Taltz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ixekizumab

Предлага се от:

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

АТС код:

L04AC

INN (Международно Name):

ixekizumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

псориазис

Терапевтични показания:

Дъска psoriasisTaltz се предписват за лечение на средни и тежки форми на бляшечного на псориазис при възрастни, които са кандидати за системната терапия. Псориатичен arthritisTaltz, самостоятелно или в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни пациенти, които неадекватно реагираха, или които нетерпим към един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (DMARDS) терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-04-25

Листовка

                76
Б. ЛИСТОВКА
77
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TALTZ 80 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
иксекизумаб (ixekizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Taltz и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Taltz
3.
Как да използвате Taltz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Taltz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TALTZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Taltz съдържа активното вещество
ик
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Taltz 80 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 80 mg иксекизумаб
(ixekizumab) в 1 ml.
Иксекизумаб е получен в овариални
клетки на китайски хамстер, чрез
рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Разтворът е прозрачен и безцветен до
бледожълт.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Плакатен псориазис
Taltz е показан за лечение на умерен до
тъжък плакатен псориазис при
възрастни, които са
подходящи за системна терапия.
Плакатен псориазис при педиатрични
пациенти
Taltz е показан за лечение на умерен до
тежък плакатен псориазис при деца на
възраст от 6
години и с телесно тегло най-малко 25 kg
и юноши, които са подходящи за
системна терапия.
Псориатичен артрит
Taltz, самостоятелно или в комбинация с
метотрексат, е показан за лечение на
активен
псориатичен артрит при възрастни
пациенти, които се повлияват
недостатъчно или имат
непоносимост към една или 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-02-2023
Листовка Листовка чешки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-02-2023
Листовка Листовка датски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-02-2023
Листовка Листовка немски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-02-2023
Листовка Листовка естонски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-02-2023
Листовка Листовка гръцки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-02-2023
Листовка Листовка английски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-05-2016
Листовка Листовка френски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-02-2023
Листовка Листовка италиански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-05-2016
Листовка Листовка латвийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-05-2016
Листовка Листовка литовски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-02-2023
Листовка Листовка унгарски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-02-2023
Листовка Листовка малтийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-05-2016
Листовка Листовка полски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-02-2023
Листовка Листовка португалски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-05-2016
Листовка Листовка румънски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-02-2023
Листовка Листовка словашки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-02-2023
Листовка Листовка словенски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-05-2016
Листовка Листовка фински 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-02-2023
Листовка Листовка шведски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-02-2023
Листовка Листовка норвежки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-02-2023
Листовка Листовка исландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-02-2023
Листовка Листовка хърватски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите