Palonosetron Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Palonosetron

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

A04AA05

INN (Международно Name):

palonosetron

Терапевтична група:

Антиеметични и antinauseants,

Терапевтична област:

Vomiting; Nausea; Cancer

Терапевтични показания:

Palonosetron съгласие показан при възрастни за профилактика на остра гадене и повръщане, свързани с много emetogenic рак, химиотерапия,профилактика на гадене и повръщане, свързани с умерено emetogenic рак на химиотерапия. Palonosetron съгласие, се посочва в педиатрични пациенти на 1 месец и по-възрастни:за профилактика на остра гадене и повръщане, свързани с много emetogenic рак, химиотерапия и профилактика на гадене и повръщане, свързани с умерено emetogenic рак на химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-26

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ПАЛОНОСЕТРОН ACCORD 250 МИКРОГРАМА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
палоносетрон (palonosetron)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Палоносетрон Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен
Палоносетрон Accord
3.
Как се прилага
Палоносетрон Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Палоносетрон Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАЛОНОСЕТРОН ACCORD И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Палоносетрон Accord принадлежи към група
лекарства, познати като серотонин (5HT3)
антагонисти.
Те имат способността да блокират
действието на химичното 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Палоносетрон Accord 250 микрограма
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml разтвор съдържа 50 микрограма
палоносетрон (palonosetron)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
Всеки флакон от 5 ml разтвор съдържа 250
микрограма палоносетрон (под формата
на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор,
практически без видими частици, pH 3,0 до
3,9, осмоларитет 260-
320 mOsm/l.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Палоносетрон Accord е показан при
възрастни за:
•
предотвратяване на силно гадене и
повръщане, свързани със силно
еметогенна антитуморна
химиотерапия,
•
предотвратяване на гадене и
повръщане, свързани с умерено
еметогенна антитуморна
химиотерапия.
Палоносетрон Accord е показан при
педиатрични пациенти на възраст 1
месец и по-големи за:
•
предотвратяване на остро гадене и
повръщане, свързани със силно
еметогенна антитуморна
химиотерапия, и предотвратяване на
гадене и повръщане, свързани с умерено
еметогенна
антитуморна химиотерапия.
4.2
ДОЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-01-2022
Листовка Листовка чешки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-01-2022
Листовка Листовка датски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-01-2022
Листовка Листовка немски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-01-2022
Листовка Листовка естонски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-01-2022
Листовка Листовка гръцки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-01-2022
Листовка Листовка английски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-06-2016
Листовка Листовка френски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-01-2022
Листовка Листовка италиански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-06-2016
Листовка Листовка латвийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-06-2016
Листовка Листовка литовски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-01-2022
Листовка Листовка унгарски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-01-2022
Листовка Листовка малтийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-06-2016
Листовка Листовка полски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-01-2022
Листовка Листовка португалски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-06-2016
Листовка Листовка румънски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-01-2022
Листовка Листовка словашки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-01-2022
Листовка Листовка словенски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-06-2016
Листовка Листовка фински 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-01-2022
Листовка Листовка шведски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-01-2022
Листовка Листовка норвежки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-01-2022
Листовка Листовка исландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-01-2022
Листовка Листовка хърватски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите