Sprycel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дазатиниб

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L01EA02

INN (Международно Name):

dasatinib (anhydrous)

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive

Терапевтични показания:

Спрайсел е показан за лечение на педиатрични пациенти:за първи път открити Филаделфия хромозоми-положителен хроничен миелоидного на левкемия в хронична фаза (pH+ ХМЛ СР) или pH+ ХМЛ СР резистентност или непоносимост към предишната терапия, включително imatinib. наскоро диагностицирани с ниво на pH+ остра лимфоцитна левкемия (всички) в комбинация с химиотерапия. Спрайсел е показан за лечение на възрастни пациенти с за първи път разкри Филаделфия хромозоми-положителен (рН+) хроничен миелоидного левкемия (ХМЛ) в хронична фаза;хронични, ускорено или експлозия фаза на ХМЛ с резистентност или непоносимост към предишната терапия, включително imatinib мезилат;нивото на pH+ остра лимфоцитна левкемия (всички) и от лимфоидни взрив ХМЛ с резистентност или непоносимост към предходната терапия. Спрайсел е показан за лечение на педиатрични пациенти с първи установените характеристики на pH+ ХМЛ в хронична фаза (pH+ ХМЛ-CP) или pH+ ХМЛ-CP с резистентност или непоносимост към предишната терапия, включително imatinib.

Каталог на резюме:

Revision: 41

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-11-20

Листовка

                116
Б. ЛИСТОВКА
117
Листовка: информация за потребителя
SPRYCEL 20 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 50 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 70 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 80 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 100 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 140 mg филмирани таблетки
дазатиниб (dasatinib)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява SPRYCEL и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете SPRYCEL
3.
Как да приемате SPRYCEL
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате SPRYCEL
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SPRYCEL 20 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 50 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 70 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 80 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 100 mg филмирани таблетки
SPRYCEL 140 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SPRYCEL 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
дазатиниб (dasatinib) (като монохидрат).
Помощнo веществo с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 27 mg
лактоза монохидрат.
SPRYCEL 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
дазатиниб (dasatinib) (като монохидрат).
Помощнo веществo с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 67,5 mg
лактоза монохидрат.
SPRYCEL 70 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 70 mg
дазатиниб (dasatinib) (като монохидрат).
Помощнo веществo с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 94,5 mg
лактоза монохидрат.
SPRYCEL 80 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 80 mg
дазатиниб (dasatinib) (като монохидрат).
Помощнo веществo с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 108 mg
лактоза монохидрат.
SPRYCEL 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 m
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-06-2022
Листовка Листовка чешки 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-06-2022
Листовка Листовка датски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-06-2022
Листовка Листовка немски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-06-2022
Листовка Листовка естонски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-06-2022
Листовка Листовка гръцки 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-06-2022
Листовка Листовка английски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-03-2019
Листовка Листовка френски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-06-2022
Листовка Листовка италиански 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-03-2019
Листовка Листовка латвийски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-03-2019
Листовка Листовка литовски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-06-2022
Листовка Листовка унгарски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-06-2022
Листовка Листовка малтийски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-03-2019
Листовка Листовка нидерландски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-03-2019
Листовка Листовка полски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-06-2022
Листовка Листовка португалски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-03-2019
Листовка Листовка румънски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-06-2022
Листовка Листовка словашки 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-06-2022
Листовка Листовка словенски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-03-2019
Листовка Листовка фински 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-06-2022
Листовка Листовка шведски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-06-2022
Листовка Листовка норвежки 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-06-2022
Листовка Листовка исландски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-06-2022
Листовка Листовка хърватски 17-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-03-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите