчителната доза при солидни тумори варира от 120 mg/m

/ден (3,24 mg/kg/ден) до

250 mg/m

/ден (6,76 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 2 до 5

последователни дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 800 mg/m

(21,62 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

РАК НА ГЪРДАТА

Препоръчителната доза варира от 120 mg/m

/ден (3,24 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 3 до 5 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 800 mg/m

(21,62 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

ТУМОРИ В ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Препоръчителната доза варира от 125 mg/m

/ден (3,38 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 3 до 4

последователни дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 750 mg/m

(20,27 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ

Препоръчителната доза е 250 mg/m

/ден (6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана

2 последователни дни преди автоложна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 500 mg/m

(13,51 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТУМОРИ В ЕМБРИОНАЛНИ КЛЕТКИ

Препоръчителната доза варира от 150 mg/m

/ден (4,05 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана за 3 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 750 mg/m

(20,27 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

АЛОГЕННА НРСТ

Хематологични заболявания

Препоръчителната доза при хематологични заболявания от 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) до

481 mg/m

/ден (13 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 1 до 3

последователни дни преди алогенна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 555 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ЛИМФОМ

Препоръчителната доза при лимфом е 370 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии

дневно преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от

370 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ

Препоръчителната доза е 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) като една инфузия дневно преди

автоложна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от 185 mg/m

(5 mg/kg),

по време на цялото подготвително лечение.

ЛЕВКЕМИЯ

Препоръчителната доза варира от 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) до 481 mg/m

/ден

(13 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 1 до 2 последователни

дни преди алогенна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични

лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 555 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТАЛАСЕМИЯ

Препоръчителната доза е 370 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии дневно,

прилагана преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от

370 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

Дозировка при педиатрични пациенти

АВТОЛОЖНА HPCT

Солидни тумори

Препоръчителната доза при солидни тумори варира от 150 mg/m

/ден (6 mg/kg/ден) до

350 mg/m

/ден (14 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 2 до 3 последователни

дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични

лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 1050 mg/m

(42 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТУМОРИ В ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Препоръчителната доза варира от 250 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден) до 350 mg/m

/ден

(14 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана за 3 последователни дни преди автоложна

HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени продукти, без

превишаване на максималната кумулативна доза от 1050 mg/m

(42 mg/kg), по време на цялото

подготвително лечение.

АЛОГЕННА НРСТ

Хематологични заболявания

Препоръчителната доза при хематологични заболявания от 125 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) до

250 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 1 до 3

последователни дни преди алогенна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 375 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ЛЕВКЕМИЯ

Препоръчителната доза е 250 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии дневно,

прилагана преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от

250 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТАЛАСЕМИЯ

Препоръчителната доза варира от 200 mg/m

/ден (8 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии дневно, прилагана преди алогенна HPCT, без

превишаване на максималната кумулативна доза от 250 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото

подготвително лечение.

РЕФРАКТЕРНА ЦИТОПЕНИЯ

Препоръчителната доза е 125 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана 3

последователни дни преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 375 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

TEPADINA 15 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон с прах съдържа 15 mg тиотепа (thiotepa)

.

След смесване с 1,5 ml вода за инжекции, всеки ml разтвор съдържа 10 mg тиотепа (10 mg/ml).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял кристален прах.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

TEPADINA е показан в комбинация с други лекарствени продукти за химиотерапия:

със или без цялостно облъчване на тялото (TBI), като подготвително лечение преди

алогенна или автоложна трансплантация на хемопоетични прогениторни клетки

(HPCT) при хематологични заболявания при възрастни или педиатрични пациенти;

когато е подходяща химиотерапия с висока доза заедно с прилагане на HPCT при

солидни тумори при възрастни и педиатрични пациенти.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Прилагането на TEPADINA трябва да се следи от лекар, който има опит в подготвително

лечение преди трансплантация на хемопоетични прогениторни клетки.

Дозировка

TEPADINA се прилага в различни дози, в комбинация с други химиотерапевтични лекарствени

продукти при пациенти с хематологични заболявания или солидни тумори преди HPCT.

Дозировката на TEPADINA e представена при възрастни и педиатрични пациенти, според вида

HPCT (автоложна или алогенна) и заболяването.

Възрастни пациенти

АВТОЛОЖНА HPCT

Хематологични заболявания

Препоръчителната доза при хематологични заболявания варира от 125 mg/m

/ден

(3,38 mg/kg/ден) до 300 mg/m

/ден (8,10 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 2

до 4 последователни дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 900 mg/m

(24,32 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ЛИМФОМ

Препоръчителната доза варира от 125 mg/m

/ден (3,38 mg/kg/ден) до 300 mg/m

/ден

(8,10 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 2 до 4 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 900 mg/m

(24,32 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

ЛИМФОМ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА (ЦНС)

Препоръчителната доза е 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана 2

последователни дни преди автоложна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 370 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ

Препоръчителната доза варира от 150 mg/m

/ден (4,05 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана за 3 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 750 mg/m

(20,27 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

Солидни тумори

Препоръчителната доза при солидни тумори варира от 120 mg/m

/ден (3,24 mg/kg/ден) до

250 mg/m

/ден (6,76 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 2 до 5

последователни дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 800 mg/m

(21,62 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

РАК НА ГЪРДАТА

Препоръчителната доза варира от 120 mg/m

/ден (3,24 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 3 до 5 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 800 mg/m

(21,62 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

ТУМОРИ В ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Препоръчителната доза варира от 125 mg/m

/ден (3,38 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 3 до 4

последователни дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 750 mg/m

(20,27 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ

Препоръчителната доза е 250 mg/m

/ден (6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана

2 последователни дни преди автоложна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 500 mg/m

(13,51 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТУМОРИ В ЕМБРИОНАЛНИ КЛЕТКИ

Препоръчителната доза варира от 150 mg/m

/ден (4,05 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(6,76 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана за 3 последователни дни преди

автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени

продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 750 mg/m

(20,27 mg/kg), по

време на цялото подготвително лечение.

АЛОГЕННА НРСТ

Хематологични заболявания

Препоръчителната доза при хематологични заболявания от 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) до

481 mg/m

/ден (13 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 1 до 3

последователни дни преди алогенна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 555 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ЛИМФОМ

Препоръчителната доза при лимфом е 370 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии

дневно преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от

370 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ

Препоръчителната доза е 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) като една инфузия дневно преди

автоложна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от 185 mg/m

(5 mg/kg),

по време на цялото подготвително лечение.

ЛЕВКЕМИЯ

Препоръчителната доза варира от 185 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) до 481 mg/m

/ден

(13 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 1 до 2 последователни

дни преди алогенна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични

лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 555 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТАЛАСЕМИЯ

Препоръчителната доза е 370 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии дневно,

прилагана преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от

370 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

Педиатрична популация

АВТОЛОЖНА HPCT

Солидни тумори

Препоръчителната доза при солидни тумори варира от 150 mg/m

/ден (6 mg/kg/ден) до

350 mg/m

/ден (14 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана от 2 до 3 последователни

дни преди автоложна HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични

лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна доза от 1050 mg/m

(42 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТУМОРИ В ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Препоръчителната доза варира от 250 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден) до 350 mg/m

/ден

(14 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана за 3 последователни дни преди автоложна

HPCT, в зависимост от комбинацията с други химиотерапевтични лекарствени продукти, без

превишаване на максималната кумулативна доза от 1050 mg/m

(42 mg/kg), по време на цялото

подготвително лечение.

АЛОГЕННА НРСТ

Хематологични заболявания

Препоръчителната доза при хематологични заболявания от 125 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) до

250 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на една или две инфузии дневно, прилагана от 1 до 3

последователни дни преди алогенна HPCT, в зависимост от комбинацията с други

химиотерапевтични лекарствени продукти, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 375 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ЛЕВКЕМИЯ

Препоръчителната доза е 250 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии дневно,

прилагана преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от

250 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ТАЛАСЕМИЯ

Препоръчителната доза варира от 200 mg/m

/ден (8 mg/kg/ден) до 250 mg/m

/ден

(10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии дневно, прилагана преди алогенна HPCT, без

превишаване на максималната кумулативна доза от 250 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото

подготвително лечение.

РЕФРАКТЕРНА ЦИТОПЕНИЯ

Препоръчителната доза е 125 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана 3

последователни дни преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 375 mg/m

(15 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Препоръчителната доза е 125 mg/m

/ден (5 mg/kg/ден) като една инфузия дневно, прилагана 2

последователни дни преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна

доза от 250 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

СЪРПОВИДНО-КЛЕТЪЧНА АНЕМИЯ

Препоръчителната доза е 250 mg/m

/ден (10 mg/kg/ден), разделена на две инфузии дневно,

прилагана преди алогенна HPCT, без превишаване на максималната кумулативна доза от

250 mg/m

(10 mg/kg), по време на цялото подготвително лечение.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Не са извършвани проучвания при пациенти с бъбречно увреждане. Тъй като тиотепа и

неговите метаболити се екскретират в малка степен с урината, не се препоръчва коригиране на

дозата при пациенти с лека или умерена бъбречна недостатъчност. Въпреки това се препоръчва

да се внимава (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Тиотепа не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане. Тъй като тиотепа се

метаболизира главно чрез черния дроб, трябва да се внимава, когато тиотепа се използва при

пациенти със съществуващо увреждане на чернодробната функция, особено при онези с тежко

чернодробно увреждане Не се препоръчва коригиране на дозата при преходни промени на

чернодробните показатели (вж. точка 4.4).

Старческа възраст

Прилагането на тиотепа не е специално изследвано при пациенти в старческа възраст. Въпреки

това, в клиничните проучвания, една част от пациентите над 65-годишна възраст получават същата

кумулативна доза като другите пациенти. Не се счита за необходимо коригиране на дозата.

Начин на приложение

TEPADINA трябва да се прилага от квалифициран медицински специалист като 2-4-часова

интравенозна инфузия чрез централен венозен катетър.

Един флакон на TEPADINA трябва да се разтвори с 1,5 ml стерилна вода за инжекции. Общият

обем на разтворените за приложение флакони, преди прилагане трябва да се разреди

допълнително с 500 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), (1 000 ml, ако

дозата е по-голяма от 500 mg). При деца, ако дозата е по-малка от 250 mg, може да бъде

използван съответният обем на инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0.9%), за

достигане крайна концентрация на TEPADINA между 0,5 и1 mg/ml. За указания относно

разтварянето и последващото разреждане преди приложение, вижте точка 6.6

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със ъс или приложение на

лекарствения продукт

Могат да настъпят локални реакции, свързани със случайна експозиция на тиотепа. Затова при

приготвяне на инфузионния разтвор се препоръчва употребата на ръкавици. Ако разтвор

тиотепа случайно попадне върху кожата, тя незабавно трябва да се измие със сапун и вода. Ако

тиотепа случайно попадне върху лигавици, те трябва да се промият обилно с вода (вж. точка

6.6).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество.

Бременност и кърмене (вж. точка 4.6).

Едновременно прилагане с ваксина срещу жълта треска и ваксини с живи вируси и бактерии

(вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Последствието от лечението с тиотепа в препоръчителните доза и схема е тежка

миелосупресия, наблюдавана при всички пациенти. Може да се развие тежка

гранулоцитопения, тромбоцитопения, анемия или комбинация от тях. По време на лечението

трябва често да се проверява пълната кръвна картина, включително диференциално броене на

белите кръвни клетки и тромбоцитите, докато се постигне възстановяване. Поддържането на

тромбоцитите и червените кръвни клетки, както и използването на растежни фактори като

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF), трябва да се прилага по медицинско

показание. Препоръчва се всекидневно проследяване на броя на белите кръвни клетки и

тромбоцитите по време на терапията с тиотепа и след трансплантацията за поне 30 дни.

Трябва да се има предвид профилактичната или емпиричната употреба на антиинфекциозни

продукти (антибактериални, антимикотици, противовирусни) за превенция и контрол на

инфекции по време на периода на неутропения.

Тиотепа не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане. Тъй като тиотепа се

метаболизира главно чрез черния дроб, трябва да се внимава, когато тиотепа се използва при

пациенти със съществуващо увреждане на чернодробната функция, особено при тези с тежко

чернодробно увреждане. Препоръчва се серумната трансаминаза, алкална фосфатаза и

билирубин да се следят редовно, при лечение на такива пациенти след трансплантацията, за

ранно откриване на хепатотоксичност.

Пациенти, които са се подлагали на лъчетерапия, повече от или за три цикъла химиотерапия

или предишна трансплантация на прогениторни клетки, могат да са изложени на повишен риск

от чернодробно венооклузивно заболяване (вж. точка 4.8).

Трябва да се внимава с пациенти с анамнеза за сърдечни заболявания, а сърдечната функция

трябва да се наблюдава редовно при пациенти, приемащи тиотепа.

Трябва да се внимава при пациенти с анамнеза за бъбречни заболявания и да се предвиди

периодично наблюдение на бъбречната функция, по време на терапия с тиотепа.

Тиотепа може да предизвика белодробна токсичност, която може да се добави към ефектите от

други цитотоксични агенти (бусулфан, флударабин и циклофосфамид) (вж. точка 4.8).

Предишно мозъчно или черепно-мозъчно облъчване може да допринесе за тежки токсични

реакции (например енцефалопатия).

Повишеният риск от вторичнo злокачесвено заболяване при тиотепа, известен карциноген при

хората, трябва да се обясни на пациента.

Не се препоръчва едновременното прилагане с живи атенюирани ваксини (с изключение на

ваксини за жълта треска), фенитоин и фосфенитоин (вж. точка 4.5).

Тиотепа не трябва да се прилага едновременно с циклофосфамид, когато двата лекарствени

продукта са налични в едно и също подготвително лечение. TEPADINA трябва да се прилага

след завършване на инфузия с циклофосфамид (вж. точка 4.5).

При едновременно прилагане на тиотепа и инхибитори на CYP2B6 или CYP3A4, пациентите

трябва да бъдат внимателно проследявани клинично (вж. точка 4.5).

Както повечето алкилиращи средства, тиотепа може да увреди фертилитета при мъжете и

жените. Пациентите от мъжки пол трябва да потърсят съвет за криоконсервиране на своята

семенна течност преди лечението да започне и не трябва да стават бащи по време на лечението

и до една година след преустановяването му (вж. точка 4.6).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Специфични взаимодействия с тиотепа

Ваксини с живи вируси и бактерии не трябва да се прилагат на пациент, приемащ

имуносупресивно химиотерапевтично средство, и трябва да изминат поне три месеца след

прекратяването на терапията и ваксинацията.

Тиотепа очевидно се метаболизира от CYP2B6 и CYP3A4. Едновременното прилагане с

инхибитори на CYP2B6 (например клопидогрел и тиклодипин) или CYP3A4 (например азолни

антимикотици, макролиди като еритромицин, кларитромицин, телитромицин и протеазни

инхибитори) може да повиши плазмените концентрации на тиотепа и потенциално да намали

концентрациите на активния метаболит TEPA. Едновременното прилагане на индуктори на

цитохром Р450 (като рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал) може да увеличи метаболизма

на тиотепа, което води до повишени плазмени концентрации на активния метаболит. Затова

при едновременно прилагане на тиотепа и тези лекарствени продукти, пациентите трябва

внимателно да бъдат наблюдавани в клинични условия.

Тиотепа е слаб инхибитор на CYP2B6 и затова може потенциално да повиши плазмените

концентрации на веществата, метаболизирани от CYP2B6, като ифосфамид, тамоксифен,

бупропион, ефавиренц и циклофосфамид. CYP2B6 катализира метаболитното превръщане на

циклофосфамид до неговата активна форма 4-хидроксициклофосфамид (4-OHCP) и

едновременното прилагане на тиотепа може да доведе до намалени концентрации на активния

4-OHCP. Затова при едновременно прилагане на тиотепа и тези лекарствени продукти трябва да

се извършва наблюдение в клинични условия.

Противопоказания при едновременно прилагане

Ваксина за жълта треска: риск от генерализирано заболяване с летален изход, предизвикано от

ваксината.

В общи линии, ваксини с живи вируси и бактерии не трябва да се прилагат на пациент,

приемащ имуносупресивно химиотерапевтично средство, и трябва да изминат поне три месеца

след прекратяването на терапията и ваксинацията.

Не се препоръчва едновременно прилагане

Живи атенюирани ваксини (с изключение на ваксина за жълта треска): Риск от системни,

вероятно с летален изход заболявания. Рискът се увеличава при пациенти, които вече са

имуносупресирани от основното заболяване.

Вместо това трябва да се използва ваксина с инактивирани вируси, когато е възможно

(полиомиелит).

Фенитоин: Риск от екзацербация на конвулсиите в резултат на намаляване на резорбцията в

храносмилателния тракт на фенитоин, причинено от цитотоксичен агент, поради повишен

чернодробен метаболизъм на фенитоин.

Едновременно прилагане, което трябва да се има предвид

Циклоспорин, такролимус: Прекомерна имуносупресия с риск от лимфопролиферация.

Алкилиращите химиотерапевтични агенти, включително тиотепа, инхибират плазмената

псевдохолинестераза с 35% до 70%. Действието на сукцинилхолин може да се удължи с 5 до 15

минути.

Тиотепа не трябва да се прилага едновременно с циклофосфамид, когато двата лекарствени

продукта са налични в едно и също подготвително лечение. TEPADINA трябва да се прилага

след завършване на инфузия с циклофосфамид.

Едновременното прилагане на тиотепа и други миелосупресивни или миелотоксични агенти

(т.е. циклофосфамид, мелфалан, бусулфан, флударабин, треосулфан) може да предизвика

потенциален риск от хематологични нежелани реакции поради припокриващите се профили на

токсичност на тези лекарствени продукти.

Взаимодействие, общо за всички цитотоксични средства

В случай на злокачествено заболяване често се прилага антикоагулантно лечение поради

повишаването на риска от тромбоза. Високата интра-индивидуална вариабилност на

коагулационния статус при злокачествено заболяване и потенциалното взаимодействие между

перорални антикоагуланти и противоракова химиотерапия изискват, ако е решено пациентът да се

лекува с перорални антикоагуланти, повишаване на честотата на проследяване на INR

(Международно съотношението на нормализиране).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечение и да си направят тест за бременност преди начало на лечението.

Бременност

Няма данни за употребата на тиотепа по време на бременност. В предклиничните проучвания

тиотепа, както повечето алкилиращи средства, показва, че предизвиква ембриофетален

леталитет и тератогенност (вж. точка 5.3). Поради това, тиотепа е противопоказен по време на

бременност.

Кърмене

Не е известно дали тиотепа се екскретира в кърмата. Поради фармакологичните си свойства и

потенциалната токсичност за новородените/кърмачетата, кърменето е противопоказно по време

на лечение с тиотепа.

Фертилитет

Както повечето алкилиращи средства, тиотепа може да увреди фертилитета при мъжете и

жените.

Пациентите от мъжки пол трябва да потърсят съвет за криоконсервиране на своята семенна

течност преди лечението да започне и не трябва да стават бащи по време на лечението и до

една година след преустановяването му (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

TEPADINA повлиява в значителна степен способността за шофиране и работа с машини.

Възможно е определени нежелани събития на тиотепа, като световъртеж, главоболие и

замъглено зрение, да повлияят на тези функции.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Безопасността на тиотепа е изследвана чрез преглеждане на нежеланите събития, съобщени в

публикуваните данни от клинични изпитвания. В тези проучвания общо 6 588 възрастни

пациенти и 902 педиатрични пациенти получават тиотепа за подготвително лечение преди

трансплантация на хемопоетични прогениторни клетки.

Сериозните токсични реакции, засягащи хематологичната, чернодробната и белодробната

система, се считат за очаквани последствия на подготвителния режим и трансплантационния

процес. Те включват инфекция и реакция на присадката срещу приемника (GVHD), които,

въпреки че не са директно свързани, са основните причини за заболеваемост и смъртност,

особено при алогенна НРСТ.

Най-често съобщаваните нежелани реакции при различните подготвителни лечения,

включващи тиотепа, са: инфекции, цитопения, остра и хронична форма на GvHD, стомашно-

чревни нарушения, хеморагичен цистит, възпаление на лигавиците.

Левкоенцефалопатия

След лечение с тиотепа се наблюдават случаи на левкоенцефалопатия при възрастни и

педиатрични пациенти с множество предишни химиотерапии, включително метотрексат и

лъчева терапия. Някои случаи завършват с летален изход.

Списък на нежеланите реакции в таблица

Възрастни пациенти

Нежеланите реакции, за които се счита, че може би са свързани с подготвително лечение,

включващо тиотепа, съобщени при възрастни пациенти като повече от отделен случай, са

изброени по-долу по системо-органни класове и честота. При всяко групиране в зависимост от

честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на

тяхната сериозност. Честотите са определени като: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10),

нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000) много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системо-органни

класове

Много чести

Чести

Нечести

С неизвестна

честота

Инфекции и

инфестации

Увеличена

податливост на

инфекции

Сепсис

Синдром на

токсичен шок

Неоплазми –

доброкачествени

, злокачествени и

неопределени

(вкл. кисти и

полипи)

Вторичнo

злокачесвено

заболяване,

свързано с

лечението

Нарушения на

кръвта и

лимфната

система

Левкопения

Тромбоцитопени

Фебрилна

неутропения

Анемия

Панцитопения

Гранулоцитопен

ия

Нарушения на

имунната

система

Остра реакция на

присадката

срещу

приемника

Хронична

реакция на

присадката

срещу

приемника

Свръхчувствител

ност

Нарушения на

ендокринната

система

Хипопитуитариз

ъм

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Хипергликемия с

намален апетит

Психични

нарушения

Състояние на

обърканост

Промени в

психичното

състояние

Тревожност

Делириум

Нервност

Халюцинации

Възбуда

Нарушения на

нервната система

Световъртеж

Главоболие

Замъглено

зрение

Енцефалопатия

Конвулсии

Парестезия

Интракраниална

аневризма

Екстрапирамидн

и нарушения

Когнитивни

нарушения

Церебрална

хеморагия

Левкоенцефало-

патия

Нарушения на

очите

Конюнктивит

Катаракта

Нарушения на

ухото и

лабиринта

Увреждания на

слуха

Ототоксичност

Шум в ушите

Сърдечни

нарушения

Аритмия

Тахикардия

Сърдечна

недостатъчност

Кардиомиопатия

Миокардит

Съдови

нарушения

Лимфоедем

Хипертония

Хеморагичен

емболизъм

Респираторни,

гръдни и

медиастинални

нарушения

Идиопатичен

пневмоничен

синдром

Епистаксис

Белодробен едем

Кашлица

Пневмония

Хипоксия

Стомашно-

чревни

нарушения

Гадене

Стоматит

Езофагит

Повръщане

Диария

Диспепсия

Коремна болка

Ентерит

Колит

Запек

Стомашно-

чревна

перфорация

Илеус

Стомашно-

чревна язва

Хепатобилиарни

нарушения

Венооклузивно

чернодробно

заболяване

Хепатомегалия

Жълтеница

Нарушения на

кожата и

подкожната

тъкан

Обрив

Сърбеж

Алопеция

Еритем

Нарушение на

пигментацията

Еритродермален

псориазис

Тежки токсични

кожни реакции,

включително

случаи на

синдром на

Stevens-Johnson

и токсична

епидермална

некролиза

Нарушения на

мускулно-

скелетната

система и

съединителната

тъкан

Болки в гърба

Миалгия

Артралгия

Нарушения на

бъбреците и

пикочните

пътища

Хеморагичен

цистит

Дизурия

Олигурия

Бъбречна

недостатъчност

Цистит

Хематурия

Нарушения на

възпроизводител

ната система и

гърдата

Азооспермия,

Аменорея

Вагинална

хеморагия

Менопаузални

симптоми

Безплодие при

жените

Безплодие при

мъжете

Прочетете целия документ

EMA/638722/2014

EMEA/H/C/001046

Резюме на EPAR за обществено ползване

Tepadina

thiotepa

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Tepadina. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Tepadina.

Какво представлява Tepadina?

Tepadina е прах за приготвяне на инфузионен разтвор (вливане във вена). Съдържа активното

вещество тиотепа (thiotepa).

За какво се използва Tepadina?

Tepadina се използва в комбинация с химиотерапия (лекарства за лечение на рак) по два начина:

като „кондициониращо“ (подготвително) лечение преди трансплантация на хемопоетични

прогениторни клетки (клетките, които произвеждат кръвни клетки). Този вид трансплантация

се използва при пациенти, които се нуждаят от замяна на кръвотворните клетки, поради

заболяване на кръвта, например рак на кръвта (включително левкемия) или заболявания,

които водят до понижаване на броя на червените кръвни клетки (включително таласемия или

сърповидно-клетъчна анемия);

по време на лечението на солидни тумори, когато е подходяща химиотерапия с висока доза,

последвана от трансплантация на хемопоетични прогениторни клетки.

Tepadina може да се използва за трансплантация на клетки от донор и за трансплантация на

клетки, получени от собствени за организма на пациента клетки.

Тъй като броят на пациентите в Европейския съюз (ЕС), които преминават през това

подготвително лечение и трансплантация, е малък, Tepadina е определен като „лекарство сирак“

(лекарство, използвано при редки болести) на 29 януари 2007 г.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Tepadina?

Лечението с Tepadina трябва да се прилага под наблюдението на лекар, който има опит с

подготвителното лечение преди трансплантация. Трябва да се прилага като инфузия в голяма

вена с продължителност два до четири часа.

Дозата на Tepadina зависи от вида заболяване на кръвта или солиден тумор на пациента, и от

вида на извършваната трансплантация. Дозата зависи и от телесната повърхност на пациента

(изчислена въз основа на височината и теглото на пациента) или от теглото на пациента. При

възрастни дневната доза е в интервал от 120 до 481 mg на квадратен метър (m2), като се

прилага до пет дни преди трансплантацията. При деца дневната доза е в интервал от 125 до

350 mg/m

, като се прилага до три дни преди трансплантацията. За повече информация вижте

кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Tepadina?

Активното вещество в Tepadina , тиотепа, принадлежи към група лекарства, наричани

„алкилиращи агенти“. Тези вещества са „цитотоксични“. Това означава, че убиват клетки, особено

такива, които се делят бързо, като раковите или прогениторните (или „стволови“) клетки (клетки,

които могат да се развият в различни видове клетки). Tepadina се прилага в комбинация с други

лекарства преди трансплантация за унищожаване на абнормни клетки и съществуващи

кръвотворни клетки на пациента. Това позволява да бъдат трансплантирани нови клетки, като се

освобождава място за новите клетки и се намалява рискът от реакция на отхвърляне.

Тиотепа се използва за подготовка на пациенти за трансплантация на кръвотворни клетки в

Европейския съюз (ЕС) от края на 80-те години на миналия век.

Как е проучен Tepadina?

Тъй като тиотепа се използва в ЕС отдавна, компанията представя данни от публикуваната

литература. Това включва 109 проучвания сред около 6000 възрастни и 900 деца със

заболявания на кръвта и солидни тумори, на които са били трансплантирани кръвотворни клетки.

Проучванията разглеждат броя на пациентите с успешна трансплантация, продължителността на

периода без рецидиви и преживяемостта.

Какви ползи от Tepadina са установени в проучванията?

Публикуваните проучвания показват, че тиотепа, използван в комбинация с други лекарства за

химиотерапия, е от полза за възрастни и деца, които се лекуват за заболявания на кръвта и

солидни тумори. Той помага за унищожаване на съществуващите кръвотворни клетки на

пациента, което води до успешна трансплантация на нови клетки, подобрена преживяемост и

понижен риск от рецидив на заболяването.

Какви са рисковете, свързани с Tepadina?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Tepadina, когато се прилага с други лекарства,

са инфекции, цитопения (нисък брой клетки в кръвта), реакция на присадка срещу приемника

(когато трансплантираните клетки атакуват тялото), стомашно-чревни нарушения, хеморагичен

цистит (кървене и възпаление на пикочния мехур) и възпаление на лигавиците (възпаление на

Tepadina

EMA/638722/2014

Страница 2/3

влажните телесни повърхности). За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции при

възрастни и деца, съобщени при Tepadina, вижте листовката.

Tepadina не трябва да се прилага при бременни жени или кърмачки. Също така не трябва да се

прилага заедно с ваксина срещу жълта треска или ваксини, съдържащи живи вируси или

бактерии. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Tepadina е разрешен за употреба?

CHMP отбеляза, че активното вещество в Tepadina, тиотепа, е с добре установена употреба. Това

означава, че се прилага отдавна и че има достатъчно информация за неговата ефективност и

безопасност. Комитетът реши, че въз основа на наличната публикувана информация, ползите от

Tepadina са по-големи рисковете, свързани с употребата му, и препоръча да се издаде разрешение

за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Tepadina?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Tepadina се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Tepadina, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Tepadina:

На 15 март 2010г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Tepadina, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Tepadina може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Tepadina прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Tepadina може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2014.

Tepadina

EMA/638722/2014

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация