Tepadina

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тиотепа

Предлага се от:

ADIENNE S.r.l. S.U.

АТС код:

L01AC01

INN (Международно Name):

thiotepa

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Трансплантация на хематопоетични стволови клетки

Терапевтични показания:

В комбинация с други лекарства за химиотерапия лекарства:с или без общо облъчване (ОМТ), като лечение климатик, преди аллогенной или аутологичной трансплантацией хемопоетични клетки-предшественици (HPCT) в гематологических заболявания при възрастни и педиатрични пациенти;при высокодозной химиотерапия с HPCT подкрепа е подходящ за лечение на солидни тумори при възрастни и педиатрични пациенти. Предполага се, че Tepadina трябва да се извършва от опитни лекари лечение на косата трансплантация на хемопоетични стволови клетки за трансплантация .

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-15

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TEPADINA 15
MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
тиотепа (thiotepa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява TEPADINA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате TEPADINA
3.
Как да използвате TEPADINA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TEPADINA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TEPADINA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TEPADINA съдържа активното вещество
тиотепа, което принадлежи към група
лекарства,
наречени алкилиращи средства.
TEPADINA се използва за подготовка на
пациенти за костномозъчна
трансплантация. Той
действа, като разрушава
костномозъчните клетки. Това
позволява трансплантация на нови
кос
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TEPADINA 15 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
TEPADINA 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
TEPADINA 15 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Един флакон с прах съдържа 15 mg тиотепа
(thiotepa)
_._
След реконституиране с 1,5 ml вода за
инжекции, всеки ml разтвор съдържа 10 mg
тиотепа
(10 mg/ml).
TEPADINA 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Един флакон с прах съдържа 100 mg тиотепа
(thiotepa)
_._
След реконституиране с 10 ml вода за
инжекции, всеки ml разтвор съдържа 10 mg
тиотепа
(10 mg/ml).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял кристален прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
TEPADINA е показан в комбинация с други
лекарствени продукти за химиотерапия:
•
със или без цялостно облъчване на
тялото (TBI), като кондициониращо
лечение преди
алогенна или автоложна
трансплантация на хемопоетични
прогениторни клетки
(HPCT) при хематологични заболявания при
възрастни или педиатрични пациенти;
•
когато е подходяща химиотерапия с
висока доза зае
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2023
Листовка Листовка чешки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2023
Листовка Листовка датски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2023
Листовка Листовка немски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2023
Листовка Листовка естонски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2023
Листовка Листовка гръцки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2023
Листовка Листовка английски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-12-2014
Листовка Листовка френски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2023
Листовка Листовка италиански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-12-2014
Листовка Листовка латвийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-12-2014
Листовка Листовка литовски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2023
Листовка Листовка унгарски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2023
Листовка Листовка малтийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-12-2014
Листовка Листовка полски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2023
Листовка Листовка португалски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-12-2014
Листовка Листовка румънски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2023
Листовка Листовка словашки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2023
Листовка Листовка словенски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-12-2014
Листовка Листовка фински 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2023
Листовка Листовка шведски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2023
Листовка Листовка норвежки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2023
Листовка Листовка исландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2023
Листовка Листовка хърватски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите