Varuby

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
02-03-2020
Активна съставка:
rolapitant
Предлага се от:
TESARO Bio Netherlands B.V.
АТС код:
A04AD
INN (Международно Name):
rolapitant
Терапевтична група:
Антиеметични и antinauseants,
Терапевтична област:
Vomiting; Nausea; Cancer
Терапевтични показания:
Предотвратяване на забавено гадене и повръщане, свързано със силно и умерено еметогенна химиотерапия при рак при възрастни. Varuby се дава в състава на комплексната терапия.
Каталог на резюме:
Revision: 3
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004196
Дата Оторизация:
2017-04-19
EMEA код:
EMEA/H/C/004196

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 02-03-2020
Листовка Листовка
чешки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 02-03-2020
Листовка Листовка
датски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 02-03-2020
Листовка Листовка
немски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 02-03-2020
Листовка Листовка
естонски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 02-03-2020
Листовка Листовка
гръцки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 02-03-2020
Листовка Листовка
английски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 02-03-2020
Листовка Листовка
френски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 02-03-2020
Листовка Листовка
италиански 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 02-03-2020
Листовка Листовка
латвийски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 02-03-2020
Листовка Листовка
литовски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 02-03-2020
Листовка Листовка
унгарски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 02-03-2020
Листовка Листовка
малтийски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 02-03-2020
Листовка Листовка
нидерландски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 02-03-2020
Листовка Листовка
полски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 02-03-2020
Листовка Листовка
португалски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 02-03-2020
Листовка Листовка
румънски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 02-03-2020
Листовка Листовка
словашки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 02-03-2020
Листовка Листовка
словенски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 02-03-2020
Листовка Листовка
фински 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 02-03-2020
Листовка Листовка
шведски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 02-03-2020
Листовка Листовка
норвежки 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 02-03-2020
Листовка Листовка
исландски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 02-03-2020
Листовка Листовка
хърватски 02-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 02-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 02-03-2020

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Varuby 90 mg филмирани таблетки

Ролапитант (rolapitant)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази

листовка нежелани реакции. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Varuby и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Varuby

Как да приемате Varuby

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Varuby

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Varuby и за какво се използва

Какво представлява Varuby

Varuby съдържа активното вещество ролапитант.

За какво се използва Varuby

Varuby се използва при възрастни с раково заболяване за предотвратяване на гадене или

повръщане по време на противораково лечение с химиотерапия.

Как действа Varuby

Химиотерапията може да бъде причина организмът да произвежда т. нар. „субстанция Р“.

Субстанция Р се свързва с нервни клетки в центъра за повръщане на мозъка и това Ви кара да

изпитвате гадене или да повръщате. Ролапитант, активното вещество във Varuby, блокира

свързването на субстанцията Р с нервните клетки и това помага да се предотвратят гаденето и

повръщането.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Varuby

Не приемайте Varuby:

ако сте алергични към ролапитант или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако приемате билково лекарство с жълт кантарион (

Hypericum perforatum

), използвано за

лечение на депресия и проблеми със съня (вж. точка 2 в „Други лекарства и Varuby“).

Ако не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди

да приемете това лекарство.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете това лекарство:

ако имате тежки чернодробни или бъбречни проблеми

ако се налага да приемате определени лекарства, които може да намалят ефективността

на Varuby, като:

рифампицин за лечение на туберкулоза и други инфекции

карбамазепин за лечение на епилепсия и неврогенна болка

фенобарбитал за лечение на епилепсия

ензалутамид за лечение на рак на простатната жлеза

фенитоин за лечение на епилепсия

ефавиренц за лечение на човешки имунодефицитен вирус (ХИВ)

рифабутин за лечение на туберкулоза и други инфекции

други лекарства, които съдържат антагонист на рецептора за NK

като апрепитант

и комбинация от нетупитант и палоносетрон хидрохлорид (за предотвратяване на

гадене и повръщане, свързани с противоракова химиотерапия) (вижте точка 2 в

„Други лекарства и Varuby“)

Деца и юноши

Varuby не трябва да се приема от деца или юноши под 18-годишна възраст, тъй като все още не

е проучван при тази група.

Други лекарства и Varuby

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемате други лекарства. Varuby може да повлияе на действието

на други лекарства. Тези лекарства са:

пропафенон, (използван за лечение на неравномерен или нарушен сърдечен ритъм)

тамоксифен (използван за лечение на рак на гърдата)

метопролол (използван за лечение на високо кръвно налягане и сърдечни заболявания)

тиоридазин (използван за лечение на психични заболявания като шизофрения)

пимозид (използван за лечение на психични заболявания като шизофрения)

морфин (използван за лечение на умерена до силна болка)

метотрексат (използван за лечение на рак, псориазис и ревматоиден артрит)

иринотекан (използван за лечение на рак)

топотекан (използван за лечение на рак)

митоксантрон (използван за лечение на рак)

сулфасалазин (използван за лечение на чревно заболяване и ревматоиден артрит)

доксорубицин (използван при противоракова химиотерапия)

бендамустин (използван при лечение на левкемия)

дигоксин (използван за лечение на сърдечни заболявания)

дабигатран (използван за предотвратяване на образуване на съсиреци в кръвта)

колхицин (използван за лечение на подагра)

лекарства, наречени „статини“, като например аторвастатин, флувастатин, розувастатин и

симвастатин, които се използват при лечението на високи нива на мазнини (като

холестерол) в кръвта

бозентан (използван за лечение на високо кръвно налягане в белодробната артерия)

фексофенадин (използван за лечение на симптоми на алергия)

Бременност и кърмене

Липсва информация за ефектите на това лекарство при употреба по време на бременност. Ако

сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с

Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

Не е известно дали Varuby присъства в кърмата. По тази причина не се препоръчва да се кърми

по време на лечение с това лекарство. Важно е да кажете на Вашия лекар, ако кърмите или

планирате да кърмите, преди да приемете това лекарство.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Шофиране и работа с машини

Varuby повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. След приемане

на това лекарство може да почувствате замайване или умора. Ако това се случи, не шофирайте

и не използвайте инструменти или машини.

Varuby съдържа лактоза

Всяка доза (2 таблетки) съдържа по 230 mg лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате

непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен

продукт.

3.

Как да приемате Varuby

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Какво количество да приемате

Препоръчителната доза е 180 mg (две таблетки по 90 mg). Поглъщайте таблетките цели с

вода.

Приемете таблетката в рамките на 2 часа преди започването на Вашия цикъл на

химиотерапия.

Може да приемате Varuby със или без храна.

Приемането на Varuby преди химиотерапия предотвратява гадене и повръщане. Не приемайте

това лекарство в дните след химиотерапията, освен ако не Ви предстои друг цикъл на

химиотерапия. Не приемайте Varuby повече от веднъж на всеки две седмици.

Ако сте приели повече от необходимата доза Varuby

Обичайната доза е две таблетки. Ако смятате, че може да сте приели повече от необходимата

доза, незабавно кажете на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Varuby

Ако сте забравили да приемете дозата си, незабавно кажете на Вашия лекар.

Ако сте спрели приема на Varuby

Varuby помага за предотвратяване на гадене и повръщане, когато сте на химиотерапия. Ако не

желаете да приемате лекарството, обсъдете това с Вашия лекар

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някоя от следните

нежелани лекарствени реакции:

Сериозни нежелани реакции:

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 души

Ако получите симптоми на алергична реакция като внезапен задух, подуване на устните или

езика, или промяна във вкуса, отичане на кожа или тъкан, или внезапна поява на обрив или

висока температура, или ускорен сърдечен ритъм,

незабавно уведомете Вашия лекар или

медицинска сестра

. Те ще Ви осигурят подходящото лечение.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Други нежелани реакции:

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

главоболие

запек

чувство на умора

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

болезненост или болка в мускулите

чувство на замайване, затруднено концентриране, липса на енергия, сънливост

(сомнолентност) или трудно заспиване (инсомния)

проблеми със стомаха, включващи стомашен дискомфорт, подуване, гадене, болка, лошо

храносмилане и диария

ниски нива на вид бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите (наблюдават се при

кръвни изследвания)

инфекция в устата

язви в устата

понижен апетит

хълцане

слабост

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 души

млечница (дрождена инфекция) в устата или на кожата

намален брой на тромбоцитите (наблюдават се при кръвни изследвания)

увеличен риск от кървене

намаляване на вид бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите (наблюдават се при

кръвни изследвания)

обезводняване

ниски нива на магнезий в кръвта (наблюдава се при кръвни изследвания)

чувство на тревога или страх, безпокойство

скърцане със зъби

загуба на равновесие

затруднени движения

загуба на съзнание или чувство, че ще изгубите съзнание

частична загуба на слух

звънене в ушите

замъглено зрение

укорен сърдечен ритъм

стомашен дискомфорт

промяна в привичките за изхождане

сухота в устата

стомашни киселини или парене зад гръдната кост

гадене или чувство, че Ви се повръща

високо кръвно налягане

косопад

обрив, подобен на акне

суха кожа

ставна болка

болка в гърба

мускулна слабост

мускулна слабост, болезненост или болка, особено ако едновременно с това се чувствате

неразположен(а), имате висока температура или тъмна урина. Тези симптоми може да са

причинени от увреждане, свързано с патологично разпадане на мускулна тъкан (наречено

рабдомиолиза).

проблеми с ходенето

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Varuby

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след „Годен до:“ и върху блистера след „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Varuby

Активното вещество е ролапитант. Всяка таблетка съдържа 90 mg ролапитант.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: лактоза монохидрат (вижте точка 2 под „Varuby съдържа лактоза“),

прежелатинизирана скорбяла, микрокристална целулоза (Е460), повидон (К-30),

кроскармелоза натрий, колоиден силициев двуокис и магнезиев стеарат.

Филмово покритие: поливинилов алкохол, титанов двуокис (Е171), макрогол, талк,

индигокармин (Е 132) и полисорбат 80.

Как изглежда Varuby и какво съдържа опаковката

Таблетките са сини, с вдлъбнато релефно означение „T0101“ от едната страна и „100“ от

другата страна.

Опаковка с две таблетки в двоен блистер от

поливинилхлорид/полихлортрифлуороетилен/алуминиево фолио.

Притежател на разрешението за употреба

TESARO Bio Netherlands B.V.

Joop Geesinkweg 901

1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

Нидерландия

Производители

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Appelhof 13

8465 RX Oudehaske

Нидерландия

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Neptunus 12

8448 CN Heerenveen

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нидерландия

TESARO Bio Netherlands B.V.

Joop Geesinkweg 901

1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

TESARO Bio Netherlands B.V.

+32 240 12501

Lietuva

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

България

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Luxembourg/Luxemburg

TESARO Bio Netherlands B.V.

+352 278 62096

Česká republika

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Magyarország

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Danmark

TESARO Bio Netherlands B.V.

+45 787 74077

Malta

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Deutschland

TESARO Bio GERMANY GmbH

+49 308 8789661

Nederland

TESARO Bio Netherlands B.V.

+31 207 091042

Eesti

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Norge

TESARO Bio Netherlands B.V.

+47 219 39680

Ελλάδα

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Österreich

TESARO Bio Netherlands B.V.

+43 192 86528

España

TESARO Bio Spain S.L.U

+34 911 147439

Polska

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

France

TESARO Bio France SAS

+33 176 728915

Portugal

TESARO BIO SPAIN S.L.U.,

SUCURSAL EM PORTUGAL

+351 211 143976

Hrvatska

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Ireland

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

România

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Slovenija

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Ísland

TESARO Bio Netherlands B.V.

Slovenská republika

TESARO Bio Netherlands B.V.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

+44 330 3328100

+44 330 3328100

Italia

TESARO Bio Italy S.r.l.

+39 068 7501295

Suomi/Finland

TESARO Bio Netherlands B.V.

+358 974 790114

Κύπρος

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Sverige

TESARO Bio Sweden AB

+46 850 619678

Latvija

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

United Kingdom

TESARO Bio Netherlands B.V.

+44 330 3328100

Дата на последно преразглеждане на листовката <

ММ/ГГГГ

}>.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Varuby 90 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 90 mg ролапитант (rolapitant) (като хидрохлорид монохидрат).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа 230 mg лактоза (като монохидрат) на доза (две таблетки).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка).

Таблетките са сини, с вдлъбнато релефно означение „T0101“ от едната страна и „100“ от

другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Предотвратяване на забавено гадене и повръщане, свързани със силно и умерено еметогенна

противоракова химиотерапия при възрастни

Varuby се прилага като част от комбинирано лечение (вж. точка 4.2).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

Varuby се прилага като част от схема на лечение, която включва дексаметазон и 5-HT

рецепторен антагонист.

180 mg (две таблетки) трябва да се приложат в рамките на 2 часа преди започването на всеки

цикъл химиотерапия, но на интервали, не по-кратки от 2 седмици.

Няма лекарствено взаимодействие между ролапитант и дексаметазон, така че не се налага

коригиране на дозата дексаметазон.

За предотвратяване на гадене и повръщане, свързани с еметогенна противоракова терапия, се

препоръчват следните схеми на лечение:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Схема на лечение при силно еметогенна химиотерапия

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 4

Varuby

180 mg перорално;

в рамките на 2 часа преди

химиотерапия

не се прилага

Дексаметазон

20 mg перорално;

30 минути преди химиотерапия

8 mg

перорално,

два пъти

дневно

8 mg

перорално,

два пъти

дневно

8 mg

перорално,

два пъти

дневно

5-HT

рецепторен

антагонист

Стандартна доза 5-HT

рецепторен

антагонист. За информация за

подходящото дозиране на

едновременно прилагания 5-HT

рецепторен антагонист вижте

кратката характеристика на

продукта.

не се прилага

Схема на лечение при умерено еметогенна химиотерапия

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 4

Varuby

180 mg перорално;

в рамките на 2 часа преди

химиотерапия

не се прилага

Дексаметазон

20 mg перорално;

30 минути преди химиотерапия

не се прилага

5-HT

рецепторен

антагонист

Стандартна доза 5-HT

рецепторен

антагонист. За информация за

подходящото дозиране на

едновременно прилагания 5-HT

рецепторен антагонист вижте

кратката характеристика на продукта.

За информация за подходящото

дозиране на едновременно

прилагания 5-HT

рецепторен

антагонист вижте кратката

характеристика на продукта.

Специални популации

Старческа възраст (≥ 65 години)

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст. Данните от употреба

при пациенти на възраст 75 и повече години са ограничени. При тези пациенти Varuby трябва

да се използва с повишено внимание (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека или умерена степен на бъбречно

увреждане. Данните за пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане са ограничени, а за

пациенти в терминален стадий на бъбречна болест, които са на хемодиализа, липсват данни.

При тези пациенти Varuby трябва да се използва с повишено внимание (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека или умерена степен на чернодробно

увреждане. Липсват данни за пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане. При тези

пациенти Varuby трябва да се използва с повишено внимание (вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на ролапитант при деца и юноши на възраст под 18 години все

още не са установени. Липсват данни.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Начин на приложение

Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода и може да се приемат със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Приложение в комбинация с жълт кантарион (вж. точка 4.5)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане

Липсват данни за пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане (вж. точка 5.2). При тези

пациенти Varuby трябва да се използва с повишено внимание. Ако употребата не може да се

избегне, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за нежелани реакции към Varuby (вж.

точка 4.8).

Пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане

Данните за пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане са ограничени (вж. точка 5.2). При

тези пациенти Varuby трябва да се използва с повишено внимание. Ако употребата не може да

се избегне, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за нежелани реакции към Varuby (вж.

точка 4.8).

Взаимодействия

Varuby не се препоръчва при пациенти, при които се налага хронично приложение на силни

(напр. рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, ензалутамид, фенитоин) или умерени

ензимни индуктори (напр. ефавиренц, рифабутин) (вж. точка 4.5).

Ефикасността и безопасността на ролапитант при едновременна употреба с друг

рецепторен антагонист (напр. апрепитант и комбинация от нетупитант и палоносетрон

хидрохлорид) все още не са установени и поради тази причина не се препоръчва едновременно

приложение (вж. точка 4.5).

Лактоза

Varuby съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна

непоносимост, Lapp-лактозна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва

да приемат този лекарствен продукт.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефекти на Varuby върху фармакокинетиката на други активни вещества

Субстрати на CYP2D6

Ролапитант е умерен инхибитор на CYP2D6.

Повишаването на плазмените концентрации на

субстрати на CYP2D6 може да доведе до потенциални нежелани реакции. 3-кратно увеличаване

на експозицията на декстрометорфан, субстрат на CYP2D6, е наблюдавано 7 дни след

прилагане на единична перорална доза ролапитант и може да трае по-дълго.

Поради тази причина трябва да се подхожда с повишено внимание, когато ролапитант се

прилага в комбинация с лекарствен продукт, който се метаболизира от CYP2D6, особено

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

лекарствени продукти с тесен терапевтичен прозорец (напр. пропафенон, тамоксифен,

метопролол, използван при сърдечна недостатъчност, тиоридазин, пимозид).

Субстрати на UGT1A1 и UGT2B7 (напр. съответно иринотекан и морфин)

Ролапитант умерено инхибира UGT1A1 и UGT2B7

in vitro

. Следователно не може да се

изключи потенциално взаимодействие, свързано с инхибирането на тези UGT ензими в червата.

Субстрати на BCRP

Ролапитант е инхибитор на протеина на резистентност на рак на гърдата (Breast-Cancer-

Resistance Protein, BCRP). Повишаването на плазмените концентрации на субстрати на BCRP

(напр. метотрексат, иринотекан, топотекан, митоксантрон, розувастатин, сулфасалазин,

доксорубицин, бендамустин) може да доведе до потенциални нежелани реакции.

Едновременното приложение на единична доза 180 mg ролапитант със сулфасалазин, субстрат

на BCRP, води до приблизително 2-кратно увеличаване на C

и AUC на сулфасалазин. Ако

употребата на комбинацията не може да се избегне, трябва да се провежда клинично и

биологично наблюдение за нежелани реакции към едновременно прилагания лекарствен

продукт. Трябва да се използва най-ниската ефективна доза розувастатин.

Субстрати на P-gp

Ролапитант е инхибитор на P-гликопротеина (P-gp). При прилагане на единична доза 180 mg

ролапитант са наблюдавани 70 % увеличаване на C

и 30 % увеличаване на AUC на дигоксин,

субстрат на P-gp. Поради тази причина, когато ролапитант се прилага в комбинация с дигоксин

или други субстрати на P-gp (напр. дабигатран или колхицин) и по-специално при пациенти с

бъбречно увреждане, се препоръчва да се провежда клинично наблюдение за нежелани реакции

и, ако е възможно, биологично наблюдение.

Субстрати на OATP1B1 и 1B3

In vitro

проучвания дават основания да се счита, че не се очаква ролапитант да инхибира

OATP1B1 при клинично значими концентрации и ролапитант не е инхибитор на OATP1B3 при

тестваните концентрации до 20 µM.

Субстрати на OCT1

In vitro

, ролапитант не е инхибитор на OСТ1 при тестваните концентрации до 20 µM.

Субстрати на CYP3A4

In vivo

не се очаква ролапитант да демонстрира ефект на инхибиране или индукция по

отношение на CYP3A4. Приложението на единична доза 180 mg ролапитант не оказва значими

ефекти върху фармакокинетиката на мидазолам в сравнение със самостоятелно прилаган

перорален мидазолам в доза 3 mg на ден 1, ден 8 и ден 11.

Ондансетрон

Ролапитант не оказва значими ефекти върху фармакокинетиката на ондансетрон, приложен

интравенозно едновременно с единична доза 180 mg доза ролапитант в един и същи ден.

Дексаметазон

Ролапитант не оказва значими ефекти върху фармакокинетиката на дексаметазон, когато

дексаметазон се прилага перорално на ден 1 до 3 след едновременно приложена единична доза

180 mg ролапитант на ден 1.

Други CYP

Не се очаква значимо взаимодействие със следните лекарствени продукти, когато се прилагат с

единична доза 180 mg ролапитант на ден 1 и без ролапитант на ден 8: репаглинид 0,25 mg

(субстрат на CYP2C8), ефавиренц 600 mg (субстрат на CYP2B6), толбутамид 500 mg (субстрат

на CYP2C9) или омепразол 40 mg (субстрат на CYP2C19).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ролапитант няма ефект върху фармакокинетиката на кофеина (субстрат на CYP1A2) при

приложение на перорална доза 200 mg кофеин с единична доза 180 mg ролапитант на ден 1 и

без ролапитант на ден 8 и ден 15.

Ефекти на други лекарствени продукти върху фармакокинетиката на Varuby

Ензимни индуктори

Едновременното приложение на рифампицин, силен ензимен индуктор, значително понижава

системната експозиция на ролапитант и на активния му метаболит. При прилагане на 600 mg

рифампицин веднъж дневно в продължение на 7 дни преди и 7 дни след приложението на

единична доза 180 mg ролапитант средната му AUC се понижава с 87 %, а на активния му

метаболит с 89 %, в сравнение със самостоятелно прилаган ролапитант. Varuby не се

препоръчва при пациенти, при които се налага хронично приложение на силни индуктори

(напр. рифампицин, карбамазепин, ензалутамид, фенитоин) (вж. точка 4.4).

Ефектът на умерените индуктори (напр. ефавиренц, рифабутин) не е установен. Поради тази

причина не се препоръчва употребата на ролапитант при пациенти, на които вече се прилага

умерен индуктор (вж. точка 4.4).

Поради силния си индуциращ ефект, жълтият кантарион е противопоказан при употреба на

ролапитант (вж. точка 4.3).

Инхибитори на CYP3A4

При приложение на кетоконазол, силен инхибитор на CYP3A4, с ролапитант не се наблюдава

клинично значим ефект. Съпътстващото приложение на 400 mg кетоконазол веднъж дневно в

продължение на 21 дни, последвано от 90 mg доза ролапитант, не повлиява в значима степен

на ролапитант, но AUC се увеличава с 21 %. Не се очаква това взаимодействие да е

клинично значимо.

Други взаимодействия

Ефикасността и безопасността на ролапитант при едновременна употреба с друг

рецепторен антагонист (напр. апрепитант и комбинация от нетупитант и палоносетрон

хидрохлорид) все още не са установени и поради тази причина не се препоръчва едновременно

приложение (вж. точка 4.4).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на ролапитант при бременни жени. Проучванията при животни не

показват тератогенни или ембриофетални ефекти. При проучване на пре- и постнаталното

развитие с прилагане на доза, еквивалентна на половината от препоръчителната доза при хора,

има намалена памет при женските малки, демонстрирана при тест с лабиринт, и намалено

телесно тегло при малките (вж. точка 5.3). Varuby не трябва да се прилага по време на

бременност, освен ако не е изрично необходимо.

Кърмене

Няма данни за наличието на ролапитант в кърмата. Демонстрирано е наличие на ролапитант в

кърмата при пероралното му приложение при женски плъхове с лактация. Не се препоръчва да

се кърми по време на лечение с Varuby.

Фертилитет

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ролапитант не повлиява фертилитета или общата репродуктивна функция на мъжки плъхове. В

проучване на фертилитета и ранното ембрионално развитие при женски плъхове се наблюдава

понижаване на броя на жълтите тела и точките на имплантиране (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Varuby повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. След прилагане

на ролапитант е възможно да се появят замайване и умора (вж. точка 4.8).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Над 4 375 пациенти са лекувани с Varuby или с лекарствен продукт за сравнение в клинични

проучвания от фаза 1, 2 и 3. Общо 2 798 участници са получавали ролапитант перорално в

някаква доза, включително 1 567 участници в проучвания за предизвикани от химиотерапия

гадене и повръщане (ПХГП).

Най-честите нежелани реакции са умора (1,9 %) и главоболие (1,5 %). Профилът на безопасност

при удължавания с многократни цикли на проучванията за силно и умерено еметогенна

химиотерапия с продължителност до 6 цикъла на химиотерапия е подобен на профила,

наблюдаван при цикъл 1.

Табличен списък на нежеланите реакции

Следните нежелани реакции се наблюдават при сборен анализ на данни от проучвания за силно

еметогенна химиотерапия (СЕХ) и умерено еметогенна химиотерапия (УЕХ).

Честотите се определят като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000

до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до 1/1 000), много редки (< 1/10 000), с неизвестна честота: от

наличните данни не може да бъде направена оценка.

Нежелани реакции по системо-органен клас

Системо-органен клас

Чести

Нечести

Редки

Инфекции и

инфестации

гъбична инфекция в

устата

кандидоза

орална кандидоза

Нарушения на кръвта и

лимфната система

неутропения

понижена стойност на

международно

нормализирано

съотношение

левкопения

намален брой на

неутрофилите

тромбоцитопения

Нарушения на

имунната система

свръхчувствителност

Нарушения на

метаболизма и

храненето

понижен апетит

обезводняване

хипомагнезиемия

Психични нарушения

инсомния

тревожност

бруксизъм

Нарушения на нервната

система

главоболие

замайване

нарушено внимание

дисгеузия

сомноленция

нарушение в равновесието

двигателно нарушение

синкоп

Нарушения на ухото и

хипакузис

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/141777/2017

EMEA/H/C/004196

Резюме на EPAR за обществено ползване

Varuby

rolapitant

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Varuby. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Varuby.

За практическа информация относно употребата на Varuby пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Varuby и за какво се използва?

Varuby е лекарство, което се използва за предотвратяване на гадене (позиви за повръщане) и

повръщане при възрастни пациенти с раково заболяване, подложени на химиотерапия (лекарства

за лечение на рак). Различните лекарства за химиотерапия предизвикват различни степени на

гадене и повръщане и Varuby се използва при пациенти, на които се прилага силно или умерено

еметогенна (предизвикваща повръщане) химиотерапия.

Varuby предотвратява забавеното гадене и повръщане (когато симптомите настъпват 24 часа или

повече след противораковото лечение) и се прилага с други лекарства, които помагат за

контролирането на по-бързо гадене и повръщане.

Varuby съдържа активното вещество ролапитант (rolapitant).

Как се използва Varuby?

Varuby се отпуска по лекарско предписание и се предлага под формата на таблетки от 90 mg. На

първия ден от всеки цикъл на химиотерапия, 2 часа или по-малко преди началото на

химиотерапията, се поглъщат две таблетки. Varuby се прилага с дексаметазон и 5-HT

рецепторен

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Varuby

EMA/141777/2017

Страница 2/3

антагонист (други два вида лекарство за предотвратяване на гадене и повръщане), но начинът на

прилагане зависи от вида на химиотерапията.

За повече информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Varuby?

Активното вещество във Varuby, ролапитант, действа като блокира рецепторите на неврокинин-1

(NK1). Химиотерапията може да бъде причина организмът да произвежда субстанция (субстанция

P), която се свързва с тези рецептори и стимулира забавеното гадене и повръщане. Като блокира

рецепторите, Varuby може да предотврати тази нежелана реакция. Когато се прилага с лекарства,

които действат чрез други механизми за предотвратяване на незабавното гадене и повръщане,

Varuby може да помогне за осигуряване на продължителен контрол срещу тези симптоми след

химиотерапията.

Какви ползи от Varuby са установени в проучванията?

В две основни проучвания, Varuby е по-ефективен от плацебо (сляпо лечение) за

предотвратяване на забавено гадене и повръщане след силно еметогенна химиотерапия. В двете

проучвания, едното обхващащо 532 пациенти, а другото обхващащо 555 пациенти, участниците

приемат също дексаметазон и гранисетрон (5-HT

рецепторен антагонист). Сборен анализ на

резултатите от двете проучвания показва, че при 71% от пациентите (382 от 535), приемали

Varuby, не са настъпили гадене и повръщане в периода от 24 до 120 часа след химиотерапията,

докато цифрата при тези на плацебо е 60% (322 от 535 пациенти).

Varuby е по-ефективен от плацебо и в трето основно проучване, когато се приема с дексаметазон

и гранисетрон при пациенти, на които се прилага умерено еметогенна химиотерапия. Не се

наблюдава забавено гадене и повръщане при 71% от пациентите, приемали Varuby (475 от 666),

в сравнение с 62% от тези на плацебо (410 от 666).

Какви са рисковете, свързани с Varuby?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Varuby (които е възможно да засегнат между 1 и

2 на 100 души) са умора и главоболие. Пациентите, на които се прилага Varuby, не трябва да

приемат жълт кантарион (билково лекарство срещу лека депресия), тъй като то може да намали

ефекта на Varuby.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения, съобщени при Varuby,

вижте листовката.

Защо Varuby е разрешен за употреба?

Varuby води до подобряване на контрола на забавеното гадене и повръщане, когато е добавено

към стандартните лечения. В допълнение, всички нежелани лекарствени реакции се управляват и

са сходни на тези, наблюдавани обикновено при лекарства срещу гадене и повръщане. Въпреки

че в ЕС са разрешени редица лекарствени продукти за управление на свързаните с химиотерапия

гадене и повръщане, значителен брой пациенти продължават да изпитват тази реакция и

управлението, по-специално на гаденето, продължава да бъде предизвикателство. Следователно,

като цяло, ползите от Varuby са по-големи от рисковете и той беше препоръчан за разрешение за

употреба в ЕС.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Varuby

EMA/141777/2017

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Varuby?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Varuby, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Varuby:

Пълният текст на EPAR за Varuby може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Varuby прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация