Varuby

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

rolapitant

Предлага се от:

TESARO Bio Netherlands B.V.

АТС код:

A04AD

INN (Международно Name):

rolapitant

Терапевтична група:

Антиеметични и antinauseants,

Терапевтична област:

Vomiting; Nausea; Cancer

Терапевтични показания:

Предотвратяване на забавено гадене и повръщане, свързано със силно и умерено еметогенна химиотерапия при рак при възрастни. Varuby се дава в състава на комплексната терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-04-19

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VARUBY 90 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ролапитант (rolapitant)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва всички възможни неописани в
тази
листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Varuby 90 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 90 mg ролапитант
(rolapitant) (като хидрохлорид монохидрат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Този лекарствен продукт съдържа 230 mg
лактоза (като монохидрат) на доза (две
таблетки).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Таблетките са сини, с вдлъбнато
релефно означение „T0101“ от едната
страна и „100“ от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Предотвратяване на забавено гадене и
повръщане, свързани със силно и
умерено еметогенна
противоракова химиотерапия при
възрастни
Varuby се прилага като част от
комбинирано лечение (вж. т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2020
Листовка Листовка чешки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-03-2020
Листовка Листовка датски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-03-2020
Листовка Листовка немски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2020
Листовка Листовка естонски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-03-2020
Листовка Листовка гръцки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-03-2020
Листовка Листовка английски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-03-2020
Листовка Листовка френски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-03-2020
Листовка Листовка италиански 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-03-2020
Листовка Листовка латвийски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-03-2020
Листовка Листовка литовски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-03-2020
Листовка Листовка унгарски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-03-2020
Листовка Листовка малтийски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-03-2020
Листовка Листовка полски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-03-2020
Листовка Листовка португалски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-03-2020
Листовка Листовка румънски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-03-2020
Листовка Листовка словашки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-03-2020
Листовка Листовка словенски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-03-2020
Листовка Листовка фински 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-03-2020
Листовка Листовка шведски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-03-2020
Листовка Листовка норвежки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-03-2020
Листовка Листовка исландски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-03-2020
Листовка Листовка хърватски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите