Porcilis ColiClos

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Клостридии филтри тип C / чревна пръчица F4ab / F4ac Е. coli / чревна пръчица Ф5 / Ф6 Е. coli / чревна пръчица ЛТ

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI09AB08

INN (Международно Name):

vaccine to provide passive immunity to the progeny against Escherichia coli and Clostridium perfringens in pigs

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За пасивна имунизация потомство чрез активна имунизация на свине майки и прасета за угояване за намаляване на смъртността и клинични признаци в рамките на първите дни от живота, причинени от факта, щамове escherichia coli, които изразяват адгезинов F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), Ф5 (k99) или F6 (987P) и причинени от Clostridium филтри тип C.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-06-14

Листовка

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PORCILIS COLICLOS, ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
СВИНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
The Netherlands
MSD Animal Health UK Ltd
Walton Manor, Walton, Milton Keynes
Buckinghamshire, MK7 7AJ, UK
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis ColiClos, инжекционна суспензия за
свине
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
_ _
Една доза (2 ml):
_ _
Активни субстанции:
_Escherichia coli : _
- F4ab fimbrial adhesin

9.7 log
2
Ab titre
1
- F4ac fimbrial adhesin

8.1 log
2
Ab titre
1
- F5 fimbrial adhesin

8.4 log
2
Ab titre
1
- F6 fimbrial adhesin

7.8 log
2
Ab titre
1
- LT toxoid

10.9 log
2
Ab titre
1
_Clostridium perfringens: _
-Type C (щам 578) beta toxoid ≥ 20 IU
2
1
Среден титър на антитела (Ab) получен
след ваксинация на мишки с 1/20 или 1/40
доза за свине
2
Международни единици на beta antitoxin,
съгласно Ph.Eur.
Аджувант:
dl-α- tocopheryl acetate 150 mg
Водна, бяла до почти бяла инжекционна
суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
20
За стимулиране на пасивен имунитет на
поколението, чрез активна имунизация
на основни и
ремонтни свине-майки, за ог
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis ColiClos, инжекционна суспензия за
свине
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (2 ml) съдържа :
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
_Escherichia coli: _
- F4ab fimbrial adhesin

9.7 log
2
Ab titre
1
- F4ac fimbrial adhesin

8.1 log
2
Ab titre
1
- F5 fimbrial adhesin

8.4 log
2
Ab titre
1
- F6 fimbrial adhesin

7.8 log
2
Ab titre
1
- LT toxoid

10.9 log
2
Ab titre
1
_Clostridium. perfringens: _
-Type C (щам 578) beta toxoid
≥ 20 IU
2
1
Среден титър на антитела (Ab) получен
след ваксинация на мишки с 1/20 или 1/40
доза за
свине
2
Международни единици на beta antitoxin
съгласно Ph.Eur.
АДЖУВАНТ:
dl-α- tocopheryl acetate 150 mg
За пълния списък на ексципиентите виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия. Водна, бяла до
почти бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Свине (основни и ремонтни свине-майки).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За стимулиране на пасивен имунитет на
поколението, чрез активна имунизация
на основни и
ремонтни свине-майки, за ограничаване
смъртността и клиничните признаци
през първите дни
от живота, причинени от щамовете на
_E.Coli:_
adhesins F4ab(K88ab), F4ac(K88ac), F5(K99) или
F6(987P) и
_C.perfringens_
type
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-06-2020
Листовка Листовка чешки 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-06-2020
Листовка Листовка датски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-06-2020
Листовка Листовка немски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-06-2020
Листовка Листовка естонски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-06-2020
Листовка Листовка гръцки 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-06-2020
Листовка Листовка английски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-06-2013
Листовка Листовка френски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-06-2020
Листовка Листовка италиански 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-06-2013
Листовка Листовка латвийски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-06-2013
Листовка Листовка литовски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-06-2020
Листовка Листовка унгарски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-06-2020
Листовка Листовка малтийски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-06-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-06-2013
Листовка Листовка полски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-06-2020
Листовка Листовка португалски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-06-2013
Листовка Листовка румънски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-06-2020
Листовка Листовка словашки 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-06-2020
Листовка Листовка словенски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-06-2013
Листовка Листовка фински 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-06-2020
Листовка Листовка шведски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-06-2020
Листовка Листовка норвежки 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-06-2020
Листовка Листовка исландски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-06-2020
Листовка Листовка хърватски 26-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-06-2020

Преглед на историята на документите