Novem

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Pigs; Cattle

Терапевтична област:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Терапевтични показания:

Новьем 5-решение мг/мл инжекционен за едър рогат добитък и свине:използва CattleFor при тежка дихателна инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци при едрия рогат добитък. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади, нелектирани говеда. За облекчаване на следоперативната болка след отстраняване на телетата. Използвате PigsFor в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За облекчаване на следоперативната болка, свързана с незначителна хирургия на меките тъкани, като кастрация. Новьем 20 мг разтвор/ml разтвор за инжекции за едър рогат добитък и свине:използва CattleFor при тежка дихателна инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци при едрия рогат добитък. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади, нелектирани говеда. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. За облекчаване на следоперативната болка след отстраняване на телетата. Използвате PigsFor в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За допълнителна терапия при лечението на пуперперна септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалактия) с подходяща антибиотична терапия. Решение новьем 40 mg/ml разтвор за инжекции за едър рогат добитък за използване в остра респираторная инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци при едрия рогат добитък. За употреба при диария в комбинация с орална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и на млади, нелектирани говеда. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-03-02

Листовка

                38
B. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА:
NOVEM 5 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ГОВЕДА
И СВИНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производители, отговорни за
освобождаването на партидата:
Labiana Life Sciences S.A.
Venus, 26
Can Parellada Industrial
08228 Terrassa
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Novem 5 mg/ml инжекционен разтвор за говеда
и свине
Мелоксикам
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Един ml съдържа:
Мелоксикам
5 mg
Етанол
150 mg
Бистър жълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над 1 седмица и млади
нелактиращи говеда.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
Свине:
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
възпаление.
За облекчаване на сл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Novem 5 mg/ml инжекционен разтвор за говеда
и свине
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам
5 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Етанол
150 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (телета и млади говеда) и свине
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади,
нелактиращи говеда.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
Свине:
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
възпаление.
За облекчаване на следоперативна
болка, свързана с малка хирургична
операция на меките
тъкани, кат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2022
Листовка Листовка чешки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2022
Листовка Листовка датски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2022
Листовка Листовка немски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2022
Листовка Листовка естонски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2022
Листовка Листовка гръцки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2022
Листовка Листовка английски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-06-2017
Листовка Листовка френски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2022
Листовка Листовка италиански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-06-2017
Листовка Листовка латвийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-06-2017
Листовка Листовка литовски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2022
Листовка Листовка унгарски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2022
Листовка Листовка малтийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-06-2017
Листовка Листовка полски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2022
Листовка Листовка португалски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-06-2017
Листовка Листовка румънски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2022
Листовка Листовка словашки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2022
Листовка Листовка словенски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-06-2017
Листовка Листовка фински 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2022
Листовка Листовка шведски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2022
Листовка Листовка норвежки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2022
Листовка Листовка исландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2022
Листовка Листовка хърватски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите