Siklos

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

хидроксикарбамид

Предлага се от:

Theravia

АТС код:

L01XX05

INN (Международно Name):

hydroxycarbamide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Анемия, сърповидна клетка

Терапевтични показания:

Шиклоше е показан за профилактика на рецидивиращи болка вазо-окклюзионных на кризите, включително остър синдром на гръдния кош при деца и възрастни пациенти, страдащи от симптоматична за това са сърповидно-клетъчна синдром.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-29

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIKLOS 100 MG ФИЛМИРАНА ТАБЛЕТКА
SIKLOS 1 000 MG ФИЛМИРАНА ТАБЛЕТКА
хидроксикарбамид (hydroxycarbamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Siklos и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Siklos
3.
Как да приемате Siklos
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Siklos
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIKLOS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Siklos се използва, за предотвратяв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Siklos 100 mg филмиранa таблетка
Siklos 1 000 mg филмиранa таблетка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Siklos 100 mg филмиранa таблетка
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
хидроксикарбамид (hydroxycarbamide).
Siklos 1 000 mg филмиранa таблетка
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 000 mg
хидроксикарбамид (hydroxycarbamide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Siklos 100 mg филмиранa таблетка
Почти бяла, с продълговата форма,
филмирана таблетка с делителна черта
за разделяне на
половина от двете страни.
Таблетката може да се раздели на равни
половини. На всяка половина на
таблетката има
изпъкнало релефно означение „H“ от
едната страна.
Siklos 1 000 mg филмиранa таблетка
Почти бяла, с форма на капсула,
филмирана таблетка с по три делителни
черти oт двете страни.
Таблетката може да бъде разделена на
четири равни части. Върху всяка
четвъртина на
таблетката има изпъкнало релефно
означение „Т“ от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Siklos е показан за профилактика на
рецидивиращи, болезнени,
вазо-оклузив
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-07-2023
Листовка Листовка чешки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-07-2023
Листовка Листовка датски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-07-2023
Листовка Листовка немски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-07-2023
Листовка Листовка естонски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-07-2023
Листовка Листовка гръцки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-07-2023
Листовка Листовка английски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-05-2014
Листовка Листовка френски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-07-2023
Листовка Листовка италиански 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-05-2014
Листовка Листовка латвийски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-05-2014
Листовка Листовка литовски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-07-2023
Листовка Листовка унгарски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-07-2023
Листовка Листовка малтийски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-05-2014
Листовка Листовка полски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-07-2023
Листовка Листовка португалски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-05-2014
Листовка Листовка румънски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-07-2023
Листовка Листовка словашки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-07-2023
Листовка Листовка словенски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-05-2014
Листовка Листовка фински 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-07-2023
Листовка Листовка шведски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-07-2023
Листовка Листовка норвежки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-07-2023
Листовка Листовка исландски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-07-2023
Листовка Листовка хърватски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите