Tasigna

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

нилотиниб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01EA03

INN (Международно Name):

nilotinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, миелогенна, хронична, BCR-ABL положителна

Терапевтични показания:

Tasigna is indicated for the treatment of: , adult and paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukaemia (CML) in the chronic phase,, paediatric patients with Philadelphia chromosome positive CML in chronic phase with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib. , Tasigna is indicated for the treatment of: , adult and paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukaemia (CML) in the chronic phase,, adult patients with chronic phase and accelerated phase Philadelphia chromosome positive CML with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib. Данни за ефективност при пациенти с ХМЛ в бластного криза не, педиатрични пациенти с хронична фаза на ХМЛ положителна Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката при резистентност или непоносимост към предишната терапия, включително imatinib.

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-11-19

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tasigna 50 mg твърди капсули
Tasigna 150 mg твърди капсули
Tasigna 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tasigna 50 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 50 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 39,03 mg
лактоза монохидрат.
Tasigna 150 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 150 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 117,08 mg
лактоза монохидрат.
Tasigna 200 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 200 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 156,11 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Tasigna 50 mg твърди капсули
Бял до жълтеникав прах в твърда
желатинова капсула с червено
непрозрачно капаче и
светложълто непрозрачно тяло, размер 4
с черен радиален надпис “NVR/ABL” върху
капачето.
Tasigna 150 mg твърди капсули
Бял до жълтеникав прах в червени
непрозрач
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tasigna 50 mg твърди капсули
Tasigna 150 mg твърди капсули
Tasigna 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tasigna 50 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 50 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 39,03 mg
лактоза монохидрат.
Tasigna 150 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 150 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 117,08 mg
лактоза монохидрат.
Tasigna 200 mg твърди капсули
Една твърда капсула съдържа 200 mg
нилотиниб (nilotinib) (като хидрохлорид
монохидрат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Една твърда капсула съдържа 156,11 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Tasigna 50 mg твърди капсули
Бял до жълтеникав прах в твърда
желатинова капсула с червено
непрозрачно капаче и
светложълто непрозрачно тяло, размер 4
с черен радиален надпис “NVR/ABL” върху
капачето.
Tasigna 150 mg твърди капсули
Бял до жълтеникав прах в червени
непрозрач
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-06-2022
Листовка Листовка чешки 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-06-2022
Листовка Листовка датски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-06-2022
Листовка Листовка немски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-06-2022
Листовка Листовка естонски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-06-2022
Листовка Листовка гръцки 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-06-2022
Листовка Листовка английски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2017
Листовка Листовка френски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-06-2022
Листовка Листовка италиански 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2017
Листовка Листовка латвийски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2017
Листовка Листовка литовски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-06-2022
Листовка Листовка унгарски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-06-2022
Листовка Листовка малтийски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2017
Листовка Листовка полски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-06-2022
Листовка Листовка португалски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2017
Листовка Листовка румънски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-06-2022
Листовка Листовка словашки 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-06-2022
Листовка Листовка словенски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2017
Листовка Листовка фински 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-06-2022
Листовка Листовка шведски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-06-2022
Листовка Листовка норвежки 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-06-2022
Листовка Листовка исландски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-06-2022
Листовка Листовка хърватски 13-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите