Talmanco (previously Tadalafil Generics)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тадалафил

Предлага се от:

Viatris Limited

АТС код:

G04BE08

INN (Международно Name):

tadalafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Talmanco е показан за лечение на пулмонална артериална хипертония (PAH), класифицирани като който функционален клас II и III, за подобряване на физическия капацитет. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с колагенно съдово заболяване.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-09

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TALMANCO 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тадалафил (tadalafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Talmanco и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Talmanco
3.
Как да приемате Talmanco
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Talmanco
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TALMANCO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Talmanco съдържа активното вещество
тадалафил.
Talmanco е за лечение на белодробна
артериална хипертония при възрастни.
Той п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Talmanco 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 20 mg тадалафил
(tadalafil
_)_
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 237,9 mg
лактоза (234,5 mg като безводна и 3,4 mg като
монохидрат).
За пълният списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, кръгла, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени ръбове
(с диаметър
приблизително 10,7 mm), с вдлъбнато
релефно означение "М" от едната страна
на таблетката и
"TА 20" от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Talmanco е показан при възрастни за
лечение на белодробна артериална
хипертония (БАХ),
класифицирана според СЗО като
функционален клас ІІ и ІІІ, за
подобряване на физическия
капацитет (вж. точка 5.1).
Ефикасност е демонстрирана при
идиопатична БАХ (ИБАХ) и при БАХ,
свързана с
колагенозни заболявания на съдовете.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започва и
мониторира само от лекар с опит в
лечението на БАХ.
Дозировка
Препоръчителната доза е 40 mg (2 х 20 mg),
приета 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-11-2023
Листовка Листовка чешки 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-11-2023
Листовка Листовка датски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-11-2023
Листовка Листовка немски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-11-2023
Листовка Листовка естонски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-11-2023
Листовка Листовка гръцки 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-11-2023
Листовка Листовка английски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-06-2017
Листовка Листовка френски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-11-2023
Листовка Листовка италиански 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-06-2017
Листовка Листовка латвийски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-06-2017
Листовка Листовка литовски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-11-2023
Листовка Листовка унгарски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-11-2023
Листовка Листовка малтийски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-06-2017
Листовка Листовка полски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-11-2023
Листовка Листовка португалски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-06-2017
Листовка Листовка румънски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-11-2023
Листовка Листовка словашки 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-11-2023
Листовка Листовка словенски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-06-2017
Листовка Листовка фински 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-11-2023
Листовка Листовка шведски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-11-2023
Листовка Листовка норвежки 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-11-2023
Листовка Листовка исландски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-11-2023
Листовка Листовка хърватски 09-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите