Rabitec

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
07-01-2021
Активна съставка:
атенюиран жив вирус на ваксина срещу бяс, щам SPBN GASGAS
Предлага се от:
CEVA Santé Animale
АТС код:
QI07BD
INN (Международно Name):
Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs
Терапевтична група:
Red foxes (Vulpes vulpes); Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides)
Терапевтична област:
Имуномодулатори за кучета, живи вирусни ваксини
Терапевтични показания:
За активна имунизация на лисици и кучета миещи мечки срещу бяс за предотвратяване на инфекция и смъртност.
Каталог на резюме:
Revision: 3
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/004387
Дата Оторизация:
2017-12-01
EMEA код:
EMEA/V/C/004387

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 07-01-2021
Листовка Листовка
чешки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 07-01-2021
Листовка Листовка
датски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 07-01-2021
Листовка Листовка
немски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 07-01-2021
Листовка Листовка
естонски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 07-01-2021
Листовка Листовка
гръцки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 07-01-2021
Листовка Листовка
английски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 03-04-2020
Листовка Листовка
френски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 07-01-2021
Листовка Листовка
италиански 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 03-04-2020
Листовка Листовка
латвийски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 03-04-2020
Листовка Листовка
литовски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 07-01-2021
Листовка Листовка
унгарски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 07-01-2021
Листовка Листовка
малтийски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 03-04-2020
Листовка Листовка
нидерландски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 03-04-2020
Листовка Листовка
полски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 07-01-2021
Листовка Листовка
португалски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 03-04-2020
Листовка Листовка
румънски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 07-01-2021
Листовка Листовка
словашки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 07-01-2021
Листовка Листовка
словенски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 03-04-2020
Листовка Листовка
фински 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 07-01-2021
Листовка Листовка
шведски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 07-01-2021
Листовка Листовка
норвежки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 07-01-2021
Листовка Листовка
исландски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 07-01-2021
Листовка Листовка
хърватски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 03-04-2020

Прочетете целия документ

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА

Rabitec перорална суспензия, за лисици и миещи мечки

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

Франция

П производител, отговорен за освобождаване на партидата:

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Германия

Ceva Tiergesundheit (Riems) GmbH

An der Wiek 7

17493 Greifswald - Insel Riems

Германия

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Rabitec перорална суспензия, за лисици и миещи мечки.

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 доза (1,7 ml) в примамка съдържа:

Активна субстанция:

Атенуиран ваксинален вирус на бяс, щам SPBN GASGAS: 10

FFU* - 10

FFU*

(* Focus Forming Units - Фокус формиращи единици)

Суспензията има жълт цвят в замразено състояние и червеникав цвят в течно състояние.

Примамките са правоъгълни, кафяви на цвят и с интензивна миризма.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на лисици и миещи мечки срещу бяс, за предотвратяване на инфекция и

смъртност.

Продължителност на имунитета: най-малко 12 месеца.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Лисици, миещи мечки.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА

ПРИЛАГАНЕ

Перорално приложение.

Приемът на една примамка е достатъчен за осигуряване на активна имунизация за превенция на

инфекция с вируса на бяса. Примамките се разпръскват по земя или по въздух рамките на

ваксинационна кампания срещу бяс.

Зоната на ваксинация трябва да бъде максимално голяма (за предпочитане над 5000 km

Ваксинационните кампании в зоните без бяс трябва да бъдат организирани така, че да се

покрива 50 km пояс пред фронта на бяса. Степента на разпръскване зависи от топографията,

плътността на популацията на целевите видовете и представящи епизоотичната ситуация.

Поради това се следват препоръките/изискванията на компетентните власти по отношение на

степента на разпръскване, зоната на ваксиниране, метода на разпръскване/примамки и други

местни/регионални условия, дефинирани от компетентните власти. Препоръчва се по- плътност

на разпръскване в зони с висока плътност на популацията на лисиците/миещите мечки gs.

Въздушното разпръскване на примамките с подходящо летателно средство (самолет,

хеликоптер, дронове или подобни) е препоръчително при открити или слабо населени региони,

а ръчното разпръскване в зони с висока плътност на човешката популация.

Въздушно разпръскване на примамките не се препоръчва в близост до водоизточници (езера,

реки, водни резервоари), както и в плътно населени региони. За препоръчване е ваксинацията

да се прави два пъти годишно (напр. пролет и есен), в няколко последователни години, най-

малко две години след последния потвърден случай на бяс в региона; не трябва обаче да се

прави опит за ваксинация, когато се очаква температурите да достигнат 25 °C или повече, и

никога през летния сезон. За да се предпазят регионите, в които няма бяс, може да се поставят

примамки за създаване на ваксинационен пояс или под формата на ваксинации на определени

места.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Примамките трябва да се разпръскват незабавно след размразяване.

Не трябва да се прави опит за ваксинация, когато се очаква температурите да достигнат 25 °C

или повече, и никога през летния сезон.

10.

КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в замразено състояние, под -15 °C.

Да не се замразява повторно.

Размразената ваксина може да се съхранява 7 дни при температура 2 °C – 8 °C преди употреба;

но примамки, при които охладителната верига е била прекъсната, тъй като не са съхранявани в

хладилник, трябва да бъдат унищожени.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикета и картон а след “EXP”.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Ваксинните примамки не са предназначени за ваксиниране на домашни животни.

Стомашночревни прояви (потенциално поради несмилаемостта на блистерния материал) са

наблюдавани при кучета след инцидентно поглъщане на примамката.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Работете с примамките с повишено внимание. При работа и разпръскване на примамките е

препоръчително да носите гумени ръкавици за еднократна употреба. При контакт с

ваксиналната течност, незабавно я отстранете чрез щателно измиване с вода и сапун. Незабавно

да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на

продукта.

Предлаганите мерки за първа помощ непосредствено след директна експозиция на хора на

ваксиналната течност трябва да следват препоръките на СЗО, дадени в ,,WHO Guide for Rabies

Pre- and Post-Exposure Prophylaxis (PEP) in Humans” (,,Наръчника за профилактика преди и след

експозиция на бяс (PEP) при хора”).

Тъй като тази ваксина е изготвена от живи, атенуирани микроорганизми, трябва да бъдат взети

съответните мерки за предпазване от контаминация на персонала и други хора, участващи в

процеса, напр. чрез носене на подходящи защитни облекла.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност.

Безопасността на този ветеринарномедицински продукт не е доказана по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не е известно.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Прилагането на 10 пъти препоръчителната доза на ваксината не е довело до поява на

неблагоприятни реакции.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата (http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Течна ваксина в полимер/алуминиеви блистери, които се разполагат в матрица за примамка,

привличаща целевите видове животни.

Примамките се опаковат в пликове или сакове от пластмасово фолио в картонени опаковки,

като:

1 x 800 броя

4 x 200 броя

40 x 20 броя

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Rabitec перорална суспензия за лисици и миещи мечки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 доза (1,7 ml) съдържа:

Активна субстанция:

Жива атенюирана противобясна ваксина, шам на вируса SPBN GASGAS: 10

FFU* - 10

FFU*

(* Focus Forming Units - Фокус формиращи единици)

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Перорална суспензия.

Суспензията е с жълт цвят в замразено състояние и червеникав цвят в течно състояние.

Примамките са правоъгълни, кафеникаво оцветени и с интензивна миризма.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Лисици, миещи мечки.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За активна имунизация на лисици и миещи мечки срещу бяс, за предотвратяване на инфекция и

смъртност.

Продължителност на имунитета: най-малко 12 месеца.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Ваксинните примамки не са предназначени за ваксиниране на домашни животни.

Стомашночревни прояви (потенциално поради несмилаемостта на блистерния материал) са

наблюдавани при кучета след инцидентно поглъщане на примамката.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Работете с примамките с повишено внимание. При работа и разпръскване на примамките е

препоръчително да носите гумени ръкавици за еднократна употреба. При контакт с

ваксиналната течност, незабавно я отстранете чрез щателно измиване с вода и сапун. Незабавно

да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на

продукта.

Предлаганите мерки за първа помощ непосредствено след директна експозиция на хора на

ваксиналната течност трябва да следват препоръките на СЗО, дадени в ,,WHO Guide for Rabies

Pre- and Post-Exposure Prophylaxis (PEP) in Humans” (,,Наръчника за профилактика преди и след

експозиция на бяс (PEP) при хора”).

Тъй като тази ваксина е изготвена от живи, атенуирани микроорганизми, трябва да бъдат взети

съответните мерки за предпазване от контаминация на персонала и други хора, участващи в

процеса, напр. чрез носене на подходящи защитни облекла.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции.

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност.

Безопасността на този ветеринарномедицински продукт не е доказана по време на лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Не са известни.

4.9

Доза и начин на приложение

Перорално приложение.

Приемът на една примамка е достатъчен, за да осигури имунизация за предотвратяване на

инфекция с вируса на бяс. Примамките се разпръскват по земя и въздух в рамките на

ваксинационните кампании срещу бяс.

Зоната на ваксинация трябва да бъде максимално голяма (за предпочитане над 5000 km

Ваксинационните кампании в зоните без бяс трябва да бъдат организирани така, че да се

покрива 50 km пояс пред фронта на бяса. Степента на разпръскване зависи от топографията,

плътността на популацията на целевите видовете и представящи епизоотичната ситуация.

Поради това се следват препоръките/изискванията на компетентните власти по отношение на

степента на разпръскване, зоната на ваксиниране, метода на разпръскване/примамки и други

местни/регионални условия, дефинирани от компетентните власти. Препоръчва се по-висока

плътност на разпръскване в зони с висока плътност на популацията на лисиците/миещите

мечки. Въздушното разпръскване на примамките с подходящо летателно средство (самолет,

хеликоптер, дронове или подобни) е препоръчително при открити или слабо населени региони,

а ръчното разпръскване в зони с висока плътност на човешката популация.

Въздушно разпръскване на примамките не се препоръчва в близост до водоизточници (езера,

реки, водни резервоари), както и в плътно населени региони. За препоръчване е ваксинацията

да се прави два пъти годишно (напр. пролет и есен), в няколко последователни години, най-

малко две години след последния потвърден случай на бяс в региона; не трябва обаче да се

прави опит за ваксинация, когато се очаква температурите да достигнат 25 °C или повече, и

никога през летния сезон. За да се предпазят регионите, в които няма бяс, може да се поставят

примамки за създаване на ваксинационен пояс или под формата на ваксинации на определени

места.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Прилагането на 10 пъти препоръчителната доза на ваксината не е довело до поява на

неблагоприятни реакции.

4.11

Карентен срок/ карентни срокове

Не е приложимо.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти за семейство Canidae, живи вирусни

ваксини.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI07BD.

Rabitec е жива модифицирана противобясна ваксина за перорално приложение при лисици и

миещи мечки.

Имунизираните животни са защитени от инфекция с вируса на бяса в полеви условия и не

пренасят бяс.

За разлика от изходния щам SAD B19, активната съставка на ваксината Rabitec е доказано

апатогенна за имунокомпетентни мишки, най-чувствителният на инфекцията с вируса на бяса

вид.

Активната съставка е четирикратен отслабен генетично модифициран конструкт на вируса на

бяс, получен от SAD B19 ваксинален щам. Геномът носи мутации на G-протеин (гликопротеин)

локализирани в 2 независими места на генома (в позиции 194 и 333 на аминокиселината в G-

протеина), където се обменят и трите основни “кодона”, което води до промени на

аминокиселината и в двете позиции. Освен това геномът носи точно копие на модифицирания

имуно-релевантен G-протеинов (гликопротеинов) ген, което води до значително по-висока

експресия на G-протеиновия ген. Тъй като всяка от тези модификации на генома доказано

допълнително атенуира вирусния щам SAD B19, техният множествен ефект помага да се

избегне реверсията към изходния щам. И накрая, псевдогенът, разположен между G- и L-гена, е

премахнат.

Възможна е диференциация на този ваксинален вирус от всички други щамове на вируса на

бяса, включително и неговия изходен щам, например чрез PCR методи.

Rabitec се използва за индуциране на защитен имунитет при лисици и миещи мечки чрез

перорално приложение, характеризиращо се с индуцирането на специфични за вируса на бяса

(неутрализиращи) антитела, индуцирани основно от G-протеина (гликопротеина).

Не са провеждани проучвания с вируси на терен.

Ефикасността на ваксината е демонстрирана в лабораторни проучвания.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Ваксина:

Вода за инжекции

Захар

Желатин (свински)

Динатриев фосфат дихидрат

Калиев дихидроген фосфат

Неомицин сулфат

Примамка:

Храна на основата на риба

Палмово масло

Кокосово масло

Парафин

Окситетрациклинов хидрохлорид (може да се добави като маркер, ако се изисква от властите)

6.2

Основни несъвместимости

Не е приложимо.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години при/под -15 °C.

Устойчивостта след разпръскване в околната среда е доказана за 7 дни при температури до

25 °C.

6.4

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в замразено състояние, под -15 °C.

Да не се замразява повторно.

Примамките трябва да се разпръснат веднага след размразяване. Размразената ваксинална

примамка може да се съхранява 7 дни при температура 2 °С – 8 °C преди употреба; но

примамки, при които охладителната верига е била прекъсната, тъй като не са съхранявани в

хладилник, трябва да бъдат унищожени.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Ваксиналната суспензия се поставя в полимер/алуминиеви блистери, които се разполагат в

матрица за примамка, привличаща целевите видове животни. Примамките се опаковат в

пликове или сакове от пластмасово фолио в картонени опаковки, като:

1 x 800 броя

4 x 200 броя

40 x 20 броя

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

Франция

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/17/219/001-003

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 01/12/2017

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

20/07/2020

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата (http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Всяко лице, което възнамерява да произвежда, внася, притежава, продава, снабдява и

употребява този ветеринарномедицински продукт трябва първо да се консултира с

компетентните власти на съответната държава членка, относно действащите ваксинационни

политики, като тези дейности могат да бъдат забранени в държава членка – на цялата или част

от нейната територия, в съответствие с националното законодателство.

Ограничено до надлежно определени компетентни административни органи.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654025/2017

EMEA/V/C/004387

Резюме на EPAR за обществено ползване

Rabitec

ваксина срещу вируса на бяс (жива)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за

Rabitec. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП),

за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба.

Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Rabitec.

Какво представлява Rabitec и за какво се използва?

Rabitec е ваксина за ветеринарна употреба, която се използва за защита на диви лисици и

енотовидни кучета срещу бяс. Бясът е животозастрашаващо вирусно заболяване, което

причинява възпаление в мозъка. Той представлява риск за хората, тъй като може да бъде

предаден чрез ухапване или слюнка от заразено животно. Rabitec съдържа модифициран жив

вирус на бяс, който е отслабен, така че да не може да причини заболяване.

Как се използва Rabitec?

Rabitec се предлага под формата на течност (суспензия), която се съдържа в примамка с мирис на

риба във вид на топче за дъвчене. Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско

предписание.

Примамките се разпръскват по земя или въздух и зоната на ваксинация трябва да е по-голяма от

5 000 km

. Броят на разпръснатите примамки зависи от плътността на популацията на лисици и

енотовидни кучета и природата на зоната на ваксинация. Ваксинационните кампании

обикновено се провеждат два пъти годишно, през пролетта и есента, в продължение на

последователни години, докато не изминат поне 2 години след последния потвърден случай на

бяс в зоната. За да се предпазят зоните, в които няма бяс, ваксинацията може да се извършва на

границата на тези зони (ваксинационни пояси) или под формата на ваксинации на определени

места. Защитата продължава поне 6 месеца след ваксинация.

Rabitec

EMA/784784/2017

Page 2/2

Как действа Rabitec?

Rabitec е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни

сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Rabitec съдържа отслабен

вирус на бяс, който не може да причини заболяване. Когато лисица или енотовидно куче сдъвче

примамката и ваксината се освободи в устата на животното, имунната система разпознава вируса

като „чужд“ и изгражда защита срещу него. В бъдеще, ако животните са изложени на вируса на

бяс, имунната им система ще е в състояние да реагира по-бързо, което помага за защита срещу

заболяването.

Какви ползи от Rabitec са установени в проучванията?

Лабораторните проучвания показват, че около 90% от лисиците и енотовидните кучета

произвеждат антитела срещу вируса на бяс в рамките на 15 дни след изяждане на примамката.

Защитата срещу вируса продължава поне 6 месеца.

Какви са рисковете, свързани с Rabitec?

Не са известни неблагоприятни лекарствени реакции. За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката

за Rabitec, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и хората, които

работят с продукта или влизат в контакт с него.

Необходимо е предприемане на съответни мерки, за да се предотврати замърсяване, като носене

на предпазно облекло и гумени ръкавици за еднократна употреба, тъй като ваксината е

приготвена с модифициран жив вирус. Необходимо е внимание при работа с примамките. При

контакт на течната ваксина с кожата или очите, засегнатото място трябва да се изплакне веднага

с вода. Незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря, който трябва да спазва

препоръките на СЗО за експозиция на бяс, се предостави листовката или етикетът на продукта.

Защо Rabitec е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че

ползите от Rabitec са по-големи от рисковете, и препоръча Rabitec да бъде лицензиран за

употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Rabitec:

На 01/12/2017 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Rabitec, валиден в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Rabitec може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/rabitec. За повече информация относно третирането

с Rabitec прочетете листовката.

Дата на последно актуализиране на текста: 03-2017 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация