Rabitec

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

атенюиран жив вирус на ваксина срещу бяс, щам SPBN GASGAS

Предлага се от:

CEVA Santé Animale

АТС код:

QI07BD

INN (Международно Name):

Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs

Терапевтична група:

Red foxes (Vulpes vulpes); Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides)

Терапевтична област:

Имуномодулатори за кучета, живи вирусни ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на лисици и кучета миещи мечки срещу бяс за предотвратяване на инфекция и смъртност.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-12-01

Листовка

                В. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА
RABITEC ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ, ЗА ЛИСИЦИ И
МИЕЩИ МЕЧКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
Франция
П производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau
Германия
Ceva Tiergesundheit (Riems) GmbH
An der Wiek 7
17493 Greifswald - Insel Riems
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Rabitec перорална суспензия, за лисици и
миещи мечки.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 доза (1,7 ml) в примамка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Атенуиран ваксинален вирус на бяс, щам
SPBN GASGAS: 10
6,8
FFU* - 10
8,1
FFU*
(* Focus Forming Units - Фокус формиращи единици)
Суспензията има жълт цвят в замразено
състояние и червеникав цвят в течно
състояние.
Примамките са правоъгълни, кафяви на
цвят и с интензивна миризма.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на лисици и
миещи мечки срещу бяс, за
предотвратяване на инфекция и
смъртност.
Продължителност на имунитета:
най-малко 12 месеца.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
17
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са известни.
Ако забележите някакви
н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Rabitec перорална суспензия за лисици и
миещи мечки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (1,7 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Жива атенюирана противобясна ваксина,
шам на вируса SPBN GASGAS: 10
6.8
FFU* - 10
8,1
FFU*
(* Focus Forming Units - Фокус формиращи единици)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорална суспензия.
Суспензията е с жълт цвят в замразено
състояние и червеникав цвят в течно
състояние.
Примамките са правоъгълни, кафеникаво
оцветени и с интензивна миризма.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Лисици, миещи мечки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на лисици и
миещи мечки срещу бяс, за
предотвратяване на инфекция и
смъртност.
Продължителност на имунитета:
най-малко 12 месеца.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на продукта:
Ваксинни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-01-2021
Листовка Листовка чешки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-01-2021
Листовка Листовка датски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-01-2021
Листовка Листовка немски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-01-2021
Листовка Листовка естонски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-01-2021
Листовка Листовка гръцки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-01-2021
Листовка Листовка английски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-04-2020
Листовка Листовка френски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-01-2021
Листовка Листовка италиански 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-04-2020
Листовка Листовка латвийски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-04-2020
Листовка Листовка литовски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-01-2021
Листовка Листовка унгарски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-01-2021
Листовка Листовка малтийски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-04-2020
Листовка Листовка нидерландски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-04-2020
Листовка Листовка полски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-01-2021
Листовка Листовка португалски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-04-2020
Листовка Листовка румънски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-01-2021
Листовка Листовка словашки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-01-2021
Листовка Листовка словенски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-04-2020
Листовка Листовка фински 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-01-2021
Листовка Листовка шведски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-01-2021
Листовка Листовка норвежки 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-01-2021
Листовка Листовка исландски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-01-2021
Листовка Листовка хърватски 07-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-04-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите