Ofev

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

nintedanib

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

L01XE

INN (Международно Name):

nintedanib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Идиопатична белодробна фиброза

Терапевтични показания:

Ofev е показан при възрастни за лечение на Идиопатична белодробна фиброза (IPF).

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-14

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OFEV 100 MG МЕКИ КАПСУЛИ
нинтеданиб (nintedanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ofev и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ofev
3.
Как да приемате Ofev
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ofev
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OFEV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ofev съдържа активното вещество
нинтеданиб, лекарство, принадлежащо
към класа на така
наречените тирозинкиназни
инхибитори, и се
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ofev 100 mg меки капсули
Ofev 150 mg меки капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ofev 100 mg меки капсули
Една мека капсула съдържа 100 mg
нинтеданиб (nintedanib) (под формата на
езилат)
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка 100 mg мека капсула съдържа 1,2 mg
соев лецитин.
Ofev 150 mg меки капсули
Една мека капсула съдържа 150 mg
нинтеданиб (nintedanib) (под формата на
езилат)
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка 150 mg мека капсула съдържа 1,8 mg
соев лецитин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Мека капсула (капсула).
Ofev 100 mg меки капсули
Ofev 100 mg меки капсули са непрозрачни,
продълговати, меки желатинови капсули
с цвят на
праскова, с отпечатани в черно от
едната страна логото на Boehringer Ingelheim и
„100“.
Ofev 150 mg меки капсули
Ofev 150 mg меки капсули са непрозрачни,
продълговати меки желатинови капсули
с кафяв
цвят, с отпечатани в черно от едната
страна логото на Boehringer Ingelheim и „150“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ofev е показан при възрастни за лечение
на идиопатична белодробна фиброза
(ИБФ).
Ofev е показан също при възрастни за
леч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-12-2021
Листовка Листовка чешки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-12-2021
Листовка Листовка датски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-12-2021
Листовка Листовка немски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-12-2021
Листовка Листовка естонски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-12-2021
Листовка Листовка гръцки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-12-2021
Листовка Листовка английски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2020
Листовка Листовка френски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-12-2021
Листовка Листовка италиански 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2020
Листовка Листовка латвийски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2020
Листовка Листовка литовски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-12-2021
Листовка Листовка унгарски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-12-2021
Листовка Листовка малтийски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2020
Листовка Листовка полски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-12-2021
Листовка Листовка португалски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2020
Листовка Листовка румънски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-12-2021
Листовка Листовка словашки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-12-2021
Листовка Листовка словенски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2020
Листовка Листовка фински 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-12-2021
Листовка Листовка шведски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-12-2021
Листовка Листовка норвежки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-12-2021
Листовка Листовка исландски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-12-2021
Листовка Листовка хърватски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите