Reagila

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

карипразин хидрохлорид

Предлага се от:

Gedeon Richter

АТС код:

N05AX15

INN (Международно Name):

cariprazine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Reagila е показан за лечение на шизофрения при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-13

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REAGILA 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REAGILA 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REAGILA 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REAGILA 6 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
карипразин (cariprazine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Reagila и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Reagila
3.
Как да приемате Reagila
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Reagila
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REAGILA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Reagila съдържа активното вещество
карипразин, което е от гру
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Reagila 1,5 mg твърди капсули
Reagila 3 mg твърди капсули
Reagila 4,5 mg твърди капсули
Reagila 6 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Reagila 1,5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
карипразинов хидрохлорид,
съответстващ на 1,5 mg карипразин
(cariprazine).
Reagila 3 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
карипразинов хидрохлорид,
съответстващ на 3 mg карипразин
(cariprazine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 0,0003 mg
алура червено AC (E 129).
Reagila 4,5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
карипразинов хидрохлорид,
съответстващ на 4,5 mg карипразин
(cariprazine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 0,0008 mg
алура червено AC (E 129).
Reagila 6 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
карипразинов хидрохлорид,
съответстващ на 6 mg карипразин
(cariprazine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 0,0096 mg
алура червено AC (E 129).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Reagila 1,5 mg твърди капсули
Твърда желатинова капсула, размер 4 (с
дължина 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-06-2022
Листовка Листовка чешки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-06-2022
Листовка Листовка датски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-06-2022
Листовка Листовка немски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-06-2022
Листовка Листовка естонски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-06-2022
Листовка Листовка гръцки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-06-2022
Листовка Листовка английски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-09-2017
Листовка Листовка френски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-06-2022
Листовка Листовка италиански 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-09-2017
Листовка Листовка латвийски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-09-2017
Листовка Листовка литовски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-06-2022
Листовка Листовка унгарски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-06-2022
Листовка Листовка малтийски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-09-2017
Листовка Листовка полски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-06-2022
Листовка Листовка португалски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-09-2017
Листовка Листовка румънски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-06-2022
Листовка Листовка словашки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-06-2022
Листовка Листовка словенски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-09-2017
Листовка Листовка фински 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-06-2022
Листовка Листовка шведски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-06-2022
Листовка Листовка норвежки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-06-2022
Листовка Листовка исландски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-06-2022
Листовка Листовка хърватски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите