Tandemact

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

пиоглитазон, глимепирид

Предлага се от:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

АТС код:

A10BD06

INN (Международно Name):

pioglitazone, glimepiride

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Tandemact е показан за лечение на пациенти със захарен диабет тип 2, които показват нетърпимост към метформин или за когото метформин е противопоказано и които вече са лекувани с комбинация от pioglitazone и Глимепирид.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-08

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TANDEMACT 30 MG/2 MG ТАБЛЕТКИ
TANDEMACT 30 MG/4 MG ТАБЛЕТКИ
пиоглитазон/глимепирид (pioglitazone/glimepiride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Tandemact и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tandemact
3.
Как да приемате Tandemact
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tandemact
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TANDEMACT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tandemact съдържа пиоглитазон и
глимепирид, които са лекарства 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tandemact 30 mg/2 mg таблетки
Tandemact 30 mg/4 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tandemact 30 mg/2 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид) и 2 mg
глимепирид (glimepiride).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа приблизително
125 mg лактоза монохидрат (вж. точка 4.4).
Tandemact 30 mg/4 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид) и 4 mg
глимепирид (glimepiride).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа приблизително
177 mg лактоза монохидрат (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Tandemact 30 mg/2 mg таблетки
Бяла до почти бяла, кръгла, изпъкнала,
с изпъкнало релефно означение ‘4833 G’
от едната
страна и ‘30/2’ oт другата.
Tandemact 30 mg/4 mg таблетки
Бяла до почти бяла, кръгла, изпъкнала,
с изпъкнало релефно означение ‘4833 G’
от едната
страна и ‘30/4’ oт другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tandemact е показан като втора линия
лечение на възрастни пациенти със
захарен диабет тип 2,
които проявяват непоносимост към
ме
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-09-2023
Листовка Листовка чешки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-09-2023
Листовка Листовка датски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-09-2023
Листовка Листовка немски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-09-2023
Листовка Листовка естонски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-09-2023
Листовка Листовка гръцки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-09-2023
Листовка Листовка английски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-06-2016
Листовка Листовка френски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-09-2023
Листовка Листовка италиански 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-06-2016
Листовка Листовка латвийски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-06-2016
Листовка Листовка литовски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-09-2023
Листовка Листовка унгарски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-09-2023
Листовка Листовка малтийски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-06-2016
Листовка Листовка полски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-09-2023
Листовка Листовка португалски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-06-2016
Листовка Листовка румънски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-09-2023
Листовка Листовка словашки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-09-2023
Листовка Листовка словенски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-06-2016
Листовка Листовка фински 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-09-2023
Листовка Листовка шведски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-09-2023
Листовка Листовка норвежки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-09-2023
Листовка Листовка исландски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-09-2023
Листовка Листовка хърватски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите