Pantecta Control

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пантопразол

Предлага се от:

Takeda GmbH

АТС код:

A02BC02

INN (Международно Name):

pantoprazole

Терапевтична група:

Инхибитори на протонната помпа

Терапевтична област:

Гастроезофагеален рефлукс

Терапевтични показания:

Краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини, киселинна регургитация) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-06-12

Листовка

                _ _
_ _
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
_ _
_ _
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PANTECTA CONTROL 20 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
ТАБЛЕТКИ
Пантопразол (Pantoprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги използвайте това лекарство
точно както е описано в тази листовка
или както Ви е казал
Вашия лекар или фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
-
Ако след 2 седмици не се чувствате
по-добре или състоянието Ви се влоши,
трябва да
потърсите лекарска помощ.
-
Вие не трябва да приемате PANTECTA Control
повече от 4 седмици, без да се
консултирате
с лекар.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PANTECTA Control и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
използвате PANTECTA Control
3.
Как да използвате PANTECTA Control
4.
Възможни нежела
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
_ _
_ _
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PANTECTA Control 20 mg стомашно-устойчиви
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 20 mg пантопразол (pantoprazole)(като
натриев
сеcкихидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Стомашно-устойчиви таблетки
Жълти, елипсовидни двойно изпъкнали,
филмирани таблетки, с отпечатан
надпис “P20” с
кафяво мастило от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
TЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PANTECTA Control е показан за краткосрочно
лечение на симптомите на
гастро-езофагеалeн
рефлукс (като киселини в стомаха,
кисели оригвания) при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчаната доза е 20 mg пантопразол
(една таблетка) дневно.
Може да бъде необходимо таблетките да
се приемат 2-3 последователни дни за
облекчаване на
симптомите. При настъпване на пълно
повлияване на симптомите, лечението
трябва да се
прекрати.
Лечението не трябва да продължи
повече от 4 седмици, без консултация с
лекар.
Ако не се постигне облекчаване на
симпт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-11-2016
Листовка Листовка чешки 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-11-2016
Листовка Листовка датски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-11-2016
Листовка Листовка немски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-11-2016
Листовка Листовка естонски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-11-2016
Листовка Листовка гръцки 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-11-2016
Листовка Листовка английски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-11-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-11-2016
Листовка Листовка френски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-11-2016
Листовка Листовка италиански 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-11-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-11-2016
Листовка Листовка латвийски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-11-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-11-2016
Листовка Листовка литовски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-11-2016
Листовка Листовка унгарски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-11-2016
Листовка Листовка малтийски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-11-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-11-2016
Листовка Листовка нидерландски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-11-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-11-2016
Листовка Листовка полски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-11-2016
Листовка Листовка португалски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-11-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-11-2016
Листовка Листовка румънски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-11-2016
Листовка Листовка словашки 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-11-2016
Листовка Листовка словенски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-11-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-11-2016
Листовка Листовка фински 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-11-2016
Листовка Листовка шведски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-11-2016
Листовка Листовка норвежки 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-11-2016
Листовка Листовка исландски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-11-2016
Листовка Листовка хърватски 15-11-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-11-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите