Ribavirin Teva Pharma B.V.

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Рибавирин

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

J05AP01

INN (Международно Name):

ribavirin

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Ribavirin Teva Pharma B. is indicated in combination with other medicinal products for the treatment ofchronic hepatitis C (CHC) in adults (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Ribavirin Teva Pharma B. is indicated in combination with other medicinal products for the treatment ofchronic hepatitis C (CHC) for paediatric patients (children 3 years of age and older and adolescents) notpreviously treated and without liver decompensation (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-01

Листовка

                75
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
76
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РИБАВИРИН TEVA PHARMA B.V. 200 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
рибавирин (
_ribavirin_
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Рибавирин Teva Pharma
B.V. и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Рибавирин Teva Pharma B.V.
3.
Как да приемате Рибавирин Teva Pharma B.V.
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Рибавирин Teva Pharma B.V.
6.
Съдържание на опаковката и
допъл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Рибавирин Teva Pharma B.V. 200 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка Рибавирин Teva Pharma B.V.
съдържа 200 mg рибавирин
_(ribavirin)._
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Светло розова до розова филмирана
таблетка (с принтиран надпис “93” от
едната страна и
“7232” от другата).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рибавирин Teva Pharma B.V., в комбинация с
други лекарствени продукти, е показан
за лечение
на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, СНС)
при възрастни (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).
Рибавирин Teva Pharma B.V., в комбинация с
други лекарствени продукти, е показан
за лечение
на хроничен хепатит С (СНС) при
педиатрични пациенти (деца на възраст
3 години и по-
големи и юноши), без предходно лечение
и без чернодробна декомпенсация (вж.
точки 4.2, 4.4
и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато и
да се проследява от лекар с опит в
лечението на
хроничен хепатит С.
Дозировка
Рибавирин Teva Pharma B.V. трябва да се
прил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-07-2021
Листовка Листовка чешки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-07-2021
Листовка Листовка датски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-07-2021
Листовка Листовка немски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-07-2021
Листовка Листовка естонски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-07-2021
Листовка Листовка гръцки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-07-2021
Листовка Листовка английски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-07-2021
Листовка Листовка френски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-07-2021
Листовка Листовка италиански 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-07-2021
Листовка Листовка латвийски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-07-2021
Листовка Листовка литовски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-07-2021
Листовка Листовка унгарски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-07-2021
Листовка Листовка малтийски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-07-2021
Листовка Листовка полски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-07-2021
Листовка Листовка португалски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-07-2021
Листовка Листовка румънски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-07-2021
Листовка Листовка словашки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-07-2021
Листовка Листовка словенски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-07-2021
Листовка Листовка фински 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-07-2021
Листовка Листовка шведски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-07-2021
Листовка Листовка норвежки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-07-2021
Листовка Листовка исландски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-07-2021
Листовка Листовка хърватски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-07-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите