Evvofex 120 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

evvofex 120 mg film - coated tablets

ewopharma international s.r.o., - Фексофенадин хидрохлорид - 120 mg film - coated tablets

Ewofex 180 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ewofex 180 mg film - coated tablets

ewopharma international s.r.o., - Фексофенадин хидрохлорид - 180 mg film - coated tablets

Vipdomet Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vipdomet

takeda pharma a/s - alogliptin бензоат, метформина хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - vipdomet is indicated in the treatment of adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus:as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients, inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone, or those already being treated with the combination of alogliptin and metformin;in combination with pioglitazone (i. triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in adult patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin and pioglitazone;in combination with insulin (i. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, когато на инсулин в стабилна доза и метформин самостоятелно не осигуряват адекватен гликемичен контрол.

Allegra 120 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

allegra 120 mg film - coated tablets 

Санофи-Авентис България ЕООД - Фексофенадин - 120 mg film - coated tablets 

Telfast 180 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

telfast 180 mg film - coated tablets

Санофи-Авентис България ЕООД - Фексофенадин - 180 mg film - coated tablets

Incresync Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

incresync

takeda pharma a/s - alogliptin, пиоглитазон - Захарен диабет тип 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - incresync is indicated as a second- or third-line treatment in adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus: , as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled on pioglitazone alone, and for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance;, in combination with metformin (i. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) е неадекватен на тяхното максимално переносимой дозата на метформина и пиоглитазона. Освен това , incresync може да се използва за да замени отделни хапчета alogliptin и пиоглитазон в тези възрастни пациенти на възраст на 18 и повече години с dm-2 вече е диабет, лекувани с тази комбинация. След започване на терапия с incresync, пациентите трябва да се преразгледа след три до шест месеца, за да се оцени адекватността на отговорите на лечение (e. намаляване на показателите на hba1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да спре да incresync. В светлината на потенциалните рискове при продължително пиоглитазон терапия, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на incresync се запазват (виж раздел 4.

Varuby Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

varuby

tesaro bio netherlands b.v. - rolapitant - vomiting; nausea; cancer - Антиеметични и antinauseants, - Предотвратяване на забавено гадене и повръщане, свързано със силно и умерено еметогенна химиотерапия при рак при възрастни. varuby се дава в състава на комплексната терапия.

Viekirax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

viekirax

abbvie deutschland gmbh co. kg - Омбитасвир, паритапревир, ритонавир - Хепатит c, хроничен - Антивирусни средства за системно приложение - viekirax е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит С (chc) при възрастни. Вирусът на хепатит С (hcv) генотипа на определен вид дейност .