Purevax RC

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI06AH08

INN (Международно Name):

vaccine against feline viral rhinotracheitis and feline calicivirosis

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Active immunisation of cats aged eight weeks and older:against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;against calicivirus infection to reduce clinical signs. Onsets of immunity isone week after primary vaccination course. The duration of immunity is one year after primary vaccination course and three years after the last re-vaccination.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-23

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
PUREVAX RC ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RC лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ............
≥
2,0 ELISA U.
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
..............................................................................................................
16,5 µg
РАЗТВОРИТЕЛ:
Вода за инжекции, до
....................................................................................................
1 ml или 0,5 ml
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Разтворител: бистър безцветен
разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизаци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RC лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от1 ml или 0,5 ml:
Лиофилизат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4,.9
CCID
50
1
Инактивирана котешки калицивирус
(щамове FCV 431 и G1) антиген ..................
≥
2,0 ELISA U.
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
..............................................................................................................
16,5 µg
Разтворител
:
Вода за инжекции, до
....................................................................................................
1 ml или 0,5 ml.
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
За пълния списък на ексципиентите виж
т.6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Разтворител: бистър безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на котки след
навършване на 8-седмична възраст:
-
срещу котешки вирусен ринотрахеит, за
редуциране на клиничните признаци,
-

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2022
Листовка Листовка чешки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2022
Листовка Листовка датски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2022
Листовка Листовка немски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2022
Листовка Листовка естонски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2022
Листовка Листовка гръцки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2022
Листовка Листовка английски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-03-2021
Листовка Листовка френски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2022
Листовка Листовка италиански 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-03-2021
Листовка Листовка латвийски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-03-2021
Листовка Листовка литовски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2022
Листовка Листовка унгарски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2022
Листовка Листовка малтийски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-03-2021
Листовка Листовка полски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2022
Листовка Листовка португалски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-03-2021
Листовка Листовка румънски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2022
Листовка Листовка словашки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2022
Листовка Листовка словенски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-03-2021
Листовка Листовка фински 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2022
Листовка Листовка шведски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2022
Листовка Листовка норвежки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2022
Листовка Листовка исландски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2022
Листовка Листовка хърватски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-03-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите