Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - клопидогрел, ацетилсалициловата киселина - acute coronary syndrome; myocardial infarction - комбинация - Клопидогрел/ацетилсалициловата киселина ТЕВА е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина Тева е фиксирана комбинация дози лекарства за продължаване на терапия в:не на възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не‑q‑инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (previously DuoCover) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid zentiva (previously duocover)

sanofi-aventis groupe - клопидогрел, ацетилсалициловата киселина - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Остър Коронарный Инфаркт syndromemyocardial .

DuoPlavin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duoplavin

sanofi-aventis groupe - клопидогрел, ацетилсалициловата киселина - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - duoplavin е показан за вторични предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). duoplavin е фиксирана комбинация дози лекарства за продължаване на терапия в:без st-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна ангина и не-q-инфарктом на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция;на сегмента st-височина на инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Clopidogrel/ASA Billev   75 mg / 75 mg film - coated България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

clopidogrel/asa billev   75 mg / 75 mg film - coated

billev pharma aps - Ацетилсалициловата киселина, Клопидогрель -   75 mg / 75 mg film - coated

Clopidogrel/ASA Billev 75 mg / 100 mg film - coated България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

clopidogrel/asa billev 75 mg / 100 mg film - coated

billev pharma aps - Ацетилсалициловата киселина, Клопидогрель - 75 mg / 100 mg film - coated

Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - ацетилсалициловата киселина, клопидогрел сулфат водород - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan в е показан за вторична профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти вече приемат като клопидогрела и ацетилсалицилова киселина (ask). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan във фиксирани дози комбинирана лекарствения продукт за продължаване на лечението:не възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.