Tadalafil Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тадалафил

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

G04BE08

INN (Международно Name):

tadalafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. За да бъде ефективен тадалафил, се изисква сексуална стимулация. Tadalafil Mylan в не е показан за употреба от жени.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-21

Листовка

                65
Б. ЛИСТОВКА
66
Листовка: информация за пациента
Тадалафил Mylan 2,5 mg филмирани таблетки
тадалафил (tadalafil)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство, тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Tова
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Тадалафил Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Тадалафил Mylan
3.
Как да приемате Тадалафил Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Тадалафил Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Тадалафил Mylan и за
какво се използва
Тадалафил Mylan е за лечение на
възрастни мъже с еректилна
дисфункци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Тадалафил Mylan 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg тадалафил
(tadalafil).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 29,74 mg
лактоза.
За пълният списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светложълта, кръгла, двойноизпъкнала
филмирана таблетка (5,1 ± 0,3 mm), с
вдлъбнато релефно
означение "М" от едната страна на
таблетката и "TL над 1" от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Лечение на еректилна дисфункция при
възрастни мъже.
За да бъде ефективен тадалафил, се
изисква сексуална стимулация.
Тадалафил Mylan не е показан за употреба
от жени.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Възрастни мъже
Препоръчителната доза е 10 mg, приета
преди очакваната сексуална активност,
със или без храна.
При тези пациенти, при които тадалафил
10 mg не води до подходящ ефект, може да
се опита с
20 mg.
Тази доза може да бъде приета поне 30
минути преди сексуална активност.
Максималната честота на прием е
веднъж дневно.
Тадала
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-06-2022
Листовка Листовка чешки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-06-2022
Листовка Листовка датски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-06-2022
Листовка Листовка немски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-06-2022
Листовка Листовка естонски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-06-2022
Листовка Листовка гръцки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-06-2022
Листовка Листовка английски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-12-2014
Листовка Листовка френски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-06-2022
Листовка Листовка италиански 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-12-2014
Листовка Листовка латвийски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-12-2014
Листовка Листовка литовски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-06-2022
Листовка Листовка унгарски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-06-2022
Листовка Листовка малтийски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-12-2014
Листовка Листовка полски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-06-2022
Листовка Листовка португалски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-12-2014
Листовка Листовка румънски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-06-2022
Листовка Листовка словашки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-06-2022
Листовка Листовка словенски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-12-2014
Листовка Листовка фински 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-06-2022
Листовка Листовка шведски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-06-2022
Листовка Листовка норвежки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-06-2022
Листовка Листовка исландски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-06-2022
Листовка Листовка хърватски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите