Praxbind

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

idarucizumab

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

V03AB

INN (Международно Name):

idarucizumab

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

кръвоизлив

Терапевтични показания:

Praxbind е специфичен агент обръщане за дабигатрана и е показан при възрастни пациенти с Этексилат (дабигатран этексилат) при бързо обръщане на антикоагулянтное действие, се изисква:за спешна операция/спешни процедури;в опасни за живота или неконтролирано кървене.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-20

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА И
ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRAXBIND 2,5 G/50 ML ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
идаруцизумаб (idarucizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО СЕ ИЗПОЛЗВА ОСНОВНО В
СПЕШНИ СИТУАЦИИ И
ЛЕКАРЯТ Е ПРЕЦЕНИЛ, ЧЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ
НЕГО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Praxbind и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Praxbind
3.
Как да използвате Praxbind
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Praxbind
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRAXBIND И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRAXBIND
Praxbind съдържа активното вещество
идаруцизумаб. Идаруцизумаб е
специфично
неутрализиращо средство на
дабигатран (Pradaxa) - лекар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Praxbind 2,5 g/50 ml инжекционен/инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър
инжекционен/инфузионен разтвор
съдържа 50 mg идаруцизумаб
(idarucizumab).
Всеки флакон съдържа 2,5 g идаруцизумаб
в 50 ml.
Идаруцизумаб е произведен чрез
рекомбинантна ДНК технология в
овариални клетки на
китайски хамстер.
Помощни вещества с известно действие
Всеки флакон съдържа 2 g сорбитол и 25 mg
натрий в 50 ml (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен/инфузионен разтвор
Бистър до леко опалесцентен,
безцветен до бледожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Praxbind е специфично неутрализиращо
средство на дабигатран и е показан при
възрастни
пациенти, които са на лечение с Pradaxa
(дабигатран етексилат), когато е
необходимо бързо
неутрализиране на антикоагулантните
му ефекти:

при спешна хирургична операция/спешни
процедури;

при животозастрашаващо или
неконтролирано кървене.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ограничен за приложение само в
болнични условия.
Дозировка
Препор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-07-2023
Листовка Листовка чешки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-07-2023
Листовка Листовка датски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-07-2023
Листовка Листовка немски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-07-2023
Листовка Листовка естонски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-07-2023
Листовка Листовка гръцки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-07-2023
Листовка Листовка английски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-12-2015
Листовка Листовка френски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-07-2023
Листовка Листовка италиански 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-12-2015
Листовка Листовка латвийски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-12-2015
Листовка Листовка литовски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-07-2023
Листовка Листовка унгарски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-07-2023
Листовка Листовка малтийски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-12-2015
Листовка Листовка нидерландски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-12-2015
Листовка Листовка полски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-07-2023
Листовка Листовка португалски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-12-2015
Листовка Листовка румънски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-07-2023
Листовка Листовка словашки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-07-2023
Листовка Листовка словенски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-12-2015
Листовка Листовка фински 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-07-2023
Листовка Листовка шведски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-07-2023
Листовка Листовка норвежки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-07-2023
Листовка Листовка исландски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-07-2023
Листовка Листовка хърватски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-12-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите