Rotarix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки ротавирус, живи атенюирани

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BH01

INN (Международно Name):

rotavirus vaccine, live

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Immunization; Rotavirus Infections

Терапевтични показания:

Rotarix е показан за активна имунизация на бебета на възраст от 6 до 24 седмици за предпазване от гастроентерит поради ротавирусна инфекция. Използването на показателите не е статистическа значимост трябва да разчита на официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 40

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-02-21

Листовка

                59
Б. ЛИСТОВКА
60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ROTARIX ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
ваксина срещу ротавирус, жива (rotavirus
vaccine, live)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДЕТЕТО ВИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ПРИЕМА
ТАЗИ
ВАКСИНА, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА
ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Тази ваксина е предписана единствено
и лично на Вашето дете. Не я
преотстъпвайте на
други хора.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rotarix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди детето
Ви да приеме Rotarix
3.
Как се приема Rotarix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rotarix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ROTARIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Rotarix е вирусна ваксина, която съдържа
жив, атенюиран (отслабен) човешки
ротавирус. Тя
помага за предпазване на Вашето 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rotarix прах и разтворител за
ПЕРОРАЛНА
суспензия
Ваксина срещу ротавирус, жива (Rotavirus
vaccine, live)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След приготвяне на суспензията 1 доза
(1 ml) съдържа:
Човешки ротавирус щам RIX4414 (жив,
атенюиран)
_(Human rotavirus RIX4414 strain (live, attenuated))_
*
не по-малко от 10
6.0
CCID
50
*произведен във Vero клетки
Помощни вещества с известно действие:
Този продукт съдържа 13,5 mg сорбитол, 9 mg
захароза, 10 микрограма глюкоза и
0,15 микрограма фенилаланин на доза (вж.
точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за
ПЕРОРАЛНА
суспензия.
Прахът е бял на цвят.
Разтворителят е мътна течност с
бавнообразуваща се бяла утайка и
безцветна надутаечна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rotarix е показан за активна имунизация
на деца на възраст от 6 до 24 седмици за
профилактика
на гастроентерит, дължащ се на
ротавирусна инфекция (вж. точки 4.2, 4.4 и
5.1).
Прилагането на Rotarix трябва да се
основава на официалните препоръки.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Курсът на ваксинация се състои от дв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-04-2022
Листовка Листовка чешки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-04-2022
Листовка Листовка датски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-04-2022
Листовка Листовка немски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-04-2022
Листовка Листовка естонски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-04-2022
Листовка Листовка гръцки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-04-2022
Листовка Листовка английски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-03-2016
Листовка Листовка френски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-04-2022
Листовка Листовка италиански 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-03-2016
Листовка Листовка латвийски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-03-2016
Листовка Листовка литовски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-04-2022
Листовка Листовка унгарски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-04-2022
Листовка Листовка малтийски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-03-2016
Листовка Листовка полски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-04-2022
Листовка Листовка португалски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-03-2016
Листовка Листовка румънски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-04-2022
Листовка Листовка словашки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-04-2022
Листовка Листовка словенски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-03-2016
Листовка Листовка фински 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-04-2022
Листовка Листовка шведски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-04-2022
Листовка Листовка норвежки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-04-2022
Листовка Листовка исландски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-04-2022
Листовка Листовка хърватски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-03-2016

Преглед на историята на документите