Tasigna

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

нилотиниб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01EA03

INN (Международно Name):

nilotinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, миелогенна, хронична, BCR-ABL положителна

Терапевтични показания:

Tasigna е показан за лечение на:и педиатрични пациенти възрастни за първи път е поставена диагноза положителна Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката в хронична миелогенной левкемия (ХМЛ) в хронична фаза,педиатрични пациенти с положителна Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката в хронична фаза на ХМЛ с резистентност или непоносимост към предишната терапия, включително imatinib. Tasigna е показан за лечение на:и педиатрични пациенти възрастни за първи път е поставена диагноза положителна Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката в хронична миелогенной левкемия (ХМЛ) в хронична фаза при възрастни пациенти с хронична фаза и ускорено извеждане на Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката положителен ХМЛ с резистентност или непоносимост към предишната терапия, включително imatinib. Ефективността на данни при пациенти с ХМЛ в бластного криза не,педиатрични пациенти с хронична фаза на ХМЛ положителна Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката при резистентност или непоносимост към предишната терапия, включително imatinib.

Каталог на резюме:

Revision: 45

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-11-19

Листовка

                66
Б. ЛИСТОВКА
67
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TASIGNA 50 MG, 150 MG И 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
нилотиниб (nilotinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tasigna и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tasigna
3.
Как да приемате Tasigna
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tasigna
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TASIGNA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TASIGNA
Tasigna е лекарство, съдържащо активно
вещество, наречено нилотиниб.
ЗА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tasigna 50 mg твърди капсули
Tasigna 150 mg твърди капсули
Tasigna 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tasigna 50 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 50 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 39,03 mg
лактоза монохидрат.
Tasigna 150 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 150 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 117,08 mg
лактоза монохидрат.
Tasigna 200 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 200 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 156,11 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Tasigna 50 mg твърди капсули
Бял до жълтеникав прах в твърда
желатинова капсула с червено
непрозрачно капаче и
светложълто непрозрачно тяло, размер 4
с черен радиален надпис “NVR/ABL” върху
капачето.
Tasigna 150 mg твърди капсули
Бял до жълтеникав прах в червени
непрозрач
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-11-2023
Листовка Листовка чешки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-11-2023
Листовка Листовка датски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-11-2023
Листовка Листовка немски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-11-2023
Листовка Листовка естонски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-11-2023
Листовка Листовка гръцки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-11-2023
Листовка Листовка английски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2017
Листовка Листовка френски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-11-2023
Листовка Листовка италиански 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2017
Листовка Листовка латвийски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2017
Листовка Листовка литовски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-11-2023
Листовка Листовка унгарски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-11-2023
Листовка Листовка малтийски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2017
Листовка Листовка полски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-11-2023
Листовка Листовка португалски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2017
Листовка Листовка румънски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-11-2023
Листовка Листовка словашки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-11-2023
Листовка Листовка словенски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2017
Листовка Листовка фински 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-11-2023
Листовка Листовка шведски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-11-2023
Листовка Листовка норвежки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-11-2023
Листовка Листовка исландски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-11-2023
Листовка Листовка хърватски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите