Ritonavir Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ритонавир

Предлага се от:

Mylan S.A.S

АТС код:

J05AE03

INN (Международно Name):

ritonavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Ритонавир е показан в комбинация с други антиретровирусни средства за лечение на инфектирани с HIV 1 пациенти (възрастни и деца на 2-годишна възраст и по-големи).

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-09

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РИТОНАВИР MYLAN 100
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ритонавир (ritonavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ
ВАШЕТО ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Ритонавир Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да приемете Ритонавир Mylan
3.
Как да приемате Ритонавир Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ритонавир Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РИТОНАВИР MYLAN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ритонавир Mylan съд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ритонавир Mylan 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
ритонавир (ritonavir).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 87,75 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА_ _
Филмирана таблетка
Жълти, с форма на капсула,
двойноизпъкнали филмирани таблетки
със скосени ръбове, с
размери приблизително 19,1 mm х 10,2 mm, с
вдлъбнато релефно означение “М163“ от
едната
страна и гладки от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ритонавир е показан за приложение в
комбинация с други антиретровирусни
средства за
лечението на пациенти, инфектирани с
НІV-1 (възрастни и деца на и над 2
години).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ритонавир Mylan трябва да се прилага от
лекар с опит в лечението с HIV инфекция.
Дозировка
_Ритонавир, дозиран като
фармакокинетичен енхансер _
Когато ритонавир се прилага като
фармакокинетичен енхансер заедно с
други протеазни
инхибитори трябва да се има предвид
Кратката характеристика на
съотве
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2022
Листовка Листовка чешки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2022
Листовка Листовка датски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2022
Листовка Листовка немски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2022
Листовка Листовка естонски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2022
Листовка Листовка гръцки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2022
Листовка Листовка английски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-11-2017
Листовка Листовка френски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2022
Листовка Листовка италиански 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-11-2017
Листовка Листовка латвийски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-11-2017
Листовка Листовка литовски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2022
Листовка Листовка унгарски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2022
Листовка Листовка малтийски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-11-2017
Листовка Листовка полски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2022
Листовка Листовка португалски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-11-2017
Листовка Листовка румънски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2022
Листовка Листовка словашки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2022
Листовка Листовка словенски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-11-2017
Листовка Листовка фински 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2022
Листовка Листовка шведски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2022
Листовка Листовка норвежки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2022
Листовка Листовка исландски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2022
Листовка Листовка хърватски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-11-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите