Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (previously DuoCover)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel, Acetylsalicylic acid

Предлага се от:

Sanofi-Aventis Groupe

АТС код:

B01AC30

INN (Международно Name):

clopidogrel, acetylsalicylic acid

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Остър Коронарный Инфаркт SyndromeMyocardial .

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-14

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
КЛОПИДОГРЕЛ/АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВА
КИСЕЛИНА ZENTIVA 75 MG/75 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
КЛОПИДОГРЕЛ/АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВА
КИСЕЛИНА ZENTIVA 75 MG/100 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
клопидогрел/ацетилсалицилова
киселина
(clopidogrel/acetylsalicylic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Zentiva и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина
Zentiva
3.
Как да приемате
Клоп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Zentiva 75 mg/75 mg филмирани
таблетки
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Zentiva 75 mg/100 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Zentiva 75 mg/75 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат) и
75 mg ацетилсалицилова киселина
(acetylsalicylic acid) (АСК).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg
лактоза и 3,3 mg хидрогенирано рициново
масло.
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Zentiva 75 mg/100 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат) и
100 mg ацетилсалицилова киселина
(acetylsalicylic acid) (АСК).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 8 mg
лактоза и 3,3 mg хидрогенирано рициново
масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Zentiva 75 mg/75 mg филмирани
таблетки
Жълти елипсовидни, леко
двойноизпъкнали, гравирани
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-11-2019
Листовка Листовка чешки 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-11-2019
Листовка Листовка датски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-11-2019
Листовка Листовка немски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-11-2019
Листовка Листовка естонски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-11-2019
Листовка Листовка гръцки 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-11-2019
Листовка Листовка английски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-04-2016
Листовка Листовка френски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-11-2019
Листовка Листовка италиански 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-04-2016
Листовка Листовка латвийски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-04-2016
Листовка Листовка литовски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-11-2019
Листовка Листовка унгарски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-11-2019
Листовка Листовка малтийски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-04-2016
Листовка Листовка полски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-11-2019
Листовка Листовка португалски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-04-2016
Листовка Листовка румънски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-11-2019
Листовка Листовка словашки 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-11-2019
Листовка Листовка словенски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-04-2016
Листовка Листовка фински 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-11-2019
Листовка Листовка шведски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-11-2019
Листовка Листовка норвежки 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-11-2019
Листовка Листовка исландски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-11-2019
Листовка Листовка хърватски 13-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт