Startvac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Escherichia coli J5 inactivated, Staphylococcus aureus (CP8) strain SP 140 inactivated, expressing slime-associated antigenic complex

Предлага се от:

Laboratorios Hipra S.A.

АТС код:

QI02AB

INN (Международно Name):

adjuvanted inactivated vaccine for cattle against Staphylococcus aureus, coliforms and coagulase-negative staphylococci

Терапевтична група:

Говеда (крави и юници)

Терапевтична област:

Имунологични средства за животни от рода на едрия рогат добитък

Терапевтични показания:

За стадо имунизация на здрави крави и юници млечни породи едър рогат добитък, с повтарящи се маститов проблеми, за да се намали честотата на субклинических маститов и честотата и тежестта на клиничните симптоми клиничен мастит, причинен от златист Стафилококком, e. coli и коагулазонегативные стафилококи. Пълната имунизационна схема индуцира имунитет от приблизително 13-ия ден след първата инжекция до приблизително 78-ия ден след третата инжекция (еквивалентна на 130 дни след раждането).

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-02-11

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
STARTVAC
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
STARTVAC инжекционна емулсия за говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
_ _
Една доза (2 ml) съдържа:
_Escherichia coli _
(J5), инактивирани
...................................................................
>50 RED
60
*
_Staphylococcus aureus_
(CP8) щам SP 140 инактивирани, експресиращи
лигавично свързан
антигенен комплекс (SAAC)
....................................
........................................ >50 RED
80
**
* RED
60
: Ефективна доза за зайци при 60 % от
животните (серология).
** RED
80
: Ефективна доза за зайци при 80 % от
животните (серология).
Течен парафин: 18,2 mg
Бензилов алкохол: 21 mg
STARTVAC представлява хомогенна
инжекционна емулсия с цвят на слонова
кост.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За ваксинация на стада от здрави крави
и юници, стада от дойни крави, при
които има
рецидивиращи мастити, за намаляване
на случаите на субклинични мастити,
както и честотата
и тежес
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
STARTVAC
инжекционна емулсия за говеда.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
_Escherichia coli _
J5, инактивирани
.....................................................................
>50 RED
60
*
_Staphylococcus aureus_
(CP8) щам SP 140 инактивирани, експресиращи
лигавично свързан
антигенен комплекс (SAAC) .......
…………………………………………… > 50 RED
80
**
* RED
60
: Ефективна доза за зайци при 60 % от
животните (серология).
** RED
80
: Ефективна доза за зайци при 80 % от
животните (серология).
АДЖУВАНТ:
Течен
парафин..............................................................................
18,2 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Бензилов
алкохол……………..........................................................
21 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
точка 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
Хомогенна емулсия с цвят на слонова
кост.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (крави и юници).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За ваксинация на стада от здрави крави
и юници, стада от дойни крави, при
които има
рецидивиращи мастити, за намаляване
на случаите на субклинични 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-05-2018
Листовка Листовка чешки 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-05-2018
Листовка Листовка датски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-05-2018
Листовка Листовка немски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-05-2018
Листовка Листовка естонски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-05-2018
Листовка Листовка гръцки 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-05-2018
Листовка Листовка английски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-02-2009
Листовка Листовка френски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-05-2018
Листовка Листовка италиански 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-02-2009
Листовка Листовка латвийски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-02-2009
Листовка Листовка литовски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-05-2018
Листовка Листовка унгарски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-05-2018
Листовка Листовка малтийски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-02-2009
Листовка Листовка нидерландски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-02-2009
Листовка Листовка полски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-05-2018
Листовка Листовка португалски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-02-2009
Листовка Листовка румънски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-05-2018
Листовка Листовка словашки 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-05-2018
Листовка Листовка словенски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-02-2009
Листовка Листовка фински 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-05-2018
Листовка Листовка шведски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-05-2018
Листовка Листовка норвежки 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-05-2018
Листовка Листовка исландски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-05-2018
Листовка Листовка хърватски 07-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите