Vipdomet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

alogliptin бензоат, метформина хидрохлорид

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

A10BD13

INN (Международно Name):

alogliptin, metformin

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Vipdomet is indicated in the treatment of adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus:as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients, inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone, or those already being treated with the combination of alogliptin and metformin;in combination with pioglitazone (i. triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in adult patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin and pioglitazone;in combination with insulin (i. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, когато на инсулин в стабилна доза и метформин самостоятелно не осигуряват адекватен гликемичен контрол.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-18

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VIPDOMET 12,5 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VIPDOMET 12,5 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
алоглиптин/метформинов хидрохлорид
(alogliptin/metformin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vipdomet и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vipdomet
3.
Как да приемате Vipdomet
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vipdomet
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIPDOMET И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIPDOMET
Vipdomet съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vipdomet 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vipdomet 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат, еквивалентно на 12,5 mg
алоглиптин, и 850 mg
метформинов хидрохлорид.
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат, еквивалентно на 12,5 mg
алоглиптин, и
1 000 mg метформинов хидрохлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Vipdomet 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Светложълти, продълговати
(приблизително 21,0 mm дълги и 10,1 mm
широки),
двойноизпъкнали, филмирани таблетки с
вдлъбнато релефно означение „12.5/850“
от едната
страна и „322M“ oт другата.
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Бледожълти, продълговати
(приблизително 22,3 mm дълги и 10,7 mm
широки),
двойноизпъкнали, филмирани таблетки с
вдлъбнато релефно означение „12.5/1000“
от едната
страна и „322M“ oт другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vipdomet е показан при лечението на
възрастни пациенти и над 18 години със
захарен 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-01-2024
Листовка Листовка чешки 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-01-2024
Листовка Листовка датски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-01-2024
Листовка Листовка немски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-01-2024
Листовка Листовка естонски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-01-2024
Листовка Листовка гръцки 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-01-2024
Листовка Листовка английски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-10-2013
Листовка Листовка френски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-01-2024
Листовка Листовка италиански 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-01-2024
Листовка Листовка латвийски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-01-2024
Листовка Листовка литовски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-01-2024
Листовка Листовка унгарски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-01-2024
Листовка Листовка малтийски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-01-2024
Листовка Листовка нидерландски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-01-2024
Листовка Листовка полски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-01-2024
Листовка Листовка португалски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-01-2024
Листовка Листовка румънски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-01-2024
Листовка Листовка словашки 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-01-2024
Листовка Листовка словенски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-01-2024
Листовка Листовка фински 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-01-2024
Листовка Листовка шведски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-01-2024
Листовка Листовка норвежки 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-01-2024
Листовка Листовка исландски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-01-2024
Листовка Листовка хърватски 31-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-01-2024

Преглед на историята на документите